PDA

View Full Version : Fantasy 2015-2016 - Gw 256789
06-02-2016, 10:09 AM
Ngày tết khả năng chủ tịch bận rộn , mở trước cho bà con chém giết ngài í vào chỉnh sửa sau ha :yup

Pandora
06-02-2016, 12:01 PM
Ngài Sáu hay cụ Gà post hộ em bảng xếp hạng luôn với ạ. Về nhà e ko cầm laptop.

Congaco_H1R5
06-02-2016, 01:56 PM
Bảng xếp hạng Classic sau vòng 24
#
Team
Manager
GW
TOT


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
1
Manocanh Tuyết Chinh (http://fantasy.premierleague.com/entry/199275/event-history/24/)
Mr Robetto
81
1,361


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
2
Hưng Nguyễn (http://fantasy.premierleague.com/entry/186479/event-history/24/)
Sir Manhhungctn
60
1,345


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
3
NC1 (http://fantasy.premierleague.com/entry/70543/event-history/24/)
Ninh Nguyen
51
1,330


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
4
Chienxahanoi (http://fantasy.premierleague.com/entry/480033/event-history/24/)
hai nguyen hung
77
1,327


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
5
POSCO NAM ĐÀN (http://fantasy.premierleague.com/entry/2074/event-history/24/)
Le Quang Ngoc
70
1,312


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
6
Versace (http://fantasy.premierleague.com/entry/325995/event-history/24/)
BachDienThuSinh trung_cadan
78
1,306


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
7
Milan (http://fantasy.premierleague.com/entry/271442/event-history/24/)
ToanVu 123456
58
1,303


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
8
Hong Anh FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/333031/event-history/24/)
mr Hao
67
1,277


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
9
Manchester Tada FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/254182/event-history/24/)
Tuan Alex
77
1,268


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
10
Apollo XI (http://fantasy.premierleague.com/entry/64757/event-history/24/)
Sir Pandora
61
1,260


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
11
IRIS-T (http://fantasy.premierleague.com/entry/84884/event-history/24/)
Lâm Nguyên Thao
64
1,251


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
12
LOUIS MAN UTD (http://fantasy.premierleague.com/entry/65032/event-history/24/)
Phùng Duy Thành
67
1,249


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
13
Palace Club KTV (http://fantasy.premierleague.com/entry/348043/event-history/24/)
Sir VM99999
58
1,235


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
14
Eighteen+ (http://fantasy.premierleague.com/entry/67308/event-history/24/)
Mr. KHANH
71
1,227


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
15
Van Quan FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/480365/event-history/24/)
Binh dibui
82
1,221


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
16
Green_Pigs (http://fantasy.premierleague.com/entry/27888/event-history/24/)
piggee D
69
1,220


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
17
F.B.C. (http://fantasy.premierleague.com/entry/283580/event-history/24/)
Trang to
79
1,217


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
18
Đường Phố FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/352487/event-history/24/)
Sir Anhtuank11
56
1,203


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
19
AC Nockten (http://fantasy.premierleague.com/entry/421815/event-history/24/)
Sir 6789
74
1,198

Congaco_H1R5
06-02-2016, 01:56 PM
http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
20
LR Team (http://fantasy.premierleague.com/entry/114497/event-history/24/)
Hieu Nguyen
68
1,198


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
21
My Love (http://fantasy.premierleague.com/entry/229705/event-history/24/)
Mr hp007hp
85
1,169


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
22
Sir_Hai (http://fantasy.premierleague.com/entry/260824/event-history/24/)
do viet hai
57
1,165


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
23
T_T super club (http://fantasy.premierleague.com/entry/262172/event-history/24/)
Mr. TranTam
68
1,085

Congaco_H1R5
06-02-2016, 01:57 PM
Gameweek 24

IRIS-T (http://fantasy.premierleague.com/entry/84884/event-history/24/)
64 (http://fantasy.premierleague.com/entry/84884/event-history/24/) - 85 (http://fantasy.premierleague.com/entry/229705/event-history/24/)
My Love (http://fantasy.premierleague.com/entry/229705/event-history/24/)


NC1 (http://fantasy.premierleague.com/entry/70543/event-history/24/)
47 (http://fantasy.premierleague.com/entry/70543/event-history/24/) - 71 (http://fantasy.premierleague.com/entry/67308/event-history/24/)
Eighteen+ (http://fantasy.premierleague.com/entry/67308/event-history/24/)


