PDA

View Full Version : M. C. Escherkt22027
04-10-2011, 03:57 AM
Maurits Cornelis Escher (17 June 1898 – 27 March 1972) là họa sĩ người Hà Lan, rất nổi tiếng vì lối vẽ độc đáo của ông. Những bạn nào thích số học và hình học chắc sẽ thích những tác phẩm của ông. Tác phẩm của ông có nhiều hình lập đi lập lại, có nhiều hình hư hư thật thật, lộn xộn giửa 2 chiều và 3 chiều. Muốn tìm hiểu sâu thêm thì nên tìm đọc Tập Di Bích (Gödel, Escher, Bach) dịch bởi Trung Quốc không biết có bản phiên Viêt Nam không.

http://www.worldofescher.com/gallery/jpgs/P44L.jpg

Lính đang đi lên hay đi xuống?
http://www.worldofescher.com/gallery/jpgs/P45L.jpg

http://www.worldofescher.com/gallery/jpgs/P12L.jpg

http://www.worldofescher.com/gallery/jpgs/P46L.jpg

http://www.worldofescher.com/gallery/jpgs/P30L.jpg

http://www.worldofescher.com/gallery/jpgs/P43L.jpg

http://www.worldofescher.com/gallery/jpgs/P41L.jpg

Congaco_H1R5
04-10-2011, 12:02 PM
Nhìn hoa cả mắt :D

kt22027
04-10-2011, 02:07 PM
http://www.worldofescher.com/gallery/jpgs/P9L.jpg

http://www.worldofescher.com/gallery/jpgs/P13L.jpg

http://www.worldofescher.com/gallery/jpgs/P42L.jpg

http://www.worldofescher.com/gallery/jpgs/P39L.jpg

http://www.worldofescher.com/gallery/jpgs/P40L.jpg