PDA

View Full Version : Fantasy 2015-2016 - Gw 31Pandora
17-03-2016, 09:33 PM
Chè Thái búp xuân mừng khách mới

Cá mòi sông Cả ngược dòng bơi

Điều quan trọng của chơi Fantasy là như vậy, may mắn mới được mùa nhưng cái gì cũng cần đúng thời điểm :D

LX
#
Team
Manager
GW
TOT


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
1
Manocanh Tuyết Chinh (http://fantasy.premierleague.com/entry/199275/event-history/30/)
Mr Robetto
59
1,675


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
2
NC1 (http://fantasy.premierleague.com/entry/70543/event-history/30/)
Ninh Nguyen
64
1,675


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
3
Hưng Nguyễn (http://fantasy.premierleague.com/entry/186479/event-history/30/)
Sir Manhhungctn
74
1,668


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
4
POSCO NAM ĐÀN (http://fantasy.premierleague.com/entry/2074/event-history/30/)
Le Quang Ngoc
62
1,654


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
5
Versace (http://fantasy.premierleague.com/entry/325995/event-history/30/)
BachDienThuSinh trung_cadan
68
1,641


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
6
Milan (http://fantasy.premierleague.com/entry/271442/event-history/30/)
ToanVu 123456
55
1,638


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
7
Apollo XI (http://fantasy.premierleague.com/entry/64757/event-history/30/)
Sir Pandora
73
1,637


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
8
Chienxahanoi (http://fantasy.premierleague.com/entry/480033/event-history/30/)
hai nguyen hung
61
1,625


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
9
LOUIS MAN UTD (http://fantasy.premierleague.com/entry/65032/event-history/30/)
Phùng Duy Thành
69
1,612


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
10
Manchester Tada FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/254182/event-history/30/)
Tuan Alex
71
1,610


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
11
Palace Club KTV (http://fantasy.premierleague.com/entry/348043/event-history/30/)
Sir VM99999
64
1,589


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
12
IRIS-T (http://fantasy.premierleague.com/entry/84884/event-history/30/)
Lâm Nguyên Thao
55
1,567


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
13
Hong Anh FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/333031/event-history/30/)
mr Hao
51
1,565


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
14
Eighteen+ (http://fantasy.premierleague.com/entry/67308/event-history/30/)
Mr. KHANH
55
1,541


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
15
F.B.C. (http://fantasy.premierleague.com/entry/283580/event-history/30/)
Trang to
61
1,538


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
16
Van Quan FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/480365/event-history/30/)
Binh dibui
56
1,535


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
17
My Love (http://fantasy.premierleague.com/entry/229705/event-history/30/)
Mr hp007hp
61
1,520


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
18
Green_Pigs (http://fantasy.premierleague.com/entry/27888/event-history/30/)
piggee D
53
1,517


x
19
LR Team (http://fantasy.premierleague.com/entry/114497/event-history/30/)
Hieu Nguyen
38
1,498


x
20
AC Nockten (http://fantasy.premierleague.com/entry/421815/event-history/30/)
Sir 6789
54
1,490


x
21
Sir_Hai (http://fantasy.premierleague.com/entry/260824/event-history/30/)
do viet hai
61
1,475


x
22
Đường Phố FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/352487/event-history/30/)
Sir Anhtuank11
39
1,470


x
23
T_T super club (http://fantasy.premierleague.com/entry/262172/event-history/30/)
Mr. TranTam
61
1,413

Pandora
17-03-2016, 09:34 PM
Gameweek 30Đường Phố FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/352487/event-history/30/)
39 (http://fantasy.premierleague.com/entry/352487/event-history/30/) - 73 (http://fantasy.premierleague.com/entry/64757/event-history/30/)
Apollo XI (http://fantasy.premierleague.com/entry/64757/event-history/30/)


IRIS-T (http://fantasy.premierleague.com/entry/84884/event-history/30/)
51 (http://fantasy.premierleague.com/entry/84884/event-history/30/) - 57 (http://fantasy.premierleague.com/entry/283580/event-history/30/)
F.B.C. (http://fantasy.premierleague.com/entry/283580/event-history/30/)


NC1 (http://fantasy.premierleague.com/entry/70543/event-history/30/)
64 (http://fantasy.premierleague.com/entry/70543/event-history/30/) - 53 (http://fantasy.premierleague.com/entry/27888/event-history/30/)
Green_Pigs (http://fantasy.premierleague.com/entry/27888/event-history/30/)


LOUIS MAN UTD (http://fantasy.premierleague.com/entry/65032/event-history/30/)
69 (http://fantasy.premierleague.com/entry/65032/event-history/30/) - 55 (http://fantasy.premierleague.com/entry/271442/event-history/30/)
Milan (http://fantasy.premierleague.com/entry/271442/event-history/30/)


Manocanh Tuyết Chinh (http://fantasy.premierleague.com/entry/199275/event-history/30/)
55 (http://fantasy.premierleague.com/entry/199275/event-history/30/) - 61 (http://fantasy.premierleague.com/entry/262172/event-history/30/)
T_T super club (http://fantasy.premierleague.com/entry/262172/event-history/30/)


Eighteen+ (http://fantasy.premierleague.com/entry/67308/event-history/30/)
55 (http://fantasy.premierleague.com/entry/67308/event-history/30/) - 38 (http://fantasy.premierleague.com/entry/114497/event-history/30/)
LR Team (http://fantasy.premierleague.com/entry/114497/event-history/30/)


My Love (http://fantasy.premierleague.com/entry/229705/event-history/30/)
61 (http://fantasy.premierleague.com/entry/229705/event-history/30/) - 67 (http://fantasy.premierleague.com/entry/254182/event-history/30/)
Manchester Tada FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/254182/event-history/30/)


AC Nockten (http://fantasy.premierleague.com/entry/421815/event-history/30/)
42 (http://fantasy.premierleague.com/entry/421815/event-history/30/) - 60 (http://fantasy.premierleague.com/entry/348043/event-history/30/)
Palace Club KTV (http://fantasy.premierleague.com/entry/348043/event-history/30/)


Van Quan FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/480365/event-history/30/)
56 (http://fantasy.premierleague.com/entry/480365/event-history/30/) - 51 (http://fantasy.premierleague.com/entry/333031/event-history/30/)
Hong Anh FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/333031/event-history/30/)


Chienxahanoi (http://fantasy.premierleague.com/entry/480033/event-history/30/)
57 (http://fantasy.premierleague.com/entry/480033/event-history/30/) - 68 (http://fantasy.premierleague.com/entry/325995/event-history/30/)
Versace (http://fantasy.premierleague.com/entry/325995/event-history/30/)

Pandora
17-03-2016, 09:35 PM
+-
#
Team
W
D
L
+
Pts


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
1
Versace (http://fantasy.premierleague.com/entry/325995/event-history/30/)
20
1
9
1,641
61


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
2
Milan (http://fantasy.premierleague.com/entry/271442/event-history/30/)
19
1
10
1,638
58


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
3
Van Quan FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/480365/event-history/30/)
18
1
11
1,535
55


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
4
IRIS-T (http://fantasy.premierleague.com/entry/84884/event-history/30/)
17
1
12
1,567
52


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
5
Manocanh Tuyết Chinh (http://fantasy.premierleague.com/entry/199275/event-history/30/)
17
0
13
1,675
51


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
6
Chienxahanoi (http://fantasy.premierleague.com/entry/480033/event-history/30/)
16
1
13
1,625
49


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
7
NC1 (http://fantasy.premierleague.com/entry/70543/event-history/30/)
16
0
14
1,675
48


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
8
LOUIS MAN UTD (http://fantasy.premierleague.com/entry/65032/event-history/30/)
16
0
14
1,612
48


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
9
Palace Club KTV (http://fantasy.premierleague.com/entry/348043/event-history/30/)
16
0
14
1,589
48


http://cdn.ismfg.net/static/img/same.png
10
Hong Anh FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/333031/event-history/30/)
15
0
15
1,565
45


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
11
F.B.C. (http://fantasy.premierleague.com/entry/283580/event-history/30/)
15
0
15
1,538
45


