PDA

View Full Version : Fantasy 2015-2016 - Gw 19Pandora
27-12-2015, 08:40 PM
#
Team
Manager
GW
TOT


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
1
NC1 (http://fantasy.premierleague.com/entry/70543/event-history/18/)
Ninh Nguyen
68
1,054


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
2
Manocanh Tuyết Chinh (http://fantasy.premierleague.com/entry/199275/event-history/18/)
Mr Robetto
29
1,036


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
3
Hưng Nguyễn (http://fantasy.premierleague.com/entry/186479/event-history/18/)
Sir Manhhungctn
98
1,030


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
4
Versace (http://fantasy.premierleague.com/entry/325995/event-history/18/)
BachDienThuSinh trung_cadan
63
999


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
5
Chienxahanoi (http://fantasy.premierleague.com/entry/480033/event-history/18/)
hai nguyen hung
51
986


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
6
IRIS-T (http://fantasy.premierleague.com/entry/84884/event-history/18/)
Lâm Nguyên Thao
70
973


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
7
POSCO NAM ĐÀN (http://fantasy.premierleague.com/entry/2074/event-history/18/)
Le Quang Ngoc
81
961


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
8
Milan (http://fantasy.premierleague.com/entry/271442/event-history/18/)
ToanVu 123456
45
958


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
9
Manchester Tada FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/254182/event-history/18/)
Tuan Alex
61
940


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
10
LOUIS MAN UTD (http://fantasy.premierleague.com/entry/65032/event-history/18/)
Phùng Duy Thành
83
939


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
11
Palace Club KTV (http://fantasy.premierleague.com/entry/348043/event-history/18/)
Sir VM99999
60
929


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
12
Hong Anh FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/333031/event-history/18/)
mr Hao
68
926


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
13
Van Quan FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/480365/event-history/18/)
Binh dibui
57
918


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
14
Apollo XI (http://fantasy.premierleague.com/entry/64757/event-history/18/)
Sir Pandora
59
912


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
15
Green_Pigs (http://fantasy.premierleague.com/entry/27888/event-history/18/)
piggee D
64
905


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
16
AC Nockten (http://fantasy.premierleague.com/entry/421815/event-history/18/)
Sir 6789
66
904


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
17
Eighteen+ (http://fantasy.premierleague.com/entry/67308/event-history/18/)
Mr. KHANH
60
892


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
18
Sir_Hai (http://fantasy.premierleague.com/entry/260824/event-history/18/)
do viet hai
47
875


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
19
LR Team (http://fantasy.premierleague.com/entry/114497/event-history/18/)
Hieu Nguyen
34
87520
Đường Phố FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/352487/event-history/18/)
Sir Anhtuank11
42
86521
F.B.C. (http://fantasy.premierleague.com/entry/283580/event-history/18/)
Trang to
50
85922
My Love (http://fantasy.premierleague.com/entry/229705/event-history/18/)
Mr hp007hp
73
81423
T_T super club (http://fantasy.premierleague.com/entry/262172/event-history/18/)
Mr. TranTam
51
778

Pandora
27-12-2015, 08:42 PM
Cuộc đua đến danh hiệu HLV xuất sắc tháng 12 có vẻ như là cuộc chiến của HLV Alex và HLV Manhhungctn#
Team
Manager
GW
TOT


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
1
Manchester Tada FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/254182/event-history/18/)
Tuan Alex
61
296


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
2
Hưng Nguyễn (http://fantasy.premierleague.com/entry/186479/event-history/18/)
Sir Manhhungctn
98
288


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
3
Hong Anh FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/333031/event-history/18/)
mr Hao
68
269


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
4
Green_Pigs (http://fantasy.premierleague.com/entry/27888/event-history/18/)
piggee D
64
268


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
5
Van Quan FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/480365/event-history/18/)
Binh dibui
57
267


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
6
Versace (http://fantasy.premierleague.com/entry/325995/event-history/18/)
BachDienThuSinh trung_cadan
63
266


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
7
NC1 (http://fantasy.premierleague.com/entry/70543/event-history/18/)
Ninh Nguyen
68
265


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
8
Apollo XI (http://fantasy.premierleague.com/entry/64757/event-history/18/)
Sir Pandora
59
263


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
9
Manocanh Tuyết Chinh (http://fantasy.premierleague.com/entry/199275/event-history/18/)
Mr Robetto
29
254


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
10
POSCO NAM ĐÀN (http://fantasy.premierleague.com/entry/2074/event-history/18/)
Le Quang Ngoc
81
252


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
11
AC Nockten (http://fantasy.premierleague.com/entry/421815/event-history/18/)
Sir 6789
66
251


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
12
Palace Club KTV (http://fantasy.premierleague.com/entry/348043/event-history/18/)
Sir VM99999
60
248


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
13
T_T super club (http://fantasy.premierleague.com/entry/262172/event-history/18/)
Mr. TranTam
51
247


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
14
IRIS-T (http://fantasy.premierleague.com/entry/84884/event-history/18/)
Lâm Nguyên Thao
70
244


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
15
Chienxahanoi (http://fantasy.premierleague.com/entry/480033/event-history/18/)
hai nguyen hung
51
242


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
16
F.B.C. (http://fantasy.premierleague.com/entry/283580/event-history/18/)
Trang to
50
241


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
17
Đường Phố FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/352487/event-history/18/)
Sir Anhtuank11
42
237


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
18
Milan (http://fantasy.premierleague.com/entry/271442/event-history/18/)
ToanVu 123456
45
235


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
19
Eighteen+ (http://fantasy.premierleague.com/entry/67308/event-history/18/)
Mr. KHANH
60
233


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
20
LOUIS MAN UTD (http://fantasy.premierleague.com/entry/65032/event-history/18/)
Phùng Duy Thành
83
23121
My Love (http://fantasy.premierleague.com/entry/229705/event-history/18/)
Mr hp007hp
73
22322
LR Team (http://fantasy.premierleague.com/entry/114497/event-history/18/)
Hieu Nguyen
34
21823
Sir_Hai (http://fantasy.premierleague.com/entry/260824/event-history/18/)
do viet hai
47
208

Pandora
27-12-2015, 08:43 PM
H2H Gw 18

Apollo XI 59 - 51 T_T super club
Milan 45 - 34 LR Team
Green_Pigs 64 - 61 Manchester Tada FC
F.B.C. 50 - 73 My Love
Versace 63 - 60 Eighteen+
Hong Anh FC 68 - 29 Manocanh Tuyết Chinh
Palace Club KTV 60 - 83 LOUIS MAN UTD
Đường Phố FC 42 - 68 NC1
AC Nockten 66 - 70 IRIS-T
Van Quan FC 57 - 51 Chienxahanoi

Pandora
27-12-2015, 08:43 PM
+-
#
Team
W
D
L
+
Pts


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
1
IRIS-T (http://fantasy.premierleague.com/entry/84884/event-history/18/)
14
1
3
973
43


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
2
Versace (http://fantasy.premierleague.com/entry/325995/event-history/18/)
12
1
5
999
37


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
3
Manocanh Tuyết Chinh (http://fantasy.premierleague.com/entry/199275/event-history/18/)
12
0
6
1,036
36


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
4
Van Quan FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/480365/event-history/18/)
11
1
6
918
34


