PDA

View Full Version : Fantasy 2015-2016 - Gw 17Pandora
19-12-2015, 02:19 AM
Classic
#
Team
Manager
GW
TOT


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
1
NC1 (http://fantasy.premierleague.com/entry/70543/event-history/16/)
Ninh Nguyen
62
928


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
2
Manocanh Tuyết Chinh (http://fantasy.premierleague.com/entry/199275/event-history/16/)
Mr Robetto
77
927


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
3
Hưng Nguyễn (http://fantasy.premierleague.com/entry/186479/event-history/16/)
Sir Manhhungctn
62
866


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
4
Versace (http://fantasy.premierleague.com/entry/325995/event-history/16/)
BachDienThuSinh trung_cadan
60
866


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
5
Chienxahanoi (http://fantasy.premierleague.com/entry/480033/event-history/16/)
hai nguyen hung
48
865


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
6
IRIS-T (http://fantasy.premierleague.com/entry/84884/event-history/16/)
Lâm Nguyên Thao
38
838


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
7
Milan (http://fantasy.premierleague.com/entry/271442/event-history/16/)
ToanVu 123456
59
830


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
8
POSCO NAM ĐÀN (http://fantasy.premierleague.com/entry/2074/event-history/16/)
Le Quang Ngoc
44
814


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
9
Palace Club KTV (http://fantasy.premierleague.com/entry/348043/event-history/16/)
Sir VM99999
58
802


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
10
LOUIS MAN UTD (http://fantasy.premierleague.com/entry/65032/event-history/16/)
Phùng Duy Thành
52
796


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
11
Van Quan FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/480365/event-history/16/)
Binh dibui
67
793


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
12
Manchester Tada FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/254182/event-history/16/)
Tuan Alex
70
789


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
12
Hong Anh FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/333031/event-history/16/)
mr Hao
63
789


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
14
LR Team (http://fantasy.premierleague.com/entry/114497/event-history/16/)
Hieu Nguyen
58
778


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
15
Sir_Hai (http://fantasy.premierleague.com/entry/260824/event-history/16/)
do viet hai
51
775


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
16
Apollo XI (http://fantasy.premierleague.com/entry/64757/event-history/16/)
Sir Pandora
54
772


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
17
Green_Pigs (http://fantasy.premierleague.com/entry/27888/event-history/16/)
piggee D
67
770


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
18
Eighteen+ (http://fantasy.premierleague.com/entry/67308/event-history/16/)
Mr. KHANH
58
76919
AC Nockten (http://fantasy.premierleague.com/entry/421815/event-history/16/)
Sir 6789
57
75420
Đường Phố FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/352487/event-history/16/)
Sir Anhtuank11
59
74921
F.B.C. (http://fantasy.premierleague.com/entry/283580/event-history/16/)
Trang to
64
73522
My Love (http://fantasy.premierleague.com/entry/229705/event-history/16/)
Mr hp007hp
44
67123
T_T super club (http://fantasy.premierleague.com/entry/262172/event-history/16/)
Mr. TranTam
51
648

Pandora
19-12-2015, 02:21 AM
H2H+-
#
Team
W
D
L
+
Pts


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
1
IRIS-T (http://fantasy.premierleague.com/entry/84884/event-history/16/)
13
1
2
838
40


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
2
Manocanh Tuyết Chinh (http://fantasy.premierleague.com/entry/199275/event-history/16/)
11
0
5
927
33


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
3
Versace (http://fantasy.premierleague.com/entry/325995/event-history/16/)
11
0
5
866
33


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
4
NC1 (http://fantasy.premierleague.com/entry/70543/event-history/16/)
10
0
6
928
30


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
5
Chienxahanoi (http://fantasy.premierleague.com/entry/480033/event-history/16/)
10
0
6
865
30


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
6
Palace Club KTV (http://fantasy.premierleague.com/entry/348043/event-history/16/)
10
0
6
802
30


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
7
Van Quan FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/480365/event-history/16/)
9
1
6
793
28


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
8
Milan (http://fantasy.premierleague.com/entry/271442/event-history/16/)
9
0
7
830
27


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
9
Hong Anh FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/333031/event-history/16/)
9
0
7
789
27


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
10
LOUIS MAN UTD (http://fantasy.premierleague.com/entry/65032/event-history/16/)
8
0
8
796
24


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
11
Đường Phố FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/352487/event-history/16/)
7
0
9
749
21


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
12
F.B.C. (http://fantasy.premierleague.com/entry/283580/event-history/16/)
7
0
9
735
21


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
13
Manchester Tada FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/254182/event-history/16/)
6
1
9
789
19


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
14
LR Team (http://fantasy.premierleague.com/entry/114497/event-history/16/)
6
1
9
778
19


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
15
Green_Pigs (http://fantasy.premierleague.com/entry/27888/event-history/16/)
6
0
10
770
18


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
16
AC Nockten (http://fantasy.premierleague.com/entry/421815/event-history/16/)
6
0
10
754
18


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
17
T_T super club (http://fantasy.premierleague.com/entry/262172/event-history/16/)
5
1
10
648
16


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
18
Apollo XI (http://fantasy.premierleague.com/entry/64757/event-history/16/)
5
0
11
772
15


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
19
Eighteen+ (http://fantasy.premierleague.com/entry/67308/event-history/16/)
5
0
11
769
15