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
12
My Love (http://fantasy.premierleague.com/entry/229705/event-history/30/)
14
2
14
1,520
44


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
13
Eighteen+ (http://fantasy.premierleague.com/entry/67308/event-history/30/)
14
0
16
1,541
42


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
14
Đường Phố FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/352487/event-history/30/)
13
1
16
1,470
40


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
15
Apollo XI (http://fantasy.premierleague.com/entry/64757/event-history/30/)
13
0
17
1,637
39


x
16
AC Nockten (http://fantasy.premierleague.com/entry/421815/event-history/30/)
12
1
17
1,490
37


x
17
Green_Pigs (http://fantasy.premierleague.com/entry/27888/event-history/30/)
12
0
18
1,517
36


x
18
Manchester Tada FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/254182/event-history/30/)
11
2
17
1,610
35


x
19
LR Team (http://fantasy.premierleague.com/entry/114497/event-history/30/)
11
1
18
1,498
34


x
20
T_T super club (http://fantasy.premierleague.com/entry/262172/event-history/30/)
8
2
20
1,413
26

Pandora
17-03-2016, 09:36 PM
Gameweek 31Apollo XI (http://fantasy.premierleague.com/entry/64757/event-history/30/)
v
My Love (http://fantasy.premierleague.com/entry/229705/event-history/30/)


Manchester Tada FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/254182/event-history/30/)
v
Eighteen+ (http://fantasy.premierleague.com/entry/67308/event-history/30/)


LR Team (http://fantasy.premierleague.com/entry/114497/event-history/30/)
v
Manocanh Tuyết Chinh (http://fantasy.premierleague.com/entry/199275/event-history/30/)


T_T super club (http://fantasy.premierleague.com/entry/262172/event-history/30/)
v
LOUIS MAN UTD (http://fantasy.premierleague.com/entry/65032/event-history/30/)


Milan (http://fantasy.premierleague.com/entry/271442/event-history/30/)
v
NC1 (http://fantasy.premierleague.com/entry/70543/event-history/30/)


Green_Pigs (http://fantasy.premierleague.com/entry/27888/event-history/30/)
v
IRIS-T (http://fantasy.premierleague.com/entry/84884/event-history/30/)


F.B.C. (http://fantasy.premierleague.com/entry/283580/event-history/30/)
v
Chienxahanoi (http://fantasy.premierleague.com/entry/480033/event-history/30/)


Versace (http://fantasy.premierleague.com/entry/325995/event-history/30/)
v
Van Quan FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/480365/event-history/30/)


Hong Anh FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/333031/event-history/30/)
v
AC Nockten (http://fantasy.premierleague.com/entry/421815/event-history/30/)


Palace Club KTV (http://fantasy.premierleague.com/entry/348043/event-history/30/)
v
Đường Phố FC (http://fantasy.premierleague.com/entry/352487/event-history/30/)

Pandora
17-03-2016, 09:38 PM
Lưu ý vòng 3416 Apr 12:45
Norwich
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_12.png
v
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_16.png
Sunderland


16 Apr 15:00
Bournemouth
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_3.png
v
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_8.png
Liverpool


16 Apr 15:00
Everton
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_6.png
v
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_13.png
Southampton


16 Apr 15:00
Man Utd
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_10.png
v
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_2.png
Aston Villa


16 Apr 15:00
Newcastle
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_11.png
v
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_17.png
Swansea


16 Apr 15:00
West Brom
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_19.png
v
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_18.png
Watford


16 Apr 17:30
Chelsea
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_4.png
v
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_9.png
Man City


17 Apr 13:30
Leicester
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_7.png
v
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_20.png
West Ham


17 Apr 16:00
Arsenal
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_1.png
v
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_5.png
Crystal Palace


18 Apr 20:00
Stoke
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_15.png
v
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_14.png
Spurs


19 Apr 19:45
Newcastle

v

Man City


20 Apr 19:45
West Ham

v

Watford


20 Apr 20:00
Liverpool

v

Everton


20 Apr 20:00
Man Utd

v

Crystal Palace


21 Apr 19:45
Arsenal

v

West Brom

Pandora
17-03-2016, 09:42 PM
Tranh chấp nhất tháng 3

#
TT
Team
HLV
TOT


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
1
LOUIS MAN UTD (http://fantasy.premierleague.com/entry/65032/event-history/30/)
Phùng Duy Thành
206


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
2
Palace Club KTV (http://fantasy.premierleague.com/entry/348043/event-history/30/)
Sir VM99999
197


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
3
NC1 (http://fantasy.premierleague.com/entry/70543/event-history/30/)
Ninh Nguyen
189


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
4
T_T super club (http://fantasy.premierleague.com/entry/262172/event-history/30/)
Mr. TranTam
189


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
5
Hưng Nguyễn (http://fantasy.premierleague.com/entry/186479/event-history/30/)
Sir Manhhungctn
188

Pandora
17-03-2016, 09:51 PM
Trận đấu để dự đoán vòng này:20 Mar 13:30
Newcastle
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_11.png
v
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_16.png
SunderlandTrận derby vùng Đông Bắc. Đã 6 trận gần đây, SUN thắng cả, ghi 14 bàn còn NEW thua ê chề cả sân nhà lẫn sân khách và chỉ ghi được 1 bàn. Có tới 28 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ chỉ với 6 trận đó.

Có thể giờ đã khác khi Chích chòe thuê một chuyên gia có thể ko nổi tiếng trong việc chạy đạn nhưng danh tiếng của ông thì ko thể nghi ngờ, HLV giành mọi loại danh hiệu cho ở cấp CLB. Biết đâu dưới bàn tay của Benitez, Chích chòe sẽ biến thành Chích chòe lửa hay những vệt sáng ấy chỉ làm nền để sân khách cũng trở thành sân nhà Ánh Sáng cho Defoe cùng đồng đội.

Hãy dự đoán và nhận thưởng. Thể lệ như cũ.

chienxahanoi
17-03-2016, 10:06 PM
Trận đấu để dự đoán vòng này:20 Mar 13:30
Newcastle
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_11.png
v
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_16.png
SunderlandTrận derby vùng Đông Bắc. Đã 6 trận gần đây, SUN thắng cả, ghi 14 bàn còn NEW thua ê chề cả sân nhà lẫn sân khách và chỉ ghi được 1 bàn. Có tới 28 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ chỉ với 6 trận đó.

Có thể giờ đã khác khi Chích chòe thuê một chuyên gia có thể ko nổi tiếng trong việc chạy đạn nhưng danh tiếng của ông thì ko thể nghi ngờ, HLV giành mọi loại danh hiệu cho ở cấp CLB. Biết đâu dưới bàn tay của Benitez, Chích chòe sẽ biến thành Chích chòe lửa hay những vệt sáng ấy chỉ làm nền để sân khách cũng trở thành sân nhà Ánh Sáng cho Defoe cùng đồng đội.

Hãy dự đoán và nhận thưởng. Thể lệ như cũ.

New thắng chung cuộc 1 - 0, hiệp 1 0 đều. Winadium ghi bàn lập công!

123456
17-03-2016, 10:16 PM
Trận đấu để dự đoán vòng này:20 Mar 13:30
Newcastle
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_11.png
v
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_16.png
SunderlandTrận derby vùng Đông Bắc. Đã 6 trận gần đây, SUN thắng cả, ghi 14 bàn còn NEW thua ê chề cả sân nhà lẫn sân khách và chỉ ghi được 1 bàn. Có tới 28 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ chỉ với 6 trận đó.

Có thể giờ đã khác khi Chích chòe thuê một chuyên gia có thể ko nổi tiếng trong việc chạy đạn nhưng danh tiếng của ông thì ko thể nghi ngờ, HLV giành mọi loại danh hiệu cho ở cấp CLB. Biết đâu dưới bàn tay của Benitez, Chích chòe sẽ biến thành Chích chòe lửa hay những vệt sáng ấy chỉ làm nền để sân khách cũng trở thành sân nhà Ánh Sáng cho Defoe cùng đồng đội.

