PDA

View Full Version : Fantasy 2015-2016 - Gw 24Pandora
29-01-2016, 04:19 AM
Chào mừng Đại hội XII thành công, chào mừng sự có mặt trở lại của anh Hảo nhưng hơn hết là chào mừng năm thứ 41 của một triều đại showbiz, chúng ta đến với vòng 24.

Pandora
29-01-2016, 04:28 AM
Có đến 2 tâm điểm của vòng đấu này

1. Chung kết lượt đi Karaoke Palace Club 2015-2016

Hưng Nguyễn vs POSCO NAM ĐÀN

2. Chung kết ngược H2H

AC Nockten vs T_T Super

Đây cũng chính là đề thi mới lạ theo tinh thần của Bộ GD&ĐT

Dự đoán cơ bản: Hãy dự đoán đúng thắng hòa thua của 2 trận đấu này: chính xác được 20k

Dự đoán nâng cao: Hãy dự đoán đúng thắng hòa thua của 2 trận đấu này + khoảng cách điểm cho phép sai số +5 của 2 trận. Ví dụ dự đoán AC Nockten thắng T_T Super 7 điểm, kq thực T_T thua AC Nockten từ 2 đến 12 điểm là dự đoán đúng: thưởng 200k. Đúng 1 trong 2 trận được 50k.

Có thể chỉ cần tham gia dự đoán là được tính điểm trong cuộc đua đến phần thưởng dự đoán cuối mùa.

Pandora
29-01-2016, 04:29 AM
#
Team
Manager
GW
TOT


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
1
Hưng Nguyễn (http://fantasy.premierleague.com/entry/186479/event-history/23/)
Sir Manhhungctn
64
1,285


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
2
Manocanh Tuyết Chinh (http://fantasy.premierleague.com/entry/199275/event-history/23/)
Mr Robetto
41
1,284


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
3
NC1 (http://fantasy.premierleague.com/entry/70543/event-history/23/)
Ninh Nguyen
42
1,283


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
4
Chienxahanoi (http://fantasy.premierleague.com/entry/480033/event-history/23/)
hai nguyen hung
51
1,250


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
5
Milan (http://fantasy.premierleague.com/entry/271442/event-history/23/)
ToanVu 123456
57
1,245


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
6
POSCO NAM ĐÀN (http://fantasy.premierleague.com/entry/2074/event-history/23/)
Le Quang Ngoc
74
1,242


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
7
Versace (http://fantasy.premierleague.com/entry/325995/event-history/23/)
BachDienThuSinh trung_cadan
37
1,228


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
8
Hong Anh FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/333031/event-history/23/)
mr Hao
54
1,210


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
9
Apollo XI (http://fantasy.premierleague.com/entry/64757/event-history/23/)
Sir Pandora
74
1,199


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
10
Manchester Tada FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/254182/event-history/23/)
Tuan Alex
54
1,191


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
11
IRIS-T (http://fantasy.premierleague.com/entry/84884/event-history/23/)
Lâm Nguyên Thao
50
1,187


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
12
LOUIS MAN UTD (http://fantasy.premierleague.com/entry/65032/event-history/23/)
Phùng Duy Thành
58
1,182


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
13
Palace Club KTV (http://fantasy.premierleague.com/entry/348043/event-history/23/)
Sir VM99999
47
1,177


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
14
Eighteen+ (http://fantasy.premierleague.com/entry/67308/event-history/23/)
Mr. KHANH
40
1,156


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
15
Green_Pigs (http://fantasy.premierleague.com/entry/27888/event-history/23/)
piggee D
45
1,151


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
16
Đường Phố FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/352487/event-history/23/)
Sir Anhtuank11
45
1,147


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
17
F.B.C. (http://fantasy.premierleague.com/entry/283580/event-history/23/)
Trang to
75
1,142


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
18
Van Quan FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/480365/event-history/23/)
Binh dibui
34
1,139


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
19
LR Team (http://fantasy.premierleague.com/entry/114497/event-history/23/)
Hieu Nguyen
52
1,130


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
20
AC Nockten (http://fantasy.premierleague.com/entry/421815/event-history/23/)
Sir 6789
53
1,12421
Sir_Hai (http://fantasy.premierleague.com/entry/260824/event-history/23/)
do viet hai
36
1,10822
My Love (http://fantasy.premierleague.com/entry/229705/event-history/23/)
Mr hp007hp
68
1,08423
T_T super club (http://fantasy.premierleague.com/entry/262172/event-history/23/)
Mr. TranTam
51
1,017

Pandora
29-01-2016, 04:29 AM
Gameweek 23Apollo XI (http://fantasy.premierleague.com/entry/64757/event-history/23/)
74 (http://fantasy.premierleague.com/entry/64757/event-history/23/) - 42 (http://fantasy.premierleague.com/entry/70543/event-history/23/)
NC1 (http://fantasy.premierleague.com/entry/70543/event-history/23/)


LOUIS MAN UTD (http://fantasy.premierleague.com/entry/65032/event-history/23/)
58 (http://fantasy.premierleague.com/entry/65032/event-history/23/) - 50 (http://fantasy.premierleague.com/entry/84884/event-history/23/)
IRIS-T (http://fantasy.premierleague.com/entry/84884/event-history/23/)


Manocanh Tuyết Chinh (http://fantasy.premierleague.com/entry/199275/event-history/23/)
41 (http://fantasy.premierleague.com/entry/199275/event-history/23/) - 51 (http://fantasy.premierleague.com/entry/480033/event-history/23/)
Chienxahanoi (http://fantasy.premierleague.com/entry/480033/event-history/23/)


Eighteen+ (http://fantasy.premierleague.com/entry/67308/event-history/23/)
40 (http://fantasy.premierleague.com/entry/67308/event-history/23/) - 34 (http://fantasy.premierleague.com/entry/480365/event-history/23/)
Van Quan FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/480365/event-history/23/)


My Love (http://fantasy.premierleague.com/entry/229705/event-history/23/)
68 (http://fantasy.premierleague.com/entry/229705/event-history/23/) - 53 (http://fantasy.premierleague.com/entry/421815/event-history/23/)
AC Nockten (http://fantasy.premierleague.com/entry/421815/event-history/23/)


Manchester Tada FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/254182/event-history/23/)
54 (http://fantasy.premierleague.com/entry/254182/event-history/23/) - 45 (http://fantasy.premierleague.com/entry/352487/event-history/23/)
Đường Phố FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/352487/event-history/23/)