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
20
My Love (http://fantasy.premierleague.com/entry/229705/event-history/16/)
4
1
11
671
13


Gameweek 16

Apollo XI (http://fantasy.premierleague.com/entry/64757/event-history/16/)
54 (http://fantasy.premierleague.com/entry/64757/event-history/16/) - 58 (http://fantasy.premierleague.com/entry/114497/event-history/16/)
LR Team (http://fantasy.premierleague.com/entry/114497/event-history/16/)


T_T super club (http://fantasy.premierleague.com/entry/262172/event-history/16/)
51 (http://fantasy.premierleague.com/entry/262172/event-history/16/) - 70 (http://fantasy.premierleague.com/entry/254182/event-history/16/)
Manchester Tada FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/254182/event-history/16/)


Milan (http://fantasy.premierleague.com/entry/271442/event-history/16/)
59 (http://fantasy.premierleague.com/entry/271442/event-history/16/) - 40 (http://fantasy.premierleague.com/entry/229705/event-history/16/)
My Love (http://fantasy.premierleague.com/entry/229705/event-history/16/)


Green_Pigs (http://fantasy.premierleague.com/entry/27888/event-history/16/)
67 (http://fantasy.premierleague.com/entry/27888/event-history/16/) - 58 (http://fantasy.premierleague.com/entry/67308/event-history/16/)
Eighteen+ (http://fantasy.premierleague.com/entry/67308/event-history/16/)


F.B.C. (http://fantasy.premierleague.com/entry/283580/event-history/16/)
64 (http://fantasy.premierleague.com/entry/283580/event-history/16/) - 77 (http://fantasy.premierleague.com/entry/199275/event-history/16/)
Manocanh Tuyết Chinh (http://fantasy.premierleague.com/entry/199275/event-history/16/)


Versace (http://fantasy.premierleague.com/entry/325995/event-history/16/)
60 (http://fantasy.premierleague.com/entry/325995/event-history/16/) - 52 (http://fantasy.premierleague.com/entry/65032/event-history/16/)
LOUIS MAN UTD (http://fantasy.premierleague.com/entry/65032/event-history/16/)


Hong Anh FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/333031/event-history/16/)
63 (http://fantasy.premierleague.com/entry/333031/event-history/16/) - 62 (http://fantasy.premierleague.com/entry/70543/event-history/16/)
NC1 (http://fantasy.premierleague.com/entry/70543/event-history/16/)


Palace Club KTV (http://fantasy.premierleague.com/entry/348043/event-history/16/)
54 (http://fantasy.premierleague.com/entry/348043/event-history/16/) - 38 (http://fantasy.premierleague.com/entry/84884/event-history/16/)
IRIS-T (http://fantasy.premierleague.com/entry/84884/event-history/16/)


Đường Phố FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/352487/event-history/16/)
59 (http://fantasy.premierleague.com/entry/352487/event-history/16/) - 48 (http://fantasy.premierleague.com/entry/480033/event-history/16/)
Chienxahanoi (http://fantasy.premierleague.com/entry/480033/event-history/16/)


AC Nockten (http://fantasy.premierleague.com/entry/421815/event-history/16/)
57 (http://fantasy.premierleague.com/entry/421815/event-history/16/) - 67 (http://fantasy.premierleague.com/entry/480365/event-history/16/)
Van Quan FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/480365/event-history/16/)

Pandora
19-12-2015, 02:21 AM
Cúp Karaoke Palace Club 2015-2016

Vòng tứ kết - Lượt đi gw 16

NC1 62-63 Hồng Anh FC

LR Team 58-44 POSCO NAM ĐÀN

LOUIS MAN UTD 52-48 Chienxahanoi

Hưng Nguyễn 62-77 Manơcanh Tuyết Chinh


Gứm, giả bài thế này, vợ nó dỗi đấy Toàn ợ :))


dạo này hơi bận :( đâm ra dự nhanh vòng tới.1 hình thức trả bài đối phó vậy :tlkdcuoi

Chel vs Sun nói sao nhỉ? các cầu thủ Chel đã thành công khi đuổi dc Mou đi.vậy giờ thì sao? điều j sẽ xảy ra tiếp theo? tôi nghĩ rồi họ sẽ thắng thôi. 2-0 chăng? trừ khi đội bóng muốn giải thể,hoặc phải nghe đay nghiến từ NHM,thì họ mới ko thắng trận này :botay

Eve vs Lei hoà MU trên thế thắng,thắng Chel.suy cho cùng đó chỉ là MU của Viêm gan A hèn hạ,và 1 Chel của những kẻ nổi loạn :botay chưa thể khẳng định Lei đang mạnh như thể MC,Chel năm ngoái năm kia dc :botay ko phải tự nhiên các kèo Châu Á đều nhả kèo Eve chấp 1/2.Eve thắng 2-1 chăng?

MU vs Nor thêm 1 đội nổi loạn và phản bội HLV tiếp chăng? 1-1,các cầu thủ MU chán viêm gan A lắm rồi

Soton vs Spurs cả 2 đều phong độ ko cao.thật là 1 trận khó đoán.0-0 nhạt nhoà chăng?

Stoke vs Crystal Stoke đang phong độ cao lắm đấy. Stoke ăn 1-0 chăng?

