PDA

View Full Version : Ra mắt Shop cờ Thăng Long Kỳ Đạo !!!trung_cadan
23-12-2015, 12:04 AM
Sau 1 thời gian chuẩn bị , diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo vui mừng ra mắt shop cờ online chuyên bán và cho thuê các loại thiết bị quân bàn cờ đồng hồ . Chúng tôi có bán offline tại Hà Nội và bán online trên toàn quốc , mọi chi tiết xin liên lạc :

1- Phạm Thanh Trung : 0935356789 , 01663369999 ( số 19/178 Nguyễn Lương Bằng , Hà Nội )
2- Nguyễn Hưng Hải : 0988674911

SAU ĐÂY LÀ CHI TIẾT CÁC MẶT HÀNG :

Quân cờ phổ thông ( loại 2,5 cm ) :

Đơn giá : 60.000 đ

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/50/3197211770_1562698434_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211770)

Quân cờ phổ thông ( loại 3,0 cm - thi đấu tại giải Ngôi Sao Quốc Tế - The Reed Hotel Cup , Ninh Bình 2015 ) :

Đơn giá : 90.000 đ

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/50/3197211772_1472406231_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211772)

Quân cờ phổ thông kèm bàn da : ( Vuốt tròn cạnh ) :

Đơn giá kèm bàn da : 180.000 đ

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/51/3197211793_1324565597_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211793)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/51/3197211796_1061342732_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211796)

Quân phổ thông hộp gỗ gấp ( Thích hợp cho trẻ em đi học ) :

Đơn giá : 170.000 đồng ( quân và bàn )

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/51/3197211799_1628270914_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211799)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/51/3197211801_501288777_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211801)

Quân cờ Kansa trắng ( kích thước đường kính 3,5 cm )

Đơn giá : 250.000 đ :

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/50/3197211739_1082710581_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211739)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/50/3197211737_1710052687_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211737)

Quân cờ gốm sứ Trung Quốc : ( Gốm sứ trắng Giang Tô , đường kính mặt quân 4 cm )

Đơn giá : 460.000 đ

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/50/3197211742_1352118737_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211742)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/50/3197211743_350172916_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211743)

Quân VIP Zhong Guo Xiangqi ( Có hộp , quân đen trắng đường kính 4 cm ) :

Đơn giá : 550.000 đồng

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/50/3197211746_1622079038_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211746)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/50/3197211747_1204937667_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211747)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/50/3197211749_1996848077_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211749)

Quân VIP Zhong Guo Xiangqi ( Có hộp , quân trắng đường kính 5 cm ) :

Đơn giá : 850.000 đồng

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/50/3197211750_1532596575_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211750)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/50/3197211751_1046323452_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211751)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/50/3197211753_1545827900_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211753)

Quân VIP to mặt gỗ đen trạm trổ hoa văn ( Hộp đựng , quân cực đẹp , bàn da đi kèm ) :

Đơn giá : 1.850.000 đồng

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/50/3197211754_1621577970_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211754)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/50/3197211756_47859607_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211756)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/50/3197211763_445721826_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211763)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/50/3197211764_1043565867_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211764)

trung_cadan
23-12-2015, 12:08 AM
Quân cờ cầm tay tượng hình ( Chất liệu kim loại , có nam châm ) :

Đơn giá : 350.000 đồng

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/51/3197211826_1524969810_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211826)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/51/3197211829_418793017_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211829)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/51/3197211830_254451828_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211830)

Quân cờ cầm tay nam châm LV ( Chất liệu kim loại ) :

Đơn giá : 150.000 đồng

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/50/3197211727_838472623_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211727)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/50/3197211728_37400434_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211728)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/50/3197211729_1320775398_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211729)

Quân cờ cầm tay nhựa dẹt :

Đơn giá : 160.000 đồng

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/51/3197211788_2064540037_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211788)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/51/3197211790_284360641_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211790)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/51/3197211791_547615841_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211791)

Bàn cờ trúc 2 mặt chơi được cả cờ tướng và cờ vây :

Loại 1,2 cm giá : 190.000 đồng

Loại 1,8 cm giá : 260.000 đồng

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/50/3197211723_1458090621_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211723)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/50/3197211725_2101049767_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211725)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/50/3197211726_270291203_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211726)

trung_cadan
23-12-2015, 12:28 AM
Quân to đường kính 5cm chạm trổ gỗ vàng kèm hộp và bàn da cực đẹp :