LR Team (http://fantasy.premierleague.com/entry/114497/event-history/23/)
52 (http://fantasy.premierleague.com/entry/114497/event-history/23/) - 43 (http://fantasy.premierleague.com/entry/348043/event-history/23/)
Palace Club KTV (http://fantasy.premierleague.com/entry/348043/event-history/23/)


T_T super club (http://fantasy.premierleague.com/entry/262172/event-history/23/)
51 (http://fantasy.premierleague.com/entry/262172/event-history/23/) - 54 (http://fantasy.premierleague.com/entry/333031/event-history/23/)
Hong Anh FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/333031/event-history/23/)


Milan (http://fantasy.premierleague.com/entry/271442/event-history/23/)
53 (http://fantasy.premierleague.com/entry/271442/event-history/23/) - 37 (http://fantasy.premierleague.com/entry/325995/event-history/23/)
Versace (http://fantasy.premierleague.com/entry/325995/event-history/23/)


Green_Pigs (http://fantasy.premierleague.com/entry/27888/event-history/23/)
45 (http://fantasy.premierleague.com/entry/27888/event-history/23/) - 75 (http://fantasy.premierleague.com/entry/283580/event-history/23/)
F.B.C. (http://fantasy.premierleague.com/entry/283580/event-history/23/)

Pandora
29-01-2016, 04:29 AM
+-
#
Team
W
D
L
+
Pts


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
1
IRIS-T (http://fantasy.premierleague.com/entry/84884/event-history/23/)
15
1
7
1,187
46


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
2
Milan (http://fantasy.premierleague.com/entry/271442/event-history/23/)
15
0
8
1,245
45


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
3
Versace (http://fantasy.premierleague.com/entry/325995/event-history/23/)
14
1
8
1,228
43


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
4
Van Quan FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/480365/event-history/23/)
14
1
8
1,139
43


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
5
Chienxahanoi (http://fantasy.premierleague.com/entry/480033/event-history/23/)
14
0
9
1,250
42


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
6
Hong Anh FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/333031/event-history/23/)
14
0
9
1,210
42


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
7
Manocanh Tuyết Chinh (http://fantasy.premierleague.com/entry/199275/event-history/23/)
13
0
10
1,284
39


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
8
NC1 (http://fantasy.premierleague.com/entry/70543/event-history/23/)
12
0
11
1,283
36


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
9
Palace Club KTV (http://fantasy.premierleague.com/entry/348043/event-history/23/)
12
0
11
1,177
36


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
10
Đường Phố FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/352487/event-history/23/)
12
0
11
1,147
36


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
11
LOUIS MAN UTD (http://fantasy.premierleague.com/entry/65032/event-history/23/)
11
0
12
1,182
33


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
12
Apollo XI (http://fantasy.premierleague.com/entry/64757/event-history/23/)
10
0
13
1,199
30


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
13
F.B.C. (http://fantasy.premierleague.com/entry/283580/event-history/23/)
10
0
13
1,142
30


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
14
My Love (http://fantasy.premierleague.com/entry/229705/event-history/23/)
9
2
12
1,084
29


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
15
Manchester Tada FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/254182/event-history/23/)
9
1
13
1,191
28


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
16
LR Team (http://fantasy.premierleague.com/entry/114497/event-history/23/)
9
1
13
1,130
28


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
17
Eighteen+ (http://fantasy.premierleague.com/entry/67308/event-history/23/)
9
0
14
1,156
27


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
18
Green_Pigs (http://fantasy.premierleague.com/entry/27888/event-history/23/)
9
0
14
1,151
27


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
19
AC Nockten (http://fantasy.premierleague.com/entry/421815/event-history/23/)
9
0
14
1,124
27


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
20
T_T super club (http://fantasy.premierleague.com/entry/262172/event-history/23/)
6
1
16
1,017
19

Pandora
29-01-2016, 04:30 AM
Gameweek 24

Versace (http://fantasy.premierleague.com/entry/325995/event-history/23/)
v
Apollo XI (http://fantasy.premierleague.com/entry/64757/event-history/23/)


IRIS-T (http://fantasy.premierleague.com/entry/84884/event-history/23/)
v
My Love (http://fantasy.premierleague.com/entry/229705/event-history/23/)


NC1 (http://fantasy.premierleague.com/entry/70543/event-history/23/)
v
Eighteen+ (http://fantasy.premierleague.com/entry/67308/event-history/23/)


LOUIS MAN UTD (http://fantasy.premierleague.com/entry/65032/event-history/23/)
v
Manocanh Tuyết Chinh (http://fantasy.premierleague.com/entry/199275/event-history/23/)


Hong Anh FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/333031/event-history/23/)
v
F.B.C. (http://fantasy.premierleague.com/entry/283580/event-history/23/)


Palace Club KTV (http://fantasy.premierleague.com/entry/348043/event-history/23/)
v
Green_Pigs (http://fantasy.premierleague.com/entry/27888/event-history/23/)


Đường Phố FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/352487/event-history/23/)
v
Milan (http://fantasy.premierleague.com/entry/271442/event-history/23/)


AC Nockten (http://fantasy.premierleague.com/entry/421815/event-history/23/)
v
T_T super club (http://fantasy.premierleague.com/entry/262172/event-history/23/)


Van Quan FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/480365/event-history/23/)
v
LR Team (http://fantasy.premierleague.com/entry/114497/event-history/23/)


Chienxahanoi (http://fantasy.premierleague.com/entry/480033/event-history/23/)
v
Manchester Tada FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/254182/event-history/23/)

Pandora
29-01-2016, 04:33 AM
Tin buồn cho ai có VDB. Cầu thủ số 17 này chấn thương 6 tuần.

pduythanh
29-01-2016, 04:41 AM
Tin buồn cho ai có VDB. Cầu thủ số 17 này chấn thương 6 tuần.