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
5
NC1 (http://fantasy.premierleague.com/entry/70543/event-history/18/)
11
0
7
1,054
33


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
6
Milan (http://fantasy.premierleague.com/entry/271442/event-history/18/)
11
0
7
958
33


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
7
Hong Anh FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/333031/event-history/18/)
11
0
7
926
33


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
8
Chienxahanoi (http://fantasy.premierleague.com/entry/480033/event-history/18/)
10
0
8
986
30


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
9
Palace Club KTV (http://fantasy.premierleague.com/entry/348043/event-history/18/)
10
0
8
929
30


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
10
LOUIS MAN UTD (http://fantasy.premierleague.com/entry/65032/event-history/18/)
9
0
9
939
27


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
11
Green_Pigs (http://fantasy.premierleague.com/entry/27888/event-history/18/)
8
0
10
905
24


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
12
Đường Phố FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/352487/event-history/18/)
8
0
10
865
24


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
13
Manchester Tada FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/254182/event-history/18/)
7
1
10
940
22


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
14
Apollo XI (http://fantasy.premierleague.com/entry/64757/event-history/18/)
7
0
11
912
21


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
15
AC Nockten (http://fantasy.premierleague.com/entry/421815/event-history/18/)
7
0
11
904
21


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
16
F.B.C. (http://fantasy.premierleague.com/entry/283580/event-history/18/)
7
0
11
859
21


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
17
LR Team (http://fantasy.premierleague.com/entry/114497/event-history/18/)
6
1
11
875
19


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
18
My Love (http://fantasy.premierleague.com/entry/229705/event-history/18/)
5
2
11
814
17


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
19
T_T super club (http://fantasy.premierleague.com/entry/262172/event-history/18/)
5
1
12
778
16


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
20
Eighteen+ (http://fantasy.premierleague.com/entry/67308/event-history/18/)
5
0
13
892
15

Pandora
27-12-2015, 08:44 PM
Gameweek 19

Milan (http://fantasy.premierleague.com/entry/271442/event-history/18/)
v
Apollo XI (http://fantasy.premierleague.com/entry/64757/event-history/18/)


Green_Pigs (http://fantasy.premierleague.com/entry/27888/event-history/18/)
v
T_T super club (http://fantasy.premierleague.com/entry/262172/event-history/18/)


F.B.C. (http://fantasy.premierleague.com/entry/283580/event-history/18/)
v
LR Team (http://fantasy.premierleague.com/entry/114497/event-history/18/)


Versace (http://fantasy.premierleague.com/entry/325995/event-history/18/)
v
Manchester Tada FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/254182/event-history/18/)


Hong Anh FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/333031/event-history/18/)
v
My Love (http://fantasy.premierleague.com/entry/229705/event-history/18/)


Palace Club KTV (http://fantasy.premierleague.com/entry/348043/event-history/18/)
v
Eighteen+ (http://fantasy.premierleague.com/entry/67308/event-history/18/)


Đường Phố FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/352487/event-history/18/)
v
Manocanh Tuyết Chinh (http://fantasy.premierleague.com/entry/199275/event-history/18/)


AC Nockten (http://fantasy.premierleague.com/entry/421815/event-history/18/)
v
LOUIS MAN UTD (http://fantasy.premierleague.com/entry/65032/event-history/18/)


Van Quan FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/480365/event-history/18/)
v
NC1 (http://fantasy.premierleague.com/entry/70543/event-history/18/)


Chienxahanoi (http://fantasy.premierleague.com/entry/480033/event-history/18/)
v
IRIS-T (http://fantasy.premierleague.com/entry/84884/event-history/18/)

Pandora
27-12-2015, 08:45 PM
Cúp Karaoke Palace Club 2015-2016

Vòng tứ kết - Lượt về

Hồng Anh FC 68-68 NC1 (63-62)

POSCO NAM ĐÀN 81-34 LR Team (44-58)

Chienxahanoi 51-83 LOUIS MAN UTD (48-52)

Manơcanh Tuyết Chinh 29-98 Hưng Nguyễn (77-62)

4 cái tên vào bán kết

1. Hồng Anh FC

2. POSCO NAM ĐÀN

3. LOUIS MAN UTD

4. Hưng Nguyễn

Bốc thăm xếp cặp bằng 2 số cuối giải đặc biệt XSMB của ngày 28.12, 29.12, 30.12

Pandora
27-12-2015, 08:49 PM
Cá cược đội nào vô địch Karaoke Palace Cup năm nay

1. Sir hp007hp: 10 cốc cho Đường Phố FC

2. Sir No One: 5 cốc cho POSCO NAM ĐÀN và 5 cốc cho Palace Club KTV

3. Sir Ninhnc: 5 cốc cho NC1

4. Sir hainodie: 10 cốc cho Sir_Hai

5. Sir Robetto: 10 cốc cho Manocanh Tuyết Chinh, 5 cốc cho AC Nockten

6. Sir dangtrang90: 5 cốc cho AC Nockten

7. Sir trung_cadan: 10 cốc cho Versace

8. Sir hao nam dong: 1 cốc cho Palace Club KTV, 10 cốc cho Hồng Anh FC

9. Sir vuminh999999: 5 cốc cho POSCO NAM ĐÀN, 5 cốc cho Palace Club KTV

10. Sir manhhungctn: 10 cốc cho Hưng Nguyễn

11. Sir 6789: 5 cốc cho AC Nockten

12. Sir Congaco_H1R5: 10 cốc cho IRIS_T

13. Sir 123456: 10 cốc cho AC Nockten

Pandora
27-12-2015, 08:53 PM
Gameweek 19 - 28 Dec 14:00
28 Dec 15:00
Crystal Palace
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_5.png
v
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_17.png
Swansea


28 Dec 15:00
Everton
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_6.png
v
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_15.png
Stoke


28 Dec 15:00
Norwich
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_12.png
v
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_2.png
Aston Villa


28 Dec 15:00
Watford
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_18.png
v
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_14.png
Spurs


28 Dec 15:00
West Brom
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_19.png
v
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_11.png
Newcastle


28 Dec 17:30
Arsenal
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_1.png
v
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_3.png
Bournemouth


28 Dec 17:30
Man Utd
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_10.png
v
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_4.png
Chelsea


28 Dec 17:30
West Ham
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_20.png
v
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_13.png
Southampton


29 Dec 19:45
Leicester
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_7.png
v
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_9.png
Man City


30 Dec 19:45
Sunderland
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_16.png
v
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_8.png
Liverpool

Pandora
27-12-2015, 09:02 PM
Man Utd
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_10.png
v
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_4.png
ChelseaĐây là 2 đội bóng làm tốn nhiều giấy mực trong thời gian vừa qua. Màu đỏ của núi lửa phun trào gây cháy nhà và màu xanh của nước biển dâng làm ngập lụt. Cả 2 đều là thảm họa trong mùa giải năm nay. Dù MU đang có thành tích tốt hơn rất nhiều so với Chelsea nhưng đang thèm muốn làm được điều mà Chelsea đã làm: Thay HLV.

Liệu trận cầu này có quyết định số phận của NoGoal?

Hãy đón xem và dự đoán kèm bình luận về trận đấu của 2 màu Xanh - Đỏ (đã nhuốm màu cỏ úa) và cuộc chiến trên băng ghế chỉ đạo của những người Hà Lan ko bay.