Đơn giá : 1.200.000 đồng

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/50/3197211765_1866031403_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211765)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/50/3197211767_1584572507_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211767)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/50/3197211768_1725883015_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211768)

Đồng hồ LEAP tiêu chuẩn :

Đơn giá : 800.000 đồng

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/50/3197211774_1504365123_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211774)


http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/50/3197211776_158129389_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211776)

Bàn gấp dầy kèm quân cực đẹp :

Đơn giá : 1.500.000 đồng

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/50/3197211780_324930920_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211780)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/50/3197211782_1331297578_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211782)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/51/3197211783_1281236107_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211783)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/51/3197211785_405516359_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211785)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/51/3197211786_2055406934_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211786)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/51/3197211787_1258530372_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211787)

Bàn siêu V.I.P đỉnh cao . có ngăn chứa quân cờ , mặt bàn da in hình bản đồ Tam Quốc diễn nghĩa siêu đẹp :

Đơn giá : 3.500.000 đồng

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/51/3197211833_1681925105_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211833)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/51/3197211839_804803605_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211839)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/51/3197211840_229426145_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211840)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/51/3197211842_1854348297_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211842)

Cờ Siêu VIP sơn mài , cạnh bo đồng , có ngăn chứa quân tượng hình :

Đơn giá : 2.300.000 đồng

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/50/3197211716_1816139399_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211716)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/50/3197211717_783124870_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211717)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/50/3197211718_1346227091_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211718)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/50/3197211719_1887987580_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211719)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/50/3197211720_433922396_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211720)

trung_cadan
23-12-2015, 01:28 AM
Có thêm mấy bộ khủng lắm nhưng đại gia Ninh Bình mua hết rồi , chưa kịp nhập thêm về :botay !!!

trung_cadan
23-12-2015, 01:36 AM
Cờ Vua :

Bàn số 1 : Bàn gấp , Quân đẹp , có Nam châm , đặc biệt có 2 con Hậu ( thích hợp phong hậu khi tốt xuống đáy )

Đơn giá : 350.000 đồng

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/51/3197211803_441261256_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211803)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/51/3197211805_1746386644_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211805)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/51/3197211808_1588649647_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211808)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/51/3197211811_2042496848_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211811)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/51/3197211815_2058755866_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211815)

Bàn số 2 : Bàn gấp nam châm trắng đen :

Đơn giá : 280.000 đồng

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/51/3197211818_386221630_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211818)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/51/3197211820_1717912376_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211820)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/51/3197211823_389524971_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211823)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/51/3197211824_1632638249_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211824)

trung_cadan
23-12-2015, 01:50 AM
Anh em ưng bộ nào thì comment nhé , mình cũng không còn nhiều hàng bán vãn đi ở giải Ngôi Sao Quốc Tế rồi ... Mình có bán trên toàn quốc mọi người chịu tiền ship đồng thời gửi tiền vào tài khoản trước cho mình .

STK : Phạm Thanh Trung

A- VietCombank Thăng Long Stk : 0491000031495
B- Techcombank chi nhánh Hà Nội Stk : 11120052030010

Mọi người mua không ưng có thể đổi ( nhưng không được trả ) , tiền ship mọi người chịu , ảnh mình chụp hoàn toàn là ảnh thật mọi người trước khi mua cân nhắc cho kỹ nhé , cám ơn rất nhiều ...

tammaohp
23-12-2015, 08:02 AM
Em muốn mua 1 bàn cờ Trúc 1,2cm

tammaohp
23-12-2015, 08:04 AM
Em muốn mua 1 bàn cờ trúc loại 1,2cm ko biết thủ tục như thế nào ạ!?

trung_cadan
23-12-2015, 01:58 PM
Em muốn mua 1 bàn cờ trúc loại 1,2cm ko biết thủ tục như thế nào ạ!?

Em đến quán mua hoặc báo địa chỉ để anh tính tiền ship , sau đó chuyển tiền vào tk cho anh anh sẽ chuyển hàng nhé ...

tammaohp
23-12-2015, 03:13 PM
Em đến quán mua hoặc báo địa chỉ để anh tính tiền ship , sau đó chuyển tiền vào tk cho anh anh sẽ chuyển hàng nhé ...

