PDA

View Full Version : Quy định chung của Thanglongkydao.comtrung_cadan
11-06-2009, 01:33 AM
I. QUY ĐỊNH VỀ THÔNG TIN GỬI LÊN MẠNG

Ðiều 1: Trong quy định này các khái niệm về thông tin bí mật được hiểu như sau:

1.1_Bí mật nhà nước:

Bí mật nhà nước cũng là các tin tức về vụ, việc, tài liệu, địa điểm, vật và lời nói có nội dung quan trọng thuộc các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học, công nghệ hoặc các lĩnh vực khác mà nhà nước chưa công bố và nếu bị tiết lộ, thì gây nguy hại cho Nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

1.1.1_Những thông tin sau đây gọi là thông tin tuyệt mật:

+ Kế hoạch chiến lược phòng thủ đất nước, kế hoạch động viên đối phó với chiến tranh, các loại vũ khí, phương tiện chiến tranh có ý nghĩa quyết định khả năng phòng thủ đất nước.
+ Các chủ trương chính sách về đối nội, chưa công bố hoặc không công bố.
+ Các tin tức của nước ngoài và hoặc các tổ chức quốc tế chuyển giao cho Việt Nam mà theo yêu cầu của bên giao hoặc được nhà nước xác định thuộc độ tuyệt mật.
+ Tổ chức và hoạt động tình báo, phản gián.
+ Mật mã quốc gia.
+ Dự trữ chiến lược quốc gia, các số liệu dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước về những lĩnh vực chưa công bố hoặc không công bố, kế hoạch phát tiền tệ, khoá an toàn từng mẫu tiền, kế hoạch thu đổi tiền chưa công bố
+ Các khu vực cấm mà nhà nước xác định thuộc độ tuyệt mật.

1.1.2_Những thông tin trong phạm vi sau thuộc độ tuyệt mật:

+ Các cuộc đàm phán về chính trị, quốc phòng, an ninh quốc gia, kinh tế, khoa học, công nghệ và các lĩnh vực khác giữa nước ta và nước ngoài, hoặc tổ chức quốc tế chưa công bố, những tin tức nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế chuyển giao cho Việt Nam mà theo yêu cầu của bên giao hoặc được nhà nước xác định là tối mật.
+ Tổ chức, trang bị, phương án tác chiến của các đơn vị vũ trang, phương án vận chuyển và cất giữ vũ khí, công trình quan trọng phòng thủ biên giới, vùng trời, vùng biển, hải đảo.
+ Tài liệu về đường biên giới chưa công bố, bản đồ quân sự, toạ độ điểm hạng I, hạng II nhà nước của mạng lưới quốc gia hoàn chỉnh cùng với ghi chú điểm kèm theo. Vị trí và số độ cao các mốc chính của các trạm khí tượng, thuỷ văn, hải văn, độ cao số không tuyệt đối của các mối hải văn.
+ Số liệu tuyệt đối thu chi ngân sách nhà nước chưa công bố, số lượng tiền in, phát hành, tiền dự trữ, bằng đồng Việt Nam và đồng ngoại tệ, các số liệu bội chi, lạm phát tiền mặt chưa công bố.
+ Phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, bí quyết nghề nghiệp đặc biệt quan trọng đối với an ninh quốc gia, kinh tế, khoa học, công nghệ chưa công bố.
+ Kế hoạch xuất khẩu các mặt hàng giữ vị trí trọng yếu trong phát triển tiềm năng kinh tế - khoa học xã hội của đất nước.

1.2_Bí mật của tổ chức:

Thông tin bí mật của các tổ chức (chính quyền, đoàn thể, các cơ quan chức năng các cấp, các đơn vị kinh tế, xã hội đóng trong và ngoài nước đóng tại Việt Nam,...) là những thông tin riêng của đơn vị đó, như về kinh tế, tài chính, kế hoạch, các dự án, các phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích,... mà các tổ chức đó còn muốn giữ kín và nếu làm lộ thông tin đó có thể gây phương hại cho tổ chức đó.

