PDA

View Full Version : Post ván cờ trên các forum và các trang webchezz
20-01-2016, 06:09 AM
Có nhiều cách post ván cờ trên các forum, các trang web. Chúng tôi đang thử nghiệm một phương pháp khá đơn giản. Tạo ảnh gif động hoặc video. Dưới đây là ảnh gif động môt ván cờ đã chơi trong Clans Of Xiangqi, tạo ra bằng chính chương trình này (phiên bản sắp phát hành):

http://i.imgur.com/yofpd0v.gif

chezz
21-01-2016, 08:47 PM
Video một ván cờ trong COX, tạo bởi bằng chính chương trình này và tải lên Youtube.

Người dùng có thể chọn nền bàn cờ, nền quân cờ, kiểu ký hiệu và thay đổi được dòng chữ giữa màn hình.
Phần âm thanh được chèn thêm về sau nhờ Youtube.

p9vjsKcLyI8