PDA

View Full Version : Khương Hải đồng hành A2-2011NguyenToan
13-10-2011, 05:20 PM
Giải A2 năm nay phá kỷ lục về số VĐV tham gia(140 VĐV). Qua 8 vòng đấu cho thấy chất lượng cờ tướng của các kỳ thủ ngày càng xích lại gần nhau hơn, những danh thủ hàng đầu mặc dù có sự khởi đầu chệch choạc nhưng cũng dần lấy lại phong độ và khẳng định đẳng cấp của mình. Có một vài nhân tố gây đột biến ở các vòng đầu cũng đem lại nhiều điều thú vị cho giải đấu, và các vòng sau cũng hứa hẹn nhiều bất ngờ xảy ra.

TPHCM đang dẫn đầu đồng đội và vẫn khẳng định là trung tâm cờ tướng số 1 quốc gia, trong khi đó Đà Nẵng và Hà Nội vẫn đeo bám quyết liệt trên bảng xếp hạng. Các vòng sau chứng kiến sự chửng lại của đoàn Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa VT,... Nhưng còn đến 3 vòng nửa liệu TPHCM có giữ vững ngôi đầu bảng không, và các đoàn còn lại có gây thêm bất ngờ sóng gió nào nửa không, hãy chờ xem.

Đoàn Khánh Hòa sau 8 vòng đấu các kỳ thủ có số điểm tạm chấp nhận được:

1) Lưu Minh Hiệp 4,5đ
2) Lê Thành Công 4,5đ
3) Nguyễn Công Chương 4đ
4) Nguyễn Ngọc Trí 4đ
5) Huỳnh Khoa Thuật 3đ
6) Hà Duy Tấn 3đ
Hy vọng nhiều ở Lưu Minh Hiệp và Lê Thành Công sẽ sớm đạt chuẩn VĐV cấp 1 (liệu có đột phá để có thể trở thành dự bị kiện tướng hoặc kiện tướng Quốc gia không), các VĐV còn lại cũng có thể sẽ cố gắng đạt chuẩn cấp 1, nhưng khó khăn nhất là Huỳnh Khoa Thuật và Hà Duy Tấn khi 02 anh chỉ có 3 điểm và phải gặp nhau vòng 9, tính toán như thế nào đây !?

NguyenToan
13-10-2011, 05:49 PM
Các ván đấu của các kỳ thủ Khánh Hòa tại Vòng 1 giải A2-2011Lưu Minh Hiệp 1 - 0 Đào Quốc Hưng (HCM)

1. C2.5 H2+3 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 R9.8 4. P3+1 P3+1 5. H8+9 P1+1 6. C8.7 H3+2 7. R9+1 E3+5 8. R9.6 R1+3 9. R2+6 C8.9 10. R2+3 H7-8 11. C7-1 A6+5 12. P5+1 H2+1 13. R6+2 P1+1 14. C7.2 H8+7 15. H3+2 H1+3 16. H2+3 P1+1 17. H9-7 P1.2 18. P5+1 C9.8 19. P5.6 R1+2 20. R6.3 R1.4 21. P6.7 E5+3 22. C5.1 R4.5 23. H7+5 C8+5 24. R3.2 R5.7 25. H5+4 C8.7 26. E3+5 R7-1 27. C2.3 C7-4 28. C3+5 P2+1 29. C3+3 R7.6 30. R2+1 C2+3 31. H4-3 C2-1 32. R2+3 E3-5 33. C3.1 R6-2 34. C-+4 K5.6 35. C-+1 R6+1 36. C-.3 R6.9


Nguyễn Công Chương 1-0 Nguyễn Trần Đỗ Ninh


1. E3+5 C2.6 2. H2+3 H2+3 3. H8+9 R1.2 4. R9.8 P7+1 5. A4+5 H8+7 6. P7+1 C8+2 7. P3+1 P7+1 8. E5+3 R2+4 9. C8.6 R2.4 10. E3-5 E7+5 11. H3+4 R4.6 12. H4+2 H7+8 13. P9+1 R9.7 14. H9+8 P3+1 15. P7+1 R6.3 16. R1.4 A6+5 17. R4+3 R3.2 18. C2.4 C6.9 19. H8-7 R2+5 20. H7-8 H3+4 21. H8+7 H4+3 22. C4.1 H8+7 23. C1+4 C9+4 24. R4+1 C9.5 25. C6+1 C5-2 26. H7+5 H3+4 27. C6.3 C5+3 28. K5.4 R7+6 29. H5+6 C5-3 30. C1+3 A5+4 31. R4+5 K5+1 32. R4-1 K5-1 33. H6+8