WB vs Bon mợt bon mợt nhỏ bé thắng liên tiếp 2 đại gia MU Chel :)) tự nhiên có 6đ đút túi ,và rủng rỉnh quỹ dự phòng trụ hạng :)) nhưng có dc đãi ngộ như vậy tiếp ko khi làm khách trên sân WB? 3-1 cho WB :botay

New vs Aston giờ đội nào gặp Aston thì cố mà cày điểm thôi :botay 2-0 cho New

WF vs Live WF đá rất hay,nhưng có vẻ là khó đấy.Liv thắng 3-0 có dc ko?

Swan vs WHU 2 kẻ đang phong độ cực thấp.nhưng tôi tin WHU thắng 2-1 :botay

Ars vs MC chả biết nói j :)) chắc hoà 2-2 thôi :))

Pandora
19-12-2015, 02:35 AM
Gameweek 17

Chienxahanoi (http://fantasy.premierleague.com/entry/480033/event-history/16/)
v
Apollo XI (http://fantasy.premierleague.com/entry/64757/event-history/16/)


IRIS-T (http://fantasy.premierleague.com/entry/84884/event-history/16/)
v
Van Quan FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/480365/event-history/16/)


NC1 (http://fantasy.premierleague.com/entry/70543/event-history/16/)
v
AC Nockten (http://fantasy.premierleague.com/entry/421815/event-history/16/)


LOUIS MAN UTD (http://fantasy.premierleague.com/entry/65032/event-history/16/)
v
Đường Phố FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/352487/event-history/16/)


Manocanh Tuyết Chinh (http://fantasy.premierleague.com/entry/199275/event-history/16/)
v
Palace Club KTV (http://fantasy.premierleague.com/entry/348043/event-history/16/)


Eighteen+ (http://fantasy.premierleague.com/entry/67308/event-history/16/)
v
Hong Anh FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/333031/event-history/16/)


My Love (http://fantasy.premierleague.com/entry/229705/event-history/16/)
v
Versace (http://fantasy.premierleague.com/entry/325995/event-history/16/)


Manchester Tada FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/254182/event-history/16/)
v
F.B.C. (http://fantasy.premierleague.com/entry/283580/event-history/16/)


LR Team (http://fantasy.premierleague.com/entry/114497/event-history/16/)
v
Green_Pigs (http://fantasy.premierleague.com/entry/27888/event-history/16/)


T_T super club (http://fantasy.premierleague.com/entry/262172/event-history/16/)
v
Milan (http://fantasy.premierleague.com/entry/271442/event-history/16/)

123456
19-12-2015, 08:50 AM
Gứm, giả bài thế này, vợ nó dỗi đấy Toàn ợ :))

từ mai là tuần 3 trận rồi a,giả bài sao kịp :))

hôm qua đúng là hơi vội. vì đang viết thì có việc phải đi luôn.e xin được nói rõ ý thêm tí :))

Chel vs Sun em nghĩ đã đủ ý :))

MU vs Nor thêm 1 đội nổi loạn và phản bội HLV tiếp chăng? 1-1,các cầu thủ MU chán viêm gan A lắm rồi.lối chơi nhạt nhoà của MU,chủ yếu đến từ phong độ cầu thủ + lối đa quá cầu toàn của viêm gan A.nên nhớ đây là giải Anh,tốc độ,thể lực đã ăn vào máu thịt các cầu thủ rồi.ép họ đá lối đá ru ngủ,thật quá gượng ép.trong khi nói 1 cách công bằng,lực lượng của MU chưa đủ khéo léo + độ dị để tạo đột biến.Sweni hơi già rồi,cầm bóng tốt nhưng a hợp quét bóng hơn,Mata đã bị Anh hoá quá nhiều rồi,Depay thì nhạt nhoà ko thể hiện dc j,Herrara hay đấy,nhưng chấn thương và dự bị quá nhiều...nói chung viêm Gan A chết vì ko biết thích nghi thôi :botay ở Anh các cầu thủ đều là ngôi sao kiểu Hollywood,chưa kể các CDV bỏ cả đống tiến đến sân ko phải để bị ru ngủ. EPL kiếm dc bộn tiền nhờ truyền hình,đương nhiên phải đi kèm là trách nhiệm "phải thi đấu thật hay" và đá cho tới kiệt sức rồi :botay Mou cũng ru ngủ,nhưng ít ra ông ta có dc chiến thắng,chứ ko phải những trận hoà và thua nhạt nhoà. đặc biệt như Mou mà ko vừa ý cầu thủ cũng phải cút :))

Soton vs Spurs cả 2 đều phong độ ko cao.thật là 1 trận khó đoán.0-0 nhạt nhoà chăng?. 2 đội đều khá nhạt nhoà thời gian gần đây. Kane hết điên thì Spurs lại trở nên tầm thường,dễ thấy mà đúng ko :botay Pelle trở lại sau chấn thương khó tạo ra đột biến. vì thế 0-0 là hợp lý, trừ khi Kane điên :botay


Stoke vs Crystal Stokeđang phong độ cao lắm đấy. Stoke ăn 1-0 chăng? 1 đội đã giỏi phòng ngự,mà tấn công lại tốt thì đương nhiên sẽ rất mạnh rồi :botay Crystal đá sân khách ko mấy ấn tượng. họ lại không phải là đội quá giỏi tấn công.vì vậy tôi đặt niềm tin vào Stoke