Phần thưởng như đã thông báo. Quan trọng là cuộc chiến tổng kết đến cuối mùa.

Người dự đoán đúng tỉ số LIV 1-0 LEI, giành 50k và 1 điểm dự đoán đúng là Sir vuminh999999. Xin chúc mừng :D

piggeeD
27-12-2015, 11:35 PM
Man Utd
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_10.png
v
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_4.png
ChelseaĐây là 2 đội bóng làm tốn nhiều giấy mực trong thời gian vừa qua. Màu đỏ của núi lửa phun trào gây cháy nhà và màu xanh của nước biển dâng làm ngập lụt. Cả 2 đều là thảm họa trong mùa giải năm nay. Dù MU đang có thành tích tốt hơn rất nhiều so với Chelsea nhưng đang thèm muốn làm được điều mà Chelsea đã làm: Thay HLV.

Liệu trận cầu này có quyết định số phận của NoGoal?

Hãy đón xem và dự đoán kèm bình luận về trận đấu của 2 màu Xanh - Đỏ (đã nhuốm màu cỏ úa) và cuộc chiến trên băng ghế chỉ đạo của những người Hà Lan ko bay.

Phần thưởng như đã thông báo. Quan trọng là cuộc chiến tổng kết đến cuối mùa.

Người dự đoán đúng tỉ số LIV 1-0 LEI, giành 50k và 1 điểm dự đoán đúng là Sir vuminh999999. Xin chúc mừng :D

Mở màn dự đoán với kết quả 0-0 cho cặp đôi hoàn cảnh này chắc là hợp lý :beer1

trung_cadan
27-12-2015, 11:38 PM
Gia Cát Dự : Mu 1-1 Chel

MU sẽ gồng người lên đá vì danh dự trận này nhưng không đủ lực chiến thắng , còn Chel chẳng khác nào và đã mất Costa , sau trận này MU thua tiếp và Viêm Gan bị sa thải :khidemtien ...

123456
27-12-2015, 11:51 PM
2-0 cho Chel,Hazzard trở lại làm tan nát hàng thủ của MU :)

P/S boxing-day ko có dự nhá mấy chế :))

alex_ferguson
27-12-2015, 11:54 PM
Lý trí nghiêng về một kết quả hòa , tình cảm vẫn dành trọn cho MU . Dự đoán 2-1

6789
27-12-2015, 11:59 PM
Chel thắng 2-1, đá gì bọn MU : xoatay

Pandora
28-12-2015, 12:08 AM
Để bảo đảm chắc chắn Viêm Gan ra đi, các cầu thủ MU sẽ để thua đậm cho mất mặt :D. Trong khi Chelsea sẽ cố gắng thắng đẹp để vớt vát nửa mùa giải vứt đi. Tỉ số sẽ là MU thàm bại 0-4 trên sân nhà.

Toàn ơi, Oscar sẽ là C nhé :)

vuminh999999
28-12-2015, 01:27 AM
Tỷ số cuối cùng 0-1 . Mình khoái Chensy thắng và ông già Viem gan sẽ đệ đơn xin từ chức về quê hương an hưởng tuổi già ( vừa nhắn tin khuyên ngài ấy bỏ bóng đá đi tội gì phải khổ, qua Hà Nội chơi chém gió Fantasy với anh em TLKĐ rồi tranh thủ ra Đồ Sơn chơi dối già vì đường bây giờ đẹp lắm đi có 1 tiếng là đến nơi thôi ).

No one
28-12-2015, 03:20 AM
Chel đang trở lại và sẽ không ngạc nhiên nếu họ là người đóng những chiếc đinh cuối cùng vào cỗ quan tài của Viêm Gan. Không có Costa đã có Hazard và Remy. Dự tỷ số 1-3 với 1 bàn từ chấm phạt đền của Hazard.

123456
28-12-2015, 09:12 AM
Để bảo đảm chắc chắn Viêm Gan ra đi, các cầu thủ MU sẽ để thua đậm cho mất mặt :D. Trong khi Chelsea sẽ cố gắng thắng đẹp để vớt vát nửa mùa giải vứt đi. Tỉ số sẽ là MU thàm bại 0-4 trên sân nhà.

Toàn ơi, Oscar sẽ là C nhé :)

kèo này nghi là lừa lắm :tlkdcuoi cơ mà e ghi nhận :cuoihihi

hp007hp
28-12-2015, 09:23 AM
MU 1-0 Chel, MU trận này đá vì Chel, ko phải vì VanGan. Từ khi biết xem bóng ngoài ko kể các đội tuyển thì MU-Cantona là mình thích nhất, dù thời đó Ajax Milan Juve cũng rất hay.

hao nam dong
28-12-2015, 09:26 AM
Bất chấp kết quả trận này như nào thì viêm gan cũng từ chức,một chiến thắng mang tính danh dự cuối cùng của chiều đại viêm gan he he
Dự đoán MU thắng 1-0

ninhnc
28-12-2015, 10:22 AM
MU-CHEL: 1-3

Em đoán phát, cơ mà có lệ gì không gửi e đọc qua phát với, mấy hôm rồi e ko rõ vụ đoán đồn gì cả @pandora

123456
28-12-2015, 10:41 AM
MU-CHEL: 1-3

Em đoán phát, cơ mà có lệ gì không gửi e đọc qua phát với, mấy hôm rồi e ko rõ vụ đoán đồn gì cả @pandora
Giải dự đoán miễn phí có thưởng GCD MILAN


1. Nhằm nâng cao tính hấp dẫn cho giải đấu, ở mỗi vòng đấu, BTC chọn 1 trận để các thành viên của giải dự đoán tỉ số miễn phí có thưởng. Yêu cầu thêm làm phải có bình luận về trận đấu đó. Ví dụ: Stoke 3-0 MU. Tôi ghét MU, yêu Viêm Gan quá ()

2. Dự đoán hợp lệ là dự đoán ko bị chỉnh sửa, 1 lần duy nhất với 1 thành viên của giải, thực hiện trước giờ bắt đầu của trận đấu dự đoán, có kèm bình luận về trận đó.

3. Giải thưởng mỗi vòng đấu:

+ Dự đoán đúng và sớm nhất tỉ số trận đấu: 50k (xin phép điều chỉnh để phù hợp với dk tài chính của giải)

+ Dự đoán đúng nhưng chậm hơn người sớm nhất: 1 cốc cafe Cadan

+ Nguồn kinh phí: trích quỹ (dự kiến 1.000k)

4. Giải thưởng cả mùa:

+ Dự đoán đúng từ 10 vòng đấu trở lên (còn 21 vòng) sẽ nhận được phần thưởng 1.000k của chuyên gia GCD - HLV đội Milan.

