PDA

View Full Version : Tổng hợp video Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Bắc !!!dinhhoang_208
02-02-2016, 01:20 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Bắc

Vòng 1-16: Ván 1 - Lưu Khánh Thịnh vs Nguyễn Hồng Thanh

moc9jiNx7Mw&index=4

dinhhoang_208
02-02-2016, 01:22 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Bắc

Vòng 1-16: Ván 2 - Lại Tuấn Anh vs Vũ Hữu Cường

0LAxz91vCjA&index=5

dinhhoang_208
02-02-2016, 01:23 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Bắc

Vòng 1-16: Ván 3 - Lê Hải Ninh vs Chu Tuấn Hải

pCFHbNAY5BM

dinhhoang_208
02-02-2016, 01:24 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Bắc

Vòng 1-16: Ván 4 - Dương Đình Chung vs Trần Quyết Thắng

IRc6G3OYb3A

dinhhoang_208
02-02-2016, 01:25 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Bắc

Vòng 1-16: Ván 5 - Phạm Quang Minh vs Trương Văn Thi

ahG-wi9V1Ws

dinhhoang_208
02-02-2016, 01:27 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Bắc

Vòng 1-16: Ván 6 - Vũ Tuấn Nghĩa vs Đỗ Như Khánh

ugr_souD0Lk

dinhhoang_208
02-02-2016, 01:27 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Bắc

Vòng 1-16: Ván 7 - Hà Văn Tiến vs Đỗ Đức Hiếu

heiWl3ImROQ

dinhhoang_208
02-02-2016, 01:29 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Bắc

Vòng 1-16: Ván 8 - Phạm Đức Hùng vs Nguyễn Hữu Lân

vWdIpt4fj3k

dinhhoang_208
02-02-2016, 01:30 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Bắc

Vòng 1-16: Ván 9 - Trần Trung Kiên vs Trần Quang Chiến

2GfK5Q411gI

dinhhoang_208
02-02-2016, 01:31 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Bắc

Vòng 1-16: Ván 10 - Nguyễn Ngọc Tùng vs Nguyễn Đức Công

XFMkeiz3Rxg

dinhhoang_208
02-02-2016, 01:36 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Bắc

Vòng 1-16: Ván 11 - Nguyễn Đình Mạnh vs Trần Hữu Bình

Onzp-Zua8Q8

dinhhoang_208
02-02-2016, 01:37 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Bắc

Vòng 1-16: Ván 12 - Nguyễn Quang Nhật vs Lưu Quang Tuyên

zVg5qTc9M4A

dinhhoang_208
02-02-2016, 01:38 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Bắc

Vòng 1-16: Ván 13 - Nguyễn Văn Tuấn vs Nguyễn Khánh Ngọc

b2UsoW6cFCU

dinhhoang_208
02-02-2016, 01:39 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Bắc

Vòng 1-16: Ván 14 - Nguyễn Thế Trí vs Nguyễn Nhật Quang

aSfwmC1iv1c

dinhhoang_208
02-02-2016, 01:43 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Bắc

Vòng 1-16: Ván 15 - Đào Cao Khoa vs Phạm Quốc Hương

2Mko8kFe6Kg

dinhhoang_208
02-02-2016, 01:46 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Bắc

Vòng 1-16: Ván 16 - Bùi Xuân Trọng vs Đặng Hữu Trang

1ExiawtbNik

dinhhoang_208
02-02-2016, 01:47 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Bắc

Vòng 1-8: Ván 1 - Lưu Khánh Thịnh vs Đặng Hữu Trang

o_P1YOLwhWM

dinhhoang_208
02-02-2016, 01:48 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Bắc

Vòng 1-8: Ván 2 - Lê Hải Ninh vs Hà Văn Tiến

vphViKJpnLI

dinhhoang_208
02-02-2016, 01:49 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Bắc

Vòng 1-8: Ván 3 - Nguyễn Ngọc Tùng vs Vũ Tuấn Nghĩa

HKfgPkldkic

dinhhoang_208
02-02-2016, 01:50 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Bắc

Vòng 1-8: Ván 4 - Nguyễn Khánh Ngọc vs Trương Văn Thi

RGPM-o_Zgq0

dinhhoang_208
02-02-2016, 01:51 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Bắc

Vòng 1-8: Ván 5 - Nguyễn Quang Nhật vs Phạm Quốc Hương

n0lbmgu5EFs

dinhhoang_208
02-02-2016, 01:59 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Bắc

Vòng 1-8: Ván 6 - Trần Hữu Bình vs Phạm Đức Hùng

VD240TArYlI

dinhhoang_208
02-02-2016, 02:00 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Bắc

Vòng 1-8: Ván 7 - Dương Đình Chung vs Trần Trung Kiên

nWjf3O-sgiU

dinhhoang_208
02-02-2016, 02:01 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Bắc

Vòng 1-8: Ván 8 - Nguyễn Thế Trí vs Vũ Hữu Cường

cKTH49BvnSQ

dinhhoang_208
02-02-2016, 02:04 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Bắc

Tứ kết 1: Trần Hữu Bình vs Vũ Tuấn Nghĩa

wPtg1lMepV0

dinhhoang_208
02-02-2016, 02:05 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Bắc

Tứ kết 2: Dương Đình Chung vs Hà Văn Tiến

npN6juGuSis

dinhhoang_208
02-02-2016, 02:07 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Bắc

Tứ kết 3: Phạm Quốc Hương vs Nguyễn Khánh Ngọc

AidaTM0xbIA

dinhhoang_208
02-02-2016, 02:08 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Bắc

Tứ kết 4: Đặng Hữu Trang vs Nguyễn Thế Trí

r30l5bsF-ZY

dinhhoang_208
07-02-2016, 03:28 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Bắc

Bán kết 1: Nguyễn Thế Trí vs Dương Đình Chung

tvlI-mFIzuw