PDA

View Full Version : Thơ...........longdaudinh
05-08-2009, 11:47 AM
KÍNH THƯA THỊ NỞ

Kính thưa Thị Nở tuyệt trần
trăng ngồn ngộn trắng khoả thân với người
nhớ không sông ộp oạp xuôi
gió oằn oại hổn hển trời phù sa

KÍNH THƯA THỊ MẦU

Kính thưa thục nữ Thị Mầu
yêu siêu cỡ đó trước sau mấy người
mấy ai dám chịu dám chơi
dám ai vỗ cái mặt đời như em

KÍNH THƯA THỊ ĐỐP

Kính thưa thị Đốp đoan trang
mòn mom móm mõ gõ khan như gì
thôi mà ngúng ngoẳng nhau chi
già rồi đấy lạy nhau đi là vừa

KÍNH THƯA THỊ KÍNH

Kính thưa Thị Kính láng giềng
ái ân thì ít oan khiên lại nhiều
dấu xưa khuất nẻo chuông chiều
nỗi đau còn lủng lẳng treo giữa trời

NGUYỄN DUY