1.3_Bí mật của cá nhân:

Thông tin bí mật cá nhân là thông tin của cá nhân về tài sản, đời tư, các sản phẩm nghiên cứu khoa học công nghệ, các tác phẩm văn học nghệ thuật... mà các cá nhân còn muốn giữ kín, nếu thông tin đó bị tiết lộ sẽ gây phương hại cho các cá nhân đó.

Ðiều 2: Trong phạm vi quy định này các thông tin bất hợp pháp, độc hại là những thông tin được hiểu (bao gồm mà không giới hạn) như sau:

2.1_Các thông tin có nội ảnh hưởng đến an ninh quốc gia: xuyên tạc và tuyên truyền chống đối các chủ trương chính sách của Ðảng và nhà nước, phá hoại khối đoàn kết toàn dân, các thông tin về quốc phòng, phản gián, ...

2.2_Các thông tin có nội dung kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù các dân tộc và nhân dân các nước, truyền bá tư tưởng phản động, kỳ thị phân biệt chủng tộc (hoặc con người)...

2.3_Các thông tin trái với thuần phong mỹ tục và gây phản cảm như khiêu dâm, đồi truỵ, tệ nạn xã hội nghiện hút, cờ bạc, mê tín dị đoan...

2.4_Các thông tin ảnh hưởng đến đời tư công dân, quấy rối thông tin cá nhân,...

2.5_Các thông tin ảnh hưởng đến an ninh cá nhân như vu khống, xúc phạm danh dự và nhân phẩm công dân,...

2.6_Các thông tin ảnh hưởng tới quyền sở hữu trí tuệ như truyền bá trái phép sản phẩm có bản quyền và sở hữu trí tuệ, phầm mềm tin học (và những thông tin liên quan ảnh hưởng đến bản quyền của phần mềm tin học như hướng dẫn cách hack, crack…), âm nhạc, tác phẩm văn học, tác phẩm nghệ thuật,...

2.7_Các thông tin có nội dung ảnh hưởng đến an ninh kinh tế: lừa đảo, bí mật kinh tế,...

2.8_Các thông tin ảnh hưởng đến an toàn thông tin như virus (hướng dẫn cách tạo, sử dụng và truyền bá virus), ăn cắp, phá hoại cơ sở dữ liệu, xâm nhập bất hợp pháp các hệ thống thông tin; các đoạn mã máy tính được thiết kế để xâm nhập, phá huỷ hoặc hạn chế các chức năng của các phần mềm máy tính, phần cứng hoặc các thiết bị viễn thông khác ...

2.9_Các thông tin có ảnh hưởng xấu đối với văn hoá xã hội như xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng, xúc phạm vĩ nhân và anh hùng dân tộc, xúc phạm uy tín tổ chức, trái với bản sắc văn hoá dân tộc, xuyên tạc thông tin và phao tin đồn nhảm, lừa đảo...

2.10_Các thông tin thiếu nghiêm túc sử dụng từ ngữ thô tục không có văn hoá.

2.11_Các thông tin ảnh hưởng đến tự do tín ngưỡng, tôn giáo nhân dân.

2.12_Các thông tin về việc mua bán, hướng dẫn chế tạo, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng và các phương tiện hỗ trợ như súng, dao, lưỡi lê, bom, mìn….(đặc biệt chú ý box Kỹ thuật quân sự nước ngoài, không áp dụng cho các box Game).

2.13_Các thông tin hướng dẫn phương pháp có thể gây nguy hiểm cho sức khoẻ của người thực hiện hoặc bất kỳ cá nhân hay nhóm người nào như tự sát, đầu độc…

2.14_Các thông tin mà theo đó người thực hiện có thể trực tiếp hay gián tiếp gây thiệt hại cho tài sản của mình hoặc của bất kỳ cá nhân, nhóm người hay tổ chức nào khác (như mở khoá không cần chìa, cách phá huỷ hoặc làm hư hỏng các thiết bị vật tư….).

2.15_Các thông tin tuyên truyền cổ vũ vi phạm pháp luật, có tính chất đối phó với chủ trương của Nhà nước chính phủ (cổ vũ đua xe, sử dụng ma tuý và chất gây nghiện…).