Trần Chánh Tâm 0.5-0.5 Lê Thành Công


1. C2.5 C2.5 2. H2+3 H2+3 3. R1.2 C8.7 4. H8+7 H8+9 5. R9.8 R1+1 6. P7+1 R1.4 7. C8.9 P7+1 8. R8+5 R9.8 9. R2+9 H9-8 10. R8.3 C5-1 11. H7+8 E7+5 12. R3.2 R4+4 13. R2+4 R4.3 14. H8+9 H3+1 15. C9+4 C7+5 16. R2-7 C7+1 17. R2-1 C5.7 18. C9.5 A4+5 19. C-.3 R3+1 20. P5+1 R3-1 21. R2.3 R3.5 22. R3.5 R5+3 23. A6+5 C7+6 24. C5.2 C7.8 25. C2-3 P9+1 26. A5+4 E5-7 27. P9+1 E3+5 28. P3+1 K5.4 29. P9+1 K4+1 30. P9.8 K4-1 31. E7+5 K4+1 32. E5+7 K4-1 33. E3+5 K4+1 34. A4+5 K4-1 35. P8+1 P3+1 36. P8.7 K4+1 37. P7.6 K4-1 38. K5.6 E7+9 39. K6.5 E9-7 40. P6.5 E7+9 41. P5.4 K4+1 42. C2+3 C8-1 43. P3+1 C8.2 44. P3+1 K4-1 45. C2-5 E9-7 46. P4.5 C2.1 47. P3.4 C1.2 48. A5+6 C2-3 49. C2.1 C2+1 50. P5.6 E5-3 51. P6.7 C2.1 52. P4.5 E3+1 53. P7.8 C1.2 54. E5+3 C2.1 55. C1.7 C1+1 56. C7.1 C1-1 57. E3-5 C1.2 58. P8+1 E1-3 59. P8.7 E3+5 60. P7+1 C2.1 61. P5.4 C1.2 62. C1.6 K4.5 63. P7.6 C2+1 64. C6.1 C2-1 65. K5.6 C2.1 66. P4.3 C1.2 67. P3+1 A5+4 68. A6-5 A6+5 69. A5-4 K5.6 70. E5+3 C2.1 71. C1.4 K6.5 72. P3+1 C1-1 73. P3.4 C1.4 74. P6.5 A4-5 75. C4.5 C4.5 76. E3-1 A5+6 77. C5+4 A6-5

Nguyễn Văn Thi (HCM) 1 - 0 Hà Duy Tấn

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. P3+1 H2+3 4. R1.2 P3+1 5. H8+9 P1+1 6. C8.7 H3+2 7. H3+4 E7+5 8. R9+1 R1+3 9. R9.6 A6+5 10. C7-1 C8+2 11. H4+3 R8+3 12. H3-4 R8.6 13. R6+3 P3+1 14. R6.7 H2-4 15. R7.6 H4+2 16. R6+4 E5+3 17. H4+6 R6-1 18. P3+1 C8.4 19. R6-3 E3+1 20. P7+1 C2.5 21. R2+3 H2-3 22. R6-2 P5+1 23. R2.3 R1.6 24. A6+5 R++3 25. R3.4 R6+4 26. P3+1 H7+5 27. R6+3 H5+7 28. P7+1 H3-2 29. P7.6 C5+4 30. P6.5 C5-1 31. R6-2 K5.6 32. K5.6 H2+3 33. C7+5 P9+1 34. C5.7 H3-2 35. C-.4 K6.5 36. C4.6 C5.6 37. C6.5 K5.6 38. C7.4 C6.5 39. C4-1 C5+1 40. R6-1 H2+3 41. H9-8 C5.9 42. P3.4 K6.5 43. R6+4 R6-2 44. R6+2 H3-4 45. P5.4 K5.6 46. H8+7 P1+1 47. H7+8 A5+4 48. K6.5


Võ Văn Dũng (BDI) 0.5 - 0.5 Huỳnh Khoa Thuật (KHO)