LOUIS MAN UTD (http://fantasy.premierleague.com/entry/65032/event-history/24/)
67 (http://fantasy.premierleague.com/entry/65032/event-history/24/) - 77 (http://fantasy.premierleague.com/entry/199275/event-history/24/)
Manocanh Tuyết Chinh (http://fantasy.premierleague.com/entry/199275/event-history/24/)


Versace (http://fantasy.premierleague.com/entry/325995/event-history/24/)
78 (http://fantasy.premierleague.com/entry/325995/event-history/24/) - 61 (http://fantasy.premierleague.com/entry/64757/event-history/24/)
Apollo XI (http://fantasy.premierleague.com/entry/64757/event-history/24/)


Hong Anh FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/333031/event-history/24/)
67 (http://fantasy.premierleague.com/entry/333031/event-history/24/) - 75 (http://fantasy.premierleague.com/entry/283580/event-history/24/)
F.B.C. (http://fantasy.premierleague.com/entry/283580/event-history/24/)


Palace Club KTV (http://fantasy.premierleague.com/entry/348043/event-history/24/)
58 (http://fantasy.premierleague.com/entry/348043/event-history/24/) - 69 (http://fantasy.premierleague.com/entry/27888/event-history/24/)
Green_Pigs (http://fantasy.premierleague.com/entry/27888/event-history/24/)


Đường Phố FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/352487/event-history/24/)
56 (http://fantasy.premierleague.com/entry/352487/event-history/24/) - 58 (http://fantasy.premierleague.com/entry/271442/event-history/24/)
Milan (http://fantasy.premierleague.com/entry/271442/event-history/24/)


AC Nockten (http://fantasy.premierleague.com/entry/421815/event-history/24/)
74 (http://fantasy.premierleague.com/entry/421815/event-history/24/) - 68 (http://fantasy.premierleague.com/entry/262172/event-history/24/)
T_T super club (http://fantasy.premierleague.com/entry/262172/event-history/24/)


Van Quan FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/480365/event-history/24/)
82 (http://fantasy.premierleague.com/entry/480365/event-history/24/) - 68 (http://fantasy.premierleague.com/entry/114497/event-history/24/)
LR Team (http://fantasy.premierleague.com/entry/114497/event-history/24/)


Chienxahanoi (http://fantasy.premierleague.com/entry/480033/event-history/24/)
77 (http://fantasy.premierleague.com/entry/480033/event-history/24/) - 77 (http://fantasy.premierleague.com/entry/254182/event-history/24/)
Manchester Tada FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/254182/event-history/24/)

Congaco_H1R5
06-02-2016, 01:57 PM
#
Team
W
D
L
+
Pts


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
1
Milan (http://fantasy.premierleague.com/entry/271442/event-history/24/)
16
0
8
1,303
48


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
2
Versace (http://fantasy.premierleague.com/entry/325995/event-history/24/)
15
1
8
1,306
46


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
3
IRIS-T (http://fantasy.premierleague.com/entry/84884/event-history/24/)
15
1
8
1,251
46


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
4
Van Quan FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/480365/event-history/24/)
15
1
8
1,221
46


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
5
Chienxahanoi (http://fantasy.premierleague.com/entry/480033/event-history/24/)
14
1
9
1,327
43


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
6
Manocanh Tuyết Chinh (http://fantasy.premierleague.com/entry/199275/event-history/24/)
14
0
10
1,361
42


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
7
Hong Anh FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/333031/event-history/24/)
14
0
10
1,277
42


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
8
NC1 (http://fantasy.premierleague.com/entry/70543/event-history/24/)
12
0
12
1,330
36


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
9
Palace Club KTV (http://fantasy.premierleague.com/entry/348043/event-history/24/)
12
0
12
1,235
36


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
10
Đường Phố FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/352487/event-history/24/)
12
0
12
1,203
36


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
11
LOUIS MAN UTD (http://fantasy.premierleague.com/entry/65032/event-history/24/)
11
0
13
1,249
33


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
12
F.B.C. (http://fantasy.premierleague.com/entry/283580/event-history/24/)
11
0
13
1,217
33


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
13
My Love (http://fantasy.premierleague.com/entry/229705/event-history/24/)
10
2
12
1,169
32


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
14
Apollo XI (http://fantasy.premierleague.com/entry/64757/event-history/24/)
10
0
14
1,260
30