Hãy dự đoán và nhận thưởng. Thể lệ như cũ.

thay tướng đổi vận,New thắng 2-0

6789
17-03-2016, 10:23 PM
Méc chủ tịch:

Vòng 30 có người vi phạm luật Nockten thì phải? Âm 12 điểm , nhờ chức sắc mở chuyên án điều tra và xét xử nghiêm minh làm gương, thanks :baiphuc1

vuminh999999
17-03-2016, 10:31 PM
Newcastle hòa 2-2. Sunderland đâu có yếu , chủ nhà khó thắng lắm !

Pandora
17-03-2016, 10:34 PM
Méc chủ tịch:

Vòng 30 có người vi phạm luật Nockten thì phải? Âm 12 điểm , nhờ chức sắc mở chuyên án điều tra và xét xử nghiêm minh làm gương, thanks :baiphuc1

Cuối mùa xử luôn thể anh ợ. Vào quỹ hết, hehe. Em biết ai rồi :))

6789
17-03-2016, 10:51 PM
Cuối mùa xử luôn thể anh ợ. Vào quỹ hết, hehe. Em biết ai rồi :))

Nên tuyên án luôn làm gương & để anh em chú ý tránh phạm phải em à :yup

trung_cadan
17-03-2016, 10:57 PM
Không dự đoán , dùng để vào mã 1 ăn gấp nhiều lần còn hơn , he he ...

Pandora
17-03-2016, 11:00 PM
Nên tuyên án luôn làm gương & để anh em chú ý tránh phạm phải em à :yup

Có chế tài rồi mà anh :))

hp007hp
17-03-2016, 11:05 PM
Dự 2 đội cần chân nhau 0-0 cho cuộc chiến xôi them hấp dẫn.
Thể nào nó cũng nổ tung toé cho xem - dự toàn xịt :)

No one
18-03-2016, 05:29 PM
New-Sun, derby buồn nhưng lúc nào cũng máu lửa. Dự 2-1 cho New

anhtuank11
18-03-2016, 11:04 PM
vòng trước ít trận mà BSX giã 73 nháy phục ông bạn luôn

Pandora
19-03-2016, 02:09 AM
vòng trước ít trận mà BSX giã 73 nháy phục ông bạn luôn

May ăn được bộ 3 của Spurs đã 42 điểm còn gì :D

Pandora
19-03-2016, 08:27 AM
Dự đoán NEW 2-1 SUN. Benitez sẽ cứu hộ thành công con tàu sắp đắm mang tên The Toon.

ninhnc
19-03-2016, 11:08 AM
Trận đấu để dự đoán vòng này:20 Mar 13:30
Newcastle
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_11.png
v
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_16.png
SunderlandTrận derby vùng Đông Bắc. Đã 6 trận gần đây, SUN thắng cả, ghi 14 bàn còn NEW thua ê chề cả sân nhà lẫn sân khách và chỉ ghi được 1 bàn. Có tới 28 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ chỉ với 6 trận đó.

Có thể giờ đã khác khi Chích chòe thuê một chuyên gia có thể ko nổi tiếng trong việc chạy đạn nhưng danh tiếng của ông thì ko thể nghi ngờ, HLV giành mọi loại danh hiệu cho ở cấp CLB. Biết đâu dưới bàn tay của Benitez, Chích chòe sẽ biến thành Chích chòe lửa hay những vệt sáng ấy chỉ làm nền để sân khách cũng trở thành sân nhà Ánh Sáng cho Defoe cùng đồng đội.

Hãy dự đoán và nhận thưởng. Thể lệ như cũ.

New - Sun: 3-2: Benitz có chiến thắng đầu tay ở New! zô!!!

piggeeD
19-03-2016, 12:52 PM
Trận đấu để dự đoán vòng này:20 Mar 13:30
Newcastle
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_11.png
v
http://cdn.ismfg.net/static/plfpl/img/badges/badge_16.png
SunderlandTrận derby vùng Đông Bắc. Đã 6 trận gần đây, SUN thắng cả, ghi 14 bàn còn NEW thua ê chề cả sân nhà lẫn sân khách và chỉ ghi được 1 bàn. Có tới 28 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ chỉ với 6 trận đó.

Có thể giờ đã khác khi Chích chòe thuê một chuyên gia có thể ko nổi tiếng trong việc chạy đạn nhưng danh tiếng của ông thì ko thể nghi ngờ, HLV giành mọi loại danh hiệu cho ở cấp CLB. Biết đâu dưới bàn tay của Benitez, Chích chòe sẽ biến thành Chích chòe lửa hay những vệt sáng ấy chỉ làm nền để sân khách cũng trở thành sân nhà Ánh Sáng cho Defoe cùng đồng đội.

Hãy dự đoán và nhận thưởng. Thể lệ như cũ.

New - Sun 1-2, chích chòe lại thua trên sân nhà trước đổi thủ cạnh tranh trực tiếp. Chắc Benitez khó mong trụ hạng

Mr Khanh
19-03-2016, 03:31 PM
2-1 chiến thắng cho New :)

Pandora
19-03-2016, 03:36 PM
Có đến 3 ông dự 2-1. Đúng 2-1 thì mỗi ông chưa được 17k :D

Pandora
19-03-2016, 03:38 PM
Vòng này My Love chắc chả cần mua thêm cầu thủ. Gay to với ông 007 rồi đây. 2 đội có một mớ khác biệt mà sao mình cứ nhìn thấy khác biệt của đội bạn lại ngon hơn đúng kiểu đứng núi này trông núi nọ thế cơ chứ.

No one
19-03-2016, 04:34 PM
Vòng này My Love chắc chả cần mua thêm cầu thủ. Gay to với ông 007 rồi đây. 2 đội có một mớ khác biệt mà sao mình cứ nhìn thấy khác biệt của đội bạn lại ngon hơn đúng kiểu đứng núi này trông núi nọ thế cơ chứ.

Kiểu như vòng trước Ali với Eriksen hả :D

Pandora
19-03-2016, 06:26 PM
Một vòng đấu cực kỳ quan trọng với 3 đội đầu bảng H2H

Số 1 - 58 điểm vs số 3 - 52 điểm

Số 2 - 55 điểm vs số 2 Classic (bằng điểm số 1 Classic)

Mỗi điểm H2H giờ là rất quý, sơ sẩy là mất giải ngay. Ko biết các HLV sẽ tính toán thế nào. Hồi hộp chờ giờ mở cửa "tham quan" :D

Pandora
19-03-2016, 07:05 PM
Những cầu thủ đáng xem tuần này theo đánh giá của phần Scout:


Ashley Williams

Với một trận đấu trên sân nhà trước Aston Villa, Swansea có cơ hội để bước gần hơn tới mốc trụ hạng. Williams đã ghi hai bàn trong tám trận kể từ khi HLV Garry Monk ra đi và số 6 đang là hậu vệ có điểm bonus cao nhất (21) ở mùa giải này.

Đánh giá thêm: Khả năng cản phá của Williams rất tốt, đặc biệt phù hợp với bóng NHA, nhiều bóng bổng. Nhờ đó mà chỉ số CBI tăng lên nhanh và khả năng có bonus cao. Với giá chỉ 4.9 nhưng đội trưởng của Thiên Nga cũng kiếm được số điểm FTS chả kém gì Koscielny hay Eric Dier. Cũng chỉ có Huth của Leicester là có giá thấp hơn mà kiếm được nhiều điểm hơn thôi.


Bertrand Traore

Với Diego Costa bị cấm thi đấu, cầu thủ trẻ này có thể sẵn sàng ra sân và đá cao nhất trên hàng công của Chelsea trong trận tiếp đón West Ham cuối tuần này. Giá chỉ 5.4 và được xếp loại FTS là một tiền vệ, Traore đã ghi được hai bàn thắng và một đường chuyền thành bàn trong ba trận NHA dưới thời Guus Hiddink cho đến nay.