WB vs Bon mợt bon mợt nhỏ bé thắng liên tiếp 2 đại gia MU Chel tự nhiên có 6đ đút túi ,và rủng rỉnh quỹ dự phòng trụ hạng nhưng có dc đãi ngộ như vậy tiếp ko khi làm khách trên sân WB? 3-1 cho WB . khá đủ ý rồi, Bon mợt đâu có mạnh,họ chỉ may mắn khi gặp 2 kẻ cùng đường vậy thôi.khi đó thì ai gặp Chel,MU mà chả thắng dc. WB mùa này đá những trận ngang pheo khá ổn định. nên em tin tưởng vào WB

New vs Aston giờ đội nào gặp Aston thì cố mà cày điểm thôi 2-0 cho New. thật sự Aston đang quá yếu :botay chỉ vậy thôi


WF vs Live WF đá rất hay,nhưng trận này có vẻ là khó đấy.Liv thắng 3-0 có dc ko? thật sự tôi đánh giá Liv của Klopp rất cao,nhưng phong độ hiện tại của Liv chưa đủ,đơn giản vì lực lượng của họ đang chưa xứng tầm 1 ông lớn,chủ yếu đến từ những chấn thương.Origi là ai? khi mà a là người vừa cứu Liv,và là tiền đạo cắm chủ lực thời điểm hiện tại. nhưng tôi thấy bóng dáng 1 HLV lớn ở Klopp,đó là ông truyền cảm hứng dc cho các học trò,điều mà những Sir Alex,Wenger hay Mou (5-6 năm trước) đã làm được.hãy nhìn cách Liv giành lại 1đ trước WB vòng trước. đừng chê Klopp vì có WB mà cũng ko thắng nổi. ông đã làm rất tốt rồi,lực lượng chắp vá quá mà. vì thế tôi luôn có 1 niềm tin chiến thắng cho Liv ở mỗi vòng

Swan vs WHU 2 kẻ đang phong độ cực thấp.nhưng tôi tin WHU thắng 2-1 . mất Payet WHU thật tầm thường.lối đá 1 siêu sao tôi đã đề cập từ những vòng đầu. rõ ràng ko thể trông mong 1 cầu thủ mới tới như Payet có thể đá tất cả các trận ở EPL được,tần suất trong trận đấu,lẫn số trận là quá khủng khiếp cho những người mới.lại là người mang trọng trách gánh đội. còn Swan đang tụt dần về nhóm cầm đèn đỏ. đúng là WHU ko Payet tấn công ko nổi,mà dù có Payet gặp đội bóng yếu đá thụ động họ cũng chả tấn công dc :)) nhưng trận này tôi lại đặt niềm tin vào WHU. hơi phi logic,nhưng tôi đang nghĩ đến kịch bản Swan sẽ thi đấu tốt,nhưng rồi bị trừng phạt bởi những sai lầm ngớ ngẩn. hình như hơi phiêu thì phải,nhưng kệ thôi,dự mà. đã là dự thì cảm tính lắm :))Ars vs MC chả biết nói j chắc hoà 2-2 thôi,cũng giống vòng trước khi Lei vs Chel thôi.nhưng phân tích 1 chút,đúng là xét phong độ Ars đang ăn đứt MC.nhưng đừng quên Ars có 2 món đặc sản,1 là dễ dàng tan vỡ ở những trận cầu căng thẳng (đối thủ đá căng,hoặc trận đấu lớn ), 2 là phong độ của họ ko thể phân tích = logic được.có thể vừa thắng 1 đội bóng lớn,nhưng ngay trận sau có thể thua mấy đội gà son :botay và ngược lại. nhưng vấn đề của MC hiện tại là họ đang thiếu "tư liệu sản xuất",tức là thiếu những nhân tố để có thể ghi bàn :botay hãy đếm số bệnh binh của MC,Toure,Silva đã quá già hay là hết động lực? Bruyne tất nhiên tràn đầy khát khao,nhưng rõ ràng a đang gặp vấn đề về thể lực. gặp đối thủ trực tiếp đương nhiên họ sẽ phải căng mình ra mà đá. tôi hy vọng vào sự đột biến đến từ Silva,Toure, những "lão già" thiếu động lực này,thường rất hay điên ở những trận đấu căng thẳng. họ chỉ hay dật dờ ở những trận cầu nhỏ thôi.vì vậy tôi dự đoán 1 trận hoà với thế trận tưng bừng

No one
19-12-2015, 08:57 AM
Với khoảng cách 14p trong hoàn cảnh các đội đá 3 ngày/ trận, chẳng biết ai đá ai nghỉ, kích BB dễ mà mất cả chì lẫn chài. Haizzz

dangtrang90
19-12-2015, 10:20 AM
Với khoảng cách 14p trong hoàn cảnh các đội đá 3 ngày/ trận, chẳng biết ai đá ai nghỉ, kích BB dễ mà mất cả chì lẫn chài. Haizzz

Đây sẽ là thời điểm nhóm Xôi hoặc là vùng lên , hoặc là trìm trong bể phốt.. :cuoihihi

dibui
19-12-2015, 04:40 PM
Đây sẽ là thời điểm nhóm Xôi hoặc là vùng lên , hoặc là trìm trong bể phốt.. :cuoihihi