+ Dự đoán đúng nhiều nhất cả mùa (là người đoán đúng tỉ số ở các vòng, ko nhất thiết là người sớm nhất, đúng vẫn được tính) sẽ nhận được phần thưởng 200k từ quỹ + 50% số tiền của tất cả các vòng ko có người đoán trúng

đây a :cuoihihi tên m dc gắn với 1 giải thấy oai quá :venhvao

a chú ý phần e bôi đỏ,nếu ko sai cú pháp là ko dc giải đâu a

ninhnc
28-12-2015, 10:59 AM
đây a :cuoihihi tên m dc gắn với 1 giải thấy oai quá :venhvao

a chú ý phần e bôi đỏ,nếu ko sai cú pháp là ko dc giải đâu a

Giờ anh mới biết vụ này. Thế anh thêm câu bình luận nhớ. Coi như bổ sung sau khi tham khảo luật:
MU-CHEL: 1-3 MU đá dở như mứt :D

Congaco_H1R5
28-12-2015, 11:17 AM
MU 0 - 1 Chelsea
Wiliam sẽ có một quả phạt lá vàng rơi làm tung lưới De Gea

123456
28-12-2015, 12:21 PM
báo chí hôm nay đồng loạt đưa tin sau trận đấu đêm nay (MU vs Chel) Viêm gan A sẽ ra đi,bất kể kết quả thế nào :botay

đang cân nhắc nghiêm túc việc thay Lukaku (Kane)= Martial và đưa Mata - con hàng ưa thích của em - quay trở lại thay thế Mahrez (Wjnadum) :botay

alex_ferguson
28-12-2015, 12:31 PM
báo chí hôm nay đồng loạt đưa tin sau trận đấu đêm nay (MU vs Chel) Viêm gan A sẽ ra đi,bất kể kết quả thế nào :botay

đang cân nhắc nghiêm túc việc thay Lukaku (Kane)= Martial và đưa Mata - con hàng ưa thích của em - quay trở lại thay thế Mahrez (Wjnadum) :botay

Làm luôn em ơi !!! :D

chienxahanoi
28-12-2015, 12:43 PM
Đây sẽ là trận đấu tưng bừng cho cả hai đội, đội nào cũng muốn thắng và tấn công hết cỡ... Với lợi thế sân nhà, MU sẽ quyết tâm hơn nhiều. Roney và Matial thay nhau nổ súng, bên kia Chesea Osca và Hazard sẽ tỏa sáng nhưng như thế là chưa đủ. MU thắng 3-2 !!!

super Tran
28-12-2015, 12:49 PM
Năm nay số phận mình y như số phận chelsea, cố lên chelsea, chelsea thắng làm mình cũng thắng, go go:goal

hao nam dong
28-12-2015, 01:01 PM
Năm nay số phận mình y như số phận chelsea, cố lên chelsea, chelsea thắng làm mình cũng thắng, go go:goal

Giống Aston Villa lắm ý,chế đang vô địch lượt đi từ dưới lên ở Classic đấy

Mr Khanh
28-12-2015, 01:03 PM
Tỉ số sẽ là 2-2 cho hai ông đại dả da lởm của giải Ngoại hạng :P ghi bàn theo em sẽ là begovic và De Gea

Robetto
28-12-2015, 01:29 PM
Vòng trước là vòng đấu thảm hoạ với Manocanh khi thua trên toàn mặt trận.Nên vòng này quyết định để nguyên đội hình!!

Congaco_H1R5
28-12-2015, 02:28 PM
Vòng trước là vòng đấu thảm hoạ với Manocanh khi thua trên toàn mặt trận.Nên vòng này quyết định để nguyên đội hình!!
Chẳng qua là nhường nhin anh em thôi, cất mấy chục điểm trên ghế dự bị chơi cho vui í mà :D

HNN
28-12-2015, 03:02 PM
MU vs CHEL = 0:0
Bình luận: trận đấu nhạt nhẽo ko ra gì.
:tlkdphao

alex_ferguson
28-12-2015, 05:41 PM
Vòng này"khiên-giáo" loạn hết cả lên ....nan giải quá :tlbuc

123456
28-12-2015, 05:52 PM
Vòng này"khiên-giáo" loạn hết cả lên ....nan giải quá :tlbuc

cứ ưu tiên sân nhà đá chính đi a :cuoihihi bọn khách nguyên việc đi lại đã kiệt sức rồi,đá dấm cái j :cuoihihi cứ Mahrez,Rooney,Mata,Ighalo mà ngậm C :cuoihihi

alex_ferguson
28-12-2015, 05:56 PM
cứ ưu tiên sân nhà đá chính đi a :cuoihihi bọn khách nguyên việc đi lại đã kiệt sức rồi,đá dấm cái j :cuoihihi cứ Mahrez,Rooney,Mata,Ighalo mà ngậm C :cuoihihi

Đang tính cho thằng Ku ngậm C :D

123456
28-12-2015, 06:15 PM
Đang tính cho thằng Ku ngậm C :D

e để nó từ hôm qua.cơ mà soi lại thấy thằng Stoke nó gặp mấy đội mạnh đá điên quá,nên đang suy nghĩ giữa nó với Oezil :botay

Congaco_H1R5
28-12-2015, 06:15 PM
Đang tính cho thằng Ku ngậm C :D
Cu ngâm C coi chừng đứt cu :))

Pandora
28-12-2015, 07:27 PM
28. Hưng Nguyễn

No one
28-12-2015, 08:47 PM
Cá cược đội nào vô địch Karaoke Palace Cup năm nay

1. Sir hp007hp: 10 cốc cho Đường Phố FC

2. Sir No One: 5 cốc cho POSCO NAM ĐÀN và 5 cốc cho Palace Club KTV

3. Sir Ninhnc: 5 cốc cho NC1

4. Sir hainodie: 10 cốc cho Sir_Hai

5. Sir Robetto: 10 cốc cho Manocanh Tuyết Chinh, 5 cốc cho AC Nockten

6. Sir dangtrang90: 5 cốc cho AC Nockten

7. Sir trung_cadan: 10 cốc cho Versace

8. Sir hao nam dong: 1 cốc cho Palace Club KTV, 10 cốc cho Hồng Anh FC

9. Sir vuminh999999: 5 cốc cho POSCO NAM ĐÀN, 5 cốc cho Palace Club KTV

10. Sir manhhungctn: 10 cốc cho Hưng Nguyễn

11. Sir 6789: 5 cốc cho AC Nockten

12. Sir Congaco_H1R5: 10 cốc cho IRIS_T

13. Sir 123456: 10 cốc cho AC Nockten

Có bao giờ Luis Man Utd vô địch không nhà cái???

vuminh999999
28-12-2015, 09:15 PM
Có bao giờ Luis Man Utd vô địch không nhà cái???

Nhà cái rất thích cái kết này .....

vuminh999999
28-12-2015, 09:15 PM
Có bao giờ Luis Man Utd vô địch không nhà cái???

Nhà cái rất thích cái kết này .....

No one
28-12-2015, 10:35 PM
Một số sự thay đổi trong đội hình ra sân loạt 10h:
- Walker, Eriksen dự bị, Rose đá chính
- Baines dự bị trong khi Kone và Deulofeu đá chính.
- Richard đã bình phục chấn thương và có tên trong đội hình xuất phát của Villa.