Đàm Văn Tâm.Đ/c: Thôn Đền,Xã Lâm Động,Huyện Thủy Nguyên,Hải Phòng.SĐT: 0936542690

tammaohp
23-12-2015, 03:14 PM
Đàm Văn Tâm.Đ/c: Thôn Đền,Xã Lâm Động,Huyện Thủy Nguyên,Hải Phòng.SĐT: 0936542690

haosu80
23-12-2015, 03:14 PM
Anh bán cho em 1 bộ Quân cờ phổ thông (loại 3,0 cm) giá 90k và 1 bàn cờ gỗ trúc 1.8cm 260k. Địa chỉ: Số 2 Hà Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại 0913561155, Hào. Em trả tiền khi nhận hàng nhé vì không biết chuyển khoản (heeeeeeeee). Xin cảm ơn!

trung_cadan
23-12-2015, 03:19 PM
Ok mọi người ,vừa bán mấy bộ ở nhà xong , vui ra phết ...

Để mình tính cách ship nhé ...

tammaohp
23-12-2015, 03:21 PM
Em ở HP anh có thể gửi xe Hoàng Long khu bến xe Lương Yên

nqtuyen
23-12-2015, 05:40 PM
Đã open shop, đa dạng hàng hóa rùi thì cũng nên phong phú tài khoản giao dịch anh Trung nhé, ví như làm thêm cái tài khoản Agribank :suynghi1. Em có bộ quân cờ gỗ cổ dày 3cm, rộng 5cm dùng bàn cỡ bao nhiêu thì đẹp nhỉ (loại gỗ trúc)?.

tienlien
23-12-2015, 06:21 PM
Mình vừa làm bộ kansa, mối tháng trích ít lương và sẽ mua dần dần tiếp...

TuyenNinhBinh
23-12-2015, 10:23 PM
Rất tốt, rất hấp dẫn, rất sôi động, chắc chắn sẽ thành công

hp_boy
24-12-2015, 12:28 AM
Hôm qua lấy bàn quên không lấy cờ, anh Trung tư vấn xem bàn cờ Da đó, đánh quân nào thì ngon anh nhỉ?

trung_cadan
24-12-2015, 12:32 AM
Hôm qua lấy bàn quên không lấy cờ, anh Trung tư vấn xem bàn cờ Da đó, đánh quân nào thì ngon anh nhỉ?

Quân có 3 loại : Kansai 250k , loại nhỏ 60k, loại trung dùng đánh giải Ngôi sao quốc tế 90 k . Nên mua loại 90k là ok nhất mà giá lại phải chăng ...

trung_cadan
24-12-2015, 12:35 AM
Đã open shop, đa dạng hàng hóa rùi thì cũng nên phong phú tài khoản giao dịch anh Trung nhé, ví như làm thêm cái tài khoản Agribank :suynghi1. Em có bộ quân cờ gỗ cổ dày 3cm, rộng 5cm dùng bàn cỡ bao nhiêu thì đẹp nhỉ (loại gỗ trúc)?.


Quân 5cm bạn dùng bàn này :

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/50/3197211780_324930920_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3197211780)

May mình còn 1 bộ bàn lẻ hôm nọ anh em không biết bán mất quân rồi .

Còn việc có nhiều stk khó quản lý lắm , có bao nhiêu ngân hàng làm hết bấy nhiêu à , he he . Mình nghĩ 2 stk đó là đủ dùng rồi .

trung_cadan
24-12-2015, 12:36 AM
Anh bán cho em 1 bộ Quân cờ phổ thông (loại 3,0 cm) giá 90k và 1 bàn cờ gỗ trúc 1.8cm 260k. Địa chỉ: Số 2 Hà Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại 0913561155, Hào. Em trả tiền khi nhận hàng nhé vì không biết chuyển khoản (heeeeeeeee). Xin cảm ơn!

Hào ơi mai mình chuyển nhé , nay dậy muộn lên VTC bình luận Trạng cờ mất cả ngày rồi ...

trung_cadan
24-12-2015, 12:43 AM
Em muốn mua 1 bàn cờ trúc loại 1,2cm ko biết thủ tục như thế nào ạ!?

Em chuyển 190k vào stk này : Phạm Thanh Trung VietCombank Thăng Long Stk : 0491000031495

Sau đó báo anh check rồi anh ra xe Hoàng Long chuyển về em ra lấy trả tiền ship cho nhà xe nhé ?