Rất may và rất tỉnh khi đã tiễn em nó đi từ tuần trước rồi! :cuoihihi

123456
29-01-2016, 09:21 AM
Có đến 2 tâm điểm của vòng đấu này

1. Chung kết lượt đi Karaoke Palace Club 2015-2016

Hưng Nguyễn vs POSCO NAM ĐÀN

2. Chung kết ngược H2H

AC Nockten vs T_T Super

Đây cũng chính là đề thi mới lạ theo tinh thần của Bộ GD&ĐT

Dự đoán cơ bản: Hãy dự đoán đúng thắng hòa thua của 2 trận đấu này: chính xác được 20k

Dự đoán nâng cao: Hãy dự đoán đúng thắng hòa thua của 2 trận đấu này + khoảng cách điểm cho phép sai số +5 của 2 trận. Ví dụ dự đoán AC Nockten thắng T_T Super 7 điểm, kq thực T_T thua AC Nockten từ 2 đến 12 điểm là dự đoán đúng: thưởng 200k. Đúng 1 trong 2 trận được 50k.

Có thể chỉ cần tham gia dự đoán là được tính điểm trong cuộc đua đến phần thưởng dự đoán cuối mùa.

lượt đi chắc Posco chưa mặc Chip nên dự Hưng Nguyễn thắng cách biệt 8đ :cuoihihi

còn CK ngược thì dự chị sáu ăn hơn 5đ :cuoihihi

pduythanh
29-01-2016, 09:59 AM
Dự đoán:

1- Chung kết lượt đi: đội hình của POSCO theo lịch thi đấu vòng 24 là quá thuận lợi khi gần như 15 cầu thủ đều thi đấu sân nhà hoặc gặp các đội mềm, dưới cơ hơn. Vòng 26 thì khó khăn hơn nhiều! Mạnh dạn dự đoán POSCO sẽ dùng chip 15 và dẫn trước Hưng Nguyễn 18 điểm.

2- Chung kết ngược: hai đội có dàn cầu thủ tương đối giống nhau, khác biệt chút xíu ở hàng hậu vệ, thủ môn và tiền đạo Costa(Nockten) đọ sức ghi bàn cùng Lukaku(Hà Nội T&T). Rất mong đội sếp Sáu có thêm chiến thắng để làm quà sinh nhật muộn nhưng xem ra tương đối khó khăn! :buon Mạnh dạn dư đoán T&T thắng với khoảng cách 6 điểm.

super Tran
29-01-2016, 10:52 AM
Dự đoán:

1- Chung kết lượt đi: đội hình của POSCO theo lịch thi đấu vòng 24 là quá thuận lợi khi gần như 15 cầu thủ đều thi đấu sân nhà hoặc gặp các đội mềm, dưới cơ hơn. Vòng 26 thì khó khăn hơn nhiều! Mạnh dạn dự đoán POSCO sẽ dùng chip 15 và dẫn trước Hưng Nguyễn 18 điểm.

2- Chung kết ngược: hai đội có dàn cầu thủ tương đối giống nhau, khác biệt chút xíu ở hàng hậu vệ, thủ môn và tiền đạo Costa(Nockten) đọ sức ghi bàn cùng Lukaku(Hà Nội T&T). Rất mong đội sếp Sáu có thêm chiến thắng để làm quà sinh nhật muộn nhưng xem ra tương đối khó khăn! :buon Mạnh dạn dư đoán T&T thắng với khoảng cách 6 điểm.

Chuẩn luôn

hp007hp
29-01-2016, 10:56 AM
Tin buồn cho ai có VDB. Cầu thủ số 17 này chấn thương 6 tuần.

Vòng này gặp bác Gà nên định để cuối tuần mới làm 2 chú mà không được, buộc phải chuyển ngay, hy vọng đến cuối tuần không có chú nào đỏ với vàng. Đội bác Gà trông ngon, nhưng 2 đội không trùng nhau mấy nên cơ hội vẫn sáng.
Lần đầu tiên thoát nhóm xôi H2H, mục tiêu tiếp theo thoát xôi Class :)

super Tran
29-01-2016, 11:03 AM
Dự đoán:

1- Chung kết lượt đi: đội hình của POSCO theo lịch thi đấu vòng 24 là quá thuận lợi khi gần như 15 cầu thủ đều thi đấu sân nhà hoặc gặp các đội mềm, dưới cơ hơn. Vòng 26 thì khó khăn hơn nhiều! Mạnh dạn dự đoán POSCO sẽ dùng chip 15 và dẫn trước Hưng Nguyễn 18 điểm.

2- Chung kết ngược: hai đội có dàn cầu thủ tương đối giống nhau, khác biệt chút xíu ở hàng hậu vệ, thủ môn và tiền đạo Costa(Nockten) đọ sức ghi bàn cùng Lukaku(Hà Nội T&T). Rất mong đội sếp Sáu có thêm chiến thắng để làm quà sinh nhật muộn nhưng xem ra tương đối khó khăn! :buon Mạnh dạn dư đoán T&T thắng với khoảng cách 6 điểm.

Chuẩn luôn

Manhhungctn
29-01-2016, 11:04 AM
Dự đoán:

1- Chung kết lượt đi: đội hình của POSCO theo lịch thi đấu vòng 24 là quá thuận lợi khi gần như 15 cầu thủ đều thi đấu sân nhà hoặc gặp các đội mềm, dưới cơ hơn. Vòng 26 thì khó khăn hơn nhiều! Mạnh dạn dự đoán POSCO sẽ dùng chip 15 và dẫn trước Hưng Nguyễn 18 điểm.

2- Chung kết ngược: hai đội có dàn cầu thủ tương đối giống nhau, khác biệt chút xíu ở hàng hậu vệ, thủ môn và tiền đạo Costa(Nockten) đọ sức ghi bàn cùng Lukaku(Hà Nội T&T). Rất mong đội sếp Sáu có thêm chiến thắng để làm quà sinh nhật muộn nhưng xem ra tương đối khó khăn! :buon Mạnh dạn dư đoán T&T thắng với khoảng cách 6 điểm.

Cả mình và bác No one đều là những người thích thành tích cao trong ranking mỗi mùa. Nên nhiều khả năng chưa dùng hàng nóng khi chưa cần thiết phải dùng. Kể cả mình cũng muốn tự cơ cấu đội hình chứ không muốn dùng WC ở lượt về đâu.

hp007hp
29-01-2016, 11:13 AM
Dự đoán:
1, Hưng Nguyễn - Posco
Hưng Nguyễn đã thay DeBruyne, đoán bằng Firmino. Đội hình rất ngon.
Posco chưa động tĩnh gì, nhưng cũng thay DeBruyne thôi. Đội cũng ngon chả kém.
Dự Posco thắng xít sao 6 điểm, như mấy giải Cup trước, lách qua khe cửa hẹp dễ ẵm Cup lắm. (trừ mỗi giải Cup của mình chả lách tí gì - ae cho khoe lại cái lấy khí thế).
2.AC Nockten - T_T super
Đội hình 2 đội sêm sêm, C chắc chọn giống nhau thôi, ăn nhau hàng thủ là chính.
Dự có quà sinh nhật cho ông hoàng Sô bít trong tình cảnh khó khăn, AC Nockten thắng 6 điểm.
3. Dự 200k về đội MyLove

hp007hp
29-01-2016, 11:16 AM
Cả mình và bác No one đều là những người thích thành tích cao trong ranking mỗi mùa. Nên nhiều khả năng chưa dùng hàng nóng khi chưa cần thiết phải dùng. Kể cả mình cũng muốn tự cơ cấu đội hình chứ không muốn dùng WC ở lượt về đâu.