123456
28-12-2015, 10:50 PM
á đù.mua thằng Delany HV của Crystal nó còn ko có tên trong ds thi đấu =)) fail rồi =))

123456
28-12-2015, 11:00 PM
ông chủ tịt ông ý Lý Thông thật :)) kêu cho Oscar ngậm C mà còn chả có nó trong đội :))

Pandora
28-12-2015, 11:07 PM
Ko đủ tiền mua mừ

123456
28-12-2015, 11:17 PM
đậu xanh,e dư đến 4M mà mua ngay thằng HV ko dc ra sân :))

Pandora
28-12-2015, 11:22 PM
đậu xanh,e dư đến 4M mà mua ngay thằng HV ko dc ra sân :))

Chủ tịch muốn bấm like bài này thêm lần nữa :)

123456
28-12-2015, 11:25 PM
Chủ tịch muốn bấm like bài này thêm lần nữa :)

mai Sagna nó CS + ăn a xít với bonus thì đừng dislike CT nhá :)) dây e đang đỏ khó nói lắm :))

C e nổ 1 bàn rồi kia kìa :))

123456
28-12-2015, 11:53 PM
:)) Ighalo đẹp trai thế nhỉ =)) ngài Lý Thông có thấy lo lắng ko =))

Pandora
29-12-2015, 12:15 AM
Huhu. Ighalo đá điên quá

123456
29-12-2015, 12:19 AM
đậu xanh. trận này Delany chấn thương bất ngờ trước vòng đấu :botay 2 trận Nor với Crystal cửa chủ nhà ăn CS cao quá :( tí Crystal sạch lưới thì đúng là định mệnh :((

alex_ferguson
29-12-2015, 12:24 AM
Ku đá kinh quá !!!

123456
29-12-2015, 12:25 AM
C em cú đúp và gần như chắc chắn 3 bonus rồi kìa bác Lý Thông ơi : xoatay

123456
29-12-2015, 12:30 AM
Barkley lại a xít rồi kìa =)) này thì Oscar ngậm C này =))

trung_cadan
29-12-2015, 12:34 AM
Hàng thủ của thằng Alex đá điên thế nhỉ , rung bần bật đê anh em ơi !!! :cau3:cau3:cau3

trung_cadan
29-12-2015, 12:37 AM
Vừa nói xong thì rung , nhưng mà rung ngược :tlbc:tlbc:tlbc

123456
29-12-2015, 12:38 AM
Hàng thủ của thằng Alex đá điên thế nhỉ , rung bần bật đê anh em ơi !!! :cau3:cau3:cau3

e vòng này đen voãi đoái :( bắt vị Cystal với Nor dễ ăn CS đã mua liền 2 thằng,thì dính 1 thằng chấn thương nhảm shịt mất mịa 6đ :( biết vậy mua mịa nó thằng Dann vẫn dư tiền :(

trung_cadan
29-12-2015, 12:41 AM
e vòng này đen voãi đoái :( bắt vị Cystal với Nor dễ ăn CS đã mua liền 2 thằng,thì dính 1 thằng chấn thương nhảm shịt mất mịa 6đ :( biết vậy mua mịa nó thằng Dann vẫn dư tiền :(

Hên xui , cứ biết ngày kia đệ được uống cafe , ai trả thì vẫn chưa rõ :D !!!

trung_cadan
29-12-2015, 12:51 AM
Stock dẫn 4-3 , hay thật ...

123456
29-12-2015, 12:55 AM
Everton thua khả năng mất điểm bonus của Lukaku rồi :(

alex_ferguson
29-12-2015, 01:14 AM
Quyết định vứt khiên ở dự bị là quá hợp lý :D

trung_cadan
29-12-2015, 01:17 AM
Quyết định vứt khiên ở dự bị là quá hợp lý :D

Xác định gặp ai cũng là 3 điểm , nên anh không chuyển nhượng vòng này để dành vòng sau chiến đấu bởi nhìn lịch thì cảm giác chỉ có Kane bùng nổ mới ăn thua được với mày :) . Nó ăn được mỗi Ass thì khó rồi :botay !!!

hainodie
29-12-2015, 01:24 AM
dự đoán 5-2 cho MU. đơn giản tôi thức xem trận này: xoatay

Pandora
29-12-2015, 01:41 AM
15 dự đoán vòng này

hp007hp
29-12-2015, 01:43 AM
Arnautovic kết thằng này quá mà dở hơi mua Mahrez về để dự định đẩy Vardy đi :(

Pandora
29-12-2015, 01:47 AM
MU đá hay vãi nhưng đang thiếu may mắn

hp007hp
29-12-2015, 01:51 AM
Tadic ăn hại, giữ nó mãi, vòng này vừa cho đi thì nó nổ, may cơ hội thắng trận thứ 2 H2H vẫn sáng :)

pduythanh
29-12-2015, 01:56 AM
Đây mới là MU của sir Alex mỗi khi chiến đấu với Chelsea khi ông còn làm việc :tlkhocloc "ông ơi ông quay lại cầm MU đi, cả Thế giới nhớ ông quá!!!"

Congaco_H1R5
29-12-2015, 02:21 AM
Mua Kos về chỉ đước cái lên một giá, méo ra sân bực kinh thật

chienxahanoi
29-12-2015, 02:28 AM
Asernal cố thắng lấy 3-0 đi, ốc nhồi làm một cú đúp... Cơ hội này ko leo lên ngôi đầu bẳng thì bao giờ nữa hả các pháo thủ??? :tlhohat

dibui
29-12-2015, 02:37 AM
Không để ý lịch thi đấu làm quên Trans...

alex_ferguson
29-12-2015, 02:51 AM
Mắt lồi hay quá :goal

chienxahanoi
29-12-2015, 02:51 AM
ốc nhồi 1 nhát, còn 1 nhát nữa nhé !!! :khivotay

vuminh999999
29-12-2015, 03:12 AM
Lại thua H2H , đen vãi toàn gặp các ông đá như lên đồng, chỉ an ủi chút vào vòng 3 cub thế giới :nemgach

Pandora
29-12-2015, 03:30 AM
Lợn Xanh ăn vị 0-0. Chúc mừng :D

trung_cadan
29-12-2015, 03:38 AM
Bận sửa nhà sửa cửa xử lý không chuẩn tí nào , thế méo nào mà lại để thằng De Gea dự bị , còn để C Kane là hợp lý , đen thôi đỏ quên đi Alex nhể :tlkdcuoi ...

P/s : Mày có thể đặt lịch cafe để tao mời anh em tất niên được rồi :tlhohat:tlhohat:tlhohat

vuminh999999
29-12-2015, 03:56 AM
Vẫn còn cửa ăn, coutinho làm 1 bàn 1 asiss là 18+ nằm xuống , khó nhưng vẫn có thể xảy ra

ninhnc
29-12-2015, 06:36 AM
:tlkdphao :khivotay Vô địch mùa Đông rồi à các bác.

Congaco_H1R5
29-12-2015, 06:40 AM
Lại thua cái thằng mắt lối bục thiệt.
19 vòng thua 4 trận
Không thua các thể loại ti, sửu, dân mẹo , thìn, tị ngọ xxxx, thân , dậu, tuất hợi
Thua 3 con dê : dê già vuminh9999
thua 2 dê ngỡ Cá dán và đi bui :(
Thằng chiên xa hà nội đừng nói thuộc thể loại dê nhé :D , nêu là dê thì chắc thắng, con khác dê coi chừng tối nay Koralov làm 2 bàn + 1 axit + Clean + bonus là ra đi ngay :))

123456
29-12-2015, 09:14 AM
giờ nhìn lại thấy tranfer vòng này sai rồi :)) thật ra là may hơn xui :)) bán Damirah với Zouma đi.mua 2 thằng dù nhìn vị bắt vẫn thế,cơ mà vòng sau lại mất đẹp :)) ko lẽ mua lại Damiran

éo ai ngờ hoà 0-0 thế này chứ :))

piggeeD
29-12-2015, 09:18 AM
Lợn Xanh ăn vị 0-0. Chúc mừng :D

Vừa mới bảo lấy 50k hôm nọ xong nay có ngay 50k :win mà bù lại thua cả 2 cúp :chaochao

123456
29-12-2015, 09:22 AM
Sagna + 27 vs Monero + De Bruyne + Coutinhox2 :buon cảm giác bất an :buon

Manhhungctn
29-12-2015, 09:25 AM
Cap của mọi người nổ tưng bừng cả rồi. Còn mỗi Kun thôi e ơi.thằng Lei nó thủ kém lắm. Đá sân nhà nó lại muốn lấy công bù thủ. Cố làm vài bàn cho bằng a bằng e.