HydePark
24-12-2015, 03:33 AM
Mai em ra sinh hoạt CLB, Hải tá cứng chắc bán thay anh được chứ ạ ?

tunglambk
24-12-2015, 08:34 AM
Mai em ra sinh hoạt CLB, Hải tá cứng chắc bán thay anh được chứ ạ ?

a quang cũng ra làm 1 bộ đấy ah :))

thekidht
24-12-2015, 08:56 AM
Bàn cờ 1,2cm với 1,8cm là kích thước j vậy a?

trung_cadan
24-12-2015, 10:24 AM
Bàn cờ 1,2cm với 1,8cm là kích thước j vậy a?

Bàn cờ dầy 1,2 và 1,8 cm , càng dày càng bền em ạ


Mai em ra sinh hoạt CLB, Hải tá cứng chắc bán thay anh được chứ ạ ?

Các em chỉ cần mang tiền ra thôi , việc bán hàng để anh lo :tlkdcuoi !!!

chienxahanoi
24-12-2015, 11:01 AM
Mai em ra sinh hoạt CLB, Hải tá cứng chắc bán thay anh được chứ ạ ?

Anh em ra mua sắm nhanh cho kịp nhé, mình vừa mới làm 1 bộ hộp gỗ chuyên thẩm cờ rồi !!!

tammaohp
24-12-2015, 11:29 AM
A Trung ơi em chuyển tiền rôi đấy.A nhớ ship cho em vào khoảng thời gian 18 đến 19 giờ nhé vì sau 20h em mới rảnh

haosu80
24-12-2015, 12:08 PM
Lúc nào cũng được anh ah!

Hào ơi mai mình chuyển nhé , nay dậy muộn lên VTC bình luận Trạng cờ mất cả ngày rồi ...

haosu80
24-12-2015, 03:08 PM
Anh bán thêm cho em 1 bộ quân VIP Zhong Guo Xiangqi (Có hộp,quân đen trắng đường kính 4 cm) giá 550K và 1 bàn gỗ trúc 260k nữa nhé. Trước sau tất cả là 2 bộ. Xin cám ơn!

haosu80
24-12-2015, 11:13 PM
Thay đổi một chút ah. Anh thay bộ quân cờ 90K thành bộ quân cờ Kansa trắng (kích thước đường kính 3,5 cm) giá 250K cho em nhé. Như vậy, cuối cùng em đặt 2 bộ: 1 bộ quân cờ Kansa trắng (kích thước đường kính 3,5 cm) giá 250K + 1 bàn cờ gỗ trúc 260K và 1 bộ quân VIP Zhong Guo Xiangqi (Có hộp, quân đen trắng đường kính 4 cm) giá 550K + 1 bàn gỗ trúc 260k. Tổng thiệt hại: 1320K. Xin cảm ơn!

trung_cadan
24-12-2015, 11:15 PM
Hôm nay mình đã nhận được tiền của anh Nguyễn Chí Thuận ( Huế ) , bạn Dương tả sứ ( Đà Nẵng ) , Tammaohp ( Hải Phòng )

Hôm nay bận quá nên chưa chuyển được , mọi người thông cảm chờ ngày mai nhé .

Cũng bán được một số bộ tại nhà riêng , cám ơn anh em đã ủng hộ !!!

trung_cadan
24-12-2015, 11:15 PM
Thay đổi một chút ah. Anh thay bộ quân cờ 90K thành bộ quân cờ Kansa trắng (kích thước đường kính 3,5 cm) giá 250K cho em nhé. Như vậy, cuối cùng em đặt 2 bộ: 1 bộ quân cờ Kansa trắng (kích thước đường kính 3,5 cm) giá 250K + 1 bàn cờ gỗ trúc 260K và 1 bộ quân VIP Zhong Guo Xiangqi (Có hộp, quân đen trắng đường kính 4 cm) giá 550K + 1 bàn gỗ trúc 260k. Tổng thiệt hại: 1320K. Xin cảm ơn!

Ok bạn , mai Hải sẽ giúp mình chuyển cho bạn ...

trung_cadan
25-12-2015, 03:31 PM
Mình vừa chuyển hàng cho anh Nguyễn Chí Thuận ( Huế ) , bạn Tâm ( Hải Phòng ) và một số bạn ở Hà Nội .

Cám ơn anh em đã ủng hộ ...

trung_cadan
27-12-2015, 12:53 PM
Đồ kansai hết sạch , các bộ khác hành quân rất nhanh.Cám ơn anh em nhiều nhé ...

haosu80
27-12-2015, 05:16 PM
Đồ kansai hết sạch , các bộ khác hành quân rất nhanh.Cám ơn anh em nhiều nhé ...
Bác chưa chuyển hàng cho em đâu nhé!

trung_cadan
27-12-2015, 05:37 PM
Bác chưa chuyển hàng cho em đâu nhé!