Đánh giá thêm: Mặc dù Hazard khả năng ko thi đấu trận này nhưng đội ngũ tiếp đạn của Chelsea cũng vẫn đáng nể với Oscar, F4, Willian. Đây là một cơ hội để khẳng định mình ko nên bỏ qua của cầu thủ trẻ này. Có thêm 1 chút bất lợi, WH của Bilic ko phải là tay mơ.


Georginio Wijnaldum

Thắng lợi trong trận đấu đầu tiên trên sân nhà lại trước đối thủ cùng trong nhóm trốn xuống hạng Sunderland, vốn dĩ nó là derby Đông Bắc kinh khủng sẽ giúp HLV Rafa Benitez cơ hội hoàn hảo để nhận được sự mến mộ của các cổ động viên Newcastle. Tất nhiên, để chiến thắng được SUN, cần đến những cầu thủ như Wijnaldum. Số 5 đã ghi được 9 bàn mùa này và cả 9 bàn đều trên sân nhà, nhiều hơn bất kỳ tiền vệ nào khác ở một trận đấu mà đối thủ chỉ giữ được sạch lưới 1 trận duy nhất cho đến giờ trong mùa giải này.

Đánh giá thêm: Vấn đề của NEW giờ là hàng công quá cùn, Mitrovic còn lâu mới theo được thần tượng Alan Shearer còn Cisse thì chắc quả khó đá vào hơn quả dễ. Trận này, số 5 chuyền cho Perez hay Sissoko có khi tỉ lệ thành bàn còn cao hơn :D


Alexis Sanchez

ARS chỉ còn một mục tiêu, ko phải vô địch nữa mà chỉ là giữ ghế tốp 4. Sanchez ko muốn nghỉ ngơi dù được cho nghỉ để góp sức vào những trận chiến khốc liệt cuối cùng ấy. Tuyền thủ Chile này đang nổ súng trở lại, một bàn gỡ hòa muộn màng trước Spurs ở vòng 29 và giờ khi pháo đã thông nòng, mọi chuyện có thể xảy ra, đặc biệt là khi đội chủ nhà sân Goodison Park phải vào lưới nhặt bóng nhiều nhất trên sân nhà hơn bất cứ đội nào khác trong mùa giải này.


Salomon Rondon

Mới là mùa NHA đầu tiên nên Rondon có vẻ bắt nhịp chậm và giờ thì cầu thủ có giá chỉ 6.5 này đang trở thành một trong cầu thủ đáng chú của FTS. Số 33 này đã ghi được 4 bàn thắng và có 1 đường chuyền thành bàn trong 6 trận đấu vừa qua. Giờ là 2 trận đấu khá dễ để Rondon ghi bàn khi đối thủ chỉ là 2 trong 4 đội cuối bảng. Tuần sau là SUN trên sân khách và tuần này là NOR trên sân nhà.

Pandora
19-03-2016, 07:47 PM
Vòng 31 xem như đã bắt đầu.

Mời các chuyên gia lên tiếng đánh giá trước khi bóng lăn :D

Pandora
19-03-2016, 07:49 PM
EVERTON TEAM NEWS

Team to play Arsenal: Robles, Coleman, Jagielka, Funes Mori, Baines, McCarthy, Besic, Lennon, Barkley, Cleverley, Lukaku.

Subs: Stones, Kone, Niasse, Deulofeu, Osman, Howard, Galloway.


ARSENAL TEAM NEWS

Team to play Everton: Ospina, Bellerin, Gabriel, Koscielny, Monreal, Coquelin, Elneny, Iwobi, Ozil, Sanchez, Welbeck.

Subs: Gibbs, Mertesacker, Giroud, Walcott, Chambers, Campbell, Macey.

hainodie
19-03-2016, 07:55 PM
2-0 cho chích chòe. Dự trận này mấy ai có cầu thủ ta

hainodie
19-03-2016, 07:57 PM
Sau 2 vòng nỗ lực sir hai đã tăng được một hạng. Tiếp tục con đường vượt cạn

Pandora
19-03-2016, 07:58 PM
2-0 cho chích chòe. Dự trận này mấy ai có cầu thủ ta

Derby thành Manchester chán bỏ xừ.

EVE vs ARS cũng chả có gì hay ho lắm.

Derby Đông Bắc bao giờ cũng hấp dẫn, càng có lí do để "oánh nhau" to khi 2 đội đang có khả năng dính XÔI.

hainodie
19-03-2016, 08:04 PM
Bác chủ tịch nghê nhỉ. đầu mùa lẹt đẹt thế mà giờ tranh chức vô địch. Uống thuốc tăng lực hả?

Pandora
19-03-2016, 08:15 PM
Bác chủ tịch nghê nhỉ. đầu mùa lẹt đẹt thế mà giờ tranh chức vô địch. Uống thuốc tăng lực hả?

May mắn thì được hạng 3 thôi, vô vào mắt.

Congaco_H1R5
19-03-2016, 08:24 PM
Có ít nhất một cặp tuột quần chíp ra chơi BB vs C3 :D, 2 thằng thể nào cũng có 1 thằng phí chíp =))

Pandora
19-03-2016, 08:28 PM
Hay quá. VERSACE tụt chíp HÀNG HIỆU màu đỏ có dòng chữ Bay Bướm Bench Boost để đấu với đội của HLV ĐI BỘ VỀ QUÊ, nhầm, dibui - VĂN QUÁN FC. Đội này cũng ghê gớm tụt chíp màu trắng tinh khôi NGỌC TRINH TRIPLE C.

Pandora
19-03-2016, 08:33 PM
Trừ bớt

VERSACE: Simpson + Butland, Firmino, Willian, Dier, Rangel, Siggy, Aguero

VĂN QUÁN FC: Huth + Barkley, Eriksen, Lukaku + Kane

Cửa ăn của HLV dibui thấp dần đi rồi khi Cadan chơi trùng C

trung_cadan
19-03-2016, 08:43 PM
Con dibui định hãm hại bà ở cánh đồng Quỳnh Lôi là không được ...:tea ... bà quyết lửa cháy thành Đại La với mày phen này ... : xoatay ...

123456
19-03-2016, 09:21 PM
bận quá quên tranfer luôn :buon

pduythanh
19-03-2016, 09:35 PM
Tự nhiên Kompany bị chấn thương :buon buồn muốn khóc quá! :tlkhocloc

dibui
19-03-2016, 10:18 PM
Con dibui định hãm hại bà ở cánh đồng Quỳnh Lôi là không được ...:tea ... bà quyết lửa cháy thành Đại La với mày phen này ... : xoatay ...

Con gà dùng Bay Bướm Bench Boost vòng này phí quá. Để đá bù dùng có phải được nhiều điểm ko ?

dibui
19-03-2016, 10:20 PM
Tỉ số Everton 0 - 2 Arsenal. Giờ Lukaku ghi bàn Barkley asit là con gà lại khóc ngay

trung_cadan
19-03-2016, 10:31 PM
Con gà dùng Bay Bướm Bench Boost vòng này phí quá. Để đá bù dùng có phải được nhiều điểm ko ?

Phí hay không kệ tao , sao mày không để chip đến vòng đấy mà dùng cho cao điểm ???

dibui
19-03-2016, 10:36 PM
Phí hay không kệ tao , sao mày không để chip đến vòng đấy mà dùng cho cao điểm ???


Tao vẫn còn 2 chip mà , chỉ tiếc cho con gà nếu để dành có khi ăn cup ở ca 2 giải

trung_cadan
19-03-2016, 10:43 PM
Tao vẫn còn 2 chip mà , chỉ tiếc cho con gà nếu để dành có khi ăn cup ở ca 2 giải

Thôi không phải mèo khóc chuột , chip mà không biết dùng thì cũng như không , đến đó tao tự có đường binh hợp lý , không phải lo cho cậu :tlbc:tlbc:tlbc ...

dibui
19-03-2016, 10:45 PM
Thôi không phải mèo khóc chuột , chip mà không biết dùng thì cũng như không , đến đó tao tự có đường binh hợp lý , không phải lo cho cậu :tlbc:tlbc:tlbc ...
:tlhoanho:tlhoanho:tlhoanho

Congaco_H1R5
19-03-2016, 10:48 PM
Berllrin có 3 bonus chip chip heheheh

Pandora
19-03-2016, 10:53 PM
Ối giời ơi, vứt 7 điểm ở ngoài rồi.