Vòng 25 các bác cứ -12 điểm là đội ngon rồi, cần gì chui vô toa lét làm gì :).

Manhhungctn
29-01-2016, 11:16 AM
Tin buồn cho ai có VDB. Cầu thủ số 17 này chấn thương 6 tuần.

Bực quá, nó chấn thương làm e phải chuyển nhượng sớm. Hơi mạo hiểm khi cuối tuần còn FA nữa.

hp007hp
29-01-2016, 11:16 AM
Cả mình và bác No one đều là những người thích thành tích cao trong ranking mỗi mùa. Nên nhiều khả năng chưa dùng hàng nóng khi chưa cần thiết phải dùng. Kể cả mình cũng muốn tự cơ cấu đội hình chứ không muốn dùng WC ở lượt về đâu.

Vòng 25 các bác cứ -12 điểm là đội ngon rồi, cần gì chui vô toa lét làm gì :).

Manhhungctn
29-01-2016, 11:20 AM
Vòng 25 các bác cứ -12 điểm là đội ngon rồi, cần gì chui vô toa lét làm gì :).

Nooooooo. Không đời nào làm vậy. Mất bao nhiêu công leo top classic, làm thế thì bao giờ mới gỡ được từng ấy điểm. Bác cứ xui dại.:botay

pduythanh
29-01-2016, 11:20 AM
Cả mình và bác No one đều là những người thích thành tích cao trong ranking mỗi mùa. Nên nhiều khả năng chưa dùng hàng nóng khi chưa cần thiết phải dùng. Kể cả mình cũng muốn tự cơ cấu đội hình chứ không muốn dùng WC ở lượt về đâu.

Bạn vẫn tin là bác No1 cố gắng giữ lại bí kíp x15 để mặc cho bạn ra đòn trước, đến lúc bị trúng đòn hiểm quá nặng rồi mới lôi bí kíp đó ra để cứu bản thân sao??? :tlkdcuoi :cuoihihi Mình vẫn mong bạn nói đúng nhưng e rằng điều đó là quá "Ngây thơ tuổi học trò!" :))

Congaco_H1R5
29-01-2016, 11:23 AM
Vòng 25 các bác cứ -12 điểm là đội ngon rồi, cần gì chui vô toa lét làm gì :).
-12 là nộp...phạt đấy :D

Congaco_H1R5
29-01-2016, 11:24 AM
@Pandora : Sửa lại topic là GW24 nhé em.

hp007hp
29-01-2016, 11:27 AM
-12 là nộp...phạt đấy :D

:suyt bác nói be bé thôi, việc đó là việc của Chủ tịt mà ^^

super Tran
29-01-2016, 11:44 AM
Chơi chip có phải khai báo không BTC?

dibui
29-01-2016, 01:12 PM
Có đến 2 tâm điểm của vòng đấu này

1. Chung kết lượt đi Karaoke Palace Club 2015-2016

Hưng Nguyễn vs POSCO NAM ĐÀN

2. Chung kết ngược H2H

AC Nockten vs T_T Super

Đây cũng chính là đề thi mới lạ theo tinh thần của Bộ GD&ĐT

Dự đoán cơ bản: Hãy dự đoán đúng thắng hòa thua của 2 trận đấu này: chính xác được 20k

Dự đoán nâng cao: Hãy dự đoán đúng thắng hòa thua của 2 trận đấu này + khoảng cách điểm cho phép sai số +5 của 2 trận. Ví dụ dự đoán AC Nockten thắng T_T Super 7 điểm, kq thực T_T thua AC Nockten từ 2 đến 12 điểm là dự đoán đúng: thưởng 200k. Đúng 1 trong 2 trận được 50k.

Có thể chỉ cần tham gia dự đoán là được tính điểm trong cuộc đua đến phần thưởng dự đoán cuối mùa.

Dự đoán Nockten thắng và có pháo nổ rất to :yup

123456
29-01-2016, 02:44 PM
Chơi chip có phải khai báo không BTC?

luật ko yêu cầu a ơi :cuoihihi binh bất yếm trá

Mr Khanh
29-01-2016, 03:01 PM
Chưa có bóng bánh gì tuần này à các anh ơi :botay

123456
30-01-2016, 09:27 AM
hôm qua R10 lại làm cú đúp.phong độ cực cao này có khiến R10 trở nên hot ko nhỉ :suynghi1

No one
30-01-2016, 10:20 AM
Dự đoán:
1, Hưng Nguyễn - Posco
Hưng Nguyễn đã thay DeBruyne, đoán bằng Firmino. Đội hình rất ngon.
Posco chưa động tĩnh gì, nhưng cũng thay DeBruyne thôi. Đội cũng ngon chả kém.
Dự Posco thắng xít sao 6 điểm, như mấy giải Cup trước, lách qua khe cửa hẹp dễ ẵm Cup lắm. (trừ mỗi giải Cup của mình chả lách tí gì - ae cho khoe lại cái lấy khí thế).
2.AC Nockten - T_T super
Đội hình 2 đội sêm sêm, C chắc chọn giống nhau thôi, ăn nhau hàng thủ là chính.
Dự có quà sinh nhật cho ông hoàng Sô bít trong tình cảnh khó khăn, AC Nockten thắng 6 điểm.
3. Dự 200k về đội MyLove

Hưng Nguyễn đã thay KDB bằng Payet em ơi.

1/Đội hình dự kiến 2 đội sẽ là
Hưng Nguyễn: Butland/Alder-Ward-Collins/Alli-Payet-Ozil-Mahrez/Lukaku-Kun-Kane.
Nam Đàn: Adrian/Baines-Bellerin-Williams/Alli-Willian-Ozil-Mahrez/Valencia-Kun-Kane.