Ok bác , để em bảo Hải , để sẵn ra đây rồi ...

hatito
29-12-2015, 06:55 PM
Cadan bán a bộ Vip 550k .a mới chuyển cho đệ 600k .5 chục đệ uống cafe nhé .

trung_cadan
29-12-2015, 07:02 PM
Cadan bán a bộ Vip 550k .a mới chuyển cho đệ 600k .5 chục đệ uống cafe nhé .

Ok Huynh , tin rất ấm áp trong 1 ngày Hà Nội xầm xì ,mưa gió và rét mướt . He he ...

loiyeuco174
29-12-2015, 11:37 PM
Anh bán cho em 1 bộ quân VIP Zhong Guo Xiangqi (Có hộp,quân đen trắng đường kính 4 cm) giá 550K và 1 bàn gỗ trúc 260k nhé. Anh chuyển qua số nhà 6 ngõ 191 Trung Văn, e tên Lợi: Sdt 0988223340. E xin cám ơn!

trung_cadan
29-12-2015, 11:38 PM
Anh bán cho em 1 bộ quân VIP Zhong Guo Xiangqi (Có hộp,quân đen trắng đường kính 4 cm) giá 550K và 1 bàn gỗ trúc 260k nhé. Anh chuyển qua số nhà 6 ngõ 191 Trung Văn, e tên Lợi: Sdt 0988223340. E xin cám ơn!

Ok Lợi , cám ơn vì đã ủng hộ !!!

loiyeuco174
29-12-2015, 11:44 PM
Em lấy thêm một bàn da nữa, mai chuyển qua giúp e nhé! thanks a.

chienxahanoi
30-12-2015, 12:19 PM
Anh bán cho em 1 bộ quân VIP Zhong Guo Xiangqi (Có hộp,quân đen trắng đường kính 4 cm) giá 550K và 1 bàn gỗ trúc 260k nhé. Anh chuyển qua số nhà 6 ngõ 191 Trung Văn, e tên Lợi: Sdt 0988223340. E xin cám ơn!

bạn Lợi cho lại số điện thoại nhé. Mình gọi 2 lần đều nói nhầm máy. Số điện thoại của mình là 0988674911

trung_cadan
04-01-2016, 02:02 AM
Bộ Kansai đang tạm hết , thời gian này bên Trung Quốc chuẩn bị nghỉ tết 1 tháng nên hàng Kansai các bạn vui lòng chờ đợi sau nhé , cám ơn nhiều !!!

pokpro0306
04-01-2016, 11:45 AM
Bác Trung có thể chuyển cho tôi 1 bộ quân cờ phổ thông kèm bàn da giá 180k đến tòa nhà Green Park gần KeangNam được không? Tối qua lượn lờ gần hồ Đắc Di mãi mà ko tìm ra quán chỗ nào. Số điện thoại của tôi: 0919905090 gặp Linh

hp_boy
04-01-2016, 12:02 PM
Bác Trung có thể chuyển cho tôi 1 bộ quân cờ phổ thông kèm bàn da giá 180k đến tòa nhà Green Park gần KeangNam được không? Tối qua lượn lờ gần hồ Đắc Di mãi mà ko tìm ra quán chỗ nào. Số điện thoại của tôi: 0919905090 gặp Linh

Chuyển địa điểm lâu rồi ông ơi, qua quán Cafe TrungCadan bên Nguyễn Lương Bằng ấy.

Diem nong
04-01-2016, 02:12 PM
Anh Trung ơi anh có bán loại cờ nhỏ để đánh cờ úp ko ạ?

trung_cadan
04-01-2016, 02:34 PM
Anh Trung ơi anh có bán loại cờ nhỏ để đánh cờ úp ko ạ?

Có em nhé, tối anh chụp ảnh đưa lên cho anh em xem...

nqtuyen
05-01-2016, 08:05 AM
Chuyển địa điểm lâu rồi ông ơi, qua quán Cafe TrungCadan bên Nguyễn Lương Bằng ấy.

Địa chỉ cụ thể như nào vậy anh?

trung_cadan
05-01-2016, 04:22 PM
19/178 nguyễn Lương Bằng mọi người nhé ...