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
15
Eighteen+ (http://fantasy.premierleague.com/entry/67308/event-history/24/)
10
0
14
1,227
30


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
16
Green_Pigs (http://fantasy.premierleague.com/entry/27888/event-history/24/)
10
0
14
1,220
30


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
17
AC Nockten (http://fantasy.premierleague.com/entry/421815/event-history/24/)
10
0
14
1,198
30


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
18
Manchester Tada FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/254182/event-history/24/)
9
2
13
1,268
29


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
19
LR Team (http://fantasy.premierleague.com/entry/114497/event-history/24/)
9
1
14
1,198
28


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
20
T_T super club (http://fantasy.premierleague.com/entry/262172/event-history/24/)
6
1
17
1,085
19

Congaco_H1R5
06-02-2016, 01:59 PM
Vòng này chắc lại đen tiếp, sang nay ra ngõ giáp mắt con chó già hãm hãi mình hè vừa rồi, đã không ưa mà còn chạm mặt ngoài chợ những 3 lần :(

6789
06-02-2016, 02:22 PM
Vòng này chắc lại đen tiếp, sang nay ra ngõ giáp mắt con chó già hãm hãi mình hè vừa rồi, đã không ưa mà còn chạm mặt ngoài chợ những 3 lần :(

Chút mừn THÁNH :baiphuc1

Congaco_H1R5
06-02-2016, 04:18 PM
Chút mừn THÁNH :baiphuc1
Có muốn bị bỏ bùa trù ếm không thì bảo :D

123456
06-02-2016, 05:01 PM
toàn thánh gió :buon trời HN thì nạnh,các thánh chạy hết,đẩy e nên trên hứng gió :buon mấy hôm lữa lắng đẹp nại hội đồng đạp e xuống cho coi :buon phận làm e ăn thèm vác lặng :buon lào có dám lói lăng j :buon

6789
06-02-2016, 05:06 PM
Có muốn bị bỏ bùa trù ếm không thì bảo :D

Em nói đùa í mà :battay

Congaco_H1R5
06-02-2016, 05:32 PM
Em nói đùa í mà :battay
Thương chưa :)) :)) :))

Robetto
06-02-2016, 07:56 PM
Giờ giải kết thúc luôn thì đẹp :cuoideu

hp007hp
06-02-2016, 08:44 PM
H2H căng nhỉ, 7 trở lên tranh chấp vô địch, 8 trở xuống còn lo ăn xôi ^^.

trung_cadan
06-02-2016, 09:17 PM
toàn thánh gió :buon trời HN thì nạnh,các thánh chạy hết,đẩy e nên trên hứng gió :buon mấy hôm lữa lắng đẹp nại hội đồng đạp e xuống cho coi :buon phận làm e ăn thèm vác lặng :buon lào có dám lói lăng j :buon

Em đang lo lắng đến 1 kịch bản , cuối mùa thằng này nó ưỡn ẹo nó khuỳnh vai khệnh khạng đi lên nhận giải H2H , mồm khệnh khạng nói chuyện đẳng cấp tinh tế , rồi chê từ mụ Gà đến mụ 6789 là không đủ trình , để chuyện đấy xảy ra thì cả nhà đau đầu lắm ạ :tlkdcuoi !!!

123456
06-02-2016, 09:28 PM
Em đang lo lắng đến 1 kịch bản , cuối mùa thằng này nó ưỡn ẹo nó khuỳnh vai khệnh khạng đi lên nhận giải H2H , mồm khệnh khạng nói chuyện đẳng cấp tinh tế , rồi chê từ mụ Gà đến mụ 6789 là không đủ trình , để chuyện đấy xảy ra thì cả nhà đau đầu lắm ạ :tlkdcuoi !!!

sao chị bảo e ko là ứng cử viên :lolz giờ lại lo lắng ném đá để e bị hội đồng thế này :lolz e tưởng chị thế nào :lolz

123456
06-02-2016, 09:59 PM
bỏ mịa tôi rồi :)) cất Mahrez ở ghế dự bị mà nó tưng bừng :))

123456
06-02-2016, 10:31 PM
an ủi là C của mình làm dc 1 bàn :)) nuôi hy vọng :))

pduythanh
06-02-2016, 11:03 PM
Có ai đặt Triple Robert Hut không ạ? :kinhlup Bóng năm nay quá ảo và quá khó đánh!!! :botay

trung_cadan
07-02-2016, 12:04 AM
Có ai đặt Triple Robert Hut không ạ? :kinhlup Bóng năm nay quá ảo và quá khó đánh!!! :botay

Vòng trước 2 thằng hậu vệ của anh không ra sân cả hai , định bán bớt nhưng nghĩ tầm này bóng ảo do lịch kín , thế là mặc kệ nay nó lại đá cả , he he ...