Ðiều 3: Nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng Thanglongkydao.com và các dịch vụ của Thanglongkydao.com để làm lộ, thu thập, lưu trữ và phổ biến dưới bất cứ hình thức nào (trích dẫn toàn bộ, trích dẫn một phần, phân tích dù nhằm mục đích phản đối) các loại thông tin bí mật và thông tin bất hợp pháp, độc hại thuộc điều 1 và 2 nói trên. Thành viên vi phạm quy định lần đầu sẽ được nhắc nhở, nếu vi phạm nhiều lần hoặc vi phạm ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị xử lý theo quy định về xử lý vi phạm trên Thanglongkydao.com và bài viết có thể bị sửa hoặc xoá, người vi phạm có thể mất ngay quyền thành viên mà không cần thông báo.

II. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC GỬI BÀI LÊN Thanglongkydao.com:

Về bài viết:
- Các thành viên của Thanglongkydao.com đều được tự do gửi bài. Bài đã gửi lên nếu là của tác giả khác thì ghi rõ tên tác giả. Trong trường hợp không xác định tên tác giả thì ghi nguồn gốc hoặc sưu tầm. Một số thông tin được gửi lên có thể được thành viên lấy từ nhiều nguồn khác nhau. Nếu bạn phát hiện một thông tin nào được gửi trên Thanglongkydao.comlà có bản quyền của bạn và bạn không muốn được đăng tải trên Thanglongkydao.com. Xin hãy thông báo cho Admin để có cách giải quyết thích hợp.

- Cùng một nội dung, thành viên chỉ được gửi lên tối đa vào 2 chủ đề hoặc 2 box, tránh làm loãng diễn đàn. Thành viên gửi từ bài thứ 3 giống nhau sẽ bị xoá bài và khoá ngay 24h (tiếp tục vi phạm sẽ xử lý theo quy định).

- Bài viết cần được trình bày sáng sủa rõ ràng, không nên dùng toàn chữ hoa hay chữ viết không có dấu trong tiêu đề cũng như nội dung của bài viết. BQT Thanglongkydao.com khuyến cáo thành viên sử dụng bộ mã Unicode để gõ Tiếng Việt có đầy đủ dấu và không viết hoa toàn bộ các chữ. Mod nên nhắc nhở thành viên về việc này, nếu thành viên cố tình viết sai chuẩn nhiều lần mà không phải trường hợp bất khả kháng thì mod có thể can thiệp sửa/xoá bài viết của thành viên.

- Việc sử dụng các từ nói lái, nói chệch trong bài viết có thể tạo sự hài hước nhẹ nhàng, tuy nhiên cần tránh lạm dụng cách dùng từ nói trên trong suốt toàn bộ bài viết làm ảnh hưởng đến sự trong sáng của Tiếng Việt. Thành viên cũng không nên dùng cách xưng hô, lời lẽ xuồng sã thái quá trong bài viết.

- Trong khi thảo luận mỗi người có thể có ý kiến, quan điểm riêng. Thành viên tham gia thảo luận cần tôn trọng những người cùng tham gia và tôn trọng người quản trị, tránh sa vào đả kích cá nhân, lăng mạ xúc phạm người khác, nỏng nẩy, quá khích trên diễn đàn. Với những trường hợp quá khích, người quản trị có thể khoá từ 1 ngày đến 1 tuần, như là một biện pháp để giúp thành viên bình tĩnh lại. Người quản trị có thể xem xét các bài viết có thái độ không tốt, dùng những biến thể của các từ tục tĩu, xúc phạm thành viên khác để có biện pháp xử lý.

- Là một diễn đàn của người chơi cờ không tránh khỏi có những lúc các thành viên nóng giận và post bài thiếu kiềm chế .Do đó, có một qui định về thời gian "đóng băng" cho thành viên. Sau mỗi trận đấu, sẽ có một thời gian "đóng băng" là 30 phút, nếu thành viên có post bài thiếu kiềm chế trong thời gian này thì quản lí khu vực sẽ chỉ xoá bài mà không có hành động trừng phạt gì khác. Tuy nhiên, sau khi hết thời gian "đóng băng" này mà thành viên vẫn tiếp tục post bài thiếu kiềm chế, có những từ ngữ gây xúc phạm, ảnh hưởng đến người khác sẽ bị cảnh cáo và có thể bị khoá tài khoản tuỳ theo mức độ vi phạm.