Bellerin 12 điểm trận này :((

Pandora
19-03-2016, 10:56 PM
Trận đấu VERSACE vs VĂN QUÁN FC kết thúc nghiêng về đội chíp ĐỎ chỉ trong nốt đầu tiên. dibui out sớm còn Cadan thỏa mãn :D

trung_cadan
19-03-2016, 11:04 PM
Trận đấu VERSACE vs VĂN QUÁN FC kết thúc nghiêng về đội chíp ĐỎ chỉ trong nốt đầu tiên. dibui out sớm còn Cadan thỏa mãn :D

Dù rằng đời ta thích hoa hồng , kẻ thù buộc ta ôm cây súng mà lị :tea ...

Pandora
19-03-2016, 11:36 PM
West Ham mở tỉ số. Ko phải là cái tên đc mong chờ Payet mà là Lanzini và ko assist.

Stoke cũng ghi bàn và cũng phải cái tên đc gửi gắm Arnautovic mà là Walters, assist Bardsley

Pandora
19-03-2016, 11:40 PM
Mahrez - Vardy mở tỉ số. Sir Ranieri :)

trung_cadan
19-03-2016, 11:41 PM
Cái bộ đôi Vardy với Mahrez khiếp thật đấy, quá hâm mộ bác thợ hàn Ranieri... Mong Lei vô địch... tlcdv

Pandora
19-03-2016, 11:58 PM
F4 sút phạt thành bàn. Quá đẹp. Os assist. Hay :)

Congaco_H1R5
20-03-2016, 12:28 AM
vòng đấu của các đội khách

123456
20-03-2016, 12:29 AM
ko tranfer vòng này có vẻ tươi :tlkdcuoi

pduythanh
20-03-2016, 12:58 AM
Anh Cá rán vô địch rồi! :hoa2 tỉnh thật!!!

hp007hp
20-03-2016, 01:00 AM
Hỏng rồi, dự bị nhiều điểm, muốn chọn khác C nên khó rồi :(

trung_cadan
20-03-2016, 01:01 AM
Anh Cá rán vô địch rồi! :hoa2 tỉnh thật!!!

Không không , đường còn dài , năm ngoái anh cũng suýt vô địch đấy :D ...

Chưa đâu chưa đâu , 3 đến 6 điểm dẫn trước đã là cái gì ...

Rất hay thua thằng Dibui , nên nay phải phập bằng được nó , trận 6 điểm , khả năng có huy chương là khá sáng nếu nuốt được trận này ... :tea ...

Pandora
20-03-2016, 01:09 AM
@007: ông lo gì. 21 + Silva vẫn khá ngon so với Aguero, Kane, Alli, Siggy, VVD, 2 New mà

123456
20-03-2016, 01:16 AM
Lei năm nay đá giống nhà vô địch quá,toàn ăn 1-0

Pandora
20-03-2016, 10:38 AM
16 + Silva vs Aguero, Kane, Alli, Wijnaldum, Janmaat, VVD. Vẫn hồi hộp.

hao nam dong
20-03-2016, 06:12 PM
Quên không chỉnh đội hình rồi,vẫn để C từ vòng trước

trung_cadan
20-03-2016, 07:09 PM
Quên không chỉnh đội hình rồi,vẫn để C từ vòng trước

Không có mục tiêu phát là chểnh mảng lắm ...

pduythanh
20-03-2016, 08:14 PM
Không có mục tiêu phát là chểnh mảng lắm ...

Hôm nào nhận CUP cho em chụp ảnh ké với nhà vô địch cái nhé :tlkdcuoi Tiện em mượn CUP chụp kiểu cho Haoai huynh nhé! :D

anhtuank11
20-03-2016, 08:17 PM
vòng này chuyển kép ko biết đội em thoát được nhóm xôi không, khó khăn quá

123456
20-03-2016, 08:57 PM
Firmino chấn thương ko thi đấu :)) thua rồi :))

Pandora
20-03-2016, 09:04 PM
Firmino chấn thương ko thi đấu :)) thua rồi :))

Tin này có từ tối qua mà. Lo cái gì, biết đâu Afobe của chú lại làm hat-trick thì sao :D

123456
20-03-2016, 09:18 PM
Tin này có từ tối qua mà. Lo cái gì, biết đâu Afobe của chú lại làm hat-trick thì sao :D

tin ko rõ ràng,75% vẫn nhiều hy vọng mà a :)) may sao Townsend trận này đá chính.hy vọng vào cặp đôi New vòng này thôi

Pandora
20-03-2016, 09:28 PM
Xem derby Tyne-wear buồn nhất trong lịch sử nào :D

123456
20-03-2016, 09:52 PM
đậu xanh,Liver ăn bàn mà thấy nhói lòng :))

Pandora
20-03-2016, 10:24 PM
3 cầu thủ đá lượt 20.30 chán quá. Hehe. Đi cafe tí về xem Kane làm hat-trick vậy :D

Mr Khanh
20-03-2016, 10:36 PM
Các pác cho em hỏi tí xíu :-> Năm lay ọp ẹp cuối mùa ở đâu đới ạ ;)) để em còn bỏ nhợn từ giờ lấy xèng mua vé rẻ ;))

pduythanh
20-03-2016, 11:19 PM
Pele có đáng đầu tư không nhỉ các bác ơi :suynghi1 02 vòng liên tiếp ăn vã điểm rồi. Thèm quá!!!! :D

Robetto
20-03-2016, 11:26 PM
Em biểu quyết năm nay cho ra Phú Quốc họp :lolz

Congaco_H1R5
20-03-2016, 11:42 PM
Em biểu quyết năm nay cho ra Phú Quốc họp :lolz
Quả thẳng Thái lan luôn đi chứ ra PQ làm gì :))

Pandora
21-03-2016, 12:13 AM
Off cuối mùa ở Đồ Sơn, bỏ lợn đê :))

Pandora
21-03-2016, 12:17 AM
Harry Kane mà ghi 5 bàn có khi Dibui lại thắng Cadan ấy nhỉ :)

hp007hp
21-03-2016, 12:17 AM
Silva nổ cái anh nhờ, trận trước xịt anh đã thua rồi :(

hp007hp
21-03-2016, 12:19 AM
Hic kane 2 nháy rồi, tự nhiệm trận này lại soi ông Chủ tịch, cứ đường ta ta đi có ngon không

Congaco_H1R5
21-03-2016, 12:19 AM
MC thủng mịa nó rồi Lingrad ghi bàn hay seo ý
Không phải - thằng nhóc Rashford (http://fantasy.premierleague.com/entry/84884/event-history/31/#629) !!!

Congaco_H1R5
21-03-2016, 12:21 AM
Kane 2 nhay , Ali liếm một chút cũng ngon

Pandora
21-03-2016, 12:44 AM
Chắc là yên tâm lấy về 3 điểm trong túi hp007hp roài :)

Pandora
21-03-2016, 12:45 AM
Trận này Kane ko làm hat-trick là hơi phí

chienxahanoi
21-03-2016, 01:00 AM
Để một rổ điểm ở ngoài và thua tức tưởi !!! :(

Pandora
21-03-2016, 01:13 AM
Đang có bất ngờ xảy ra. Tạm thời đến giờ Văn Quán 83 điểm, Versace 79 điểm :)

chienxahanoi
21-03-2016, 01:15 AM
Đang có bất ngờ xảy ra. Tạm thời đến giờ Văn Quán 83 điểm, Versace 79 điểm :)

Biến căng!!!