Có mua thì cũng tốn 1 quyền chuyển nhượng chứ chẳng giải quyết được việc gì cho ra hồn :D ...

trung_cadan
07-02-2016, 12:09 AM
sao chị bảo e ko là ứng cử viên :lolz giờ lại lo lắng ném đá để e bị hội đồng thế này :lolz e tưởng chị thế nào :lolz

Em chỉ đoạt được CUP khi tất cả chủ quan với em , chị đành phải nhắc lại để tránh lặp lại sai lầm năm ngoái thôi ý mà , không nhẽ để tình trạng 1 xôi 1 cúp nó ảnh hưởng đến uy tín của giải em hiểu hem : xoatay !!!

pduythanh
07-02-2016, 12:42 AM
Con Baines nuôi báo cô 05 vòng thì 03 vòng thủng lỗ chỗ, được 02 vòng có CS thì không đá phút nào :botay Cút ngay cho khỏi ngứa mắt!!! :cut :tltat

anhtuank11
07-02-2016, 12:42 AM
e sợ xôi năm mới nên dùng 1 chip hi hi

trung_cadan
07-02-2016, 01:10 AM
e sợ xôi năm mới nên dùng 1 chip hi hi

Bạn ăn thua gì , con Milan nó còn chạy WC để chém mụ 69 cơ : xoatay !!!

vuminh999999
07-02-2016, 02:01 AM
Bận quá không kịp transfer mà có tận 2 quyền, để Milan vượt qua , đã chấm sẵn Firmino rồi tiếc quá

trung_cadan
07-02-2016, 02:43 AM
Bận quá không kịp transfer mà có tận 2 quyền, để Milan vượt qua , đã chấm sẵn Firmino rồi tiếc quá

Ngài cứ chủ quan thế rồi 2 quyền ý ngài lại để dành cho vòng sau thì gay go cho em quá :tlkdcuoi !!!

Congaco_H1R5
07-02-2016, 08:32 AM
Dùng Robert Huth 23 vòng, giá tứ 4,5 M xuống 4,3 - bán nó đi khi tối nó làm được 2 bàn =)) =)) =))

123456
07-02-2016, 08:45 AM
khả năng vòng này thua vì cất mảhez ở ngoài :( đã wc còn hèn ko dám để firmino ngậm C :buon thua là đáng cmnr :(

123456
07-02-2016, 12:19 PM
Em chỉ đoạt được CUP khi tất cả chủ quan với em , chị đành phải nhắc lại để tránh lặp lại sai lầm năm ngoái thôi ý mà , không nhẽ để tình trạng 1 xôi 1 cúp nó ảnh hưởng đến uy tín của giải em hiểu hem : xoatay !!!

chúc chị năm mới đừng chủ quan mà giành CUP cho giải đấu có UY TÍN nhá :lolz

hao nam dong
07-02-2016, 12:48 PM
Vận đen chắc hết hôm nay là hết,sang năm mới phải chén chủ tịch giải đen thôi

alex_ferguson
07-02-2016, 01:24 PM
Rất căng ! Nếu may mắn sẽ có 3đ H2H để tiếp tục trụ hạng :iuiu

chienxahanoi
07-02-2016, 06:26 PM
Chúc cả nhà năm mới vui vẻ dù có ăn xôin dù có vứt hết điểm ở ngoài dự bị ... :cau3

Pandora
07-02-2016, 08:10 PM
Trận đấu dự đoán là Chel vs Mũ. Thể lệ như cũ. Mời các HLV

piggeeD
07-02-2016, 08:17 PM
Trận đấu dự đoán là Chel vs Mũ. Thể lệ như cũ. Mời các HLV

Hiệp 1 hòa nhẹ 0-0 hiệp 2 kết thúc với 2 bàn chia đều cho 2 đội nhé, vậy cho vui vẻ chào năm mới :)

Pandora
07-02-2016, 08:17 PM
Mềnh dự hiệp 1: 1-0. Hiệp 2: 2-1. Chel đang khởi sắc trở lại, MU cũng vậy. Nhưng sân nhà sẽ là lợi thế của Oscar và đồng đội.