- Nếu phát hiện thấy bất kỳ bài viết nào thuộc dạng như trên, thành viên có thể báo cáo lên người quản lí khu vực, sẽ có hình thức xử lí thích hợp với bài viết đó. Nếu người quản lí khu vực không giải quyết thì sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước BQT.

- Bài viết khi đã được gửi lên thì sẽ trở thành tài sản chung của Thanglongkydao.com, các thành viên có quyền trích dẫn bất cứ bài nào. BQT Thanglongkydao.com có toàn quyền trong việc sử dụng bài viết của thành viên cho những mục đích chung, trừ những trường hợp đặc biệt sẽ có sự trao đổi với tác giả.

- Thành viên có quyền sửa bài trong vòng 48 giờ kể từ khi bài viết được gửi lên. Sau 48h thành viên sẽ không thể sửa được bài của mình nữa kể cả việc xoá bài đó đi. Mod hết sức hạn chế sửa - xoá các bài không vi phạm quy định của Thanglongkydao.com kể cả trong trường hợp thành viên yêu cầu mod xoá hộ bài của mình, trừ phi có một lý do xác đáng rằng sự tồn tại của bài viết có thể ảnh hưởng xấu đến thành viên đó. Đối với một số bài viết mang tính trao đổi cá nhân, hoặc câu bài, tuỳ vào nội dung của bài người quản trị có quyền xoá bài nhưng phải sau ít nhất là 48h kể từ khi bài đó được gửi lên.

- Khi gặp các bài có nội dung xấu vi phạm quy định của Thanglongkydao.com, thành viên hãy tích cực gửi than phiền (bằng cách dùng chức năng Than phiền ngay tại mỗi bài viết) nhằm thông báo cho người quản trị biết để giải quyết kịp thời.

- Hạn chế tối đa gửi link trực tiếp lên diễn đàn. Để gửi link lên diễn đàn các bạn có thể đưa link vào thẻ code hoặc chỉnh sửa http thành hxxp. Lý do là để tránh các bot search link, và cũng để tránh các mem đến với forum từ các search engine. VD như bạn để live link, có người google thấy và cần soft đó, reg một cái nick ở Thanglongkydao.com chỉ để lấy link hoặc xin link của soft đó. Việc này chỉ kéo thêm nhiều leecher vào forum mà không đóng góp gì. Nếu là link direct thì việc click thẳng vào live link sẽ làm cho hosting để ý đến Thanglongkydao.comdo số lượng truy cập và chiếm bandwidth có source từ Thanglongkydao.com cao trội lên.

Về chủ đề:
- Tên của chủ đề cần phù hợp với nội dung, tránh dùng tên một cách chung chung và tên mang tính chất giật gân quá mức gây phản cảm.

- Một chủ đề có thể mang nhiều tiêu chí khác nhau, nhưng chỉ được phép tồn tại tối đa trên 2 diễn đàn, trừ những chủ đề của BQT hoặc được BQT cho phép thì có thể nhiều hơn. Thành viên gửi từ 3 chủ đề trở lên được xác định là giống nhau (kể cả trường hợp dùng nhiều nick khác nhau để gửi, mỗi bài có thay đổi một chút nhưng cơ bản vẫn cùng một nội dung) sẽ bị treo ngay 24h (nếu tiếp tục vi phạm thì tăng dần theo các cấp) và xoá hết các chủ đề trùng lặp. Nếu mod muốn thông báo rộng rãi các hoạt động của box/hội mình thì liên hệ với admin hoặc mod.

- Chủ đề được tạo phải có nội dung phù hợp một cách tương đối với diễn đàn mà thành viên gửi vào. Quyền chuyển bài từ diễn đàn này sang diễn đàn khác thuộc về nhận định của người quản trị. Người quản trị có quyền chuyển bài của thành viên nếu thấy nó không phù hợp với diễn đàn mình đang quản lý.

- Không nên tạo các chủ đề có nội dung trùng với những chủ đề đã có sẵn (vì điều này sẽ làm loãng diễn đàn), chỉ nên tạo thêm chủ đề mới khi các chủ đề có cùng nội dung đã trở nên quá cũ, hoặc việc thảo luận trong đó đã lệch xa khỏi nội dung ban đầu. Việc tạo chủ đề mới trùng với nội dung có sẵn có thể được hạn chế bằng cách thành viên xem trong mục lục của diễn đàn (nếu có) đã có chủ đề nào tương tự chủ đề mình sắp gửi hay chưa.