Dung_PCT
15-01-2016, 02:45 PM
Tôi muốn mua cái đồng hồ, giá và tiền ship bao nhiêu, chuyển tiền như thế nao, Thank.

trung_cadan
15-01-2016, 05:38 PM
Tôi muốn mua cái đồng hồ, giá và tiền ship bao nhiêu, chuyển tiền như thế nao, Thank.

Đồng hồ giá 800k , tiền ship thông thường là 50k , bác gửi tiền vào stk tôi đăng trang 1 đồng thời cho địa chỉ nhé, cám ơn bác ...

Dung_PCT
16-01-2016, 12:09 PM
Anh em góp tiền mua mà giờ sửa được đồng hồ cũ rồi, nên tiền làm người vài lon không mua nữa, bác Trung thông cảm nha.

Dung_PCT
21-01-2016, 12:50 PM
Trung giờ mình lại muốn mua 1 cái đồng hồ + 1 bộ cờ phổ thông 3cm vuốt tròn cạnh kèm bàn da. Vậy là 800k + 180k = 980k , mình chuyển luôn cả tiền ship hay sao.
Địa chỉ 206 Phan chu Trinh - Phường Phước Vĩnh - Tp Huế
Dđ 0935 552 097

trung_cadan
21-01-2016, 01:36 PM
Trung giờ mình lại muốn mua 1 cái đồng hồ + 1 bộ cờ phổ thông 3cm vuốt tròn cạnh kèm bàn da. Vậy là 800k + 180k = 980k , mình chuyển luôn cả tiền ship hay sao.
Địa chỉ 206 Phan chu Trinh - Phường Phước Vĩnh - Tp Huế
Dđ 0935 552 097

Anh gửi kèm 50k tiền ship cho em nhé...

Dung_PCT
21-01-2016, 02:18 PM
Mình chuyển tiền rồi Trung nha

trung_cadan
21-01-2016, 03:32 PM
Mình chuyển tiền rồi Trung nha

Ok anh em sẽ gửi hàng sớm , cám ơn anh ...

trung_cadan
28-01-2016, 03:12 PM
Tổng hợp đợt hàng chuyển ngày 28/01/2016 :

- 1 bộ cờ vuốt tròn + 1 bàn da + 1 đồng hồ :

206 Phan chu Trinh - Phường Phước Vĩnh - Tp Huế
Dđ 0935 552 097

- 3 bộ cờ thi đấu giải Ngôi sao quốc tế ( trị giá 90k 1 bộ ) :

- Nguyễn Hữu Xuyên , văn phòng tỉnh ủy Thái Nguyên , phường Trưng Vương , thành phố Thái Nguyên .

1 bộ cờ sắt ví LV ( dùng cho thẩm cờ ) :

- Tạ Hồng Bản : Tổ 6 , ấp 3 , xã Lâm San , huyện Cẩm Mỹ , tỉnh Đồng Nai ( 0978539699 )

Em Oc
28-01-2016, 04:34 PM
Cho mình đặt mua :
+ 01 bộ
Quân cờ cầm tay tượng hình ( Chất liệu kim loại , có nam châm ) : Đơn giá : 350.000 đồng
+ 02 bộ
Quân cờ cầm tay nam châm LV ( Chất liệu kim loại ) : Đơn giá : 150.000 đồng
+ 02 bộ
Quân cờ cầm tay nhựa dẹt :Đơn giá : 160.000 đồng
+ 01 bộ
Cờ Siêu VIP sơn mài , cạnh bo đồng , có ngăn chứa quân tượng hình : Đơn giá : 2.300.000 đồng

Tổng cộng : 350.000 + 2x150.000 + 2x160.000 + 2.300.000 = 3.270.000

Bạn còn đủ thì nhắn để mình chuyển tiền và nhờ người qua nhận hộ nhé. Thanks !

trung_cadan
28-01-2016, 04:48 PM
Cho mình đặt mua :
+ 01 bộ
Quân cờ cầm tay tượng hình ( Chất liệu kim loại , có nam châm ) : Đơn giá : 350.000 đồng
+ 02 bộ
Quân cờ cầm tay nam châm LV ( Chất liệu kim loại ) : Đơn giá : 150.000 đồng
+ 02 bộ
Quân cờ cầm tay nhựa dẹt :Đơn giá : 160.000 đồng
+ 01 bộ
Cờ Siêu VIP sơn mài , cạnh bo đồng , có ngăn chứa quân tượng hình : Đơn giá : 2.300.000 đồng

Tổng cộng : 350.000 + 2x150.000 + 2x160.000 + 2.300.000 = 3.270.000

Bạn còn đủ thì nhắn để mình chuyển tiền và nhờ người qua nhận hộ nhé. Thanks !