Năm nay nhìn xuống đáy bảng xếp hạng không thấy Sr6789 cứ thấy thiếu thiếu thế nào

hao nam dong
19-12-2015, 05:28 PM
Thằng Cơm năm kia tuyển quân từ vòng này để đá cúp vong sau với Anh hử,kết quả không thay đổi đâu hehe

Robetto
19-12-2015, 05:36 PM
Nay độ thế nào nhỉ Sir 6789 :nono1

trung_cadan
19-12-2015, 05:43 PM
Không ai rủ mình độ cái gì cả , mạnh quá cũng không hay hát bài Một Mình buồn ghê :tlkdcuoi !!!

dangtrang90
19-12-2015, 05:44 PM
Năm nay nhìn xuống đáy bảng xếp hạng không thấy Sr6789 cứ thấy thiếu thiếu thế nào

Sắp thấy rồi , yên tâm đi anh ! :cuoihihi

6789
19-12-2015, 05:55 PM
Nay độ thế nào nhỉ Sir 6789 :nono1

Vì mày ít tuổi nên phải chấp tao:

- Nếu tao thua: 1 chầu cafe + bánh cuốn tại HN (bao giờ tao ra chung độ sau)

- Mày thua: Tự tay mang bánh cuốn vào SG cho tao (noel SG vui dã man, nhiều mái lắm) :D

Ok không

dangtrang90
19-12-2015, 06:09 PM
Vì mày ít tuổi nên phải chấp tao:

- Nếu tao thua: 1 chầu cafe + bánh cuốn tại HN (bao giờ tao ra chung độ sau)

- Mày thua: Tự tay mang bánh cuốn vào SG cho tao (noel SG vui dã man, nhiều mái lắm) :D

Ok không

Kèo thơm thế còn gì ! Hehe

Robetto
19-12-2015, 06:25 PM
Vì mày ít tuổi nên phải chấp tao:

- Nếu tao thua: 1 chầu cafe + bánh cuốn tại HN (bao giờ tao ra chung độ sau)

- Mày thua: Tự tay mang bánh cuốn vào SG cho tao (noel SG vui dã man, nhiều mái lắm) :D

Ok không

Ngài lấy đội Nockten à??

Mái thì iem chả cần,giờ thích đực thôi:cuoihihi

Robetto
19-12-2015, 06:26 PM
Vì mày ít tuổi nên phải chấp tao:

- Nếu tao thua: 1 chầu cafe + bánh cuốn tại HN (bao giờ tao ra chung độ sau)

- Mày thua: Tự tay mang bánh cuốn vào SG cho tao (noel SG vui dã man, nhiều mái lắm) :D

Ok không

Ngài lấy đội Nockten à??

Mái thì iem chả cần,giờ thích đực thôi:cuoihihi

6789
19-12-2015, 06:51 PM
Ngài lấy đội Nockten à??

Mái thì iem chả cần,giờ thích đực thôi:cuoihihi

Cho mày tự ra độ đấy, không nockten thì đội nào hả mày.

chienxahanoi
19-12-2015, 06:57 PM
lên nào lên nào, 2 tuần vừa rồi quá đen !

Pandora
19-12-2015, 07:48 PM
lên nào lên nào, 2 tuần vừa rồi quá đen !

Cứ ăn chơi ngủ nghỉ ở Ninh Bình đê. Mọi việc để a lo :D

hainodie
19-12-2015, 10:57 PM
quẩy lên. con đường đến chức vô đich bắt đầu từ đây.:battay

hainodie
19-12-2015, 10:59 PM
anh em có trò gì vui thì post nhé. em đang không có gì chém.

hainodie
19-12-2015, 10:59 PM
một tuần bác chủ tịch chọn một trận cho anh em chém đi.

hainodie
19-12-2015, 11:03 PM
hôm nay vào thấy bảng xem hạng dễ nhìn. mọi khi trông amateur quá

123456
19-12-2015, 11:10 PM
Chel ghi bàn,Wiliam a xít,Ivanovich ghi bàn,ko dính dáng j tới Prdeo :(

hainodie
19-12-2015, 11:11 PM
chắc tậu inanovic về thôi. anh đã trở lại

123456
19-12-2015, 11:13 PM
hế hế!! hế hế :venhvao 2-0 Pedro ghi bàn :venhvao hế hế hế hế :venhvao

123456
19-12-2015, 11:27 PM
nhìn cái cách Ivanovic thi đấu thì rõ ràng Mourinho đã bị cầu thủ quay lưng ở mùa này rồi.có thấy nó bị tuổi tác hay lóng ngóng mẹ j đâu.lên biên như đúng rồi ấy

123456
19-12-2015, 11:41 PM
vòng nay dự đã thánh,MU bị thủng lưới,mà pick team max kinh :venhvao Mahrez + Lukaku đều ghi bàn kìa :venhvao

Pandora
19-12-2015, 11:49 PM
Kane, Lukaku, Mahrez đều nổ, vãi quá

hao nam dong
19-12-2015, 11:55 PM
Con hàng Alli một bàn một axit mà mình để dự bị mới đau,định cho nó vào thay Vady rồi lại thôi
Xem Chelsea đá trả khác gì năm ngoái vô địch cả

trung_cadan
19-12-2015, 11:58 PM
Con hàng Alli một bàn một axit mà mình để dự bị mới đau,định cho nó vào thay Vady rồi lại thôi
Xem Chelsea đá trả khác gì năm ngoái vô địch cả

Em cũng tống nó ở ngoài lâu rồi , dự bị 1 suốt .