Pandora
21-03-2016, 01:19 AM
Versace còn Dier, Aguero vs Eriksen, Kane + 4 của Văn Quán FC. Dier có sạch lưới thì Versace vẫn phải trông chờ Aguero nổ vì Kane bonus 3 gần như chắc chắn. Cứ thế này hết trận, Versace thua 2 điểm. Căng phết

vuminh999999
21-03-2016, 01:23 AM
Nuôi thằng Eriksen mãi hôm nay nó mới trả ơn được một quả. chưa bao giờ ăn cái nhất tháng. Trước trận có gọi riêng hắn ra: mày phải cố lên anh còn mỗi mục tiêu này thôi nhóc à :battay

Pandora
21-03-2016, 01:27 AM
Khiếp, hàng phòng ngự của Palace khủng quá

chienxahanoi
21-03-2016, 01:28 AM
Mình chỉ có cửa là Sagna ghi bàn cho MC !!! lạy giời !!!

Pandora
21-03-2016, 01:28 AM
Tỉ số đến phút 70:

Versace 92

Văn Quán 93!!!

trung_cadan
21-03-2016, 01:29 AM
Aguero cố lên lấy điểm về cho anh :tea.

vuminh999999
21-03-2016, 01:30 AM
Versace còn Dier, Aguero vs Eriksen, Kane + 4 của Văn Quán FC. Dier có sạch lưới thì Versace vẫn phải trông chờ Aguero nổ vì Kane bonus 3 gần như chắc chắn. Cứ thế này hết trận, Versace thua 2 điểm. Căng phết

Bỏ mịa , tính cua trong lõ rồi, 2 thằng này sao điểm cao thế hả trời ........

Pandora
21-03-2016, 01:30 AM
Thêm tin buồn cho Versace là Milan đang dẫn NC1 do HLV Ninh còi để C Aguero

Pandora
21-03-2016, 01:32 AM
Palace ăn giải tháng còn gì anh

vuminh999999
21-03-2016, 01:38 AM
Tính giải tháng ntn hả bsx, quên mia nó rồi

Pandora
21-03-2016, 01:43 AM
Điểm a đang nhì tháng trước vòng này. Mà điểm vòng này a cao thế còn gì

Congaco_H1R5
21-03-2016, 01:44 AM
status lúc nửa đêm
nằm nghe tiếng gầm gừ của sư tử mà lại nhớ tiếng meo meo dịu dàng ,êm ái của mèo
Hihihi, đế liên quan gì đến Fantasy :))

Pandora
21-03-2016, 01:48 AM
Versace năm nay chiến ác ghê, tranh chấp vô địch cả H2H lẫn Classic. Cố lên

vuminh999999
21-03-2016, 01:55 AM
Giải tháng còn vòng sau nữa hả BSX ? Mịa, chúng nó cứ tranh chấp điên cuồng cái cub, mình có mỗi mục tiêu nho nhỏ này thôi :venhvao

Pandora
21-03-2016, 01:58 AM
Thật là quá kịch tính ở H2H năm nay.

Milan đặt C Kane ăn NC1 đặt C Aguero và được 58 điểm H2H

Versace bật chip BB nhưng vẫn thua Văn Quán FC bật chíp Triple C Kane chỉ ít điểm

Thứ hạng H2H tốp 3 sau vòng này

1. Versace 61 điểm

2. Milan 61 điểm

3. Văn Quán FC 58 điểm


Bên Classic cũng sẽ có những thay đổi khi Versace chen chân vào tốp 3 thành công khi điểm cực cao trong khi các đội đầu bảng Classic điểm chỉ tầm 70-80

Pandora
21-03-2016, 01:58 AM
Giải tháng còn vòng sau nữa hả BSX ? Mịa, chúng nó cứ tranh chấp điên cuồng cái cub, mình có mỗi mục tiêu nho nhỏ này thôi :venhvao

Anh ăn chắc giải tháng 3 rồi. Trận tới tháng 4 rồi anh ơi.

Pandora
21-03-2016, 01:59 AM
Tranh chấp nhất tháng 3

#
TT
Team
HLV
TOT


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
1
LOUIS MAN UTD (http://fantasy.premierleague.com/entry/65032/event-history/30/)
Phùng Duy Thành
206


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
2
Palace Club KTV (http://fantasy.premierleague.com/entry/348043/event-history/30/)
Sir VM99999
197


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
3
NC1 (http://fantasy.premierleague.com/entry/70543/event-history/30/)
Ninh Nguyen
189


http://cdn.ismfg.net/static/img/down.png
4
T_T super club (http://fantasy.premierleague.com/entry/262172/event-history/30/)
Mr. TranTam
189


http://cdn.ismfg.net/static/img/up.png
5
Hưng Nguyễn (http://fantasy.premierleague.com/entry/186479/event-history/30/)
Sir Manhhungctn
188Đây anh nhé.

trung_cadan
21-03-2016, 02:00 AM
Đúng là bóng đá như trò ma , hôm nay Firmino không được đá đã là 1 điều không hay rồi ...

Tsb nhà nó lại phải coi như làm lại từ đầu , he he ...

Một kịch bản hôm nay lường trước với con Hải ếch ộp đã diễn ra gần như không sai tí nào , sợ thật :D ... Tuy nhiên thua trận này có đúng 1 điều an ủi là vớ vẩn ăn cái Class :D

Bánh kẹo hỏng hết rồi :tea ...

dibui
21-03-2016, 02:02 AM
Thằng bạn cứt trận này vớ vẫn lại toi :tlhoanho

dibui
21-03-2016, 02:04 AM
2 thằng đệ mình đều ghi bàn đúng là ko phụ công anh tin tưởng: xoatay

trung_cadan
21-03-2016, 02:04 AM
Thằng bạn cứt trận này vớ vẫn lại toi :tlhoanho

Mày chào mào đỏ đít thật , câm như hến từ hôm qua đến giờ lại được thể bật loa ... :baiphuc1:baiphuc1:baiphuc1

Pandora
21-03-2016, 02:06 AM
Xin lỗi, đừng quên nhà vô địch H2H mùa đông. Vòng này Cao Nguyên gió lộng phết 79 điểm chưa bonus Kane C nhưng cũng đủ thắng Lợn Xanh có cả Walker + Eriksen cũng Kane C và đang 74 điểm.

Vừa đủ để bác Gà hơn 2 điểm và giành 3 điểm H2H. 55 điểm xếp thứ 4 H2H chỉ kém 2 đội đầu 6 điểm và thứ 3 Văn Quán FC 1 trận thắng. Cũng chưa biết thế nào mà lần :D

Pandora
21-03-2016, 02:06 AM
Mày chào mào đỏ đít thật , câm như hến từ hôm qua đến giờ lại được thể bật loa ... :baiphuc1:baiphuc1:baiphuc1

Hôm qua lên tiếng roài nhưng Lukaku xịt :D

dibui
21-03-2016, 02:06 AM
Mày chào mào đỏ đít thật , câm như hến từ hôm qua đến giờ lại được thể bật loa ... :baiphuc1:baiphuc1:baiphuc1

Loa thì phải bật đúng thời điểm chứ:leuleu7

trung_cadan
21-03-2016, 02:08 AM
Các anh em hàng hiệu Versace sẽ tạm quên kết quả trận này , quyết tâm tập luyện hết mình cho các lượt đấu tới ...

ĐEN THÔI ĐỎ QUÊN MỊA NÓ ĐÊ , HÊ HÊ ... :tlkdcuoi ...