Chỉ có vài khác biệt chủ yếu ở hàng thủ của Nam Đàn (Baines-Bellerin) so với hàng công Hưng Nguyễn (Lukaku-Payet). Chiến thắng có lẽ sẽ được quyết định ở lượt về nhưng hy vọng lượt đi Nam đàn sẽ tạo dựng được chút lợi thế. Dự đoán POSCO NAM ĐÀN tạm dẫn 6 điểm.
2/ Đội hình 2 đội gần tương đương.
Ac Nockten đã bán Arnau mua Payet. Trong khi T&T cũng dùng hết 2 chuyển nhượng để bán KDB và Arnau, nhưng 2 cái tên đưa về vẫn đang là ẩn số vì số tiền trong bank là khá lớn (nếu mua 2 hàng HOT là Firmino hay Payet thì cái tên còn lại chỉ 5.1/4.9 rất khó hiểu ???). Nếu T&T không dùng Payet hay Firm thì lợi thế sẽ thuộc về AC Nockten. Dự Nockten thắng sít sao 6 điểm.

Pandora
30-01-2016, 09:34 PM
Nửa mùa giải đã qua đi, Tết cũng cận kề. Anh em Fantasy TLKD có mong muốn tổ chức tất niên để cùng nhìn nhận lại nửa mùa qua ko ạ. Xin ý kiến mọi người.

Robetto
30-01-2016, 09:35 PM
Nửa mùa giải đã qua đi, Tết cũng cận kề. Anh em Fantasy TLKD có mong muốn tổ chức tất niên để cùng nhìn nhận lại nửa mùa qua ko ạ. Xin ý kiến mọi người.

Like là đồng ý nhé :venhvao

Robetto
30-01-2016, 09:36 PM
Nửa mùa giải đã qua đi, Tết cũng cận kề. Anh em Fantasy TLKD có mong muốn tổ chức tất niên để cùng nhìn nhận lại nửa mùa qua ko ạ. Xin ý kiến mọi người.

Like là đồng ý nhé :venhvao

trung_cadan
30-01-2016, 09:39 PM
Ủng hộ ủng hộ, lâu chưa có dịp tiêu tiền :tlkdcuoi...

6789
31-01-2016, 02:06 AM
@Cá Dán + Quẩy: Tao đầy tiền, nhưng cho gái hết rồi :D

Manhhungctn
31-01-2016, 12:26 PM
Hưng Nguyễn đã thay KDB bằng Payet em ơi.

1/Đội hình dự kiến 2 đội sẽ là
Hưng Nguyễn: Butland/Alder-Ward-Collins/Alli-Payet-Ozil-Mahrez/Lukaku-Kun-Kane.
Nam Đàn: Adrian/Baines-Bellerin-Williams/Alli-Willian-Ozil-Mahrez/Valencia-Kun-Kane.

Chỉ có vài khác biệt chủ yếu ở hàng thủ của Nam Đàn (Baines-Bellerin) so với hàng công Hưng Nguyễn (Lukaku-Payet). Chiến thắng có lẽ sẽ được quyết định ở lượt về nhưng hy vọng lượt đi Nam đàn sẽ tạo dựng được chút lợi thế. Dự đoán POSCO NAM ĐÀN tạm dẫn 6 điểm.
2/ Đội hình 2 đội gần tương đương.
Ac Nockten đã bán Arnau mua Payet. Trong khi T&T cũng dùng hết 2 chuyển nhượng để bán KDB và Arnau, nhưng 2 cái tên đưa về vẫn đang là ẩn số vì số tiền trong bank là khá lớn (nếu mua 2 hàng HOT là Firmino hay Payet thì cái tên còn lại chỉ 5.1/4.9 rất khó hiểu ???). Nếu T&T không dùng Payet hay Firm thì lợi thế sẽ thuộc về AC Nockten. Dự Nockten thắng sít sao 6 điểm.

E khoái dùng Schmeichel ở vòng này hơn (6 CS trong 11 trận gần đây), Butland mà ko có Shawcross thì khó giữ CS trước MU lắm.

hainodie
31-01-2016, 08:15 PM
bác no one khả năng năng vẫn ham hố classic lắm. chắc không dùng chíp đâu

6789
31-01-2016, 08:31 PM
Nửa mùa giải đã qua đi, Tết cũng cận kề. Anh em Fantasy TLKD có mong muốn tổ chức tất niên để cùng nhìn nhận lại nửa mùa qua ko ạ. Xin ý kiến mọi người.

Ô lạ nhỉ, chủ tịch đã có thông báo mà chẳng ai có ý kiến gì hết?? :suynghi1

Pandora
01-02-2016, 09:22 AM
Chắc cận Tết lại khó anh ạ. Đầu Xuân gặp nhau cũng được anh ơi

dangtrang90
01-02-2016, 10:00 AM
Tất niên đi các bác ! :D

123456
01-02-2016, 11:08 AM
năm nay xếp lại lịch đá ít đá bù hơn,nhưng tần suất kinh khủng thật.mới qua chuỗi boxing day mà vào tháng 2 lại thêm 1 phát tuần 3 trận :)) mình xếp đội hình thôi đã thấy mệt rồi chứ nói j cầu thủ đá trực tiếp :))

ninhnc
01-02-2016, 11:56 AM
Nửa mùa giải đã qua đi, Tết cũng cận kề. Anh em Fantasy TLKD có mong muốn tổ chức tất niên để cùng nhìn nhận lại nửa mùa qua ko ạ. Xin ý kiến mọi người.

Đã Thank và Tín dụng, Vote Chủ tịch.. Off đê ;)

Mr Khanh
01-02-2016, 12:32 PM
Mấy giờ? Ở đâu? các pác ơi ;;) gì chứ ăn uống là đổi vận lắm ý ;))

123456
01-02-2016, 02:28 PM
cập nhật chuyển nhượng mùa đông


Jonjo Shelvey rời Swansea đến Newcastle, giá 16 triệu euro.

Andros Townsen rời Tottenam đến Newcastle, giá 15.7 triệu euro.

Chelsea mượn thành công Alexandre Pato.

Ramires rời Chelsea đến Jiangsu Suning, giá 28 triệu euro.

Doucoure tới Watford. Nếu không có gì trục trặc, tiền vệ của CLB Rennes, Abdoulaye Doucoure sẽ ký hợp đồng với Watford.

