PDA

View Full Version : Hỏi cách sử dụng CC BRIDGEbatphuong
10-10-2011, 08:55 PM
mình downCCbridge và XQ Studio 1.63 về để xem các ván lưu trữ nhưng toàn tiếng Trung, không thấy thanh công cụ nên không xem được, xin giúp dùm