piggeeD
07-02-2016, 08:17 PM
Trận đấu dự đoán là Chel vs Mũ. Thể lệ như cũ. Mời các HLV

Hiệp 1 hòa nhẹ 0-0 hiệp 2 kết thúc với 2 bàn chia đều cho 2 đội nhé, vậy cho vui vẻ chào năm mới :)

pduythanh
07-02-2016, 09:29 PM
Hiệp 1 MU dẫn 1-0, cả trận MU thâng 2-0 vì không lẽ Val Gaal lại ra đi ngay trong đêm giao thừa chào năm mới 2016 của Việt Nam??? :D

123456
07-02-2016, 10:01 PM
Chel thắng 2-0 Aplicuezta ghi 2 bàn thì có hy vọng :buon năm mới thua ngay trận đầu tiên :buon

hp007hp
07-02-2016, 10:15 PM
Dự MU thắng 1-0, R10 ghi bàn trong hiệp 2.
Dự theo yêu thích thôi. Mình nghĩ Willi trận này dễ bùng nổ lắm ^^.

Pandora
07-02-2016, 10:19 PM
Ozil nổ, đương nhiên xong món thịt đông Thành béo

Congaco_H1R5
07-02-2016, 10:29 PM
Apli + Sanchez +2 vs Cech, nếu mà thua nữa chắc vất luôn cái FTS này vì quá đen, hiện tại Ar đang dẫn 2-0 nhưng Chez không la liếm được miếng nào, điềm chẳng lành- H2 và Cech đây 1 quả pen thì chắc là đập cái laptop luôn quá :D

trung_cadan
07-02-2016, 10:34 PM
Chel vs Mu hiệp 1 0-0, hiệp 2 cũng hai quả trứng tổng vưỡn 0-0...

alex_ferguson
07-02-2016, 10:36 PM
Rất buồn khi đưa dự đoán này Chel 2-0 MU . Hiệp 1 hòa O-O :(

trung_cadan
07-02-2016, 10:36 PM
Apli + Sanchez +2 vs Cech, nếu mà thua nữa chắc vất luôn cái FTS này vì quá đen, hiện tại Ar đang dẫn 2-0 nhưng Chez không la liếm được miếng nào, điềm chẳng lành- H2 và Cech đây 1 quả pen thì chắc là đập cái laptop luôn quá :D

Lúc mụ thắng liên tiếp mười mấy phát mụ có thấy đen không??? Rõ chuyện ai trả đầu ta đây :tlkdcuoi...

Congaco_H1R5
07-02-2016, 10:48 PM
Lúc mụ thắng liên tiếp mười mấy phát mụ có thấy đen không??? Rõ chuyện ai trả đầu ta đây :tlkdcuoi...
Đen mới la cho to chứ đỏ là làm gì =))

123456
07-02-2016, 11:04 PM
éo WC thì xơi đẹp bác 69,bày đặt nguy hiểm thích ăn H2H đầu năm lấy hên.thế là mất cả WC lẫn H2H :)) thôi nghỉ :)) năm nay éo thèm chơi H2H nữa :dapchetmay năm với chả mới :dapchetmay

Congaco_H1R5
07-02-2016, 11:11 PM
MK, Chez đã bị rút ra khỏi sân :D
Trông chờ cả vào Apli

Congaco_H1R5
07-02-2016, 11:22 PM
Đù, trong vòng vài chục giây Cech có liền 3 saves và chắc chắn có 2 bonus , điềm chẳng lành :))
Chi cần Chel thủng lười là thua :(

Robetto
07-02-2016, 11:27 PM
Đầu năm đã có nắm cơm ăn,hy vọng cả năm no đủ :venhvao

No one
07-02-2016, 11:33 PM
Chel 0-0 MU. Chúc cả nhà năm mới vạn sự như ý.

Congaco_H1R5
08-02-2016, 01:30 AM
Thủng cmnr

vuminh999999
08-02-2016, 02:38 AM
Đội hình giữ nguyên vòng trước ,vẫn để Lukaku chấn thương làm C , đối thủ âm mưu dùng Wildcard một cách đầy nguy hiểm, thế mà lại chén mới ngon chứ , đúng là năm mới sao Thái Dương có khác :dancing:dancing:dancing

123456
08-02-2016, 08:50 AM
giải quá kém chất lượng lại thiếu uy tín :buon vote huỷ giải :buon

Congaco_H1R5
08-02-2016, 09:09 AM
Cứ chơi một cách ngây thơ và trong sáng , không âm mưu thủ đoạn, chiến thắng rồi lại sẽ đến - hehehe
Chúc mừng năm mới !!!