Cân bản có Kane rồi nên để ở ngoài , phải tuân theo nguyên tắc không để hết trứng vào 1 giỏ , lại đá sân khách nữa không ăn điểm nó không hối hận !!!

123456
19-12-2015, 11:58 PM
Kane, Lukaku, Mahrez đều nổ, vãi quá

anh thiếu Pedro của e rồi :venhvao

trung_cadan
19-12-2015, 11:59 PM
anh thiếu Pedro của e rồi :venhvao

Ai tính tiền thằng ý ....

P/s : Vòng sau chị sẽ mua nó , thế cho cô thích , hế hế hế :tlkdcuoi !!!

trung_cadan
20-12-2015, 12:23 AM
Sau Chel , đến lượt MU chuẩn bị đá bay ghế của Viêm Gan rồi , thôi lượn đi ông ơi , quá thất vọng !!!

alex_ferguson
20-12-2015, 12:44 AM
Loanh quanh mấy ông lớn toy hết , lét tơ vô địch thì hay .

123456
20-12-2015, 12:47 AM
e dự rồi mà :cuoihihi HLV mà ko dc lòng cầu thủ thì chỉ chờ ngày cút thôi :cuoihihi

trung_cadan
20-12-2015, 01:00 AM
Căng như dây đàn với con nhạn MyLove , hjx , Bakley điên quá !!!

123456
20-12-2015, 01:15 AM
đậu xanh :)) đội ông tắm trần giống hệt đội mình,khác mỗi Vardy, Barkley (vì mình để dự bị,ko muốn 3 thằng đâm đầu vào 1 trận ) thế là giờ khả năng thua :)) điên vãi đoái :)) dây đen

anhtuank11
20-12-2015, 01:19 AM
từ vòng này của em keke

Congaco_H1R5
20-12-2015, 01:49 AM
Em cũng tống nó ở ngoài lâu rồi , dự bị 1 suốt .

Cân bản có Kane rồi nên để ở ngoài , phải tuân theo nguyên tắc không để hết trứng vào 1 giỏ , lại đá sân khách nữa không ăn điểm nó không hối hận !!!
Nguyên tắc bỏ trứng vào giỏ :(, Ali của ngộ cũng ngồi trên ghế dự bị, đao lòng thực :(

hp007hp
20-12-2015, 02:14 AM
Hình như lần đầu C trên 10đ, cứ thế này sẽ tránh được 2 tay 2 nắm.
Mà cho em hỏi lại phát: cái vụ thêm chữ x vào đội xôi đã chốt chưa nhỉ, có chữ này cho thêm động lực cũng hay :)

6789
20-12-2015, 06:48 AM
Thằng nắm cơm đâu rồi :duoiga

123456
20-12-2015, 12:14 PM
đậu xanh thằng Lei đá kinh thật,ko mua Mahrez thì 2 vòng này sấp mặt từ thứ 7 rồi :))

No one
20-12-2015, 12:26 PM
Bác Gà cũng thính ghê, bưng ngay con hàng Willian về mới tài. Nhưng cũng vì thế mà lại bench con Ali, hơi tiếc nhưng không sao :)

trung_cadan
20-12-2015, 12:39 PM
Vòng này phải tống cổ 3 con hàng đi gấp , cần phải thay đổi mạnh mới bứt lên hẳn được :tlkdcuoi !!!

anhtuank11
20-12-2015, 07:05 PM
e đang cần hậu vệ cánh ngon bổ rẻ các bác tư vấn với .

Pandora
20-12-2015, 07:41 PM
Adam Smith 4.0 BOU

chienxahanoi
20-12-2015, 07:46 PM
Sắp đi với anh chủ tịch rồi :huhu

Congaco_H1R5
20-12-2015, 08:44 PM
Benteke dựbị, chệt mịa nó luôn đi thì ngon :D, gần hết giờ mò mặt vào kiếm 1 point thì chán chít được!!!

Congaco_H1R5
20-12-2015, 09:04 PM
Đội hình xuất phát
Watford: Gomes; Nyom, Britos, Cathcart, Ake; Capoue, Watson, Abdi, Deeney, Jurado; Ighalo
Dự bị: Arlauskis, Behrami, Oulare, Guedioura, Anya, Holebas, Diamanti.
Liverpool: Bogdan; Clyne, Skrtel, Sakho, Moreno; Lucas, Henderson, Can; Lallana, Coutinho, Firmino
Dự bị: Fulton, Toure, Randall, Allen, Ibe, Origi, Benteke.