Mr Khanh
29-12-2015, 12:16 PM
Vẫn còn cửa ăn, coutinho làm 1 bàn 1 asiss là 18+ nằm xuống , khó nhưng vẫn có thể xảy ra
Lâu lắm mới có người quan tâm đến mềnh :(( cảm ơn đại ka đã chiếu cố ;))

anhtuank11
29-12-2015, 01:00 PM
Bác Vũ Minh nhắc e rồi nhưng lại quên chưa kịp tran phơ rồi hic , may mà điểm vẫn ngon.

alex_ferguson
29-12-2015, 01:37 PM
Bận sửa nhà sửa cửa xử lý không chuẩn tí nào , thế méo nào mà lại để thằng De Gea dự bị , còn để C Kane là hợp lý , đen thôi đỏ quên đi Alex nhể :tlkdcuoi ...

P/s : Mày có thể đặt lịch cafe để tao mời anh em tất niên được rồi :tlhohat:tlhohat:tlhohat

Theo trung tâm khí tượng thủy văn , chiều mai trời quang mây tạnh mời ae ra Cadan cf nhé .
Cf hơi bị ngon đấy :D

chienxahanoi
29-12-2015, 02:03 PM
Lại thua cái thằng mắt lối bục thiệt.
19 vòng thua 4 trận
Không thua các thể loại ti, sửu, dân mẹo , thìn, tị ngọ xxxx, thân , dậu, tuất hợi
Thua 3 con dê : dê già vuminh9999
thua 2 dê ngỡ Cá dán và đi bui :(
Thằng chiên xa hà nội đừng nói thuộc thể loại dê nhé :D , nêu là dê thì chắc thắng, con khác dê coi chừng tối nay Koralov làm 2 bàn + 1 axit + Clean + bonus là ra đi ngay :))

Em tuổi tí ạ

:tank

Pandora
29-12-2015, 04:27 PM
Giải này nhiều dê lắm anh ơi. Lượt về anh chắc mất chức vô địch quá :D. My Love, Đường Phố FC, LR Team, T_T Super và cả Apollo XI nữa.

super Tran
29-12-2015, 04:46 PM
Lại thua cái thằng mắt lối bục thiệt.
19 vòng thua 4 trận
Không thua các thể loại ti, sửu, dân mẹo , thìn, tị ngọ xxxx, thân , dậu, tuất hợi
Thua 3 con dê : dê già vuminh9999
thua 2 dê ngỡ Cá dán và đi bui :(
Thằng chiên xa hà nội đừng nói thuộc thể loại dê nhé :D , nêu là dê thì chắc thắng, con khác dê coi chừng tối nay Koralov làm 2 bàn + 1 axit + Clean + bonus là ra đi ngay :))

Bác này chắc ăn tiết canh dê quá nhiều nên Dê nó thù:lolz

123456
29-12-2015, 05:21 PM
Theo trung tâm khí tượng thủy văn , chiều mai trời quang mây tạnh mời ae ra Cadan cf nhé .
Cf hơi bị ngon đấy :D

sau 2-3 năm mình nghiệm ra 1 điều,cứ khi nào mụ cá chê mình là y rằng đội mình bay cao còn mụ ý thì.... :lolz

được tuần mụ Cá ăn dc 8x đ leo lên dc ti đã chê mình "mùa này chú chưa bao giờ đá hay cả,chỉ loi ngoi được tí thôi" :lolz còn nhớ năm ngoái gần cuối mùa cũng bị mụ ý dèm pha "đệ chỉ là nhân tố khiến H2H thêm thú vị thôi,chứ giải là của chị rồi" :lolz

đúng là trời ko bao giờ thương kẻ bất lương :lolz

hp007hp
29-12-2015, 06:19 PM
May ăn được H2H với bác cựu chủ tịt nhờ 2 điểm bonus, cùng với C nổ to, vận đang lên :)

hao nam dong
29-12-2015, 07:06 PM
May ăn được H2H với bác cựu chủ tịt nhờ 2 điểm bonus, cùng với C nổ to, vận đang lên :)

C như nhau,chỉ hơn 2đ bonus của hậu vệ Cry Palace,thằng bị thẻ vàng được 2đ bonus còn hậu vệ mình không được

hao nam dong
29-12-2015, 07:10 PM
Với lại để giành chuyển nhượng để đá Karaoke Palace cúp là mục tiêu chính thôi,các mục tiêu khác xa quá

trung_cadan
29-12-2015, 07:54 PM
sau 2-3 năm mình nghiệm ra 1 điều,cứ khi nào mụ cá chê mình là y rằng đội mình bay cao còn mụ ý thì.... :lolz

được tuần mụ Cá ăn dc 8x đ leo lên dc ti đã chê mình "mùa này chú chưa bao giờ đá hay cả,chỉ loi ngoi được tí thôi" :lolz còn nhớ năm ngoái gần cuối mùa cũng bị mụ ý dèm pha "đệ chỉ là nhân tố khiến H2H thêm thú vị thôi,chứ giải là của chị rồi" :lolz

đúng là trời ko bao giờ thương kẻ bất lương :lolz

Tiên nhân chỉ lộ , đúng là đời người ta chỉ phù thịnh không phù suy , hôm kia đứa nào vừa hốc cafe chùa vừa khen tao đá hay đấy con ranh kia ... :tlbc:tlbc:tlbc

123456
29-12-2015, 07:58 PM
Tiên nhân chỉ lộ , đúng là đời người ta chỉ phù thịnh không phù suy , hôm kia đứa nào vừa hốc cafe chùa vừa khen tao đá hay đấy con ranh kia ... :tlbc:tlbc:tlbc

thì chả khen vòng trước chị đá hay đấy còn j :lolz cơ mà ngạo mạn chê nhà vô địch là quả báo ngay :lolz

No one
29-12-2015, 10:05 PM
Cúp Karaoke Palace Club 2015-2016

Vòng tứ kết - Lượt về

Hồng Anh FC 68-68 NC1 (63-62)

POSCO NAM ĐÀN 81-34 LR Team (44-58)

Chienxahanoi 51-83 LOUIS MAN UTD (48-52)

Manơcanh Tuyết Chinh 29-98 Hưng Nguyễn (77-62)

4 cái tên vào bán kết

1. Hồng Anh FC

2. POSCO NAM ĐÀN

3. LOUIS MAN UTD

4. Hưng Nguyễn

Bốc thăm xếp cặp bằng 2 số cuối giải đặc biệt XSMB của ngày 28.12, 29.12, 30.12

Giải đặc biệt 96. Số 3 Luis Man Utd. Cặp còn lại Hồng Anh FC vs POSCO NAM ĐÀN

hp007hp
30-12-2015, 01:47 AM
Cái quả Cúp Karaoke Palace Club 2015-2016 này toàn hàng lởm vào hay sao ấy nhỉ, thắng mà chẳng gió máy giề

No one
30-12-2015, 03:47 AM
No Clichy. Kolarov sẽ đá 90p trừ khi dính chấn thương nghỉ sớm.

