PDA

View Full Version : Fantasy 2015-2016 - Gw 27Pandora
26-02-2016, 01:46 AM
#
Team
Manager
GW
TOT


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
1
Manocanh Tuyết Chinh (http://fantasy.premierleague.com/entry/199275/event-history/26/)
Mr Robetto
31
1,454


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
2
NC1 (http://fantasy.premierleague.com/entry/70543/event-history/26/)
Ninh Nguyen
60
1,440


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
3
Hưng Nguyễn (http://fantasy.premierleague.com/entry/186479/event-history/26/)
Sir Manhhungctn
46
1,438


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
4
Chienxahanoi (http://fantasy.premierleague.com/entry/480033/event-history/26/)
hai nguyen hung
59
1,437


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
5
POSCO NAM ĐÀN (http://fantasy.premierleague.com/entry/2074/event-history/26/)
Le Quang Ngoc
46
1,430


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
6
Versace (http://fantasy.premierleague.com/entry/325995/event-history/26/)
BachDienThuSinh trung_cadan
59
1,429


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
7
Milan (http://fantasy.premierleague.com/entry/271442/event-history/26/)
ToanVu 123456
54
1,419


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
8
Apollo XI (http://fantasy.premierleague.com/entry/64757/event-history/26/)
Sir Pandora
70
1,402


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
9
Manchester Tada FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/254182/event-history/26/)
Tuan Alex
55
1,389


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
10
Hong Anh FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/333031/event-history/26/)
mr Hao
46
1,369


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
11
LOUIS MAN UTD (http://fantasy.premierleague.com/entry/65032/event-history/26/)
Phùng Duy Thành
60
1,361


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
12
IRIS-T (http://fantasy.premierleague.com/entry/84884/event-history/26/)
Lâm Nguyên Thao
43
1,356


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
13
Palace Club KTV (http://fantasy.premierleague.com/entry/348043/event-history/26/)
Sir VM99999
49
1,350


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
14
Eighteen+ (http://fantasy.premierleague.com/entry/67308/event-history/26/)
Mr. KHANH
47
1,339


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
15
Van Quan FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/480365/event-history/26/)
Binh dibui
47
1,330


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
16
F.B.C. (http://fantasy.premierleague.com/entry/283580/event-history/26/)
Trang to
51
1,324


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
17
AC Nockten (http://fantasy.premierleague.com/entry/421815/event-history/26/)
Sir 6789
56
1,323


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
18
Green_Pigs (http://fantasy.premierleague.com/entry/27888/event-history/26/)
piggee D
47
1,316


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
19
LR Team (http://fantasy.premierleague.com/entry/114497/event-history/26/)
Hieu Nguyen
41
1,312


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
20
Đường Phố FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/352487/event-history/26/)
Sir Anhtuank11
56
1,30121
My Love (http://fantasy.premierleague.com/entry/229705/event-history/26/)
Mr hp007hp
60
1,29022
Sir_Hai (http://fantasy.premierleague.com/entry/260824/event-history/26/)
do viet hai
48
1,26523
T_T super club (http://fantasy.premierleague.com/entry/262172/event-history/26/)
Mr. TranTam
48
1,179

Pandora
26-02-2016, 01:47 AM
Gameweek 26

Hong Anh FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/333031/event-history/26/)
46 (http://fantasy.premierleague.com/entry/333031/event-history/26/) - 70 (http://fantasy.premierleague.com/entry/64757/event-history/26/)
Apollo XI (http://fantasy.premierleague.com/entry/64757/event-history/26/)


IRIS-T (http://fantasy.premierleague.com/entry/84884/event-history/26/)
43 (http://fantasy.premierleague.com/entry/84884/event-history/26/) - 41 (http://fantasy.premierleague.com/entry/114497/event-history/26/)
LR Team (http://fantasy.premierleague.com/entry/114497/event-history/26/)


NC1 (http://fantasy.premierleague.com/entry/70543/event-history/26/)
60 (http://fantasy.premierleague.com/entry/70543/event-history/26/) - 55 (http://fantasy.premierleague.com/entry/254182/event-history/26/)
Manchester Tada FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/254182/event-history/26/)


LOUIS MAN UTD (http://fantasy.premierleague.com/entry/65032/event-history/26/)
60 (http://fantasy.premierleague.com/entry/65032/event-history/26/) - 56 (http://fantasy.premierleague.com/entry/229705/event-history/26/)
My Love (http://fantasy.premierleague.com/entry/229705/event-history/26/)


Manocanh Tuyết Chinh (http://fantasy.premierleague.com/entry/199275/event-history/26/)
31 (http://fantasy.premierleague.com/entry/199275/event-history/26/) - 47 (http://fantasy.premierleague.com/entry/67308/event-history/26/)
Eighteen+ (http://fantasy.premierleague.com/entry/67308/event-history/26/)


Palace Club KTV (http://fantasy.premierleague.com/entry/348043/event-history/26/)
49 (http://fantasy.premierleague.com/entry/348043/event-history/26/) - 59 (http://fantasy.premierleague.com/entry/325995/event-history/26/)
Versace (http://fantasy.premierleague.com/entry/325995/event-history/26/)


Đường Phố FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/352487/event-history/26/)
52 (http://fantasy.premierleague.com/entry/352487/event-history/26/) - 51 (http://fantasy.premierleague.com/entry/283580/event-history/26/)
F.B.C. (http://fantasy.premierleague.com/entry/283580/event-history/26/)


AC Nockten (http://fantasy.premierleague.com/entry/421815/event-history/26/)
56 (http://fantasy.premierleague.com/entry/421815/event-history/26/) - 47 (http://fantasy.premierleague.com/entry/27888/event-history/26/)
Green_Pigs (http://fantasy.premierleague.com/entry/27888/event-history/26/)


Van Quan FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/480365/event-history/26/)
47 (http://fantasy.premierleague.com/entry/480365/event-history/26/) - 54 (http://fantasy.premierleague.com/entry/271442/event-history/26/)
Milan (http://fantasy.premierleague.com/entry/271442/event-history/26/)


Chienxahanoi (http://fantasy.premierleague.com/entry/480033/event-history/26/)
59 (http://fantasy.premierleague.com/entry/480033/event-history/26/) - 48 (http://fantasy.premierleague.com/entry/262172/event-history/26/)
T_T super club (http://fantasy.premierleague.com/entry/262172/event-history/26/)

Pandora
26-02-2016, 01:47 AM
+-
#
Team
W
D
L
+
Pts


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
1
Versace (http://fantasy.premierleague.com/entry/325995/event-history/26/)
17
1
8
1,429
52


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
2
Milan (http://fantasy.premierleague.com/entry/271442/event-history/26/)
17
0
9
1,419
51


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
3
IRIS-T (http://fantasy.premierleague.com/entry/84884/event-history/26/)
16
1
9
1,356
49


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
4
Chienxahanoi (http://fantasy.premierleague.com/entry/480033/event-history/26/)
15
1
10
1,437
46


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
5
Van Quan FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/480365/event-history/26/)
15
1
10
1,330
46


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
6
Manocanh Tuyết Chinh (http://fantasy.premierleague.com/entry/199275/event-history/26/)
15
0
11
1,454
45


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
7
Hong Anh FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/333031/event-history/26/)
14
0
12
1,369
42


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
8
Đường Phố FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/352487/event-history/26/)
13
1
12
1,301
40


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
9
NC1 (http://fantasy.premierleague.com/entry/70543/event-history/26/)
13
0
13
1,440
39


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
10
Palace Club KTV (http://fantasy.premierleague.com/entry/348043/event-history/26/)
13
0
13
1,350
39


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
11
Apollo XI (http://fantasy.premierleague.com/entry/64757/event-history/26/)
12
0
14
1,402
36


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
12
LOUIS MAN UTD (http://fantasy.premierleague.com/entry/65032/event-history/26/)
12
0
14
1,361
36


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
13
Eighteen+ (http://fantasy.premierleague.com/entry/67308/event-history/26/)
12
0
14
1,339
36


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
14
My Love (http://fantasy.premierleague.com/entry/229705/event-history/26/)
11
2
13
1,290
35


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
15
F.B.C. (http://fantasy.premierleague.com/entry/283580/event-history/26/)
11
0
15
1,324
33


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
16
AC Nockten (http://fantasy.premierleague.com/entry/421815/event-history/26/)
11
0
15
1,323
33


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
17
Green_Pigs (http://fantasy.premierleague.com/entry/27888/event-history/26/)
11
0
15
1,316
33


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
18
Manchester Tada FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/254182/event-history/26/)
10
2
14
1,389
32


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
19
LR Team (http://fantasy.premierleague.com/entry/114497/event-history/26/)
10
1
15
1,312
31


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
20
T_T super club (http://fantasy.premierleague.com/entry/262172/event-history/26/)
6
2
18
1,179
20

Pandora
26-02-2016, 01:49 AM
Thành viên Super Trần và dibui chú ý nhé, cuối mùa xem lại data là biết ngay ông nào phải nộp phạt đấy. Ko nhắc thêm 1 lần nữa đâu.

