PDA

View Full Version : Cần các cao thủ vào giải giúp thế cờ này ạ!abc.cotuong
16-05-2016, 03:12 PM
Đỏ đi trước, bên nào thắng đây mọi người
4167

baquesola
17-05-2016, 01:06 AM
theo tôi ván này hòa ép bên đen đi 1 số nước bất biến như sau:
1.pháo 1 bình 6 --- xe 4 bình 6
2.xe 1 tấn 9 --- xe 6 thoái 3
3.xe 1 bình 4 --- pháo 2 bình 6
4.tốt 5 tấn 1 --- tướng 4 bình 5
5.tướng 5 bình 6 --- tốt 2 bình 3
6.pháo 6 bình 9 --- tốt 3 bình 4
7.tốt 3 tấn 1 --- pháo 6 bình 9
8.xe 9 bình 5 --- tướng 5 bình 4
9.xe 5 bình 6 --- tướng 4 bình 5
10.xe 6 bình 1 --- tướng 5 bình 4 (hòa)
* Bây giờ quay trở lại nước thứ 7
7.Tốt 3 tấn 1 --- pháo 6 tấn 1
8.xe 2 tấn 3 --- pháo 6 thoái 1
9.xe 2 thoái 3 --- pháo 6 tấn 1 ( hòa nếu bất biến )
10. xe 2 tấn 3 --- tướng 5 tấn 1
11. xe 2 bình 6 --- pháo 6 tấn 6
12. xe 6 thoái 4 --- pháo 6 bình 8
13. xe 6 bình 5 --- tướng 5 bình 4
14. tướng 6 bình 5 --- pháo 8 tấn 2
15. tượng 3 tấn 1 --- tốt 6 bình 7
16. pháo 9 bình 4 --- tốt 7 bình 6
17. tượng 1 tấn 3 --- tốt 4 tấn 1
18. xe 5 bình 6 --- tướng 4 bình 5
19. xe 6 thoái 4 --- tốt 5 tấn 1
20. xe 6 bình 5 --- tốt 6 bình 5
21. tướng 5 bình 6 --- ***
Đến bh bên đen còn pháo, tốt (nhập cung khóa tướng) và tượng , bên đỏ còn 2 tốt và 1 tượng
cuối cùng đề nghị bạn lần sau post bài vào chuyên mục cờ thế nhé !

tinhlahan702
17-05-2016, 01:50 AM
Đây là lời giải tham khảo, t cũng chưa kiểm tra, bạn xem thử:


www_dpxq_com
500,350
86、雷震三山口增兵释疑
[/DhtmlXQ_time]
[DhtmlXQ_black]


[DhtmlXQ_blacktime][/DhtmlXQ_time]
和局


7399699949999999898899034163999933990299309999999910991738475899
883833538980535080501050414030404939172763625080734340303949804049394080434780896987585987695969474969590313894913234948383627372333304036464878334340304333787946497949
38084737636250517333518133438141084827284841373839494030433330403343
27376362508073834030833330406987808633434030394986560838373843333040333847483848584849390224
49394748383250404140304073781727785848583272273772784030394937476353584849594757
如走帅五平六为黑胜
原局无九路兵这着为车二退二。||此局正和的下法是炮六平九。
如此成二杀一还杀古例作纷和。||本局红多一边兵,黑变必负,但红变也不利。续着如下。
黑胜。这是按原局走法。加边兵后另有他法走成和局。
红方如无此边兵,这一变着有损无益。可见作者安排这个边兵,是要另寻新变的。||以下黑有两种走法均成和。
一将一杀对长杀,不变作和。

黑胜
摆谱中残局0

www.ccbridge.net

abc.cotuong
17-05-2016, 02:26 AM
Xin cảm ơn 2 bác ở trên rất nhiều ạ. Không có hướng nào đỏ win được hả mấy pro, nếu hoà thì coi như đỏ thua rồi.
Và cuối cùng mình cũng xin lỗi vì post bài sai box, mình là mem mới nên mong AE thông cảm. Mod move bài dùm mình nhá.

abc.cotuong
17-05-2016, 02:28 AM
Xin cảm ơn 2 bác ở trên rất nhiều ạ. Không có hướng nào đỏ win được hả mấy pro, nếu hoà thì coi như đỏ thua rồi.
Và cuối cùng mình cũng xin lỗi vì post bài sai box, mình là mem mới nên mong AE thông cảm. Mod move bài dùm mình nhá.

baquesola
17-05-2016, 09:58 AM
Cờ thế giang hồ cầm quân đi trước mà hòa được là thành công rồi, sao bạn lại nói là coi như thua :tlsmoke2