Robetto
20-12-2015, 09:52 PM
Ighalo đã ăn bàn :tlkdcuoi:tlkdhh

ninhnc
20-12-2015, 09:56 PM
Nockten chén đẹp em vòng này rồi, lại nằm ra cho hấp diêm :))

6789
20-12-2015, 09:58 PM
Ighalo đã ăn bàn :tlkdcuoi:tlkdhh

Đi BIỂU TÌNH đi mày :cut

Robetto
20-12-2015, 10:01 PM
Đi BIỂU TÌNH đi mày :cut

Xem mai kia tình hình thế nào,có khi iem phải vô trong đó biểu tình ý chứ :battay

6789
20-12-2015, 10:03 PM
Xem mai kia tình hình thế nào,có khi iem phải vô trong đó biểu tình ý chứ :battay

Tao báo các chú công an :dapchetmay

Robetto
20-12-2015, 10:04 PM
Đi BIỂU TÌNH đi mày :cut

Xem mai kia tình hình thế nào,có khi iem phải vô trong đó biểu tình ý chứ :battay

123456
20-12-2015, 11:13 PM
xem ra nhận định Liv đang mạnh ko chuẩn lắm rồi :botay cần phải xem lại thôi :( cố lên Klopp cố lên Liv :( năm nay nguyện cổ vũ Liv vì rất thik phong cách của Klopp,đừng làm cậu thất vọng nữa mà :huhu

123456
20-12-2015, 11:14 PM
P/S : khả năng vòng này nuốt dc bác tắm trần rồi :cuoihihi WF xuất sắc quá :cuoihihi

123456
20-12-2015, 11:20 PM
ôi vãi đoái,3-0 rồi. vòng này nổ tưng bừng quá :))

Congaco_H1R5
20-12-2015, 11:25 PM
Thằng nhọ Benteke vào 20 p chót làm méo gì vậy hả trời, mày cút thôi đồ chó, tôn cơm

123456
20-12-2015, 11:29 PM
Thằng nhọ Benteke vào 20 p chót làm méo gì vậy hả trời, mày cút thôi đồ chó, tôn cơm

bác nhìn dàn tiền đạo Kane-Ighalo-Lukaku của em vòng này co thấy thèm ko :lolz

VM9999
21-12-2015, 12:03 AM
Mịa ... con Tuyết mất Trinh dã man thật :tltat

123456
21-12-2015, 09:33 AM
Cech + 1 vs 0đ :cuoihihi chỉ có trường hợp Ars bị MC tàn sát 8 bàn thì Milan sẽ thua :cuoihihi tàn sát 6 bàn thì hoà :cuoihihi có lẽ tính toán nạn nhân tiếp theo dc rồi : xoatay: xoatay

ninhnc
21-12-2015, 10:04 AM
Mịa ... con Tuyết mất Trinh dã man thật :tltat

Quá dã man í ;))

HNN
21-12-2015, 10:18 AM
Tụt xuống tận 19 rồi, Aguero cố lên em :goal :goal :goal

super Tran
21-12-2015, 10:37 AM
Cech + 1 vs 0đ :cuoihihi chỉ có trường hợp Ars bị MC tàn sát 8 bàn thì Milan sẽ thua :cuoihihi tàn sát 6 bàn thì hoà :cuoihihi có lẽ tính toán nạn nhân tiếp theo dc rồi : xoatay: xoatay

Haiz lại thua rồi, vòng này quyết tâm đấu thủ môn thì thằng thủ môn của mình nó đình công mới điên chứ:botay

super Tran
21-12-2015, 10:38 AM
Cech + 1 vs 0đ :cuoihihi chỉ có trường hợp Ars bị MC tàn sát 8 bàn thì Milan sẽ thua :cuoihihi tàn sát 6 bàn thì hoà :cuoihihi có lẽ tính toán nạn nhân tiếp theo dc rồi : xoatay: xoatay

Haiz lại thua rồi, vòng này quyết tâm đấu thủ môn thì thằng thủ môn của mình nó đình công mới điên chứ:botay

123456
21-12-2015, 11:00 AM
Haiz lại thua rồi, vòng này quyết tâm đấu thủ môn thì thằng thủ môn của mình nó đình công mới điên chứ:botay

quả Barkley bác cho vào làm e hơi bị ca mơ run đấy :cuoihihi ko ngờ bác chơi lầy thế,nhét cả Mahrez,Vardy,Lukaku,Barkley vào luôn,còn dúi cả C cho thằng Lukaku nữa. lúc xem đội hình e cứ nghĩ là e win chắc rồi đấy.thế mà khéo làm sao cả 4 thằng nó cùng nổ :botay may mà e mua Pedro chuẩn.vòng này đã định ko tranfer,may sao đúng thứ 6 Mou bị đuổi nên e mới bán Ayew đi mua Pedro.chứ ban đầu vẫn tính để giành tranfer để vòng sau đá thằng Kane đi mua Aguero là đẹp.lúc đấy e còn để Wijnadum làm C nữa chứ :cuoihihi nói chung quả Chel sa thải Mou làm e ăn dc trận này thơm quá :cuoihihi

Mr Khanh
21-12-2015, 11:17 AM
Thua gì thua hoài ;))

6789
21-12-2015, 03:40 PM
Hôm nay Arsenal vs MC hòa 1-1, Ozil ghi bàn cho Asr còn Bellerin chơi organ :tlkdcuoi

No one
21-12-2015, 03:58 PM
Hôm nay Arsenal vs MC hòa 1-1, Ozil ghi bàn cho Asr còn Bellerin chơi organ :tlkdcuoi

Điên à. Arsenal thắng 3-0. Giroud và Campbell ghi bàn :cuoihihi

hp007hp
21-12-2015, 04:10 PM
Cech + 1 vs 0đ :cuoihihi chỉ có trường hợp Ars bị MC tàn sát 8 bàn thì Milan sẽ thua :cuoihihi tàn sát 6 bàn thì hoà :cuoihihi có lẽ tính toán nạn nhân tiếp theo dc rồi : xoatay: xoatay