Pandora
26-02-2016, 01:52 AM
Lưu ý về quy định "lên xuống hạng" H2H:

+ Số lượng thành viên bị loại khỏi H2H sẽ được quy định mỗi mùa.

+ Ở mùa này, hiện tại, có thêm 3 thành viên mới, sẽ có 1.5 suất được tham gia H2H mùa sau.

+ 1.5 suất được tính như sau: Người cao điểm nhất Classic trong 3 thành viên mới sẽ có 1 suất chính thức, suất này lấy của người đứng vị trí 20 H2H. Người cao điểm Classic thứ 2 trong số 3 thành viên mới sẽ so điểm Classic với vị trí 19 H2H. Ai cao hơn sẽ có vé thứ 2 tham gia H2H mùa sau.

+ Trong trường hợp có thành viên tham gia H2H bỏ giải mùa sau đó hay thành viên mới ko muốn tham gia H2H, giải sẽ bỏ phiếu và cân nhắc về các suất tham gia H2H mùa sau.

Pandora
26-02-2016, 01:53 AM
Với tình hình này, Hưng Nguyễn và POSCO NAM ĐÀN dễ giành 2 suất chơi H2H.

Pandora
26-02-2016, 02:18 AM
Quẩy ơi, quẩy à, sao bán cả Aguero đi thế, tậu Vardy hử :D

hp007hp
26-02-2016, 09:47 AM
Vòng này 8 trận, may vừa đủ người xếp đá chính :)

123456
26-02-2016, 10:58 AM
Gia Cát Dự vòng 27 :cuoihihi sau 2 tháng nghỉ tết (hơi sâu ) vòng này xin quay lại với seri GCD.

tuy rất muốn ém những suy nghĩ và nhận định (dù cùi bắp :)) ) nhưng với đạo đức của 1 PCT về CM,em vẫn phải có vài dòng chia sẻ với các chế :botay EPL còn 11 vòng nữa là kết thúc,như mọi năm,đây là thời điểm nóng bỏng nhất cho cuộc đua trụ hạng.năm sau tiền bản quyền truyền hình cho mỗi đội ở EPL sẽ tăng lên 100tr(so với 50 mùa này).đương nhiên cuộc chiến trụ hạng sẽ phải căng thẳng gấp đôi vì doping tiền rồi :botay hãy nhìn cách Sun,Nor,New,Bon mợt...đổ tiền vào TTCN mùa đông.ko hề bất ngờ khi họ mới là những đội bạo chi nhất EPL.bởi vậy,các sir nên cảnh giác trước vòng đấu phải gặp các đội trụ hạng :botay bóng thì ngon,nhưng thực tế là miếng gân gà vô cùng khó nuốt

WHU vs Sun chắc hẳn nhiều HLV đang cuống cuồng tậu Payet cho vòng này,bởi 1 vòng đá có 8 trận,đương nhiên đây sẽ là trận ngon nhất cần dc chú ý.nhưng cần phải cảnh báo các HLV rằng,đây chắc chắn ko phải 1 trận đấu dễ dàng cho WHU.bởi lý do thứ nhất đã nói ở trên,lý do thứ 2 là WHU vốn đá rất tệ khi gặp các đội bóng cửa dưới,kể cả được thi đấu sân nhà. tỷ số 2-1 cho Sun cho cuộc đua thêm hào hứng chăng?

Lei vs Nor tuy 2 cái tên ko lớn,nhưng có thể nói đây sẽ là trận đấu quan trọng nhất vòng này (quên Ars ko bao giờ lớn và MU bạc nhược đi ). vượt qua tour đấu tử thần vô cùng ấn tượng,có thời điểm ng ta đã nghĩ tới kịch bản gục ngã của Lei,để trả bóng đá Anh về đế chế big 4 thống trị quen thuộc.nhưng hành hạ Liv,tát sấp mặt MC,rồi khiến Ars cầm 3 điểm trong thế run rẩy.những hòn đá to nhất đã bị đạp văng.Lei vẫn đang dẫn đầu EPL với 2 điểm nhiều hơn nhóm bám đuổi.liệu câu chuyện cổ tích có thành hiện thực? trên sân nhà,tiếp đón đội cuối bảng,chắc chắn mục tiêu của Lei sẽ là 3đ.đi tới đây thật khó có chuyện Lei ko có tham vọng vô địch ở thời điểm này. nhưng đối đầu 1 Nor đang trong hoàn cảnh chạy trốn tử thần.liệu Lei có thể hiện dc tư thế của đội bóng lớn? hàng công của Nor đang ko mạnh lắm,trong khi Lei đang thủ ngày càng hay.có lẽ Nor muốn tử thủ kiếm 1đ.nhưng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số 1-0 cho Lei?

Soton vs Chel phải nói là phong độ Soton + Chel thời điểm hiện tại đều cực kỳ tốt.thật tiếc khi 2 đội phải gặp nhau vào lúc này. trong 6 trận gần đây Soton thắng đến 5,hoà 1.là đội kiếm điểm nhiều nhất tháng 2.Chel thì đang đá khá tốt,cả ở đấu trường Cup,lẫn EPL.nhưng việc phải căng sức ra đá nhiều mặt trận + ko còn nhiều mục tiêu ở EPL mùa này.liệu Chel có muốn sống chết 1 phen với Soton,hay tâm trí của họ đều đặt và FA cup và C1? dù Soton đang đá rất tốt, thật ra năm nào họ cũng đá tốt như vậy,và yếu điểm đá dở trước các đội bóng lớn cũng vẫn thế.1 trận hoà 2-2 có vẻ hợp lý và nhiều người mong đợi nhỉ?

Stoke vs Aston 1 cặp đấu khá trời ơi :)) Aston dường như đã buông xuôi,khi có 1 mùa đông chỉ có tháo chạy mà ko có bổ sung.chủ tịch thì liên tục rao bán CLB.Stoke thì vẫn rứa rứa,vị trí an toàn rồi,lại chả có nhiều tham vọng.cứ tà tà mà đá thôi :botay có lẽ sẽ là trận thắng 2-0 cho Stoke,thật sự ko quan tâm cặp này lắm,vì giờ mấy ai găm hàng 2 ông này

WF vs Bon mợt 1 cặp đấu khá hay,WF thì quá ấn tượng rồi.Ighalo thần thánh với mức giá khởi điểm 5.0 rõ ràng anh đáng giá hơn hầu hết các tiền đạo ở EPL mùa này (trong tiêu chuẩn của FTS ),1 vị trí thực sự ấn tượng,nếu cố rướn WF hoàn toàn có quyền mơ về cup Châu Âu.tuy nhiên,nếu xét về lâu về dài,chắc hẳn WF chả ham hố j nó.có quá nhiều đội ngựa ô nhàng nhàng mới lên hạng,cố rướn ra biển lớn quá sớm.đầu tư khi nội lực chưa đủ mà phải căng sức ra mà đá và kết quả là nợ nần và tan nát rồi :botay miếng bánh Châu Âu rõ ràng có tẩm thuốc độc cho các đội bóng nhỏ.chả thế mà có năm nào WHU,Stoke,Crystal đá Châu Âu đâu,và đương nhiên có năm nào họ bị mất phong độ đến suýt tụt hạng đâu :)) bởi vậy vòng này tôi đặt cửa Bon mợt cho ló dực dỡ.1-0 cho đội khách

WB vs Crystal như trận Stoke,Aston chả ai có,mấy ai quan tâmn,thắng thua cũng chả chết ai.1-1 đi cho hữu nghĩ,vậy đi nha :))