Pandora
21-03-2016, 02:08 AM
Loa thì phải bật đúng thời điểm chứ:leuleu7

Được đấy dibui. Cố gắng làm tí giải chứ. Chả lẽ chơi 5 năm mà ko có cái gì dắt lưng à. Anh em xung quanh giải giếc đầy mình cả :))

dibui
21-03-2016, 02:08 AM
Đang tiếc là định mua thang Pellè mà lại thôi, ko ngờ 2 thằng đệ nó lại lên đồng

Pandora
21-03-2016, 02:11 AM
Ngoài câu chuyện bác Gà làm 1 hơi 13 trận bất bại. Đến Mr No One vùng lên từ sau quả Williams 15 điểm, bật ngược trận bán kết hay tứ kết rồi vô địch cúp Karaoke Palace. Đến giờ là câu chuyện 2 chíp đấu nhau. Mùa giải Fantasy đầy bất ngờ như chuyện Leicester đang dẫn đầu giải vậy. MK, ông Chiến quẩy năm nay vô địch Classic cho nó giống Leicester :D

vuminh999999
21-03-2016, 02:11 AM
Chíp C của Dibui hiệu quả quá , nếu dibui dùng chip như của Cadan thì về nhì rồi , dã man thật

Pandora
21-03-2016, 02:12 AM
Mai có khi tôi ghé Văn Quán làm cái phỏng vấn nhể, dibui :D

trung_cadan
21-03-2016, 02:13 AM
Chíp C của Dibui hiệu quả quá , nếu dibui dùng chip như của Cadan thì về nhì rồi , dã man thật

Huynh phải thừa nhận nó quá đỏ đê ...

dibui
21-03-2016, 02:14 AM
Được đấy dibui. Cố gắng làm tí giải chứ. Chả lẽ chơi 5 năm mà ko có cái gì dắt lưng à. Anh em xung quanh giải giếc đầy mình cả :))

Cứ đá thôi được trận nào hay trận dấy. Xem lịch thi đấu còn lại thấy xương quá(mỗi trận gặp thím 6 là mềm: xoatay)
Với lại cũng ko muốn giải kết thúc sớm quá ae lại mất hứng

dibui
21-03-2016, 02:15 AM
Chíp C của Dibui hiệu quả quá , nếu dibui dùng chip như của Cadan thì về nhì rồi , dã man thật

Em nhìn đội hình rồi anh. Hàng em lởm hơn nếu dùng chip như nó em toi chắc

Pandora
21-03-2016, 02:19 AM
Thế này vòng 34 gặp Văn Quán FC có khi Apollo XI nên để thua cho giải hấp dẫn =))

trung_cadan
21-03-2016, 02:21 AM
Em nhìn đội hình rồi anh. Hàng em lởm hơn nếu dùng chip như nó em toi chắc

Phét vừa thôi , chết cmnr chẳng qua tao quá đen nên mày được thể hót váng giời ...

dibui
21-03-2016, 02:22 AM
Thế này vòng 34 gặp Văn Quán FC có khi Apollo XI nên để thua cho giải hấp dẫn =))

Chuận chuận ông ơi

dibui
21-03-2016, 02:24 AM
Phét vừa thôi , chết cmnr chẳng qua tao quá đen nên mày được thể hót váng giời ...

15 thằng đá 11 không thắng được thì phải công nhận đẳng cấp của bạn đi chứ đen gì:tlhoanho

trung_cadan
21-03-2016, 02:25 AM
15 thằng đá 11 không thắng được thì phải công nhận đẳng cấp của bạn đi chứ đen gì:tlhoanho

14 đá 12 , chứ không phải 15 đá 11 :D ...

Pandora
21-03-2016, 02:32 AM
Firmino mà đá và ko assist, ghi bàn thì cả 2 đội Versace - Văn Quán cùng 100 điểm !!!

Congaco_H1R5
21-03-2016, 06:52 AM
Xin lỗi, đừng quên nhà vô địch H2H mùa đông. Vòng này Cao Nguyên gió lộng phết 79 điểm chưa bonus Kane C nhưng cũng đủ thắng Lợn Xanh có cả Walker + Eriksen cũng Kane C và đang 74 điểm.

Vừa đủ để bác Gà hơn 2 điểm và giành 3 điểm H2H. 55 điểm xếp thứ 4 H2H chỉ kém 2 đội đầu 6 điểm và thứ 3 Văn Quán FC 1 trận thắng. Cũng chưa biết thế nào mà lần :D
Vất anh ra ngoài lề đi đừng tính - hihii, vô địch mùa đông là được , mấy đệ cứ tranh cụp vàng để đi vào ngồi đền của những huyền thoại hehehe, anh thích vào nơi khác :p

Congaco_H1R5
21-03-2016, 07:01 AM
Lần đầu tiên thấy dibui bung ra hàng loạt cái comments , không biết có đủ để bù cho 1-2 vong nào đó im hơi lặng tiếng quên còm không nhở - hơ hơ.
Chúc mưng chiên thắng kịch tính của dibui nhé, và cũng không quên chia buôn với con cá khi bật chip BB , điểm cao ngất trời mà vẫn thua ...
dù sao vẫn dẫn đầu H2H với chỉ số phụ cực tốt...
ĐEN thôi, ĐỎ quên mịa nó đi =))

pduythanh
21-03-2016, 07:56 AM
Ơ ơ ơ!!! Hôm thứ 7 có vụ nổ boom ầm trời bên khu Văn Phú, hôm qua CN lại có quả boom nguyên tử nổ bên khu Văn Quán hả các bác ơi :botay :lenlut :tlkhocloc Đúng là em nhận định loạt ba trân của anh Cá xương xẩu quá mà :buon

123456
21-03-2016, 08:26 AM
đề nghị ông chủ tịt mở cuộc điều tra NC1 cố tình nhường Milan trận này :botay làm j có chuyện đặt Aguero (C) vô duyên thế :botay

Manhhungctn
21-03-2016, 09:48 AM
đề nghị ông chủ tịt mở cuộc điều tra NC1 cố tình nhường Milan trận này :botay làm j có chuyện đặt Aguero (C) vô duyên thế :botay

Kun có duyên ghi bàn derby ManU, đặt C trận này cũng có lí mà.

piggeeD
21-03-2016, 10:10 AM
đá sao cũng thua :buon:buon các bác năm nay làm lợn 7 món đủ rồi, giờ còn 8 vòng mà cứ vỗ mặt em tới tấp là năm sau ko còn lợn đâu mà ăn :tlkhocloc:tlkhocloc

Pandora
21-03-2016, 10:42 AM
Chúc mừng Hưng Nguyễn lên số 1 Classic nhé. Tân binh được mềnh đánh giá cao đầu mùa :D

Manhhungctn
21-03-2016, 11:01 AM
:cuoihihi
Chúc mừng Hưng Nguyễn lên số 1 Classic nhé. Tân binh được mềnh đánh giá cao đầu mùa :D

Thanks anh, tại bác cứ dọa chiếm vị trí số 3 làm e lại phải cố sang vị trí khác.

Congaco_H1R5
21-03-2016, 11:16 AM
đá sao cũng thua :buon:buon các bác năm nay làm lợn 7 món đủ rồi, giờ còn 8 vòng mà cứ vỗ mặt em tới tấp là năm sau ko còn lợn đâu mà ăn :tlkhocloc:tlkhocloc
I'm very sorry :(

123456
21-03-2016, 12:48 PM
Kun có duyên ghi bàn derby ManU, đặt C trận này cũng có lí mà.

đội Milan yếu mà các ông mạnh gặp toàn chấp (C) với cất điểm ở ngoài :botay e thắng mà chả phục tí nào cả :botay

No one
21-03-2016, 02:28 PM
Sai lầm khâu chọn C làm khoảng cách trên League bị nới rộng rồi :((

6789
21-03-2016, 05:00 PM
Hình như thằng dibui cmt cái gì về Nockten giọng có vẻ "cửa trên" , anh còn đầy đủ các loại vũ khí để hầu chú chu đáo :battay. Đằng nào thì cũng "hết gạo" rồi :lolz

À, có ai nhìn thấy thánh Mỳ ở đâu rồi không? :cuoideu

HNN
21-03-2016, 05:03 PM
Kể vòng nào cũng như vòng này thì comment rôm rả nhỉ :binglaklu

Pandora
21-03-2016, 06:52 PM
Hình như thằng dibui cmt cái gì về Nockten giọng có vẻ "cửa trên" , anh còn đầy đủ các loại vũ khí để hầu chú chu đáo :battay. Đằng nào thì cũng "hết gạo" rồi :lolz

À, có ai nhìn thấy thánh Mỳ ở đâu rồi không? :cuoideu

Lượt đi AC Nockten thua tất Versace, Milan, Van Quan FC, Iris-T nhưng lượt về đội bóng của Sir 6789 rất khác, hòa Milan, đá bại Versace. Ko biết 2 trận gặp đội đang hạng 3 và 4 H2H sẽ như thế nào.