West Ham đón tân binh. West Ham cho biết họ đã hoàn tất việc mượn lại tiền đạo Emmanuel Emenike từ Fenerbahce.

Thauvin rời Newcastle. Cầu thủ chạy cánh Florian Thauvin đã rời Newcastle để gia nhập Marseille theo dạng cho mượn sau khi vượt qua buổi kiểm tra y tế diễn ra vào ngày hôm qua 31/1. Thauvin tới St James Park trong kỳ chuyển nhượng hè 2015 với giá 12 triệu bảng, nhưng không để lại nhiều dấu ấn.

Doumbia cập bến Newcastle. Sky Sports đưa tin, tiền đạo Roma, Seydou Doumbia sẽ chuyển tới khoác áo Newcastle United theo bản hợp đồng cho mượn tới cuối mùa. Hiện đôi bên đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng. Trước đó xuất hiện thông tin cho biết, Arsenal quan tâm tới Doumbia.

Liverpool có thể chiêu mộ Cheryshev. Tin từ tờ AS, Liverpool đang cố gắng thuyết phục Real nhả Denis Cheryshev. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, cầu thủ người Nga hoàn toàn có thể cập bến Anfield trong ngày cuối cùng này.
Rose không phải để bán. Sunday People cho biết, Tottenham đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Man Utd cho trường hợp của hậu vệ Danny Rose.


lượt về này sắm hàng New có vẻ hợp lý các bác nhỉ

1 tin khá buồn là


West Brom không bán Berahino. Theo Independent, tiền đạo Saido Berahino sẽ tiếp tục ở lại West Brom cho đến cuối mùa. Trước đó, đội chủ sân Hawthorns đã từ chối rất nhiều lời đề nghị 'khủng'.

ko biết có thâm thù j,mà WB cương quyết từ chối mức giá 21tr bảng của Tot.rõ ràng đây là kiểu ghét thái độ,nên muốn đì cho tan nát sự nghiệp đây mà :botay

6789
01-02-2016, 03:53 PM
ok đành phải sau tết tính thôi , có khi phải ra thăm mọi người cho khí thế mới được ;)

P/s: Cũng không nên nặng nề thành tích quá, chơi còn mục đích để giao lưu vui vẻ :yup. Phong trào off line mấy năm gần đây đi xuống trầm trọng :)

No one
01-02-2016, 06:07 PM
ok đành phải sau tết tính thôi , có khi phải ra thăm mọi người cho khí thế mới được ;)

P/s: Cũng không nên nặng nề thành tích quá, chơi còn mục đích để giao lưu vui vẻ :yup. Phong trào off line mấy năm gần đây đi xuống trầm trọng :)
Thím có năm nào có thành tích đâu mà nặng với chả nề. À mà thành tích xôi thì có vẻ đồ sộ :cuoihihi

Pandora
01-02-2016, 06:46 PM
A 6789 có cúp rồi đấy. A No One có cúp nào bên này đâu :p

No one
01-02-2016, 10:33 PM
6789 có cúp cống hiến, ai chả biết :cuoihihi

6789
02-02-2016, 01:27 AM
6789 có cúp cống hiến, ai chả biết :cuoihihi

Chỉ được cái CHÀ ĐẠP người khác là giỏi :D

123456
02-02-2016, 11:01 AM
http://bongdaso.com/T%E1%BB%94NG-H%E1%BB%A2P-c%C3%A1c-b%E1%BA%A3n-H%C4%90-%C4%91%C3%A3-ho%C3%A0n-t%E1%BA%A5t-trong-th%C3%A1ng-1-%E1%BB%9F-EPL-_Art_159900.aspx

các chế tham khảo nhá.điểm qua thì thấy các đội cuối bảng như Nor,Bon mợt,New,Sun tuyển quân rất rầm rộ. duy chỉ có Aston là im lặng.có lẽ đây sẽ là năm đầu tiên xuống hạng của Aston rồi

hainodie
02-02-2016, 08:48 PM
đã móc hầu bao trước khi phiên trợ đông đóng cửa. mua về hảo thủ kun. sival. và sanchez mong tránh an xôi cuối mùa

piggeeD
03-02-2016, 01:25 AM
Có đến 2 tâm điểm của vòng đấu này

1. Chung kết lượt đi Karaoke Palace Club 2015-2016

Hưng Nguyễn vs POSCO NAM ĐÀN

2. Chung kết ngược H2H

AC Nockten vs T_T Super

Đây cũng chính là đề thi mới lạ theo tinh thần của Bộ GD&ĐT

Dự đoán cơ bản: Hãy dự đoán đúng thắng hòa thua của 2 trận đấu này: chính xác được 20k

Dự đoán nâng cao: Hãy dự đoán đúng thắng hòa thua của 2 trận đấu này + khoảng cách điểm cho phép sai số +5 của 2 trận. Ví dụ dự đoán AC Nockten thắng T_T Super 7 điểm, kq thực T_T thua AC Nockten từ 2 đến 12 điểm là dự đoán đúng: thưởng 200k. Đúng 1 trong 2 trận được 50k.

Có thể chỉ cần tham gia dự đoán là được tính điểm trong cuộc đua đến phần thưởng dự đoán cuối mùa.

Dự đoán chung cho cà 2 cặp đấu: Đội nào có Ku sẽ dành thắng lợi với cách biệt 3đ nhé :D

Congaco_H1R5
03-02-2016, 05:44 AM
4h30 , mấy triệu người cùng lúc vào xem KQ nên fantasy nghẽn mạng !!!

trung_cadan
03-02-2016, 05:55 AM
4h30 , mấy triệu người cùng lúc vào xem KQ nên fantasy nghẽn mạng !!!

Chắc mụ lại ăn vòng này rồi chứ gì :tlkdcuoi...