MU vs Ars hầy hầy :)) trận đấu Super Sunday nhưng lại chả Super tí nào,thật đó :)) 1 MU quá bạc nhược,các ngôi sao thì chống đối thầy ra mặt.mà éo hiểu sao viêm Gan A vẫn cứ lên báo lộng ngôn,đòi biến MU thành cái động gay,để các cầu thủ ra sân với tình trạng hứng tình đá cho nó máu :)) (thề chứ éo phải gay thì kiểu éo j mà ra sân oánh nhau toé lửa giữa 22 thằng đàn ông + 1,bùn đất lấm lem mà hứng tình dc nhể :)) ) trong khi các ngôi sao thì cứ đổ bệnh 1 cách rất ư là bất thường,De Gea khởi động tự nhiên chấn thương,xong hôm sau vẫn thấy đi shopping với vợ trong tình trạng khoẻ mạnh mà vẫn éo ra sân. Martial chả hiểu con j ám,hôm qua khởi động cũng lăn ra chấn thương.Rooney đang hồi xuân,tự dưng có giấy bệnh viện đau chân nghỉ dưỡng 2 tháng :)) thật khó để ko nghi vấn rằng đang có 1 chiến dịch chống lại viêm Gan A.dù j đây tiếp tục là mùa giải vứt đi của MU rồi.cách top 4 đến 6đ,trong khi MU nào có mặn mà với C2. nhưng khó lắm MU ah :)) mấy thằng bầu Mỹ nó quan tâm tiền cơ,có điên đâu mà sa thải thằng viêm Gan A lúc này rồi mất cả đống tiền bồi thường (nghe đâu lên đến 10tr bảng ),trong khi nó hứa cuối mùa tự từ chức êm xuôi rồinhỉ,dù thay tướng bây giờ thì họ cũng khó cạnh tranh vô địch dc,dễ đoán quyết định của BLD MU mà,phải không?

Ars thì tệ thôi rồi (cơ mà tệ thường thấy - chả có j bất ngờ ) :)) UCV số 1 cho EPL,sau khi MC biết tin thay HLV mùa sau,con tàu MC đã mỗi người nhìn 1 hướng,có lẽ họ chả mặn mà với chức vô địch lắm,chỉ cần giữ suất C1 rồi nghe ngóng tình hình đi hay ở thôi. nhưng Ars vẫn cứ ngáo như vậy,nói thẳng 1 câu sau 8 năm coi Ars đá thì có thể khẳng định là ông Wenger hơi ảo tưởng sức mạnh. C1 là 1 sân chơi vượt tầm Ars từ lâu lắm rồi.chả cần biết nhiều về bóng đá,nhìn đội hình Ars cũng dễ đoán mà.cup FA có quan trọng lắm ko nếu như họ ăn dc EPL,ai còn quan tâm tới FA nữa làm j.chả hiểu sao sân chơi nào ông Wenger cũng cố,và giờ thì bị Barc tát sấp mặt,phải đá thêm 1 trận với Stoke ở FA khi tung ra 1 đội hình vớ vẩn nhưng vẫn tham thắng,trong khi EPL ông vẫn rơi điểm đều.năm nào ông Wenger cũng ca thán về lịch thi đấu dày đặc và chấn thương đã ngăn Ars vô địch,cơ mà ông éo bao giờ nhận vì cái thói tham (1 cách ảo tưởng của ông ) đã hại Ars.

dìm hàng 2 ông lớn đã quá đủ :)) giờ là dự,Ars có nhiều lý do để cố hơn MU,đặc biệt trận cầu quan trọng như vậy ko có Rooney và De Gea thì đúng là chí nguy.nhưng chắc Ars vẫn sẽ bế tắc thôi,hy vọng họ ăn 2-0 cho cuộc đua vô địch thêm hấp dẫn nhỉ

Spurs vs Swan Tot đang phong độ cao lắm,và em cho Kane ngậm C vòng này đó :)) vừa rồi ở C2 Kane dc cho nghỉ mà vẫn trù dập Fiorentina 3-0,ở EPL thì có 5 trận thắng thông,3-0 Kane hát trích đi cho e dc nhờ :mopha

HNN
26-02-2016, 09:59 PM
Thằng Kên có què đi thì anh em khác được nhờ :cuoihihi

Robetto
26-02-2016, 10:30 PM
Quẩy ơi, quẩy à, sao bán cả Aguero đi thế, tậu Vardy hử :D

Bán lấy tiền đầu tư,đầu năm phải tích hàng,tốn nhiều tiền,tết vừa rồi ăn chơi hơi quá tay anh ơi :cuoihihi

Robetto
26-02-2016, 10:31 PM
Quẩy ơi, quẩy à, sao bán cả Aguero đi thế, tậu Vardy hử :D

Bán lấy tiền đầu tư,đầu năm phải tích hàng,tốn nhiều tiền,tết vừa rồi ăn chơi hơi quá tay anh ơi :cuoihihi

alex_ferguson
26-02-2016, 10:38 PM
Ông Milan định triển lãm Icon ah :lolz

Pandora
27-02-2016, 01:54 PM
Trận đấu dự đoán của vòng này

LEICESTER vs NORWICH

1. Dự đoán tỉ số trận đấu

2. Mỗi HLV có 1 dự đoán (có thể trùng nhau) và ko chỉnh sửa. Hạn cuối là khi bóng lăn trên sân của LEI.

3. Có một phần thưởng duy nhất 50k, nhiều người trùng thì chia giải.

Pandora
27-02-2016, 01:55 PM
Ông Milan định triển lãm Icon ah :lolz

Cùng lắm là 20 cái chứ mấy :D

Pandora
27-02-2016, 01:57 PM
Nhận định của báo Bongdaplus.vn

Nhận đinh bóng đá Leicester vs Norwich, 22h00 ngày 27/2: Thời cơ bứt phá

Minh TâmThứ bảy, 27/02/2016 06:25


Đội đầu bảng Leicester sẽ có thời cơ lớn để bứt phá trong vòng đấu mà những kẻ bám đuổi không ra sân, hoặc chạm trán đối thủ mạnh. Một chiến thắng trước Norwich đang khủng hoảng nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Claudio Ranieri.


http://f8.bongdaplus.vn/Assets/Media/2016/02/27/52/leicesternorwich1.jpgVardy (áo xanh) và đồng đội sẽ không bỏ lỡ cơ hội bứt phá trên BXH

Leicester ngày càng khẳng định họ là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch (http://bongdaplus.vn/tin-bai/14/140421/leicester-hien-ngang-tien-toi-ngai-vang-bong-da-anh.bdplus) Premier League 2015/16. Nhà cái Sky Bet đánh giá cơ hội đăng quang của “hiện tượng” này cao hơn cả Man City. Theo đó, “cửa” đặt cho Leicester vô địch hiện ở mức 11/4 (đặt 4 ăn 11) trội hơn Man xanh (7/1) và chỉ kém hai đội bóng thành London là Arsenal (3/2) và Tottenham (9/4).

Ngôi đầu sau 26 vòng đấu hoàn toàn xứng đáng với những gì Leicester thể hiện. Khoảng cách giữa họ và những kẻ bám đuổi hứa hẹn sẽ còn được nới rộng sau lượt đấu tới đây. Nên nhớ, cuối tuần này Man City không thi đấu tại Premier League do bận tham dự trận chung kết Cúp Liên đoàn. Còn Arsenal có chuyến đi đầy bất trắc tới sân Old Trafford của Man United.

Leicester đang nắm trong tay cơ hội bằng vàng để nhấn ga lao lên phía trước. Việc nới rộng được cách biệt so với những đội đứng sau cũng đồng nghĩa dồn áp lực lên vai các đối thủ trong cuộc chạy đua tới chức vô địch Premier League.


http://f8.bongdaplus.vn/Assets/Media/2016/02/27/52/leicesternorwich2.jpg

Nhiệm vụ giành 3 điểm không quá khó với Leicester bởi đối thủ chỉ là một Norwich đang khủng hoảng toàn diện. 6 vòng đấu gần đây, Norwich chỉ có được 1 điểm. Hàng thủ chơi như mơ ngủ là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tình trạng thảm hại của họ. Việc thủng lưới từ 3-5 bàn mỗi trận là chuyện như cơm bữa với Norwich. Các hậu vệ của họ vừa tranh chấp kém, vừa thiếu sự bọc lót cho nhau.