No one
30-12-2015, 07:43 AM
Cái quả Cúp Karaoke Palace Club 2015-2016 này toàn hàng lởm vào hay sao ấy nhỉ, thắng mà chẳng gió máy giề

Đang chờ bài nhận định của PCT đã.

123456
30-12-2015, 09:22 AM
29 vs Monero + Coutinho x2 :buon lo lắng quá :buon

123456
30-12-2015, 09:48 AM
Đang chờ bài nhận định của PCT đã.

chung kết mới tiếp tục có nhận định a ei.

Manhhungctn
30-12-2015, 11:23 AM
Cái quả Cúp Karaoke Palace Club 2015-2016 này toàn hàng lởm vào hay sao ấy nhỉ, thắng mà chẳng gió máy giề

Hàng lởm hay ko thì chả rõ được. Chả biết các đội khác thế nào, chứ các đối thủ của mình toàn hàng khủng. Dù được đi tiếp nhưng phải nói là phần nhiều nhờ vào may mắn, nên không thể chém gió j được. Thắng được đã toát mồ hôi hột rồi còn sức đâu mà chém.:tlbuon

No one
30-12-2015, 11:34 AM
chung kết mới tiếp tục có nhận định a ei.
BTC làm ăn "lầy" quá, Chủ tịt thì bỏ bốc thăm, PTC thì bỏ nhận định cặp đấu :cuoihihi.

123456
30-12-2015, 11:54 AM
BTC làm ăn "lầy" quá, Chủ tịt thì bỏ bốc thăm, PTC thì bỏ nhận định cặp đấu :cuoihihi.

sức người có hạn a thông cảm.với lại giải cỏ ko có nhiều cái tên thu hút được truyền thông nên báo giới thờ ơ thôi :botay cố làm dăm cái cup để được truyền thông chăm sóc hơn vào những năm sau a nhé :cuoihihi

No one
30-12-2015, 01:12 PM
sức người có hạn a thông cảm.với lại giải cỏ ko có nhiều cái tên thu hút được truyền thông nên báo giới thờ ơ thôi :botay cố làm dăm cái cup để được truyền thông chăm sóc hơn vào những năm sau a nhé :cuoihihi

Hồng Anh FC vẫn chưa đủ độ Hot cơ à :suynghi1

123456
30-12-2015, 01:55 PM
HA FC xịt từ năm ngoái rồi.chỉ ủ mưu kiếm cup cỏ ko chấp :cuoihihi bác vuminh thì là nhà tài trợ chính rồi,hẳn là mục tiêu ko đặt nặng lắm :botay

No one
30-12-2015, 02:14 PM
HA FC xịt từ năm ngoái rồi.chỉ ủ mưu kiếm cup cỏ ko chấp :cuoihihi bác vuminh thì là nhà tài trợ chính rồi,hẳn là mục tiêu ko đặt nặng lắm :botay

Có nhầm lẫn gì về việc có đội của bác vuminh ở đây không? phó BTC mà có vẻ hơi quan liêu :suynghi1
Giải lập ra để các đội cỏ la liếm chứ cứ đội "mạnh" vào hết đây thì các ông tự lập giải mà chơi với nhau nhá :venhvao

Pandora
30-12-2015, 04:07 PM
Công thức bốc thăm đơn giản. Ai chả nhìn ra. E chỉ đính chính nếu sai thôi. Dễ mà, sai sao đc

Pandora
30-12-2015, 04:09 PM
CT với Pct đang đấu nhau vòng này. Căng lắm, tâm trí đâu mà làm việc

hao nam dong
30-12-2015, 04:13 PM
Đội nào gặp Hong Anh FC cứ chuẩn bị sẵn tinh thần nhận 2 cái chíp đi nhé

123456
30-12-2015, 04:14 PM
CT với Pct đang đấu nhau vòng này. Căng lắm, tâm trí đâu mà làm việc

ông lý thông này khả năng hêt đêm nay thành lý toét :cuoihihi sai lầm lớn nhất của a là để Oscar làm C :venhvao

No one
30-12-2015, 04:44 PM
Đội nào gặp Hong Anh FC cứ chuẩn bị sẵn tinh thần nhận 2 cái chíp đi nhé

Nhà em còn mỗi lon gạo nếp, thổi nốt mời bác xơi vậy :cuoihihi

Mr Khanh
30-12-2015, 06:34 PM
Em chỉ chơi mỗi Cúp thế giới mà lại thua thằng Tàu khựa 1 điểm do thằng Đờ Bu teng nó ăn cái thẻ vàng .. hiazza pác lào gặp chúng ló hồi giúp phát :baiphuc1

vuminh999999
30-12-2015, 07:37 PM
Em chỉ chơi mỗi Cúp thế giới mà lại thua thằng Tàu khựa 1 điểm do thằng Đờ Bu teng nó ăn cái thẻ vàng .. hiazza pác lào gặp chúng ló hồi giúp phát :baiphuc1

Còn H2H nữa chứ ? trận đêm nay Coutinho làm bàn là em hự luôn đấy , nhưng mà công nhận đen thật ,mấy vòng liền toàn gặp ông cao điểm nhất vòng

vuminh999999
30-12-2015, 07:37 PM
Em chỉ chơi mỗi Cúp thế giới mà lại thua thằng Tàu khựa 1 điểm do thằng Đờ Bu teng nó ăn cái thẻ vàng .. hiazza pác lào gặp chúng ló hồi giúp phát :baiphuc1

Còn H2H nữa chứ ? trận đêm nay Coutinho làm bàn là em hự luôn đấy , nhưng mà công nhận đen thật ,mấy vòng liền toàn gặp ông cao điểm nhất vòng

vuminh999999
30-12-2015, 07:37 PM
Chính thức vượt qua vòng 3 cub thế giới :goal

vuminh999999
30-12-2015, 07:40 PM
@ Pandora : vão sâu nhất cub thế giới có được giải gì không em ?

Congaco_H1R5
30-12-2015, 07:56 PM
Hai năm rồi không chơi giải thế giới bác à

Pandora
30-12-2015, 08:13 PM
Cúp Karaoke Palace Club 2015-2016

Vòng tứ kết - Lượt về

Hồng Anh FC 68-68 NC1 (63-62)

POSCO NAM ĐÀN 81-34 LR Team (44-58)

Chienxahanoi 51-83 LOUIS MAN UTD (48-52)

Manơcanh Tuyết Chinh 29-98 Hưng Nguyễn (77-62)

4 cái tên vào bán kết

1. Hồng Anh FC

2. POSCO NAM ĐÀN

3. LOUIS MAN UTD

4. Hưng Nguyễn

Bốc thăm xếp cặp bằng 2 số cuối giải đặc biệt XSMB của ngày 28.12, 29.12, 30.12

Bốc thăm bán kết đã xong

Hưng Nguyễn vs LOUIS MAN UTD

POSCO NAM ĐÀN vs Hồng Anh FC

Lượt đi vòng 20, lượt về vòng 22

Pandora
30-12-2015, 08:15 PM
@ Pandora : vão sâu nhất cub thế giới có được giải gì không em ?