Congaco_H1R5
03-02-2016, 06:14 AM
Chắc mụ lại ăn vòng này rồi chứ gì :tlkdcuoi...
Barley mà nổ thì nằm, đang vào dây đen chưa biết được. Vòng này nếu không vào WC xả thì điểm cao lém :D, vì đã mua tm của SOU rồi- nhìn 2 thằng đỏ lòm nên vào WC giải đen :D

No one
03-02-2016, 07:26 AM
Baines+5 vs Lukaku. Mọi việc vẫn ở phía trước. Elliot, Colocini...cố lên nào. Chích chòe vô địch :))

Congaco_H1R5
03-02-2016, 08:20 AM
Baines+5 vs Lukaku. Mọi việc vẫn ở phía trước. Elliot, Colocini...cố lên nào. Chích chòe vô địch :))
Baines ghi 1 bàn - EVE thắng 1-0 thì ngon nhở :))

No one
03-02-2016, 08:23 AM
Baines ghi 1 bàn - EVE thắng 1-0 thì ngon nhở :))

Thế thì xịt mất cái dự đoán chế ơi :cuoihihi

Congaco_H1R5
03-02-2016, 08:34 AM
Cần quái gì cái dự đoán, cần Baines thôi :D, anh đâu cần chú phải thắng đâu, anh cần Apolo11 thắng =))

dibui
03-02-2016, 09:07 AM
Bác gà thắng cười tươi thế

123456
03-02-2016, 09:17 AM
thua cmnr :buon thôi bỏ,éo H2H j nữa sất :buon

Congaco_H1R5
03-02-2016, 09:20 AM
Bác gà thắng cười tươi thế
Đã thắng đâu,Barkley nó nổ cái ầm là đi tong ngay, dễ xảy ra lém :D

ninhnc
03-02-2016, 09:45 AM
Lượt về trả nợ lần lượt HTQ thì phải

Manhhungctn
03-02-2016, 09:50 AM
Baines+5 vs Lukaku. Mọi việc vẫn ở phía trước. Elliot, Colocini...cố lên nào. Chích chòe vô địch :))

Hỏng hết bánh kẹo roài. Tối nay mà Ku ko làm được 2 bàn thì hết cửa.

123456
03-02-2016, 10:55 AM
hàng tiền vệ kém duyên,Milan bị bật khỏi top 2 :cau3:cau3

HNN
03-02-2016, 11:28 AM
Chú Eighteen+ dám vượt anh hử? :tldanh

dangtrang90
03-02-2016, 11:31 AM
Tự nhiên dính chấn thương phải -4 , không là dễ làm thịt lão Mỳ rồi... Hix hix

alex_ferguson
03-02-2016, 12:10 PM
Để Kean (C) rồi lại gỡ ra , quá may cho ếch ộp :))
Đêm nay Chel thua 1-0 là đẹp zai : xoatay

6789
03-02-2016, 03:08 PM
Để Kean (C) rồi lại gỡ ra , quá may cho ếch ộp :))
Đêm nay Chel thua 1-0 là đẹp zai : xoatay

Trận Chel tỷ số căng lắm, dễ 3-3 :))

vuminh999999
03-02-2016, 03:46 PM
Kém Lợn xanh tận 14 điểm , cùng là West Ham mà hàng hiệu Payet chân gỗ còn Antonio vô danh của đối thủ ăn 11 điểm, dây đen kéo dài quá không còn cơ hội gì nữa rồi :botay

trung_cadan
03-02-2016, 03:54 PM
Tết nhất bánh kẹo đắt hàng quá: xoatay...

vuminh999999
03-02-2016, 04:01 PM
Ăn lô xiên 4 theo kịch bản sau : Eventon 3-3 , Lukaku ghi 2 bàn , Chelsea thua 1-0 Ivanovic đá phản lưới nhà :tlkdcuoi

Robetto
03-02-2016, 04:05 PM
Đêm nay Chel thua 1-0 là đẹp zai : xoatay

Cái gì anh cũng biết,Ighalo ghi bàn đấy nhé :choc

Robetto
03-02-2016, 04:06 PM
Đêm nay Chel thua 1-0 là đẹp zai : xoatay

Cái gì anh cũng biết,Ighalo ghi bàn đấy nhé :choc

chienxahanoi
03-02-2016, 07:54 PM
Hôm qua thức cả đêm xem, tuởng có 1 trận thắng H2H dễ dàng, ai ngờ va phải alex có điểm cao nhất vòng. Nếu đêm nay thắng đuơng nhiên là vui rồI, ko thì cũng giúp anh mình bớt xôi!
Kịch bản chuẩn là hai đội chelsea hòa 0 0, willian ko đuợc ra sân, winadium nổ súng tưng bừng !

hp007hp
03-02-2016, 11:36 PM
Lần đầu tiên chọn Barklay làm C, rất tự tin em nó nổ vòng này, thấy giảm giá ầm ầm mà vẫn không chút đắn đo cho em nó ngậm C. Tết nhất đến nơi rồi mà không có thịt gà buồn lắm các Sir nhỉ :)

No one
04-02-2016, 04:38 AM
Baines dự bị, mong cho nó nghỉ luôn thì đẹp.

Congaco_H1R5
04-02-2016, 05:41 AM
DM , éo còn gì để nói !!!! nhọ đến thế là cùng ..

6789
04-02-2016, 06:11 AM
Kịch bản chuẩn là hai đội chelsea hòa 0 0


Lần đầu tiên chọn Barklay làm C, rất tự tin em nó nổ vòng này, thấy giảm giá ầm ầm mà vẫn không chút đắn đo cho em nó ngậm C. Tết nhất đến nơi rồi mà không có thịt gà buồn lắm các Sir nhỉ :)

Hai THÁNH mới đây rồi :battay

Tiêu diệt 1 cái TRIPLE CAPTAIN PLAYED và chính thức đưa etly Trần ĐiVeNoiXa, dự là cô này đến cuối mùa cũng chẳng thèm cmt, chủ tịch tha hồ mà PHẠT :lolz.

P/s: Nhiều kịch bản win lắm :yup, không dám nói vì đang đen sợ không thiêng :mopha

pduythanh
04-02-2016, 06:37 AM
Đập con Mèo! Không muốn chửi bậy cũng phải bật ra thôi :buon :botay :tlkhocloc Mùa năm nay quá nhọ chứ không phải vừa nữa. Nuôi báo cô 3 con hàng đắt tiền của Everton mấy vòng thì không có điểm, được vòng tự tin nhất đá sân nhà gặp hàng mềm thì Bêu sạch lưới lại ko đá, Con Ku chấn thương thì phải đá được 45 phút thì ra sân :(( được hai quả PEL thì chuyên gia đá PEL của đội cùng đi ỉa để Barkley (đội bạn cũng có) nghiễm nhiên sút!!! Chán lắm rùi ý. :lenlut đi ăn cắp rùi

pduythanh
04-02-2016, 07:01 AM
Sau vòng 24 Milan đã leo lên ngôi đầu trong tiết trời lạnh giá :cuoihihi đội top đầu thường được chú ý nhiều hơn. H2H đang quá hay, quá hấp dẫn khi có đến 5 6 đội cùng có cơ hội ăn cúp khi các đội chỉ hơn kém nhau từ 01 02 điểm :D

No one
04-02-2016, 08:45 AM
Hình như có mình dự đoán trúng. Có sir nào có cùng dự đoán như nhà em không?