Em hết mất 2 bộ quân cờ cầm tay nam châm kim loại , số còn lại em để sẵn dưới quán cho nhân viên , a vui lòng cho người qua lấy nhé , cám ơn anh ...

Dung_PCT
30-01-2016, 01:50 PM
Mình nhận được hàng rồi, cám ơn Trung.

trung_cadan
30-01-2016, 01:55 PM
Mình nhận được hàng rồi, cám ơn Trung.

Vâng, cám ơn anh đã ủng hộ ...

tienlien
25-02-2016, 02:59 PM
còn bàn cờ bằng da không anh?

trung_cadan
25-02-2016, 03:00 PM
còn bàn cờ bằng da không anh?

Còn cực nhiều em nhé :D !!!

tienlien
25-02-2016, 03:01 PM
ok, chiều sinh hoạt em qua lấy 1 bàn.

hp_boy
25-02-2016, 04:27 PM
Anh Trung xem chuyển về Quảng Ngãi cước là bao nhiêu tiền? để em chuyển lấy 2 bộ cờ đánh giải Ninh Bình vừa rồi làm quà cho bạn em mới khai trương quán.

Viet648
25-02-2016, 09:50 PM
bàn cờ bằng da bao nhiêu tiền thế các bác?

trung_cadan
25-02-2016, 10:11 PM
bàn cờ bằng da bao nhiêu tiền thế các bác?

90k bạn nhé...

trung_cadan
25-02-2016, 10:12 PM
Anh Trung xem chuyển về Quảng Ngãi cước là bao nhiêu tiền? để em chuyển lấy 2 bộ cờ đánh giải Ninh Bình vừa rồi làm quà cho bạn em mới khai trương quán.

Chắc mất 50k em ạ...

Viet648
26-02-2016, 09:26 AM
Bác bán cho em 2 bàn bằng da.số của em 0989358596, địa chỉ là ngõ 236 Khương Đình,Thanh Xuân,HN. lúc nào bác chuyển em alo cho người nhà ra nhận. Được ko bác?

hp_boy
26-02-2016, 01:05 PM
Done roi nhe

trung_cadan
26-02-2016, 01:09 PM
Ok cám ơn em...

hp_boy
26-02-2016, 09:48 PM
Ok cám ơn em...

Thanks anh. Vậy anh chuyển qua EMS giúp em nhé, em vẫn hay dùng EMS chuyển hàng về đây.

nqtuyen
29-02-2016, 12:18 PM
Các Huynh/Đệ có biết bên Đài Loan có những loại cờ tướng/bàn cờ tướng cho mình biết vài thông tin (loại, kích thước, chất liệu, ....)

Thanks!

dqhuydhtn
29-02-2016, 04:00 PM
Có bộ cờ sừng trâu không a Trung
Nếu có cho e xem hình với.
:leuleu1

trung_cadan
29-02-2016, 04:03 PM
Có bộ cờ sừng trâu không a Trung
Nếu có cho e xem hình với.
:leuleu1

Cần đặt hàng thì có chứ ai dùng quân sừng trâu nữa quê lắm rồi he he .

Đùa chứ để anh nghiên cứu ...

forevertb
24-04-2016, 11:21 PM
Đồng hồ thi đấu LEAP mới còn không MR_cadan. Nếu còn thì em nhờ ku Đình Hoàng lấy hộ 1 cái.

trung_cadan
25-04-2016, 01:31 AM
Đồng hồ thi đấu LEAP mới còn không MR_cadan. Nếu còn thì em nhờ ku Đình Hoàng lấy hộ 1 cái.

Đồng hồ thì hàng còn nhiều em nhé ...

Dung_PCT
05-05-2016, 10:53 PM
Quân cờ Kansa đã nhập về chưa vậy Trung

trung_cadan
05-05-2016, 11:11 PM
Quân cờ Kansa đã nhập về chưa vậy Trung

Sắp có rồi có gì mình báo sớm...

timbanluyenco
20-05-2016, 08:05 PM
Ví dụ như em muốn chỉnh chế độ mỗi bên 30 phút và khi hết 30 phút của mình thì mỗi move mình được thêm 30 giây như chơi trên CXQ vậy. Cám ơn anh!

trung_cadan
20-05-2016, 08:38 PM
Ví dụ như em muốn chỉnh chế độ mỗi bên 30 phút và khi hết 30 phút của mình thì mỗi move mình được thêm 30 giây như chơi trên CXQ vậy. Cám ơn anh!