Còn 1 khả năng nữa thực tế hơn dc tí Red cad :)
Lâu lâu mới thấy cơ hội ăn trận H2H, hình như ông Cadan là hàng yêu thích của mình rồi :)

123456
21-12-2015, 04:46 PM
Còn 1 khả năng nữa thực tế hơn dc tí Red cad :)
Lâu lâu mới thấy cơ hội ăn trận H2H, hình như ông Cadan là hàng yêu thích của mình rồi :)

red card sau phút 60 thì vẫn chỉ là hoà anh ơi :)) phải là thủng 2 bàn + red card thì mới thua dc :))

a nói thế nào chứ lão cá mà gặp e là tự nhảy vào chảo cho vàng rộm lên rồi bưng thêm 1 chậu cafe bên cạnh mời tráng miệng :lolz hàng cỏ đấy ai chả thịt dc :lolz

pduythanh
21-12-2015, 08:36 PM
red card sau phút 60 thì vẫn chỉ là hoà anh ơi :)) phải là thủng 2 bàn + red card thì mới thua dc :))

a nói thế nào chứ lão cá mà gặp e là tự nhảy vào chảo cho vàng rộm lên rồi bưng thêm 1 chậu cafe bên cạnh mời tráng miệng :lolz hàng cỏ đấy ai chả thịt dc :lolz

Nội quy diễn đàn là nghiêm cấm nói xấu, hạ thấp giá trị của Admin nhé :buon :botay :lenlut cậu hơi bị bạo gan rồi đấy, nguy cơ khóa acc hơi bị cao :cuoihihi

Robetto
21-12-2015, 08:56 PM
Mịa ... con Tuyết mất Trinh dã man thật :tltat

Ngài 69 đã xong,giờ đến ngài 6..9 cũng sắp sửa bị hấp diêm bằng kiểu 69 nốt :leuleu1

anhtuank11
21-12-2015, 09:08 PM
làm cách nào đuổi kịp các sir giờ năm nay bết quá hic

123456
21-12-2015, 10:43 PM
Nội quy diễn đàn là nghiêm cấm nói xấu, hạ thấp giá trị của Admin nhé :buon :botay :lenlut cậu hơi bị bạo gan rồi đấy, nguy cơ khóa acc hơi bị cao :cuoihihi

ko thể lấy quyền quản trị ngăn các thành viên nói lên sự thật dc :cuoihihi

trung_cadan
21-12-2015, 11:18 PM
Chưa chắc đâu nha :tlkdcuoi !!!

Congaco_H1R5
22-12-2015, 06:38 AM
Quá xá nhọ! gác 4 đ còn 3 hảo thủ thua đúng cái thằng mắt lồi !!!

6789
22-12-2015, 07:56 AM
Thằng Quẩy: Mang bánh cuốn vào SG cho tao ăn sáng nhé :tlnghiengnga

Đại gia hay tay chơi nào ở VN này cũng chưa chắc đã hơn được..... :tlkddaigia :tlkdhh

hp007hp
22-12-2015, 09:05 AM
Quá nhọ,Bellerín + 9 = cu mắt lồi, mua nó về rồi mà chưa kịp đăng ký để thi đấu chậm mất 1 vòng :)

123456
22-12-2015, 09:24 AM
á đù. vòng này để 2 thằng ở ngoài thì 9đ + 7đ vứt đi , ko là vòng này gia nhập CLB 100 rồi :)) bota

đã chén xong bác tắm trần : xoatay tiếp theo là lội rộng : xoatay

HNN
22-12-2015, 10:49 AM
á đù. vòng này để 2 thằng ở ngoài thì 9đ + 7đ vứt đi , ko là vòng này gia nhập CLB 100 rồi :)) bota

đã chén xong bác tắm trần : xoatay tiếp theo là lội rộng : xoatay

Welcome :leuleu7 :tlkdphao

trung_cadan
22-12-2015, 01:23 PM
Bị hòa trận tức thật ,mất mịa mạch thắng, dù sao thì vẫn phải hoan hô mắt lồi he he ...

piggeeD
22-12-2015, 03:51 PM
Một mình ông Walker ngồi ngoài gấp 3 lần 4 ông hậu vệ 1 ở trong :buon tuy nhiên vẫn tiếp tục mạch thắng:win

trung_cadan
22-12-2015, 03:57 PM
Một mình ông Walker ngồi ngoài gấp 3 lần 4 ông hậu vệ 1 ở trong :buon tuy nhiên vẫn tiếp tục mạch thắng:win

Đây vứt 20 đ của Alli và Sagna trên ghế dự bị còn không kêu đây này , hix hix !!!

6789
22-12-2015, 04:28 PM
Bọn BÓNG CỎ có vài điểm lẻ tẻ mà hét váng lên nhỉ :tlkdcuoi

chienxahanoi
22-12-2015, 05:59 PM
Lại hat tric hỏng rồi !!!

6789
22-12-2015, 07:58 PM
Ngài 69 đã xong,giờ đến ngài 6..9 cũng sắp sửa bị hấp diêm bằng kiểu 69 nốt :leuleu1

Khi bị đòi hấp mà hết đường chống cự, thôi đành dạng chân mà hưởng thụ :lolz