PDA

View Full Version : R.I.P. Stevekt22027
07-10-2011, 12:57 PM
Requiem. Bài cuối cùng của Mozart, và cùng là bài cầu siêu cho chính ông.

R.I.P. Steve Jobs
Zi8vJ_lMxQI