Norwich hiện là CLB lọt lưới nhiều nhất tại Premier League với 50 bàn thua. Còn Leicester là đội ghi nhiều bàn thắng nhất với 48 lần làm tung lưới đối phương. Cuộc đối đầu giữa hàng thủ Norwich và hàng công Leicester chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Các cầu thủ Leicester hiện ở trạng thái sung mãn do không phải chơi trận đấu nào trong gần 2 tuần qua. Quãng nghỉ đó có giá trị hết sức quý giá với một đội bóng chơi thiên về tốc độ và thể lực như họ. Đêm nay Jamie Vardy, Riyad Mahrez, Marc Albrighton… sẽ lại là những mũi tên uy hiếp cầu môn của Norwich. Một chiến thắng sẽ đưa họ bứt hẳn lên trong cuộc đua tới ngai vàng Premier League.

THÔNG TIN
Leicester: Simpson bị treo giò. James nhiều khả năng không thể góp mặt do gặp vấn đề về thể lực.
Norwich: Wisdom vắng mặt vì chấn thương.
Leicester thắng theo châu Á 3/5 trận vừa qua.
Norwich toàn thua theo châu Á cả 7 trận gần đây.
Norwich thua theo châu Á 5/6 trận sân khách gần nhất.


ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Leicester: Schmeichel; Schlupp, Huth, Morgan, Fuchs; Albrighton, Kante, Drinkwater, Mahrez; Vardy, Okazaki.
Norwich: Ruddy; Martin, Bassong, Bennett, Olsson; Howson, Tettey; Redmond, Hoolahan, Naismith; Jerome.

Pandora
27-02-2016, 01:59 PM
http://static.bongdaplus.vn/Soccer/flags/68.pngANH - Ngoại hạng Anh (http://livescore.bongdaplus.vn/giai-dau/8/ngoai-hang-anh.bdscore)


27-02
West Ham (http://livescore.bongdaplus.vn/doi-bong/684/west-ham.bdscore)
19:45 (http://livescore.bongdaplus.vn/tran-dau/2043423/west-ham-vs-sunderland.bdscore)
Sunderland (http://livescore.bongdaplus.vn/doi-bong/683/sunderland.bdscore)
0 : 3/4
-0.9
0.84
2 1/2
0.96
0.94
3.65
1.82
4.40
Stoke (http://livescore.bongdaplus.vn/doi-bong/690/stoke.bdscore)
22:00 (http://livescore.bongdaplus.vn/tran-dau/2043409/stoke-vs-aston-villa.bdscore)
Aston Villa (http://livescore.bongdaplus.vn/doi-bong/665/aston-villa.bdscore)
0 : 3/4
-0.91
0.85
2 1/4
-1.0
0.90
3.55
1.82
4.60
Watford (http://livescore.bongdaplus.vn/doi-bong/696/watford.bdscore)
22:00 (http://livescore.bongdaplus.vn/tran-dau/2043411/watford-vs-bournemouth.bdscore)
Bournemouth (http://livescore.bongdaplus.vn/doi-bong/711/bournemouth.bdscore)
0 : 1/4
-0.87
0.81
2 1/4
0.91
0.99
3.25
2.49
2.92
Southampton (http://livescore.bongdaplus.vn/doi-bong/670/southampton.bdscore)
22:00 (http://livescore.bongdaplus.vn/tran-dau/2043413/southampton-vs-chelsea.bdscore)
Chelsea (http://livescore.bongdaplus.vn/doi-bong/661/chelsea.bdscore)
0 : 0
-0.94
0.88
2 1/4
0.91
0.99
3.15
2.88
2.59
Leicester (http://livescore.bongdaplus.vn/doi-bong/682/leicester.bdscore)
22:00 (http://livescore.bongdaplus.vn/tran-dau/2043421/leicester-vs-norwich.bdscore)
Norwich (http://livescore.bongdaplus.vn/doi-bong/677/norwich.bdscore)
0 : 1
-0.99
0.93
2 3/4
-0.97
0.87
4.00
1.57
6.20

alex_ferguson
27-02-2016, 02:15 PM
Cơ hội quá tốt để Lester giữ vững ngôi đầu bảng . Ba choác cho Les , ông vác đi làm cú đúp :))

123456
27-02-2016, 02:28 PM
tưởng vòng này ông chủ tịt chọn trận Ars vs MU thì đúng là ko biết xem bóng đá :lolz

6789
27-02-2016, 02:43 PM
Dự phát: 4-1 cho Leicester, hiệp 1 2-1.

piggeeD
27-02-2016, 03:33 PM
Trận đấu dự đoán của vòng này

LEICESTER vs NORWICH

1. Dự đoán tỉ số trận đấu

2. Mỗi HLV có 1 dự đoán (có thể trùng nhau) và ko chỉnh sửa. Hạn cuối là khi bóng lăn trên sân của LEI.

3. Có một phần thưởng duy nhất 50k, nhiều người trùng thì chia giải.

LEI thắng nhẹ 2-0 là đủ vô địch rồi, đâu cần thắng đậm :D

Pandora
27-02-2016, 03:53 PM
Dự giống Alex để chia tiền: 3-0 cho LEI, những con cáo tiếp tục cố thủ được chuồng gà.

No one
27-02-2016, 04:31 PM
3-1 cho Lei, thủng lưới đơn giản vì thiếu Simpson. Mahrez làm cú double cho rực rỡ :cuoihihi

hainodie
27-02-2016, 05:41 PM
năm nay chơi xịt. không lên hạng được rồi. năm sau nghĩ ra cái gì để tất mọi người cùng chơi nhé. không được cơi h2h lad chém gió mất vui rồi

hainodie
27-02-2016, 05:45 PM
5-0 cho L và vardy làm cú poker cho máu. ta C hắn ta mà :iuiu

6789
27-02-2016, 05:50 PM
LEI thắng nhẹ 2-0 là đủ vô địch rồi, đâu cần thắng đậm :D

Sắp XÔI đến nơi rồi vẫn còn tâm trạng dự đoán lĩnh thưởng cơ à :lolz

Mr Khanh
27-02-2016, 06:25 PM
Dự là 3-3 các pác ạ :D Hiệp 1 chắc chỉ 2-1 cho Lei là cùng ;))

Pandora
27-02-2016, 07:27 PM
năm nay chơi xịt. không lên hạng được rồi. năm sau nghĩ ra cái gì để tất mọi người cùng chơi nhé. không được cơi h2h lad chém gió mất vui rồi

Chỉ ko được chơi mỗi H2H, còn 2 mặt trận kia vẫn được chơi còn gì :D

Mà phải có lên xuống hạng mới hay.

Pandora
27-02-2016, 07:28 PM
Thời gian
Trận đấu
Tỷ lệ
Trực tiếp


Loại
Chủ
Tỷ lệ/Hòa
Khách


Premier League


27/02 19:45

http://livescore.24h.com.vn/upload/4-2015/hungnq/2015-11-06/west-ham-united.png
West Ham United
? (http://www.24h.com.vn/bong-da/west-ham-united-vs-sunderland-c48mid2043423.html) - (http://www.24h.com.vn/bong-da/west-ham-united-vs-sunderland-c48mid2043423.html) ? (http://www.24h.com.vn/bong-da/west-ham-united-vs-sunderland-c48mid2043423.html)http://livescore.24h.com.vn/images//arow-icon-2.gif (http://www.24h.com.vn/bong-da/west-ham-united-vs-sunderland-c48mid2043423.html)

http://livescore.24h.com.vn/upload/4-2015/hungnq/2015-11-06/sunderland.png
Sunderland
Châu Á
2.10
0:3/4
1.80
K+1


Châu Âu
1.85
3.63
4.44


27/02 22:00

http://livescore.24h.com.vn/upload/4-2015/hungnq/2015-11-07/stoke-city.png
Stoke City
? (http://www.24h.com.vn/bong-da/stoke-city-vs-aston-villa-c48mid2043409.html) - (http://www.24h.com.vn/bong-da/stoke-city-vs-aston-villa-c48mid2043409.html) ? (http://www.24h.com.vn/bong-da/stoke-city-vs-aston-villa-c48mid2043409.html)http://livescore.24h.com.vn/images//arow-icon-2.gif (http://www.24h.com.vn/bong-da/stoke-city-vs-aston-villa-c48mid2043409.html)

http://livescore.24h.com.vn/upload/4-2015/hungnq/2015-11-06/aston-villa.png
Aston Villa
Châu Á
1.90
0:3/4
2.00Châu Âu
1.68
3.67
5.74


