PDA

View Full Version : Thần Ưng ngoác NgọcHoànThức
16-12-2015, 09:29 AM
Ván đẹp của cao thủ Việt Kỳ đài Ất Mùi 2015 khu vực miền Nam tứ kếtThần Ưng ngoác Ngọc thô chưa mài ?
Trận : Phan Tri Châu(tiên) - Trương Á Minh(hậu) hiệu Bạch Mi Ưng Vương
1,P2-5 M8.7 2,C7.1 X9-8 3,M2.3 P8-9 4,M8.7 C7.1 5,M7.6 M2.3 6,X9.1 T3.5 7,P8-7 X8.7 8,X9-6 S4.5 9,C3.1 X8/1 10,C3.1 X8-7 11,X6-8 P2/2 12,X1-2 P2-3 13,M3.4 X1.1 14,C7.1 X7-3 15,X2.7 X1-4 16,X8.3 M7.6 17,M6.4 X3.3!18,P5-3!X3.219,S4.5 X3/5 20,Ms4.5 P9-5 21,X2-3 S5.6 22,X3-4 S6.5 23,X4-3 P5.4 24,T3.5 T7.5 25,X3/4 P5/2 26,X8.3 X4.4 27,M4.3 X4/3 28,X3-4 P5.1 29,M3.4 X3-7 30,P3-4 C5.1 31,X4.3 C3.1 32,Tg5-4 P5.1 33,X4/2 P5-3 34,M4/5 X7.2 35,M5.7 X4-3 36,X8.1 X3-2 !!0-1,trắng chịu thua buông Cờ ăn xe đen bị pháo đen tấn chiếu nếu hồi tượng bắt pháo thì pháo còn lại tham chiến sát Tượng chiếu bí trắng).
Chú giải :a,17,..X3.3 !!đánh đúng không sai nếu X3-6 sẽ bị tiên giành cân thế
b,36..X3-2 nước độc,tuyệt hay hiểm hóc cho đối thủ vì 37,X8/1 P3.3 38,T5/7 P3.9,39/Tg4.1 X7.2 0-1 :suyt:ok:dapchetmay