PDA

View Full Version : Túy Kỳ Tiên nhát tay nên không đi hay hơn ở hai nước 14 và 23TriệuMẫnQuậnChúa
30-11-2015, 02:55 PM
Trạng cờ đất Việt 2015
( khu vực Miền Nam tứ kết )
Ng.Viết Chiến hiệu Lý Thác Thiên Vương bình luận ván đầu này

Túy Kỳ Tiên
Đào.Q.Hưng(tiên)- Trềnh A Sáng(hậu)
7 lần vô địch quốc gia hiện ĐKVĐ


1,P2-5 M8.7 2,M2.3 X9-8 3,C3.1 C3.1 4,X1-2 M2.3 5,M8.9 C1.1 6,P8-7 M3.2 7,X9.1 T3.5 8,X9-6 X1.3 9,X2.6 S6.5 10,M3.4 P8-9 11,X2-3 P9/1 12,C3.1 P9-7 13,X3-4 P7.3
14,C5.1 M2.1?? 15,P7/1 P2.3 16,X6.2 P7.1 18,S6.5 M7.8 19,X4/1 C5.1 20,X6-2 M8/7 21
,X2.6 M7.6 22, X2/4 X1-6 23,Tg5-6 M6/8 24,P5-4 X6.2 25,T7.5 C1.1 26, X2-6 C1-2
27.X6-8 X4-6 28,Tg6-5 C3.1 29,C7.1 M9/7 30.X8-7 X4-1 31,P7-9 M7.6 32,P4-6 X1.1
(Trắng chịu thua vì mất thêm 1 pháo)
Chú giải:a,14,bên tiên đi C5.1 bên hậu có thể đi khác C3.1 15,c5.1 X1-4 6.X6.5 M2/4 17.C5.1 M4.5 đen ưu dọa M5/6 bắt xe trắng hoặc M5.6 chiếu thắng..,
b,23,trắng xuất tướng bên hậu nên đi chính xác S6/5 24,P5-4 X6-4 25,P7-6 M1.3 M9/7 M3/5 bên đen ưu nếu 24,P5.3 S4.5 25,T7.5 M1.3 26,M9.8 X6-4 27,P5-6 P7/1 28,P/4 X4-2 29,M8/9 M6.4 30,X6/2 P5.1 31,M4/6 P5-7 đen ưu nếu 27,Tg6-5 X4.5 28,M8/7 X4-3 29,X8-6 X3.1 30,M7/6 Tg5-4 đen thắng:cuoihihi

HoànThức
16-12-2015, 09:48 AM
Trạng cờ đất Việt 2015
( khu vực Miền Nam tứ kết )
Ng.Viết Chiến hiệu Lý Thác Thiên Vương bình luận ván đầu này

29,X4-2 X3.1 30,M7/6 Tg5-4 0-1 mới đúng chư không phải là 29,X8-6 X3.1 30,M7/6 Tg5-4 đen thắng:cuoihihibạn ơi bạn nhầm rồi!!

lọnướcthần
31-12-2015, 11:25 AM
Trạng cờ đất Việt 2015
( khu vực Miền Nam tứ kết )
Ng.Viết Chiến hiệu Lý Thác Thiên Vương bình luận ván đầu này

Túy Kỳ Tiên
Đào.Q.Hưng(tiên)- Trềnh A Sáng(hậu)
7 lần vô địch quốc gia hiện ĐKVĐ
Biên bản đầy đủ bổ sung nước..16,.. 17,C5.1 P2-5,18,.....và sót 25,X2.1 X6.1 và 29 là M1/3 chứ không phải M9/7 và phân tích là 29,X2-4 không phải X8-6 như HoànThức nói