27/02 22:00

http://livescore.24h.com.vn/upload/4-2015/hungnq/2015-11-07/watford.png
Watford
? (http://www.24h.com.vn/bong-da/watford-vs-afc-bournemouth-c48mid2043411.html) - (http://www.24h.com.vn/bong-da/watford-vs-afc-bournemouth-c48mid2043411.html) ? (http://www.24h.com.vn/bong-da/watford-vs-afc-bournemouth-c48mid2043411.html)http://livescore.24h.com.vn/images//arow-icon-2.gif (http://www.24h.com.vn/bong-da/watford-vs-afc-bournemouth-c48mid2043411.html)

http://livescore.24h.com.vn/upload/4-2015/hungnq/2015-11-07/afc-bournemout.png
AFC Bournemouth
Châu Á
2.075
0:1/4
1.825Châu Âu
2.40
3.23
3.10


28/02 00:30

http://livescore.24h.com.vn/upload/4-2015/hungnq/2015-11-06/west-bromwich.png
West Bromwich Albion
? (http://www.24h.com.vn/bong-da/west-bromwich-albion-vs-crystal-palace-c48mid2043415.html) - (http://www.24h.com.vn/bong-da/west-bromwich-albion-vs-crystal-palace-c48mid2043415.html) ? (http://www.24h.com.vn/bong-da/west-bromwich-albion-vs-crystal-palace-c48mid2043415.html)http://livescore.24h.com.vn/images//arow-icon-2.gif (http://www.24h.com.vn/bong-da/west-bromwich-albion-vs-crystal-palace-c48mid2043415.html)

http://livescore.24h.com.vn/upload/4-2015/hungnq/2015-11-07/crystal-palace.png
Crystal Palace
Châu Á
1.95
0:0
1.95
BĐTV, K+1


Châu Âu
2.74
3.08
2.8227/02 22:00

http://livescore.24h.com.vn/upload/4-2015/hungnq/2015-11-06/leicester-city.png
Leicester City
? (http://www.24h.com.vn/bong-da/leicester-city-vs-norwich-city-c48mid2043421.html) - (http://www.24h.com.vn/bong-da/leicester-city-vs-norwich-city-c48mid2043421.html) ? (http://www.24h.com.vn/bong-da/leicester-city-vs-norwich-city-c48mid2043421.html)http://livescore.24h.com.vn/images//arow-icon-2.gif (http://www.24h.com.vn/bong-da/leicester-city-vs-norwich-city-c48mid2043421.html)

http://livescore.24h.com.vn/upload/4-2015/hungnq/2015-11-06/norwich-city.png
Norwich City
Châu Á
1.95
0:1
1.95
TTTV-HDTT


Châu Âu
1.54
4.33
6.1927/02 22:00

http://livescore.24h.com.vn/upload/4-2015/hungnq/2015-11-06/southampton.png
Southampton
? (http://www.24h.com.vn/bong-da/southampton-vs-chelsea-c48mid2043413.html) - (http://www.24h.com.vn/bong-da/southampton-vs-chelsea-c48mid2043413.html) ? (http://www.24h.com.vn/bong-da/southampton-vs-chelsea-c48mid2043413.html)http://livescore.24h.com.vn/images//arow-icon-2.gif (http://www.24h.com.vn/bong-da/southampton-vs-chelsea-c48mid2043413.html)

http://livescore.24h.com.vn/upload/4-2015/kytq1/2015-11-06/chelsea.png
Chelsea
Châu Á
2.025
0:0
1.875
K+PC, BĐTV

Congaco_H1R5
27-02-2016, 07:58 PM
3-0 cho Leicester
Hiệp 1 là 1-0

Pandora
27-02-2016, 08:06 PM
Đã có đội hình ra sân của trận đấu sớm.

Bên phía chủ nhà West Ham, vẫn khá quen thuộc: Payet, Antonio, Adrian, Cresswell, Collins. Chỉ có 1 chút thay đổi ở tiền đạo: ngôi sao mới về và cũng mới làm 2 bàn ở trận FA gần nhất Emenike thay Valencia chấn thương. Moses dự bị, Caroll cũng vậy.

Bên phía đội khách Sunderland, Defoe vẫn lĩnh xướng hàng công, tiền vệ mới về và chơi rất nổi bật Kharzi cũng có trong đội hình xuất phát. Van Aanholt cũng là 1 cái tên đáng chú ý.

Còn 40 phút nữa trận đấu sẽ bắt đầu nhưng Fantasy vẫn đang updating nên chưa biết đội hình của các HLV thế nào.

Pandora
27-02-2016, 08:07 PM
3-0 cho Leicester
Hiệp 1 là 1-0

Bác Gà, Alex và em "trùng máu" roài. Ăn là chia 3. Mỗi ông 16.5k :))

dangtrang90
27-02-2016, 08:08 PM
Hix.. Về muộn quá quên không tranfer rùi, đá thiếu 1 người rùi.. :(

Pandora
27-02-2016, 08:12 PM
Cập nhật dự đoán:

2-0: Lợn Xanh

3-0: Alex, bác Gà, Pandora

3-1: ngài Chốt

3-3: 18+

4-1: ngài Sáu

5-0: hanodie

Pandora
27-02-2016, 08:13 PM
Hix.. Về muộn quá quên không tranfer rùi, đá thiếu 1 người rùi.. :(

Chuyển nhượng từ tuần trước có phải hơn ko :D

hainodie
27-02-2016, 08:24 PM
chỉ ko được chơi mỗi h2h, còn 2 mặt trận kia vẫn được chơi còn gì :d

mà phải có lên xuống hạng mới hay.

hi chơi h2h mới máu.

hainodie
27-02-2016, 08:26 PM
Tập trung mấy vòng cuối tránh ăn xôi cái đã. Không biết khi nào đẫu bù làm cái all player nình điểm cho sướng

Pandora
27-02-2016, 08:28 PM
Các HLV chọn kép vòng này ra sao?

Payet (2): Bác Mỳ, chị Thành béo

Vardy (14): Thánh Quẩy, Hưng, thánh Chốt, chị Cá, Alex, Pandora, bác Gà, ngài 69, 18+, dibui, Lợn Xanh, HNN, 007, NoDie

Mahrez (4): Dì Ninh, thánh Ếch, Trang tơ, Tắm trần

Kane (3): Cô Lan, ngài 6, ngài Hói

hainodie
27-02-2016, 08:30 PM
Kean vẫn được đá à thấy chấn thương hay sao mà

Pandora
27-02-2016, 08:37 PM
Kean vẫn được đá à thấy chấn thương hay sao mà

TOT mai mới đá. Nhưng chắc Kane vẫn đá thôi.

No one
27-02-2016, 08:51 PM
Vỡ mũi châc chỉ đá 1 hiệp thôi

Pandora
27-02-2016, 09:21 PM
Antonio ghi bàn. Có ai có giống iem hông :))

alex_ferguson
27-02-2016, 09:46 PM
Dự cùng tỷ số thì dự đầu ăn đầu đê các sir (Như kiểu tá lả ý ) :D

Manhhungctn
27-02-2016, 09:52 PM
Dự trận LEI-NOR win 2-1. Vardy làm cú đúp.:dancing

6789
27-02-2016, 09:53 PM
Dự cùng tỷ số thì dự đầu ăn đầu đê các sir (Như kiểu tá lả ý ) :D

Thề là đóe hiểu :botay

123456
27-02-2016, 10:11 PM
Cập nhật dự đoán:

2-0: Lợn Xanh

3-0: Alex, bác Gà, Pandora

3-1: ngài Chốt

3-3: 18+

4-1: ngài Sáu

5-0: hanodie

gia cát dự của e đoán 1-0 đấy còn j

Pandora
27-02-2016, 10:20 PM
Bài bị chỉnh sủa

123456
27-02-2016, 10:37 PM
Bài bị chỉnh sủa

:buon sửa lỗi chính tả thôi mà :buon thế e nộp lại bài dự đoán : 1-0 cho Lei ,hiệp 1 0-0 nhá :buon

hp007hp
27-02-2016, 10:39 PM
Điểm danh và dự luôn 4-0 cho Lei :)

Pandora
27-02-2016, 10:45 PM
Cập nhật dự đoán:

1-0: Thím Lan

2-0: Lợn Xanh

2-1: Hưng

3-0: Alex, bác Gà, Pandora

3-1: ngài Chốt

3-3: 18+

4-0: 007

4-1: ngài Sáu

5-0: hanodie

Pandora
27-02-2016, 10:47 PM
Ai có thủ môn Adrian thì ngon nhỉ, 9 điểm trận này. Hậu vệ cũng ngon. Nhưng ngon nhứt là có Antonio 11 điểm. C của bác Mỳ và thánh Thành béo chỉ 3x2 = 6 điểm thôi.

