PDA

View Full Version : Đố vuikt22027
01-10-2011, 02:11 PM
Có ba người bạn rất thân nhau, cả ba đều rất giỏi về luận lý (logic), vào rừng và bị bọn mọi bắt sống. Bọn mọi này ăn thịt người và quyết định luột hai người và thả môt. Nhưng vì không biết thả ai, nên tên sếp mọi bài ra môt trò đố.

hắn lấy ra 5 cái nón, 3 đen và 2 trắng.
bắt ba tù nhân xếp thành hàng 1 (người thứ nhất nhìn vào khoảng trống, người thứ hai đứng sau lưng người thứ nhất, người thứ ba đứng sau lưng người thứ hai)
hắn vào lều trộn nón lộn xộn, rồi đem ra ba cái đội vào đầu mỗi người môt cái.
Hắn nói "ai là người đầu tiên biết được nón của chính mình màu gì thì sẽ được tha"

Sau vài phút suy nghĩ người đứng đầu nói lên màu nón của mình và được tha.

Vậy hỏi các bạn tại sao người này biết nón mình màu gì. Bài đáp là 100% do tính ra, không có mẹo hay trò gì cả

hyh2
01-10-2011, 02:44 PM
Người đầu tiên đội mũ màu đen và anh ta sẽ suy luận như sau.
Nếu người đầu tiên và người thứ hai cùng đội mũ trắng thì người thứ 3 sẽ biết ngay là mình đội mũ đen nên sẽ phát biểu ngay. Nhưng người thứ ba im lặng không phát biểu nên người thứ nhất biết chắc chắn rằng anh ta và người thứ hai sẽ có ít nhất 1 người đội mũ đen.
Người thứ hai cũng biết thế nên nếu người thứ nhất đội mũ trắng thì người thứ hai sẽ biết ngay mình đội mũ đen nên sẽ giơ tay phát biểu. Nhưng người thứ hai cũng im lặng nên người thứ nhất sẽ phát biểu: "Tôi đội mũ đen" và đi về nhà