- Chủ đề được gửi lên, mọi thành viên đều có quyền gửi bài vào đó. Tuy nhiên, bản thân người tạo chủ đề có quyền yêu cầu chỉ có mình hoặc một số thành viên nhất định tham gia vào chủ đề đó với điều kiện yêu cầu này cần được nêu rõ ngay từ đầu. Nếu một chủ đề được tác giả tạo ra và là người gửi bài chủ yếu vào đó, và nó vẫn còn tiếp tục được duy trì, thì tác giả có quyền yêu cầu xoá những bài gây loãng hoặc có ý định phá hoại.

Quy định về các thông tin trao đổi cá nhân: Các admin sẽ không kiểm soát các tin nhắn cá nhân của thành viên. Nhưng trong trường hợp thành viên nào cố tình gửi tin nhắn đe doạ, chửi bậy hoặc các hình thức vi phạm tương tự như quy định cho bài viết tới các thành viên khác mà bị thành viên đó tố cáo thì sẽ bị khép vào tội quấy rối thành viên khác, cản trở hoạt động tham gia diễn đàn. Thành viên đi tố cáo có thể gửi chuyển tiếp những tin nhắn đó tới cho người trực tiếp xử lý (có thể là admin, smod). Người xử lý sẽ căn cứ vào những tin nhắn nhận được để xử lý như xử lý với bài viết trên diễn đàn.

Xử lý:
Do sự tồn tại của diễn đàn, các hành vi gửi bài sau sẽ bị xử lý bằng các biện pháp xoá bài hoặc khoá tài khoản:
- Chửi bậy, dùng những từ ngữ, hình ảnh tục tĩu.
- Câu bài, gửi bài spam.
- Đả kích cá nhân, thiếu tôn trọng thành viên khác.
- Thảo luận chính trị theo hướng không có lợi cho sự an toàn của Thanglongkydao.com.
- Gửi vào một chủ đề mà người tạo chủ đề đó đề nghị không gửi bài vào chủ đề người đó tạo.
- Gửi một nội dung lên nhiều chủ đề hoặc nhiều diễn đàn khác nhau.
- Tiếp tục thắc mắc khi đã có sự trả lời từ Ban Quản Trị hoặc quá 72h kể từ khi gửi thắc mắc đầu tiên.

Việc xác định từ ngữ nào là tục tĩu, nội dung bài nào là chính trị không có lợi cho Thanglongkydao.comlà do người quản trị của diễn đàn thực hiện. Trong những trường hợp không phân biệt rõ ràng, tập thể các Mod và Admin của diễn đàn sẽ quyết định. Quyết định đó là quyết định cuối cùng.

Tuỳ vào sự vi phạm, bài gửi sẽ bị xoá một đoạn, bị xoá hoàn toàn và thành viên có thể bị khoá cảnh cáo từ 24h đến vĩnh viễn. Moderator có quyền khoá thành viên tối đa 3 tháng. Việc khoá vĩnh viễn sẽ dành cho sự quyết định cuối cùng của Admin. Đối với một số bài viết mang tính trao đổi cá nhân, hoặc câu bài, tuỳ vào nội dung của bài, người quản trị có quyền xoá bài nhưng phải sau ít nhất là 48h kể từ khi bài đó gửi được gửi lên.

Trong quá trình xử lý bài viết của thành viên, nếu thành viên cảm thấy việc xử lý chưa được thoả đáng thì có quyền góp ý khiếu nại lên BQT Thanglongkydao.com. Thành viên có thể gửi khiếu nại của mình lên diễn đàn Ý kiến – Hỏi đáp (chỉ gửi duy nhất lên diễn đàn đó) và gửi tin nhắn (PM) cho Admin. Trong vòng 72h, BQT sẽ xem xét. Nếu BQT không có trả lời và thay đổi, khiếu nại đó được coi là không được chấp nhận. Trong trường hợp khiếu nại đó là hợp lý, BQT sẽ có biện pháp xử lý người quản trị vi phạm theo các hình thức từ nhắc nhở, cảnh cáo, khoá quyền quản trị trong một thời hạn đến thu hồi quyền quản trị diễn đàn. Mọi xử lý cũng sẽ được thông báo công khai.

