PDA

View Full Version : Các ván đấu hay nhất từng vòng của "Giáp cấp liên tái 2016"Tây Phương Thất Bại
01-06-2016, 09:00 PM
Các ván đấu hay nhất từng vòng của "Giáp cấp liên tái 2016"

1

Tây Phương Thất Bại
01-06-2016, 09:01 PM
Ván đấu hay nhất vòng 2

Lại Lý Huynh (Hàng Châu Hoàn Cảnh Tập Đoàn) 2-0 Vũ Tuấn Cường (Tứ Xuyên)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2016-5-29 21:53:39
2016-5-29 21:53:39
杭州环境集团 赖理兄 胜 四川成都龙翔通讯 武俊强
7747706266658070796723248979102219070304172722140908204208380003797372827370627027285041383614062878061446450405677570623656050607282425758382728362126278732526474303057375142243442627284727374766636469876465876562665666050365470343594822037576060766627274761603154837405062666082665650401646436349596360460615035653
0
79
全局
慢棋
C77 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车对黑飞右象
全国象棋甲级联赛
2016年天天象棋全国象棋甲级联赛
杭州-四川
第02轮
第01台
2016-05-29 13:00
西安
20分+5秒
杭州环境集团 赖理兄
杭州环境集团
赖理兄
四川成都龙翔通讯 武俊强
四川成都龙翔通讯
武俊强
红胜
2597
739890
东萍公司
东萍公司
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_73989.html
www.dpxq.com

Tây Phương Thất Bại
01-06-2016, 09:01 PM
3:buon:buon:buon:buon

Tây Phương Thất Bại
01-06-2016, 09:02 PM
Ván đấu hay nhất vòng 4

Lý Bỉnh Hiền (Hàng Châu Tượng Hiệp) 2 - 0 Kim Ba (Kinh Kí)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
第4轮第7场3台1局 杭州市象棋协会 李炳贤 先胜 京冀联队 金波

全局
“天天象棋”2016年全国象棋男子甲级联赛
2016-05-31
全国各地
20+5
李炳贤
金波
红胜
红胜
http%3A//gdchess.com/%0D%0Ahttp%3A//gdchess.com/bbs/dispbbs.asp%3Fboardid%3D42%26id%3D122390%26authorid%3D0%26page%3D1%26star%3D76
www.dpxq.com

Tây Phương Thất Bại
03-06-2016, 06:10 PM
Ván đấu hay nhất vòng 5

Tưởng Xuyên (Kinh Kí) 0-2 Triệu Hâm Hâm (Chiết Giang)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
第5轮第1场3台1局 京冀联队 蒋川 先负 浙江民泰银行 赵鑫鑫
7747706279678070897910222625636479737282736370721727204225244224190712110919116163536274535161666987304119130030132330345948646587653464658766760605746607157673515366874959876815037252535273235222645447572442222382525758542467552423585241520315232555362555275768765758556559496569
全局
“天天象棋”2016年全国象棋男子甲级联赛
2016-06-01
全国各地
20+5
蒋川
赵鑫鑫
黑胜
黑胜
http%3A//gdchess.com/%0D%0Ahttp%3A//gdchess.com/bbs/dispbbs.asp%3Fboardid%3D42%26id%3D122390%26authorid%3D0%26page%3D1%26star%3D77
www.dpxq.com

Tây Phương Thất Bại
28-06-2016, 06:26 AM
Ván đấu hay nhất vòng 6

Lưu Tuấn Đạt (Hắc Long Giang) 0-2 Trịnh Duy Đồng (Quảng Đông)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
第6轮第3场2台1局 黑龙江农村信用社 刘俊达 先负 广东碧桂园 郑惟桐

全局
“天天象棋”2016年全国象棋男子甲级联赛
2016-06-26
全国各地
20+5
刘俊达
郑惟桐
黑胜
黑胜
http%3A//gdchess.com/%0D%0Ahttp%3A//gdchess.com/bbs/dispbbs.asp%3Fboardid%3D42%26ID%3D122390%26star%3D87
www.dpxq.com

caoky1
28-06-2016, 09:15 AM
Trịnh Duy Đồng vần tàn quá đỉnh cao. Hơn 1 tốt cũng có thể thắng đc.

julyrani6000
28-06-2016, 12:02 PM
Ván trên đến Trịnh duy đồng đi làm sao thắng được nhỉ. Bro nào chỉ nước giúp với. Tks!

