PDA

View Full Version : một số góp ýsuzukivan7cho
03-05-2016, 12:20 AM
1.đề nghị mod mở khóa đào tạo cờ tướng cho anh em phong trào
2. đề nghị mod cho mở box tổng hợp các loại đề tài cho anh em xả stress
kính

trung_cadan
03-05-2016, 12:26 AM
1.đề nghị mod mở khóa đào tạo cờ tướng cho anh em phong trào
2. đề nghị mod cho mở box tổng hợp các loại đề tài cho anh em xả stress
kính

Cám ơn bạn đã quan tâm :

1- Lớp học đã có từ 2 năm nay :

http://cotuong.thanglongkydao.com/forums/493-Hoc-co-cung-Thang-Long-Ky-Dao

2- Xả stress xin mời bạn vào khu vực này :

http://cotuong.thanglongkydao.com/forums/37-Giai-tri

Trân trọng !!!