Pandora
27-02-2016, 10:49 PM
LEICESTER TEAM NEWS

Team to play Norwich: Schmeichel, Amartey, Morgan, Huth, Fuchs, Mahrez, Drinkwater, Kante, Albrighton, Okazaki, Vardy.

Subs: King, Schlupp, Gray, Ulloa, Dyer, Wasilewski, Schwarzer.

NORWICH TEAM NEWS

Team to play Leicester: Ruddy, Ivo Pinto, Martin, Klose, Bennett, Redmond, Tettey, Howson, Brady, Naismith, Jerome.

Subs: Mbokani, Bamford, Rudd, Jarvis, Mulumbu, Olsson, O'Neil.

Chỉ có mỗi Simpson đen đủi ăn thẻ đỏ vòng trước ko được đá :D, còn lại gần như nguyên y vân.

Còn bên chim Hoàng Yến thì ko thấy Hoolahan đâu.

Pandora
27-02-2016, 10:53 PM
SOUTHAMPTON TEAM NEWS

Starting XI: Forster, Cedric, van Dijk, Fonte, Targett, Bertrand, Romeu, Clasie, Steven Davis, Austin, Long.

Subs: Yoshida, Mane, Tadic, Martina, Ward-Prowse, Pelle, Stekelenburg.

CHELSEA TEAM NEWS

Starting XI: Courtois, Azpilicueta, Cahill, Ivanovic, Baba, Mikel, Fabregas, Willian, Hazard, Pedro, Costa.

Subs: Begovic, Oscar, Traore, Kenedy, Remy, Matic, Loftus-Cheek.

Chỉ có 1 chút ngạc nhiên trong đội hình xuất phát của Chelsea khi Oscar dự bị.

Còn bên Soton, bộ 3 Mane, Tadic, Pelle, những nhân tố nổi bật nửa cuối mùa trước đang đánh bóng quần đùi. Con hàng giá sale off Targett tiếp tục được đá chính.

Pandora
27-02-2016, 10:55 PM
STOKE CITY TEAM NEWS

Team to play Aston Villa: Butland, Bardsley, Cameron, Wollscheid, Pieters, Whelan, Imbula, Walters, Afellay, Shaqiri, Arnautovic.

Subs: Ireland, Joselu, Diouf, Teixeira, Crouch, Krkic, Haugaard.

ASTON VILLA TEAM NEWS

Team to play Stoke City: Bunn, Hutton, Okore, Lescott, Cissokho, Bacuna, Gana, Westwood, Gil, Agbonlahor, Veretout.

Subs: Guzan, Richards, Clark, Sinclair, Lyden, Gestede, Green.

Hàng của 2 đội này chắc ko được chuộng, trừ hàng phòng ngự của Stoke (nhưng dạo này cũng vá lưới hơi nhiều)

Pandora
27-02-2016, 10:57 PM
WATFORD TEAM NEWS

Team to play Bournemouth: Gomes, Paredes, Britos, Cathcart, Ake, Capoue, Watson, Behrami, Amrabat, Deeney, Ighalo

Subs: Pantilimon, Nyom, Holebas, Prodl, Suarez, Anya, Abdi

BOURNEMOUTH TEAM NEWS

Team to play Watford: Boruc, Smith, Francis, Cook, Daniels, Surman, Arter, Ritchie, Stanislas, King, Afobe

Subs: Federici, Elphick, Distin, Gosling, Iturbe, Gradel, Murray

Siêu tiền đạo giá rẻ Ighalo tiếp tục đá chính nhưng hậu vệ Nyom dự bị.

Nói chung ko có gì bất ngờ ở đội hình 2 đội.

trung_cadan
27-02-2016, 11:03 PM
Thề là đóe hiểu :botay

Ai hạ đầu ăn đầu ý huynh... ( trong trường hợp bằng điểm) ...

123456
27-02-2016, 11:05 PM
Austin mà giữ dc vị trí thì cũng đáng đầu tư đấy nhỉ :botay

No one
27-02-2016, 11:12 PM
Ai có Adrial hem :cuoihihi

Pandora
27-02-2016, 11:16 PM
Pedro ra sân từ phút 6. Oscar vào thay.

Pandora
27-02-2016, 11:22 PM
Norwich đang đá rất quyết tâm để trụ hạng. Leicester đang gặp khó, tuy vẫn có cơ hội.

Pandora
27-02-2016, 11:25 PM
Stanislas cũng đi tắm sớm

Pandora
27-02-2016, 11:44 PM
Soton quả là con hàng cứng, vừa vã Chelsea trái đầu tiên.

123456
27-02-2016, 11:45 PM
Cheo sì vỡ rồi :(

123456
27-02-2016, 11:50 PM
vòng này khô hạn quá nhỉ

No one
27-02-2016, 11:54 PM
Vỡ cs của Azipi rồi. H2 cố lên làm phát xít cho Willian đi cưng

Pandora
27-02-2016, 11:56 PM
Hêhe, ở nhóm đầu Classic có mỗi thánh Chốt là có Adrian, ngon quá 9 điểm lận.

Pandora
28-02-2016, 12:12 AM
Arnautovic ăn pen. Nhiều đội có đây.

Pandora
28-02-2016, 12:15 AM
Chết rồi, thánh Quẩy có Arnau

chienxahanoi
28-02-2016, 12:18 AM
Arnautovic đang vứt ở ngoài, căng quá!

Pandora
28-02-2016, 12:20 AM
Hư hự, Arnau 2 bàn, 16 điểm trận này rồi

123456
28-02-2016, 12:37 AM
đậu xanh,đắn đo mãi cuối cùng mua Willian vì thấy an tâm hơn.tiếc thật

123456
28-02-2016, 12:45 AM
an ủi là Willian ăn 1 a xít

123456
28-02-2016, 12:51 AM
hế hế,kịch bản Lei như mềnh dự luôn =)) ăn giải rồi =))

Pandora
28-02-2016, 12:55 AM
Vứt 6 điểm ở ngoài, huhu

chienxahanoi
28-02-2016, 12:58 AM
Mai Kane nghỉ là đẹp bạc!!!

Pandora
28-02-2016, 01:00 AM
Hơ, Vardy chạm chân, ăn assist ??? :)))))))))

Pandora
28-02-2016, 01:01 AM
007 ăn giải tháng 2 ngon quá, nhờ Arnau 15 điểm đấy

anhtuank11
28-02-2016, 01:02 AM
vòng này e mua con rẻ của bác VuMinh tính kế tiết kiệm tiền thui

hp007hp
28-02-2016, 01:11 AM
007 ăn giải tháng 2 ngon quá, nhờ Arnau 15 điểm đấy

kiên nhẫn mãi với thằng này đấy :), xoi nó từ đội của a 6789 vài vòng mới nhấc về hehe

hp007hp
28-02-2016, 01:19 AM
Cho nó ngậm V mới tiếc, nó không bị vàng là cho ngậm C rồi, nhưng thôi thế là đẹp rồi.
Vòng 30 có 6 trận, các HLV Fan lại đau đầu rồi ^^

Pandora
28-02-2016, 02:15 AM
Cho nó ngậm V mới tiếc, nó không bị vàng là cho ngậm C rồi, nhưng thôi thế là đẹp rồi.
Vòng 30 có 6 trận, các HLV Fan lại đau đầu rồi ^^

Kinh thế à.

6789
28-02-2016, 07:28 AM
Đùa, thua trận H2H không tin nổi. Chel nổ hai nhát costa được mỗi axit. Thằng igalo đá sân nhà mà tịt. Trận đấu nhắm mắt lấy tiền mà còn thua :botay

123456
28-02-2016, 07:59 AM
Đùa, thua trận H2H không tin nổi. Chel nổ hai nhát costa được mỗi axit. Thằng igalo đá sân nhà mà tịt. Trận đấu nhắm mắt lấy tiền mà còn thua :botay

đội chị vẫn còn cửa bật sáng mà.

pduythanh
28-02-2016, 10:13 AM
Cho nó ngậm V mới tiếc, nó không bị vàng là cho ngậm C rồi, nhưng thôi thế là đẹp rồi.
Vòng 30 có 6 trận, các HLV Fan lại đau đầu rồi ^^

Rất may là vòng 30 đội em lại dư quân số để vạng :tlkdcuoi

6789
28-02-2016, 11:59 AM
đội chị vẫn còn cửa bật sáng mà.