Nhu hoa nhu suong
28-06-2016, 01:23 PM
Ván trên đến Trịnh duy đồng đi làm sao thắng được nhỉ. Bro nào chỉ nước giúp với. Tks!

Mạo muội đoán tiếp theo trịnh đi mã 5 thoái 7 sau đó mã 7 tiến 8.

tuanngan
28-06-2016, 03:36 PM
Mạo muội đoán tiếp theo trịnh đi mã 5 thoái 7 sau đó mã 7 tiến 8.

chắc Lưu Tuấn Đạt chạy pháo thì mã Trịnh ăn sỹ mã thành điền doạ sát liền,hết đỡ vì pháo 7 bình 4 chiếu thì Lưu Tuấn Đạt có vào pháo 1 bình 6 thì Trịnh vẫn bỏ pháo tấn tốt doạ sát!

tuanngan
28-06-2016, 03:37 PM
Mạo muội đoán tiếp theo trịnh đi mã 5 thoái 7 sau đó mã 7 tiến 8.

chắc Lưu Tuấn Đạt chạy pháo thì mã Trịnh ăn sỹ mã thành điền doạ sát liền,hết đỡ vì pháo 7 bình 4 chiếu thì Lưu Tuấn Đạt có vào pháo 1 bình 6 thì Trịnh vẫn bỏ pháo tấn tốt doạ sát!

Tây Phương Thất Bại
28-06-2016, 09:00 PM
Ván đấu của Trịnh Duy Đồng và Lưu Tuấn Đạt là do "Thiên Thiên Tượng Kỳ" bình chọn.

Còn ván Trịnh Nhất Hoằng 2-0 Triệu Kiếm là ván đấu hay nhất vòng 6 do Hiệp hội tượng kỳ Trung Quốc bình chọn.


Trịnh Nhất Hoằng (Hạ Môn) 2 - 0 Triệu Kiếm (Hàng Châu Thị Tượng Kỳ Hiệp Hội)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2016-6-26 22:42:34
2016-6-26 22:42:34
厦门海翼 郑一泓 胜 杭州市象棋协会 赵剑

0
211
全局
慢棋
C68 五七炮互进七兵对屏风马
全国象棋甲级联赛
2016年天天象棋全国象棋甲级联赛
厦门-杭州
第06轮
第04台
2016-06-26 13:00
各队主场
20分+5秒
厦门海翼 郑一泓
厦门海翼
郑一泓
杭州市象棋协会 赵剑
杭州市象棋协会
赵剑
红胜
557
741380
东萍公司
东萍公司
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_74138.html
www.dpxq.com

Tây Phương Thất Bại
16-07-2016, 11:49 PM
Ván đấu hay vòng 9 - theo trang tin http://thechessdaily.com/

Kim Tùng (Hắc Long Giang) 0-2 Hoàng Học Khiêm (Hàng Châu Thị Tượng Kỳ Hiệp Hội)


www_dpxq_com_big5
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2016-7-16 21:29:14
2016-7-16 21:29:14
黑龍江農村信用社 金松 負 杭州市象棋協會 黃學謙

0
195
全局
慢棋
E37 仙人指路轉左中炮對卒底炮飛左象 紅右邊馬
全國象棋甲級聯賽
2016年天天象棋全國象棋甲級聯賽
黑龍江-杭州
第09輪
第03臺
2016-07-16 13:00
各隊主場
20分+5秒
黑龍江農村信用社 金松
黑龍江農村信用社
金松
杭州市象棋協會 黃學謙
杭州市象棋協會
黃學謙
黑勝
83
742380
東萍公司
東萍公司
http%3A//thechessdaily.com/%0D%0Ahttp%3A//thechessdaily.com/zh_TW/goodgameshow/%25e8%25b1%25a1%25e7%2594%25b2%25e4%25bd%25b3%25e5%25b1%2580%25ef%25bc%259a%25e9%25bb%2591%25e9%25be%258d%25e6%25b1%259f%25e8%25be%25b2%25e6%259d%2591%25e4%25bf%25a1%25e7%2594%25a8%25e7%25a4%25be-%25e9%2587%2591%25e6%259d%25be-%25e5%2585%2588%25e8%25b2%25a0-%25e6%259d%25ad%25e5%25b7%259e%25e5%25b8%2582%25e8%25b1%25a1/
www.dpxq.com