1,P2-5 M8.7 2,M2.3 X9-8 3,C3.1 C3.1 4,X1-2 M2.3 5,M8.9 C1.1 6,P8-7 M3.2 7,X9.1 T3.5 8,X9-6 X1.3 9,X2.6 S6.5 10,M3.4 P8-9 11,X2-3 P9/1 12,C3.1 P9-7 13,X3-4 P7.3
14,C5.1 M2.1?? 15,P7/1 P2.3 16,X6.2 P7.1 18,S6.5 M7.8 19,X4/1 C5.1 20,X6-2 M8/7 21
,X2.6 M7.6 22, X2/4 X1-6 23,Tg5-6 M6/8 24,P5-4 X6.2 25,T7.5 C1.1 26, X2-6 C1-2
27.X6-8 X4-6 28,Tg6-5 C3.1 29,C7.1 M9/7 30.X8-7 X4-1 31,P7-9 M7.6 32,P4-6 X1.1
(Trắng chịu thua vì mất thêm 1 pháo)
Chú giải:a,14,bên tiên đi C5.1 bên hậu có thể đi khác C3.1 15,c5.1 X1-4 6.X6.5 M2/4 17.C5.1 M4.5 đen ưu dọa M5/6 bắt xe trắng hoặc M5.6 chiếu thắng..,
b,23,trắng xuất tướng bên hậu nên đi chính xác S6/5 24,P5-4 X6-4 25,P7-6 M1.3 M9/7 M3/5 bên đen ưu nếu 24,P5.3 S4.5 25,T7.5 M1.3 26,M9.8 X6-4 27,P5-6 P7/1 28,P/4 X4-2 29,M8/9 M6.4 30,X6/2 P5.1 31,M4/6 P5-7 đen ưu nếu 27,Tg6-5 X4.5 28,M8/7 X4-3 29,X8-6 X3.1 30,M7/6 Tg5-4 đen thắng:cuoihihiPhải như sau dưới đây:,P2-5 M8.7 2,M2.3 X9-8 3,C3.1 C3.1 4,X1-2 M2.3 5,M8.9 C1.1 6,P8-7 M3.2 7,X9.1 T3.5 8,X9-6 X1.3 9,X2.6 S6.5 10,M3.4 P8-9 11,X2-3 P9/1 12,C3.1 P9-7 13,X3-4 P7.3
14,C5.1 M2.1?? 15,P7/1 P2.3 16,X6.2 P7.1 17,C5.1 P2-5 18,S6.5 M7.8 19,X4/1 C5.1 20,X6-2 M8/7 21
,X2.6 M7.6 22, X2/4 X1-6 23,Tg5-6 M6/8 24,P5-4 X6.2 25,X2.1 X6.1 26,T7.5 C1.1 27, X2-6 C1-2
28.X6-8 X4-6 29,Tg6-5 C3.1 30,C7.1 M1/3 31.X8-7 X4-1 32,P7-9 M7.6 33,P4-6 X1.1
(Trắng chịu thua vì mất thêm 1 pháo)
Chú giải:a,14,bên tiên đi C5.1 bên hậu có thể đi khác C3.1 15,C5.1 X1-4 6.X6.5 M2/4 17.C5.1 M4.5 đen ưu dọa M5/6 bắt xe trắng hoặc M5.6 chiếu thắng..,
b,23,trắng xuất tướng bên hậu nên đi chính xác S6/5 24,P5-4 X6-4 25,P7-6 M1.3 M9/7 M3/5 bên đen ưu nếu 24,P5.3 S4.5 25,T7.5 M1.3 26,M9.8 X6-4 27,P5-6 P7/1 28,P/4 X4-2 29,M8/9 M6.4 30,X6/2 P5.1 31,M4/6 P5-3 đen ưu nếu 27,Tg6-5 X4.5 28,M8/7 X4-3 29,X2-4 X3/1 30,P5-6 X3-4 0-1đen thắng:

lọnướcthần
04-01-2016, 11:17 AM
chưa hết đâu bạn ơi-bạn nhìn kỹ đi 7 lần vô địch quốc gia chứ ít đâu phân tích kỹ mới tôn trọng Túy Kỳ Tiên mà theo Nguyễn tiên sinh thì 3 hướng là đúng tiếc là phân tích vẫn thiếu bên tiên nước 28 như sau là chấm dứt mãi mãi nhé 24,P5.3... 28,P6/4 X4-2 29,M8/9...như bạn hiểu
cưới chồng lần 1 là vu qui(đừng nhầm vu lan nghe hoa công tử),lần 2 gọi là tái hôn ,lần 3 là cứ hôn,,..lần 10 lần trường hôn,lần 50 là vĩnh hôn,lần 100 là cửu hôn ,lần 1000 là tuế hôn ..lần không đếm hết số chồng cưới là tinh tỷ hôn đó-y vậy ly dị chồng đầu là ly dị,lần chồng 2 là tuyệt dị,lần 3 là kiếp dị ,..và lần 4 là quái dị đó bạn-phải hoàn hảo chứ cho mình là - thì nói làm gì nữa?!