Phụ lục: Bài mang tính chất Spam

Spam là gì:?
Những bài viết có tính chất sau sẽ được hiểu là bài spam:
- Bài chỉ có mấy từ cụt lủn mang tính chất cảm thán: khùng, điên, chán, ừ, đồng ý…hoặc bài ngắn không có giá trị về mặt thông tin (lượng thông tin truyền tải trong bài viết hầu như không có) mà chỉ có tính chất làm loãng chủ đề.

- Bài chỉ có biểu tượng biểu hiện cảm xúc (emoicon)

- Nhiều chủ đề có cùng nội dung được gửi lên cách nhau không bao lâu (kể cả trong trường hợp dùng nhiều nick để gửi và hình thức có thể thay đổi một chút cho khác, nhưng vẫn mang cùng một nội dung).

- Bài trả lời lạc chủ đề, chen ngang vào cuộc thảo luận (ví dụ đang nói đến học tập tự nhiên có người vào nói lạc sang hẳn chuyện tình yêu).

- Bài mang tính chất chat, trao đổi cá nhân, buôn chuyện không thảo luận về chủ đề chung.

- Những bài viết được gửi liên tiếp nhau của cùng một thành viên gửi trong 1 chủ đề trong một khoảng thời gian rất ngắn (trừ những bài mang tính chất riêng biệt cần thiết phải gửi riêng từng bài hoặc một bài dài phải cắt ra làm nhiều bài ngắn).

Ngoài ra, bài spam còn có những biến thể khác như trích dẫn lại bài của người khác và chỉ viết thêm vào một vài từ, viết xuống dòng liên tục những câu ngắn…v.v…

Câu bài hay không câu bài?“Việc gì tôi phải câu bài” đây là câu thường thấy của các thành viên khi bị xử lý. Trong nhiều trường hợp người gửi bài không có ý đó nhưng vô tình họ đã làm loãng diễn đàn, gây khó chịu cho các thành viên khác. Câu bài thường là vì thành viên muốn phá hoại hoặc nhiệt tình muốn xây dựng, vực dậy một diễn đàn, hoặc đơn thuần họ chỉ muốn gửi nhiều bài mà không ý thức được hậu quả của việc mình đang làm. Dù là câu bài do cố tình hay do vô ý thì bài viết đều là spam cần phải được xoá bỏ. Nếu là trường hợp phá hoại, các mod cần xử lý nghiêm (khoá nick). Nếu là trường hợp thứ hai, mod cần nghiêm túc và mềm mỏng nhắc nhở thành viên để họ nhận thức được việc mình đang làm, tránh làm lụt diễn đàn vì những bài viết thiếu ý nghĩa và chất lượng, hoặc trùng lặp đề tài.

Những thành viên cố tình câu bài có hệ thống sẽ bị khoá nick vĩnh viễn và/hoặc xoá toàn bộ bài viết của thành viên đó.

II. QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC XỬ LÝ VI PHẠM TRÊN Thanglongkydao.com

Những hình thức xử lý trên Thanglongkydao.com:
Sửa, xoá bài, chuyển bài. Khi xoá bài hoặc xoá chủ đề cần phải ghi lý do rõ ràng. Cảnh cáo, nhắc nhở.

• Khoá nick: theo các mức độ 1 ngày, 3 ngày (72h), 1 tuần (168h), 1 tháng (720h), 3 tháng (2200h) và vĩnh viễn (riêng việc khoá vĩnh viễn chỉ có Admin mới có quyền quyết định). Tuỳ theo mức độ vi phạm mà người quản trị sẽ quyết định khoá nick thành viên ở mức độ nào. Nên hạn chế việc khoá thành viên nếu không cần thiết. Đối với những trường hợp quá khích hoặc mất bình tĩnh thì việc khoá nick là một biện pháp để giúp thành viên bình tĩnh trở lại và ổn định trật tự.