Ko có đâu anh ạ.

vuminh999999
30-12-2015, 09:03 PM
Ko có đâu anh ạ.

Thế vô địch cub thế giới thì sao em ?

vuminh999999
30-12-2015, 09:03 PM
Ko có đâu anh ạ.

Thế vô địch cub thế giới thì sao em ?

pduythanh
30-12-2015, 10:18 PM
Bốc thăm bán kết đã xong

Hưng Nguyễn vs LOUIS MAN UTD

POSCO NAM ĐÀN vs Hồng Anh FC

Lượt đi vòng 20, lượt về vòng 24

Bác chủ tịch xem lại giúp lượt về vòng bán kết là GW22 hay 24 với. Em thấy bên Tổng hợp thông tin Fantasy 2015-2016 là vòng 22, còn chung kết là vòng 24 và vòng 26. Cảm ơn anh!

6789
30-12-2015, 10:20 PM
Thế vô địch cub thế giới thì sao em ?

Huynh bảo bọn Sepp Blatter hay Platini phát giải cũng được đấy :tlkdcuoi

vuminh999999
30-12-2015, 11:05 PM
Huynh bảo bọn Sepp Blatter hay Platini phát giải cũng được đấy :tlkdcuoi

Bọn đấy anh cho về vườn rồi, giờ trao giải là Maradona kèm bầu đoàn thê tử Messi cùng toàn đội Bacelona hộ tống nó mới trang trọng :))

Pandora
30-12-2015, 11:13 PM
Bác chủ tịch xem lại giúp lượt về vòng bán kết là GW22 hay 24 với. Em thấy bên Tổng hợp thông tin Fantasy 2015-2016 là vòng 22, còn chung kết là vòng 24 và vòng 26. Cảm ơn anh!

Sorry, gõ nhầm đấy. 20-22

alex_ferguson
31-12-2015, 12:37 AM
ông lý thông này khả năng hêt đêm nay thành lý toét :cuoihihi sai lầm lớn nhất của a là để Oscar làm C :venhvao

Để thêm vài vòng nữa , biết đâu thành Lý Đức :))

alex_ferguson
31-12-2015, 12:39 AM
Chính thức vượt qua vòng 3 cub thế giới :goal

Mới đá đc 2 vòng mà huynh đã qua vòng 3 rùi :D

vuminh999999
31-12-2015, 01:16 AM
Mới đá đc 2 vòng mà huynh đã qua vòng 3 rùi :D

Xem phong thuỷ đi tới tương lai thấy vậy mà :))

vuminh999999
31-12-2015, 01:16 AM
Mới đá đc 2 vòng mà huynh đã qua vòng 3 rùi :D

Xem phong thuỷ đi tới tương lai thấy vậy mà :))

Congaco_H1R5
31-12-2015, 06:20 AM
Nuôi Benteke đúng 5 vòng, 0 bàn thắng mất 0,1 M - tháo còng thả nó ra 2 trận nó làm 2 bàn, đúng là dây dưa với thằng nhọ này đen vật vã từ năm ngoái đến năm nay

No one
31-12-2015, 08:21 AM
Nuôi Benteke đúng 5 vòng, 0 bàn thắng mất 0,1 M - tháo còng thả nó ra 2 trận nó làm 2 bàn, đúng là dây dưa với thằng nhọ này đen vật vã từ năm ngoái đến năm nay

Bác không kiên nhẫn thì sao thành nghiệp lớn được :cuoihihi

dangtrang90
31-12-2015, 09:09 AM
Ngó qua thấy C ai cũng 13x2 với 14x2, C mình thì toàn 2x2 với 1x3... Năm nay có giải C thấp điểm nhất chắc F.B.C. ẵm rồi ! :D

123456
31-12-2015, 09:15 AM
xong lão Lý Thông : xoatay giờ đến thằng trẻ trâu F.B.C : xoatay

123456
31-12-2015, 09:27 AM
đậu xanh :buon thằng trẻ trâu nó giống mình đến 9/15 vị trí :buon trong khi số còn lại nó có lịch đá ngon hơn :buon thế này thua à :buon

123456
31-12-2015, 11:29 AM
Ngó qua thấy C ai cũng 13x2 với 14x2, C mình thì toàn 2x2 với 1x3... Năm nay có giải C thấp điểm nhất chắc F.B.C. ẵm rồi ! :D

mày với ông Lý toét gà như nhau :lolz boxing day cầu thủ làm j có thể lực mà cứ đâm đầu vào đội bóng lớn phải đá sân khách làm j :lolz 48h đá 2 trận,lại còn phải di chuyển đi đá sân khách,thể lực đã thiếu,đến HLV điều chỉnh chiến thuật còn éo xong ham hố cái j :lolz

vòng này cứ MU,Ars,Lei,Nor,Crystal,Eve,WF mà táng :tlkdcuoi đá sân nhà liền 2 trận đối đầu với mấy đội 2 trận liền đá sân khách.yếu mấy thì nó cũng thành mạnh thôi :botay thấy chú yếu quá a chỉ mấy chiêu,để mạnh = anh thi đấu cho sướng thôi :tlkdcuoi a ko thèm chơi trò lừa trên gạt dưới như 1 số người làm chức to to đâu :lolz

Congaco_H1R5
31-12-2015, 12:04 PM
Bác không kiên nhẫn thì sao thành nghiệp lớn được :cuoihihi
5 trận là quá đủ, nhưng mua Ighalo về thì điểm số cũng tương đương mà.

ninhnc
31-12-2015, 12:15 PM
các bác tổng kết lượt đi nhớ cho em là em đang có 3 món tạm thời nhé:
- Vô địch luợt đi Classic
- Điểm cao nhất tháng 10
- Điểm cao nhất 1 vòng đấu (110)

Năm nay quyết bù xôi :D

Robetto
31-12-2015, 01:45 PM
các bác tổng kết lượt đi nhớ cho em là em đang có 3 món tạm thời nhé:
- Vô địch luợt đi Classic
- Điểm cao nhất tháng 10
- Điểm cao nhất 1 vòng đấu (110)

Năm nay quyết bù xôi :D
Biết vì sao vòng trước em điểm thấp ko??Điểm cao chẳng may vô địch lượt thì cuối mùa ăn xôi à??

Chơi bài núp gió,cuối mùa mới lên đỉnh,chứ lời nguyền vô địch mùa đông thiêng lắm :beer1

Robetto
31-12-2015, 01:46 PM
các bác tổng kết lượt đi nhớ cho em là em đang có 3 món tạm thời nhé:
- Vô địch luợt đi Classic
- Điểm cao nhất tháng 10
- Điểm cao nhất 1 vòng đấu (110)

Năm nay quyết bù xôi :D
Biết vì sao vòng trước em điểm thấp ko??Điểm cao chẳng may vô địch lượt thì cuối mùa ăn xôi à??

Chơi bài núp gió,cuối mùa mới lên đỉnh,chứ lời nguyền vô địch mùa đông thiêng lắm :beer1