Thoải mái em ơi...

onglao1983
23-05-2016, 04:33 PM
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/50/3197211751_1046323452_574_574.jpg

Anh Trung oi da cã quan co loai nay ch*ua? (anh thong cam may em ko viet duoc tieng viet)

trung_cadan
23-05-2016, 07:00 PM
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/12/22/22/50/3197211751_1046323452_574_574.jpg

Anh Trung oi da cã quan co loai nay ch*ua? (anh thong cam may em ko viet duoc tieng viet)

Còn em nhé ...

onglao1983
24-05-2016, 02:24 PM
Còn em nhé ...

hom nao em co the sang lay 1 bo ha anh? (day la loai 850k dung ko a?)

trung_cadan
24-05-2016, 02:56 PM
hom nao em co the sang lay 1 bo ha anh? (day la loai 850k dung ko a?)

Ok em nhé ...

tuxuanpha
25-05-2016, 12:23 PM
chúc bác làm ăn ngày càng phát triển nhen. Hôm nào có dịp ra Hà Nội sẽ ghé thăm

timbanluyenco
26-05-2016, 11:06 AM
Em đặt mua 1 bộ 90000đ và 1 bộ 180000đ và 1 bộ 250000đ.em ở ấp hậu quới xã hậu mỹ bắc b huyện cái bè tỉnh tiền giang.sdd 01672227577

luanchim8x
13-07-2016, 10:56 AM
A.Trung cho em hỏi đồng hồ ở shop còn không anh. Em muốn lấy 1 cái anh ạ.

trung_cadan
13-07-2016, 04:14 PM
A.Trung cho em hỏi đồng hồ ở shop còn không anh. Em muốn lấy 1 cái anh ạ.

Hàng mới 2 tuần nữa mới về em nhé ...

hp007hp
14-08-2016, 03:49 AM
Cho mình đặt 1 cái đồng hồ nhé bạn.

Labrujita
09-10-2016, 11:03 PM
Mình ở Sài Gòn muốn mua một bộ Quân VIP Zhong Guo Xiangqi ( Có hộp , quân trắng đường kính 5 cm ) giá 850.000 thì có ship ko bạn ơi.

trung_cadan
09-10-2016, 11:43 PM
Mình ở Sài Gòn muốn mua một bộ Quân VIP Zhong Guo Xiangqi ( Có hộp , quân trắng đường kính 5 cm ) giá 850.000 thì có ship ko bạn ơi.

Chào bạn , bộ cờ đó đã hết hàng , mình đã đặt bên ChiNa chuyển về nhưng bên họ đang nghỉ quốc khánh nên hàng về hơi chậm , có mình sẽ báo bạn và mọi người nhé , cảm ơn vì đã quan tâm !!!

Labrujita
10-10-2016, 08:42 PM
oke cám ơn bạn, vậy khi nào có báo mình biết nha, mình chuyển khoản cho bạn.

thang01687732051
12-10-2016, 11:16 AM
A Trung oi em muon mua ban gap dây kem quan cuc dep gia 1.500.000k a nhe. Đ/C Ngô Trọng Thắng trường Tiểu học Nà Tăm huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu. ĐT 01687732051

nqtuyen
16-11-2016, 09:29 AM
Thấy mấy website quảng cáo về bộ cờ tướng Dương Quan Lân trông khá đẹp, nhưng lại không có nhiều thông tin về nó. Anh Trung có thể cho biết vài thông tin về sản phẩm này không (hình thức, kích thước, chất lượng,...). Shops mình có bán không, giá cả ra sao? Thanks!

lawyer_tran
11-02-2017, 04:27 PM
bác Trung ơi hình ảnh các bộ cờ bị mất hết rồi à, em muốn mua 1 bộ cờ cho đứa em họ nó chơi. Có thể mua trực tiếp được không nhỉ? tại địa chỉ nào bác ơi,

vrischica
12-01-2018, 04:32 PM
Mất hết hình ảnh mấy bộ cờ và quân cờ rồi còn đâu. Đề nghị chủ topic up lại cho anh em xem với.
Thanks !

PHAN QUÂN
01-02-2018, 04:17 PM
đồng hồ có bán không anh?