Pandora
21-03-2016, 08:05 PM
Sốc!!!

Có lẽ nên bán thôi.

(bongdaplus.vn) Oezil tuyên bố rời Arsenal nếu Wenger còn tại vị

Tiền vệ Mesut Oezil vừa gây ngạc nhiên lớn khi ra tối hậu thư cho Arsenal: sẽ rời khỏi sân Emirates nếu HLV Arsene Wenger vẫn còn tại vị mùa giải tới.

Nhiều năm trở lại đây, Arsenal dưới sự dẫn dắt của Wenger, họ liên tục vấp ngã trong các cuộc đua vô địch dù có thời điểm tạo ra được lợi thế rất lớn. Một số bộ phận CĐV Pháo thủ đã quá chán nản với chu trình tệ hại của Arsenal, đòi BLĐ sa thải HLV Wenger.

Giờ đây, đến lượt cầu thủ lên tiếng tỏ vẻ bất mãn với ông thầy người Pháp. Đáng ngạc nhiên khi người đó là Mesut Oezil. Theo từ Don Balon ở Tây Ban Nha, Oezil thất vọng vì những thất bại của Pháo thủ ở các đấu trường quan trọng. Tâm trạng đó của Oezil càng trầm trọng khi Arsenal bị Barcelona đánh bại một cách dễ dàng ở Champions League.

Tiền vệ người Đức muốn Arsenal có một sự thay đổi để hướng tới các danh hiệu, hoặc anh sẽ ra đi, trở về Tây Ban Nha khoác áo các đội bóng lớn như Real Madrid hay Atletico để tim kiếm chức vô địch.

Pandora
21-03-2016, 08:16 PM
Đừng coi thường MU của Cadan :D

Thành tích đối đầu của Man United với các đội bóng lớn ở Premier League mùa này

+ Man United 1-0 Tottenham (8/8/2015)

+ Man United 3-1 Liverpool (12/9/2015)

Lượt về: Liverpool 0-1 Man United (17/1/2016)

+ Arsenal 3-0 Man United (4/10/2015)

Lượt về: Man United 3-2 Arsenal (28/2/2016)

+ Man United 0-0 Man City (25/10/2015)

Lượt về: Man City 0-1 Man United (20/3/2016)

+ Leicester 1-1 Man United (29/11/2015)

+ Man United 0-0 Chelsea (29/12/2015)

Lượt về: Chelsea 1-1 Man United (7/2/2016)

123456
21-03-2016, 08:39 PM
Sốc!!!

Có lẽ nên bán thôi.

(bongdaplus.vn) Oezil tuyên bố rời Arsenal nếu Wenger còn tại vị

Tiền vệ Mesut Oezil vừa gây ngạc nhiên lớn khi ra tối hậu thư cho Arsenal: sẽ rời khỏi sân Emirates nếu HLV Arsene Wenger vẫn còn tại vị mùa giải tới.

Nhiều năm trở lại đây, Arsenal dưới sự dẫn dắt của Wenger, họ liên tục vấp ngã trong các cuộc đua vô địch dù có thời điểm tạo ra được lợi thế rất lớn. Một số bộ phận CĐV Pháo thủ đã quá chán nản với chu trình tệ hại của Arsenal, đòi BLĐ sa thải HLV Wenger.

Giờ đây, đến lượt cầu thủ lên tiếng tỏ vẻ bất mãn với ông thầy người Pháp. Đáng ngạc nhiên khi người đó là Mesut Oezil. Theo từ Don Balon ở Tây Ban Nha, Oezil thất vọng vì những thất bại của Pháo thủ ở các đấu trường quan trọng. Tâm trạng đó của Oezil càng trầm trọng khi Arsenal bị Barcelona đánh bại một cách dễ dàng ở Champions League.

Tiền vệ người Đức muốn Arsenal có một sự thay đổi để hướng tới các danh hiệu, hoặc anh sẽ ra đi, trở về Tây Ban Nha khoác áo các đội bóng lớn như Real Madrid hay Atletico để tim kiếm chức vô địch.

hôm bữa ngồi nói chuyện với mấy ông ở công ty,bảo Ars vô dụng chỉ thương mỗi Oezil :)) 1 cầu thủ lớn như vậy mà bị thui chột bởi lão hà tiện Wenger thì đúng là tội nghiệp :))

Pandora
22-03-2016, 12:02 AM
Sắp đá bù, có khi cầu thủ này lại ngon :D

Với màn trình diễn xuất sắc thời gian qua, tiền đạo Alex Iwobi chuẩn bị được BLĐ Arsenal tưởng thưởng một bản hợp đồng mới với mức lương tăng hơn 10%. Theo đó, tài năng trẻ 19 tuổi có thể nhận số tiền 10.000 bảng/tuần thay vì mức lương dưới 1.000 bảng/tuần hiện nay.

dangtrang90
22-03-2016, 12:15 AM
Đừng coi thường MU của Cadan :D

Thành tích đối đầu của Man United với các đội bóng lớn ở Premier League mùa này

+ Man United 1-0 Tottenham (8/8/2015)

+ Man United 3-1 Liverpool (12/9/2015)

Lượt về: Liverpool 0-1 Man United (17/1/2016)

+ Arsenal 3-0 Man United (4/10/2015)

Lượt về: Man United 3-2 Arsenal (28/2/2016)

+ Man United 0-0 Man City (25/10/2015)

Lượt về: Man City 0-1 Man United (20/3/2016)

+ Leicester 1-1 Man United (29/11/2015)

+ Man United 0-0 Chelsea (29/12/2015)

Lượt về: Chelsea 1-1 Man United (7/2/2016)

Mu không biết tại sao cứ mất điểm với các đội bóng tầm trung, nếu không vị trí trên bảng xếp hạng đã khác rồi... :(

dangtrang90
22-03-2016, 12:15 AM
Đừng coi thường MU của Cadan :D

Thành tích đối đầu của Man United với các đội bóng lớn ở Premier League mùa này

+ Man United 1-0 Tottenham (8/8/2015)

+ Man United 3-1 Liverpool (12/9/2015)

Lượt về: Liverpool 0-1 Man United (17/1/2016)

+ Arsenal 3-0 Man United (4/10/2015)

Lượt về: Man United 3-2 Arsenal (28/2/2016)

+ Man United 0-0 Man City (25/10/2015)

Lượt về: Man City 0-1 Man United (20/3/2016)

+ Leicester 1-1 Man United (29/11/2015)

+ Man United 0-0 Chelsea (29/12/2015)

Lượt về: Chelsea 1-1 Man United (7/2/2016)

Mu không biết tại sao cứ mất điểm với các đội bóng tầm trung, nếu không vị trí trên bảng xếp hạng đã khác rồi... :(

6789
22-03-2016, 07:28 PM
Thánh Mỳ ơi hiện hình giùm em cái nàoooooo

:loaloa1 :loaloa1 :loaloa1 :loaloa1 :loaloa1 :loaloa1

Mr Khanh
22-03-2016, 10:23 PM
Kể vòng nào cũng như vòng này thì comment rôm rả nhỉ :binglaklu

Ô i ôi xờ ôi ... hô hô :P anh nhỉ ;))

hp007hp
22-03-2016, 10:47 PM
Mu không biết tại sao cứ mất điểm với các đội bóng tầm trung, nếu không vị trí trên bảng xếp hạng đã khác rồi... :(

Biểu hiện của chú ngựa ô, rất buồn vì thích MU từ hồi xem King Eric

123456
23-03-2016, 11:57 AM
khà khà,công trường đã có mạng :))

Robetto
23-03-2016, 09:38 PM
Toàn đứt với các đội cửa dưới,hơi đen:cuoihihi

6789
24-03-2016, 11:32 AM
Toàn đứt với các đội cửa dưới,hơi đen:cuoihihi

Mày ráng lên, tuột ra khỏi top 3 rồi đấy :lolz

super Tran
24-03-2016, 03:25 PM
ráng thoát một trong 2 xôi mà quá vất, đã béo còn bắt ăn xôi, BTC như...