123456
04-02-2016, 08:46 AM
:cuoihihi mục tiêu Milan năm nay là classic.chị cá đã nói rồi,Milan ko phải là ứng cử viên vô địch H2H,tất cả chỉ là may mắn :cuoihihi đề nghị mấy chế hãy như chị cá,chấm dứt bàn tán về Milan tại đây.tôi xin nhắc lại,mục tiêu Milan là classic,xin hết :tlkdcuoi

No one
04-02-2016, 08:52 AM
Oh mà xem lại dự đoán thì Hp007 cũng dự y hệt và còn trước mình. 200k về tay Mylove rồi :((

Congaco_H1R5
04-02-2016, 10:10 AM
Hai quả penalty phút 88 và 90+4 , DM không chửi thề éo chịu được :D, Barkley xịt 8-9 trận, đến trận định mệnh nó dậy như âm binh :(

123456
04-02-2016, 10:18 AM
Hai quả penalty phút 88 và 90+4 , DM không chửi thề éo chịu được :D, Barkley xịt 8-9 trận, đến trận định mệnh nó dậy như âm binh :(

HN vẫn rét đậm rét hại bác ah :( vòng sau em gặp tri kỷ của bác là bác 69.kiểu j ổng chả vả em sấp mặt để đưa bác trở lại ngôi đầu :(

6789
04-02-2016, 10:21 AM
Hôm nay cảm thấy các quán ăn sáng ở Sài Gòn không đủ sang, có khi phải đi Dubai :lolz

HNN
04-02-2016, 10:55 AM
Các cụ nào từng có ý kiến hủy giải, thì bây giờ vote hết đi.
Em 1 phiếu :nemgach

hp007hp
04-02-2016, 12:09 PM
Hai quả penalty phút 88 và 90+4 , DM không chửi thề éo chịu được :D, Barkley xịt 8-9 trận, đến trận định mệnh nó dậy như âm binh :(

Hi, đen thôi anh, đỏ quên đi. Vận em đang đỏ nhá :)

hp007hp
04-02-2016, 12:11 PM
Oh mà xem lại dự đoán thì Hp007 cũng dự y hệt và còn trước mình. 200k về tay Mylove rồi :((

Lúc anh dự đoán là em thấy rồi, ít nhất hơn được 1 bác về dự đoán ^^

Robetto
04-02-2016, 07:08 PM
Đập con Mèo! Không muốn chửi bậy cũng phải bật ra thôi :buon :botay :tlkhocloc Mùa năm nay quá nhọ chứ không phải vừa nữa. Nuôi báo cô 3 con hàng đắt tiền của Everton mấy vòng thì không có điểm, được vòng tự tin nhất đá sân nhà gặp hàng mềm thì Bêu sạch lưới lại ko đá, Con Ku chấn thương thì phải đá được 45 phút thì ra sân :(( được hai quả PEL thì chuyên gia đá PEL của đội cùng đi ỉa để Barkley (đội bạn cũng có) nghiễm nhiên sút!!! Chán lắm rùi ý. :lenlut đi ăn cắp rùi
Nói dài thế này mà ko có kết luận à anh??

Chốt lại là em ăn hả??:venhvao

Pandora
04-02-2016, 07:14 PM
Năm nay lo trụ hạng đủ mệt

123456
04-02-2016, 08:14 PM
Năm nay lo trụ hạng đủ mệt

ăn cá còn chả xong thì xuống hạng đáng rồi :botay

trung_cadan
04-02-2016, 08:19 PM
:cuoihihi mục tiêu Milan năm nay là classic.chị cá đã nói rồi,Milan ko phải là ứng cử viên vô địch H2H,tất cả chỉ là may mắn :cuoihihi đề nghị mấy chế hãy như chị cá,chấm dứt bàn tán về Milan tại đây.tôi xin nhắc lại,mục tiêu Milan là classic,xin hết :tlkdcuoi

Dã tâm của mày ở H2H ai chả biết , đừng có mà lảng tránh nghe chửa , hê hê !!!

123456
04-02-2016, 09:12 PM
Dã tâm của mày ở H2H ai chả biết , đừng có mà lảng tránh nghe chửa , hê hê !!!

j đâu j đâu :tlkdcuoi dã tâm ai chả có,chỉ là đệ ko có khả năng thôi :tlkdcuoi ăn rùa dc mấy trận,vài hôm nữa là tụt ấy mà :tlkdcuoi

No one
06-02-2016, 04:35 AM
Cụ truỏng chưa mở thớt gw25 cho ae chém nhỉ?

No one
13-02-2016, 08:27 PM
Có đến 2 tâm điểm của vòng đấu này

1. Chung kết lượt đi Karaoke Palace Club 2015-2016

Hưng Nguyễn vs POSCO NAM ĐÀN

2. Chung kết ngược H2H

AC Nockten vs T_T Super

Đây cũng chính là đề thi mới lạ theo tinh thần của Bộ GD&ĐT

Dự đoán cơ bản: Hãy dự đoán đúng thắng hòa thua của 2 trận đấu này: chính xác được 20k

Dự đoán nâng cao: Hãy dự đoán đúng thắng hòa thua của 2 trận đấu này + khoảng cách điểm cho phép sai số +5 của 2 trận. Ví dụ dự đoán AC Nockten thắng T_T Super 7 điểm, kq thực T_T thua AC Nockten từ 2 đến 12 điểm là dự đoán đúng: thưởng 200k. Đúng 1 trong 2 trận được 50k.

Có thể chỉ cần tham gia dự đoán là được tính điểm trong cuộc đua đến phần thưởng dự đoán cuối mùa.

Theo đề này thì nhà em đươc mấy điểm ngài chủ tịch ơi?

Pandora
13-02-2016, 08:49 PM
Có điểm dự đoán thoi chứ anh. Giải ông hp007hp ăn trước rồi.

Kể cả đúng hết cũng chỉ là 1 điểm thoi ợ