PDA

View Full Version : Không thể nhắn tin cho trung_cadanchezz
09-01-2016, 12:13 AM
Tôi nhắn tin để xin báo giá quảng cáo nhưng khi gửi, diễn đàn thông báo lỗi:

trung_cadan has exceeded their stored private messages quota and cannot accept further messages until they clear some space.


Bạn nào có báo giá gửi cho tôi được không? Thanks

alex_ferguson
09-01-2016, 01:02 AM
Tôi nhắn tin để xin báo giá quảng cáo nhưng khi gửi, diễn đàn thông báo lỗi:

trung_cadan has exceeded their stored private messages quota and cannot accept further messages until they clear some space.


Bạn nào có báo giá gửi cho tôi được không? Thanks

Bốc máy lên gọi cho nó nhanh bác ơi !

trung_cadan
09-01-2016, 01:39 AM
Tôi nhắn tin để xin báo giá quảng cáo nhưng khi gửi, diễn đàn thông báo lỗi:

trung_cadan has exceeded their stored private messages quota and cannot accept further messages until they clear some space.


Bạn nào có báo giá gửi cho tôi được không? Thanks

Có thể phần tin nhắn của tôi bị Full nên không nhận được , bạn gửi thông tin vào : Trung_cadan@yahoo.com hoặc cotuong.thanglongkydao@gmail.com . Thx ...