Bật lại được chắc 1%, nhưng nếu điều đó xảy ra... cô đập bàn phím mất :lolz

alex_ferguson
28-02-2016, 12:48 PM
Xôi ngập mồm đến nơi rồi :botay

trung_cadan
28-02-2016, 01:10 PM
Phải đá chấp người với mụ Mỳ gian ác đây còn chưa kêu đây này...

No one
28-02-2016, 04:19 PM
Đùa, thua trận H2H không tin nổi. Chel nổ hai nhát costa được mỗi axit. Thằng igalo đá sân nhà mà tịt. Trận đấu nhắm mắt lấy tiền mà còn thua :botay

Đèo hiểu thím mua thằng Clyne về làm giề trong khi có thể bán Barkley mua khối hàng ngon. Thua thicấm kêu nhá :venhvao

6789
28-02-2016, 04:25 PM
Đèo hiểu thím mua thằng Clyne về làm giề trong khi có thể bán Barkley mua khối hàng ngon. Thua thicấm kêu nhá :venhvao

Ừ vì nghĩ đội hình đủ ngon vòng này, cơ cấu xa xa trận đấu bù của 1 số đội, thủng chưa :yup

No one
28-02-2016, 04:29 PM
Ừ vì nghĩ đội hình đủ ngon vòng này, cơ cấu xa xa trận đấu bù của 1 số đội, thủng chưa :yup

Đã nghĩ đến cơ cấu cho tương lai cơ đấy :cuoihihi. Xôi thì còn hiển hiện, cứ bụp đc thằng nào là bụp ngay. Mà Clyne vòng tới cũng gặp khúc xương MC chứ ngonlành giề :(

6789
28-02-2016, 04:34 PM
Đã nghĩ đến cơ cấu cho tương lai cơ đấy :cuoihihi. Xôi thì còn hiển hiện, cứ bụp đc thằng nào là bụp ngay. Mà Clyne vòng tới cũng gặp khúc xương MC chứ ngonlành giề :(

Tính cho những vòng đấu bù về sau nữa, thủng chưa? :yup

No one
28-02-2016, 04:45 PM
Tính cho những vòng đấu bù về sau nữa, thủng chưa? :yup

Tối nay đá chung kết League Cup chấn cmn thương thì ngồi đó mà tính :cuoihihi

6789
28-02-2016, 06:23 PM
Tối nay đá chung kết League Cup chấn cmn thương thì ngồi đó mà tính :cuoihihi

Muốn trả lời ông dài lắm, viết rồi lại xóa, ngại ông không hiểu hết ý của câu nói :buon. Để lúc off nói sau vậy.

Tôi mà không chơi dở lấy ai ăn XÔI cho ông :yup

Thôi cứ để tôi tự nhiên, đừng trù úm, tôi kỵ lắm, thanks! :baiphuc1

No one
28-02-2016, 10:10 PM
Muốn trả lời ông dài lắm, viết rồi lại xóa, ngại ông không hiểu hết ý của câu nói :buon. Để lúc off nói sau vậy.

Tôi mà không chơi dở lấy ai ăn XÔI cho ông :yup

Thôi cứ để tôi tự nhiên, đừng trù úm, tôi kỵ lắm, thanks! :baiphuc1

Ok thánh, tôi mà trù thành sự thật thì khối thằng giải nghệ rồi :))

123456
28-02-2016, 10:37 PM
Marcus Rashford đá kinh thế nhờ :)) 2 đội ghi bàn đã giúp mềnh khá nhiều :venhvao

pduythanh
28-02-2016, 10:40 PM
Rashford là ai vậy??? :kinhlup

123456
28-02-2016, 10:54 PM
2 trận ghi 4 bàn mà thánh soi ko biết là ai à :lolz

HNN
28-02-2016, 10:55 PM
Nhập vào thôi :suynghi1

123456
28-02-2016, 11:14 PM
vòng này 2 đội 2,3 cùng thua thì có khi Lei vô địch năm nay thật ấy chứ :botay

pduythanh
28-02-2016, 11:17 PM
2 trận ghi 4 bàn mà thánh soi ko biết là ai à :lolz

Vòng sau tiền đạo có giá 4.5 sẽ được ngậm C sủi :cuoihihi

123456
28-02-2016, 11:36 PM
2 bàn 1 a xít rồi.Ars có tố chất ăn hành voãi đoái.thằng nào gặp nó cũng đá bay vl :))

6789
28-02-2016, 11:55 PM
Dã man, phút cuối ozil ăn thẻ vàng mất ăn H2H, đờ cờ mờ :cau3

alex_ferguson
28-02-2016, 11:59 PM
Khả năng thua h2h chỉ vì cái thẻ vàng của ozin

anhtuank11
29-02-2016, 12:00 AM
thế thì e cũng đi rui (

6789
29-02-2016, 12:02 AM
Tức thật, thẻ vàng vớ vẩn thế chứ :batden3

alex_ferguson
29-02-2016, 12:05 AM
Phải nói là cực hãm

HNN
29-02-2016, 12:08 AM
Mỗi điểm kêu ầm cả lên ... :tlkddaigia

chienxahanoi
29-02-2016, 12:10 AM
toi H2H với Team Lội Ruộng rồi :tlkhocloc ... cay thật anautovic 15 điểm vứt ngoài, còn toàn ăn hại !

trung_cadan
29-02-2016, 12:15 AM
Ôi zào ơi tưởng mụ Hảo thế nào :tea:tea:tea

trung_cadan
29-02-2016, 12:17 AM
Mỗi điểm kêu ầm cả lên ... :tlkddaigia

HÌnh như nó liên quan đến Bonus bạn ạ :venhvao ...

hp007hp
29-02-2016, 12:39 AM
ozil vẫn được 2 bonus thì phải ^^

No one
29-02-2016, 12:42 AM
Từ thắng thành hòa nên mới kêu ầm lên mà :cuoihihi

6789
29-02-2016, 06:45 AM
Hãm lồng rồi, vòng sau đi WC phát cho đỡ buồn. Chíp chiếc cởi hết :lolz

Congaco_H1R5
29-02-2016, 06:48 AM
Dùng Ozil từ vòng 20 đến vòng 24 đng1 5 vòng toàn xịt, vừ bán nó đi từ vòng 25 thì nó nổ tưng bừng - MK , đen vật vả :(
Thay Ozil bằng Sanchez bằng thì Chez xịt từ vòng 23 đên vòng 27 nó xịt lít, chả hiểu nỏi, vòng sau bán Sanchez chắc chắn nó sẽ nổ ngay :D,
Có lẽ phải mua Ozil về cho cả làng cùng xịt :))
Cơ mà cái thẻ vàng của Ozil đầy may mắn :))

123456
29-02-2016, 07:52 AM
trận hoà ảo diệu thật :))

alex_ferguson
29-02-2016, 09:35 AM
Y như rằng thua đúng 1p :D
Đen thôi..đỏ vẫn thế :))

123456
29-02-2016, 09:58 AM
đậu xanh,1 trận thua,1 trận hòa chỉ vì thằng Oezil.nghĩ đi nghĩ lại đúng là mình chơi Classic kém thật :)) năm nay mụ cá vô địch thật rồi :botay mục tiêu mùa này xúc giải GCD vậy :botay đang dẫn đầu với 3 choác rồi :cuoihihi

Pandora
29-02-2016, 02:49 PM
Lại thêm 1 vòng đấu điểm cao tốp 5 mà vẫn thua H2H. Đen vãi.

6789
29-02-2016, 02:59 PM
đậu xanh,1 trận thua,1 trận hòa chỉ vì thằng Oezil.nghĩ đi nghĩ lại đúng là mình chơi Classic kém thật :)) năm nay mụ cá vô địch thật rồi :botay mục tiêu mùa này xúc giải GCD vậy :botay đang dẫn đầu với 3 choác rồi :cuoihihi

Vòng tới tôi thịt nó :yup, sao phải xoắn :yup :cuoihihi

Pandora
29-02-2016, 03:31 PM
Mai lại tiếp vòng 28. Các HLV chú ý nhé.

super Tran
29-02-2016, 03:32 PM
Thành viên Super Trần và dibui chú ý nhé, cuối mùa xem lại data là biết ngay ông nào phải nộp phạt đấy. Ko nhắc thêm 1 lần nữa đâu.