1. Đối với thành viên:

- Những bài viết vi phạm quy định quản lý thông tin của Thanglongkydao.com sẽ bị xoá, sửa chữa mà không cần thông báo trước. Việc xoá có thể là xoá một phần hoặc xoá cả bài viết.

- Những chủ đề không phù hợp với một forum sẽ được chuyển sang một forum thích hợp hơn. Đôi khi, một chủ đề có thể phù hợp với tiêu chí của nhiều forum, nên quyền quyết định nó nằm tại forum nào thuộc về người quản trị.

- Những chủ đề gửi lên bị lỗi, chủ đề trùng lặp với chủ đề đã có sẵn, bài viết trùng lặp do ấn nút gửi đi 2 lần, bài viết mang tính chất spam (lượng thông tin chuyển tải trong đó hầu như không có, bài chỉ dưới 30 ký tự, bài gồm toàn biểu tượng emoicon, bài trả lời lạc chủ đề, bài mang tính chất chat - trao đổi cá nhân) sẽ bị xoá.

- Thành viên chỉ được gửi chủ đề (bài) có cùng nội dung lên tối đa 2 forum. Từ chủ đề (bài) thứ ba gửi trùng, bài sẽ bị xoá và người gửi sẽ bị treo 24h với lý do "Gửi bài có cùng nội dung lên nhiều diễn đàn" kèm theo lời nhắc nhở về quy định của Thanglongkydao.com.

- Số lần vi phạm về ảnh đại diện hoặc chữ ký của thành viên là 3 thì thành viên sẽ bị treo 24h. Kể từ lần vi phạm thứ 4 trở đi thì thành viên sẽ bị treo tăng thêm một cấp mỗi lần.

- Thành viên có những hành vi cố tình phá hoại Thanglongkydao.com(tiếp tục vi phạm khi có nhắc nhở, cố tình đưa thông tin độc hại (xem quy định về quản lý thông tin), những vấn đề chưa được XH VN chính thức thừa nhận lên Thanglongkydao.com dưới nhiều hình thức, gây chia rẽ và có các hành động đi ngược lại sự phát triển chung) sẽ bị khoá nick từ 3 tháng đến vĩnh viễn.

- Việc khoá theo yêu cầu chỉ thực hiện với 6 mức độ thời gian như đã nêu ở trên, lý do khoá cũng cần nghiêm túc ở một mức độ nhất định. Để tránh bị hiểu nhầm là khoá sai quy định, người khoá cần ghi lý do là Theo yêu cầu của thành viên, rồi ghi thêm lý do chính.

- Trường hợp có thắc mắc về vấn đề xử lý, thành viên có thể gửi ý kiến của mình lên Thông báo, ý kiến, hỏi đáp (chỉ gửi duy nhất tại đó).

2. Đối với Mod:

- Mỗi nick có quyền mod chỉ do 01 cá nhân dùng. Nick mod có nhiều người dùng chung thì Admin sẽ huỷ bỏ quyền mod của nick đó và sẽ bị buộc phải thôi quyền mod trên tất cả các forum mà mod đó đang làm nhiệm vụ quản trị. Trong một số trường hợp có thể linh động được, Admin có thể cho phép thành viên đó dùng một nick khác để làm mod.

- Mod vi phạm các quy định chung của Thanglongkydao.com sẽ bị xử lý như thành viên bình thường. Vi phạm nhiều lần sẽ bị loại quyền mod.

- Mod vi phạm quy định về việc khoá nick thành viên và những vấn đề liên quan đến việc quản trị sẽ được nhắc nhở. Từ lần vi phạm thứ 2 sẽ bị khoá nick theo cấp độ tăng dần.

- Trừ những thông báo chung của BQT mang tính chất công bố rộng rãi đến các thành viên, các mod không được phép đưa thông tin từ trong diễn đàn dành riêng cho người quản trị ra phổ biến bên ngoài. Vi phạm lần đầu sẽ được nhắc nhở, lần thứ 2 sẽ tước quyền quản trị trên tất cả các diễn đàn mà người đó đang làm nhiệm vụ.

3. Đối với Admin:

Admin vi phạm các quy định chung của Thanglongkydao.com sẽ phải đứng ra chịu trách nhiệm trước BQT về hành động của mình.