6789
08-02-2016, 11:31 AM
Chúc cả nhà năm mới vạn sự như ý nhé :baiphuc1

123456
08-02-2016, 11:46 AM
chúc mừng năm mới :buon

trận đầu năm thua cmnr,dông cả năm rồi :buon năm nay trụ hạng thôi :buon

dangtrang90
08-02-2016, 01:25 PM
giải quá kém chất lượng lại thiếu uy tín :buon vote huỷ giải :buon

Ý kiến hay đó anh :D

Mr Khanh
08-02-2016, 05:16 PM
Apli + Sanchez +2 vs Cech, nếu mà thua nữa chắc vất luôn cái FTS này vì quá đen, hiện tại Ar đang dẫn 2-0 nhưng Chez không la liếm được miếng nào, điềm chẳng lành- H2 và Cech đây 1 quả pen thì chắc là đập cái laptop luôn quá :D

Chúc mừng năm mới các thánh :D Cảm ơn pác Gà đã mừng tuổi sửu nhi :)) Chúc pác năm mới vững tay chuột chắc tay phím :P ít phải thay laptop ợ ;))

trung_cadan
08-02-2016, 06:08 PM
Năm mới bánh kẹo đắt hàng quá, hí hí... :hoa2:hoa2:hoa2

trung_cadan
08-02-2016, 06:09 PM
Đội hình giữ nguyên vòng trước ,vẫn để Lukaku chấn thương làm C , đối thủ âm mưu dùng Wildcard một cách đầy nguy hiểm, thế mà lại chén mới ngon chứ , đúng là năm mới sao Thái Dương có khác :dancing:dancing:dancing

Thằng ý nó hự là do ăn ở cả thôi huynh ơi :tlkdcuoi

pduythanh
08-02-2016, 06:32 PM
Năm mới bánh kẹo đắt hàng quá, hí hí... :hoa2:hoa2:hoa2

Hết năm tuổi cái có khác ạ :D chúc mừng huynh đã biết hương vị Leader nhé! :hoa2
Chúc mừng năm mới tất cả các bác HLV FTS TLKĐ nha!!!

hp007hp
08-02-2016, 08:11 PM
Năm mới em chúc toàn thể các anh các bạn các em và gia đình 1 năm vui vẻ, nhiều thành công mới.
My Love chúc mừng các sir không phải gặp MyLove đợt này, sir nào gặp thì cứ xác định soi vòng sau gặp đội nào trước nhé :venhvao

anhtuank11
08-02-2016, 09:42 PM
chúc các anh em TLKD một năm mới thành đạt và hạnh phúc. Các sir đạt nhiều điểm cao cùng với đội bóng con cưng.

dangtrang90
09-02-2016, 01:58 PM
Chúc các bác, các chế của fantasy TLKĐ năm mới vui vẻ ạ ! :D

P/s: Có bác nào lì xì em bí kíp chọn C không ạ ? Toàn thua H2h do đối thủ chọn C quá kinh... huhu

piggeeD
10-02-2016, 11:00 PM
Hiệp 1 hòa nhẹ 0-0 hiệp 2 kết thúc với 2 bàn chia đều cho 2 đội nhé, vậy cho vui vẻ chào năm mới :)

Năm mới có tí may mắn, thắng cả dự đoán và H2H để tiếp tục tránh xôi :battay

ninhnc
11-02-2016, 01:30 AM
Chúc các bác năm mới thắng lợi nhiều trong h2h nhé.

hainodie
11-02-2016, 01:30 PM
năm mới thành công vad thật nhiều niềm vuitlcdv

Manhhungctn
12-02-2016, 10:22 AM
Tết say quá chuyển nhượng linh ta linh tinh. Bán Mahrez Lukaku mua về Sanchez Vardy làm tụt hạng sâu quá. Hy vọng vòng này gặt hái quả ngọt. Chúc cả nhà năm mới thành công mới:tlkdphao

super Tran
12-02-2016, 11:30 AM
Chúc mừng năm mới các bác (tuy hơi muộn)

HNN
12-02-2016, 11:44 AM
:thantai Năm mới chúc câc anh em top dưới thắng nhiều, top trên thua nhiều, giải thêm hấp dẫn :khicuoi