:tlkhocloc:tlkhocloc

123456
29-02-2016, 03:40 PM
@bác gà : vòng này em buông xuôi rồi :tlkhocloc mâu-thuẫn đâm nhau tóe lửa,ngồi từ sáng tới giờ nghiên cứu mãi mà ko nặn ra được ý tưởng j :tlkhocloc bác chấp e vài tiên đá cho cân đi :tlkhocloc chứ vòng này e buông tay chịu trói,ko tranfer tiết kiệm cho vòng sau rồi đấy :tlkhocloc

trung_cadan
29-02-2016, 03:42 PM
@bác gà : vòng này em buông xuôi rồi :tlkhocloc mâu-thuẫn đâm nhau tóe lửa,ngồi từ sáng tới giờ nghiên cứu mãi mà ko nặn ra được ý tưởng j :tlkhocloc bác chấp e vài tiên đá cho cân đi :tlkhocloc chứ vòng này e buông tay chịu trói,ko tranfer tiết kiệm cho vòng sau rồi đấy :tlkhocloc

Tao gặp chị 6 tao cũng hãi lắm , đành chuyển nhượng bừa 1 thằng rồi đợi chị ý hấp mình vậy :tea:tea:tea

123456
29-02-2016, 03:44 PM
Tao gặp chị 6 tao cũng hãi lắm , đành chuyển nhượng bừa 1 thằng rồi đợi chị ý hấp mình vậy :tea:tea:tea

năm nay chị vô địch rồi,để tiền mua thuốc duộm tọc mà đi lĩnh giải là vừa :tlkhocloc

hp007hp
29-02-2016, 05:00 PM
Mai lại có rồi, nghỉ 2 tuần, giờ quay lại giã liên tục, thôi vòng này quan sát, để lại chuyển nhượng vòng sau vậy.

vuminh999999
29-02-2016, 05:28 PM
Lại thêm 1 vòng đấu điểm cao tốp 5 mà vẫn thua H2H. Đen vãi.

Vòng này gặp chủ tit đang phong độ cao lại còn lắm tiền nhiều của nữa chứ , thua liền 2 vòng rồi dễ xôi quá:tlbc

hp007hp
29-02-2016, 05:55 PM
Hôm nay rảnh ngồi xem lại giải Class, những tưởng cuộc cạnh tranh vị trị số 1 gắt gao hóa ra nhầm.
Hiện đa số các đội top đầu đều dùng hết chip Cx3 với Bench Boost, hiện chỉ còn 3 đội còn chip là Ngọc Trinh (1,511) với NinhNguyen (1,486) là ngon, kế đến là Apollo XI của Chủ tịch với 1,454p - vừa có cửa vô định Class lẫn ăn xôi H2H :).
Nhìn xuống dưới tí thì thôi rồi, từ 13 đến 23 đều còn chip ngon, cuộc chiến xôi thật khốc liệt - đây cũng là món đặc trưng riêng của Fts Thanglongkydao *-:)*-:)*-:)
Một mùa giải ngoại hạng với Leicester kỳ lạ - một mùa giải Fts Thanglongkydao có thể ghi tên 3 ông bầu mới vào Ngôi đền những huyền thoại.

HNN
29-02-2016, 06:31 PM
Chưa có topic mới à? :kinhlup

Congaco_H1R5
29-02-2016, 06:43 PM
@bác gà : vòng này em buông xuôi rồi :tlkhocloc mâu-thuẫn đâm nhau tóe lửa,ngồi từ sáng tới giờ nghiên cứu mãi mà ko nặn ra được ý tưởng j :tlkhocloc bác chấp e vài tiên đá cho cân đi :tlkhocloc chứ vòng này e buông tay chịu trói,ko tranfer tiết kiệm cho vòng sau rồi đấy :tlkhocloc
Chú có 2 cái quần chip, 1 cái bán hạ con cá, anh nghi ngờ vòng này chú ủ mưu hạ độc :(

trung_cadan
29-02-2016, 06:46 PM
Chú có 2 cái quần chip, 1 cái bán hạ con cá, anh nghi ngờ vòng này chú ủ mưu hạ độc :(

Kiểu gì nó chả phang chị chị cứ yên tâm mà đỡ đòn :tlkdcuoi ...

123456
29-02-2016, 06:50 PM
Chú có 2 cái quần chip, 1 cái bán hạ con cá, anh nghi ngờ vòng này chú ủ mưu hạ độc :(

mẹ cá e ko muốn mụ ý vô địch,nếu ko giảm uy tín giải đấu khác j Lei năm nay vô địch đâu :botay năm nay có 2 vòng có đấu bù,e mà dùng Chip vòng sau cầm chắc thất bại 2 trận đá bù sắp tới,rõ ràng là đầu tư lỗ :botay ,trong khi vòng này dù có dùng Chip e cũng chưa chắc ăn dc vì đội hình lởm.nên bác cứ an tâm mà chấp đi cho cân :lolz

trung_cadan
29-02-2016, 06:51 PM
mẹ cá e ko muốn mụ ý vô địch,nếu ko giảm uy tín giải đấu khác j Lei năm nay vô địch đâu :botay năm nay có 2 vòng có đấu bù,e mà dùng Chip vòng sau cầm chắc thất bại 2 trận đá bù sắp tới,rõ ràng là đầu tư lỗ :botay ,trong khi vòng này dù có dùng Chip e cũng chưa chắc ăn dc vì đội hình lởm.nên bác cứ an tâm mà chấp đi cho cân :lolz

Trận 6 điểm phải chị chị cũng dùng phi tiêu ám khí em nhé , NẾU EM CÒN THUA NỮA THÌ DO ĂN Ở CẢ THÔI :tea ...

123456
29-02-2016, 06:55 PM
Trận 6 điểm phải chị chị cũng dùng phi tiêu ám khí em nhé , NẾU EM CÒN THUA NỮA THÌ DO ĂN Ở CẢ THÔI :tea ...

chị đừng có ủ mưu Tào Tháo :lolz vòng này e mà chơi chip là 99% e buông cúp,mà còn gián tiếp thịt bác Gà cho chị :lolz 2 vòng đấu bù sắp tới có chip với ko chip khác nhau lắm.ko thể nào vì 3đ ko chắc chắn mà buông 6đ sắp tới dc :lolz

Congaco_H1R5
29-02-2016, 06:56 PM
Kiểu gì nó chả phang chị chị cứ yên tâm mà đỡ đòn :tlkdcuoi ...
3 x 1 = 3
mà có 3 x2 =6 như thằng Kane hồi tối cũng OK :))

hp007hp
29-02-2016, 07:32 PM
3 x 1 = 3
mà có 3 x2 =6 như thằng Kane hồi tối cũng OK :))

Chip C giờ ít nhất x6 bác ơi :)

ninhnc
29-02-2016, 07:58 PM
Ơ..lại thua người cao nhất à? :D

hp007hp
29-02-2016, 08:20 PM
Ko tin Milan dùng chip vòng này, thứ nhất Cx3 ko có đá bù thì cũng bình thường thôi, thứ 2 Milan vẫn còn còn cơ hội Class, thứ 3 mùa trước ăn xôi Class, ăn Cup H2H dễ máu Class hơn :)

6789
29-02-2016, 11:12 PM
Giang hồ hiểm ác thặc, tưởng ngoài xã hội mới thế chứ FTS tung "đòn gió" tít mù :lolz

P/s:Chẳng biết các chế tính toán như nào, vòng tới con cá vẫn dừng lại số điểm như nó đang có ở H2H, tuổi giề! :cuoideu

123456
01-03-2016, 09:07 AM
Giang hồ hiểm ác thặc, tưởng ngoài xã hội mới thế chứ FTS tung "đòn gió" tít mù :lolz

P/s:Chẳng biết các chế tính toán như nào, vòng tới con cá vẫn dừng lại số điểm như nó đang có ở H2H, tuổi giề! :cuoideu

vậy cũng mừng :cuoihihi để mụ ý vô địch thì giải mất hết uy tín :cuoihihi