Admin sẽ bị tước quyền quản trị khi:
- Cho người khác dùng nick của mình.
- Lợi dụng quyền admin của mình để có các hành vi đi ngược lại với sự phát triển chung của Thanglongkydao.com.
- Không hoạt động tốt trên lĩnh vực mà mình quản trị.

honglinh_hue
21-06-2009, 03:15 PM
làm thế nào để gửi bài lên?

trung_cadan
22-06-2009, 12:59 AM
Ban vào box , bấm lập chủ đề mới là ok thôi mà !!!

DaoHoaKhach
25-02-2012, 01:24 AM
3. Đối với Admin:

Admin vi phạm các quy định chung của Thanglongkydao.com sẽ phải đứng ra chịu trách nhiệm trước BQT về hành động của mình.

Admin sẽ bị tước quyền quản trị khi:
- Cho người khác dùng nick của mình.
- Lợi dụng quyền admin của mình để có các hành vi đi ngược lại với sự phát triển chung của Thanglongkydao.com.
- Không hoạt động tốt trên lĩnh vực mà mình quản trị.


Site này đâu thấy Admin...Có ông là Smod.

trung_cadan
26-02-2012, 04:19 PM
Site này đâu thấy Admin...Có ông là Smod.

1- Bạn nói không có admin là sai

2- Hết việc à mà móc moi kinh thế ???

cuongsym
26-02-2012, 09:45 PM
Gặp ngay đội trưởng Admin.

RONGDA
19-04-2012, 01:46 PM
Đề xuất BQT việc nick mới lập muốn viết bài, thậm chí thấy link phải sau 72 giờ, rất nhiều trang web làm vậy và giải quyết, ngăn ngừa được rất nhiều tình huống.

Tontu
20-10-2012, 12:16 AM
Chào anh Trung và BQT

Trong phần nội quy có cho phép một cá nhân dùng 2 hay nhiều nick...điều này theo mình thấy nên hạn chế và chỉ cho phép trong một vài trường hợp nào đó mà BQT cho phép thì ổn hơn.

Theo ý cá nhân mình thì việc cho phép một thành viên sử dụng 2 hay nhiều nick sẽ xảy ra những tệ nạn sau đây:

Ví dụ thành viên "X" có 4 nick: A, B, C, và D
- Nick A: dùng để viết bài
- Nick B: để tâng bốc nịnh bợ, kết bè lập đảng và cộng "thank" cho nick A, C và D
- Nick C: dùng vào những mục đích xấu (dèm pha, chửi bậy, đố kỵ, spam, etc)
- Nick D: dùng vào những mục đích phá hoại, chống phá + và những vấn đề nhạy cảm, etc.

Chính vì tệ nạn này theo quan điểm riêng của mình thì việc cho phép một thành viên có 2 hay nhiều nick sẽ tạo cho kẻ phá hoại tự tung tự tác và làm mất trật tự của diễn đàn.

Theo thiển nghĩ của riêng cá nhân mình thì chỉ nên cho phép 1 nick trong đại đa số các trường hợp. Ở những trường hợp đặc biệt nào đó mà BQT cảm thấy cần thiết thì mới cho phép thành viên "X" được sử dụng 2 nick mà thôi.

Trong trường hợp một thành viên "X" sử dụng 2 hay nhiều nick, nhưng chỉ có 1 nick là vi phạm nội quy nghiêm trọng thì các nick còn lại (không vi phạm nội quy) sẽ xử phạt thế nào?

Theo quan điểm của riêng cá nhân mình thì tất cả những nick còn lại đều bị khóa, hay thậm chí block IP vĩnh viễn của tất cả các nick mà người đó đã sử dụng mặc dù rằng những nick còn lại không vi phạm nội quy.

Mình biết làm vậy xem ra quá nghiêm khắc. Tuy nhiên, chúng ta không thể nhân từ như đàn bà để rồi làm mất đi tính trong sáng và cũng như sự phát triển của diễn đàn.

Anh Trung và BQT xem lại những trường hợp mà mình vừa nêu trên coi sao? Chúng ta cũng chỉ muốn cho diễn đàn ngày một tốt hơn và hữu ích hơn.

Chúc anh Trung và BQT một ngày làm việc vui vẻ và nhiều thắng lợi.

Thân