1. P3+1 C8.7 2. C8.5 C2.5 3. H8+7 H2+3 4. R9.8 H8+9 5. H2+1 R9.8 6. R1.2 R8+5 7. C2.3 R8+4 8. H1-2 R1+1 9. R8+6 R1.8 10. H2+1 P9+1 11. R8.7 H9+8 12. P3+1 C7+2 13. C3.4 R8+1 14. A4+5 C5-1 15. C5+4 H3+5 16. R7.5 C7.3 17. E7+5 H8+6 18. R5-1 E7+5 19. R5.4 H6+8 20. K5.4 C5.3 21. H7-8 A6+5 22. P7+1 C+-2 23. H1+3 A5+6 24. R4+1 P7+1 25. R4.1 A6-5 26. H3+5 E5-7 27. H5+6 A5+4 28. R1.4 H8+6 29. R4-4 A4+5 30. R4+4 R8+4 31. R4.5 C+.1 32. H6-8 C1.2 33. H-+6 R8.6 34. K4.5 R6-2 35. R5.7 R6.2 36. R7+2 E7+5 37. R7.8 R2.4 38. H6+8 C2.1 39. P9+1 R4.5 40. R8-2 R5+2 41. R8.9 R5.2 42. H8-7 R2.9 43. H7+6 R9.4 44. P9+1 P9+1 45. R9.8 C1.3 46. P7+1 E5+3 47. R8.7 C3.2 48. R7+3 A5-4 49. R7-4 C2+7 50. R7-5 C2-8 51. H6-8 C2.8 52. A5-4 C8.5 53. A6+5 C5+5 54. R7+4 P9+1 55. R7.1 P9.8 56. R1+5 K5+1 57. R1-5 P8+1 58. H8-6 C5-4 59. R1.5 R4+2 60. R5+1 P7+1 61. P9.8 P7+1 62. P8.7 P7.6 63. R5.4 R4-2 64. P7.6 K5.4 65. P6.5 A4+5 66. P5+1 C5.9 67. R4.1 C9.7 68. R1.7 C7+4 69. H6+7 R4.3 70. R7-2 C7.3 71. H7+9 P8.7 72. H9+7 K4-1 73. P5.6 P7+1 74. K5.6 K4.5 75. K6.5 P7.6 76. K5.6 K5.6 77. P6.5 K6+1 78. H7+9 K6-1 79. E5+7 A5+6 80. P5.4 A4-5


Nguyễn Long Hải (BDU) 0.5 - 0.5 Nguyễn Ngọc Trí


1. P7+1 C2.3 2. E3+5 H2+1 3. H8+7 R1.2 4. R9.8 R2+4 5. C8.9 R2+5 6. H7-8 H8+7 7. H2+3 E7+5 8. A4+5 C8.9 9. R1.2 A6+5 10. P9+1 P7+1 11. C2.1 H7+6 12. R2+4 H6+7 13. C1+4 C9+4 14. C1.3 H7-6 15. C9+4 H6-7 16. H8+7 C9-2 17. H7+6 P3+1 18. P7+1 C9.3 19. P9+1 C++4 20. P9.8 C+.4 21. A5-4 P7+1 22. R2.3 R9+4 23. R3.4 R9.7 24. H3+2 C4.9 25. P8+1 C9+1 26. A4+5 C3+3 27. E5+7 R7+5 28. R4-4 C9.6 29. A5-4

NguyenToan
14-10-2011, 10:11 AM
Các ván đấu của các kỳ thủ Khánh Hòa tại Vòng 2 giải A2-2011


Ngô Ngọc Minh(BPH) 1-0 Nguyễn Công Chương


1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 C8+4 4. P3+1 C2.5 5. P7+1 H2+3 6. H8+7 R1.2 7. R9.8 R2+6 8. H7+6 R2-2 9. P7+1 R2.3 10. C8.6 C8.7 11. R2+9 C7+3 12. A4+5 H7-8 13. R8+8 A6+5 14. R8.7 R3+1 15. H6+4 C5.8 16. R7+1 C7.9 17. K5.4 R3-1 18. H4+6 R3.6 19. C5.4 C8.6 20. H6+7 K5.6 21. C4-1 E7+5 22. H7-5 C9-2 23. C6.4 R6+3 24. A5+4 C9.6 25. C4+6 C6.3 26. C4-4
Hà Duy Tấn 1-0 Nguyễn Thanh Khiết (CMA)


1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 C2.5 4. C8.6 R1+2 5. H8+7 R1.4 6. A6+5 C8+4 7. R9.8 H2+1 8. R8+4 A4+5 9. C6+2 R8+5 10. P7+1 R4+2 11. P3+1 R8-5 12. C5.6 R4.6 13. E7+5 C8.7 14. R2+9 H7-8 15. C++4 R6.4 16. C+.9 C5.4 17. C9+1 A5-4 18. P7+1 R4+2 19. P7.6 C4.3 20. H7+6 C3.6 21. H6+4 R4.2 22. R8-1 C7.2 23. C9-3 C2-2 24. H4+2 C2-1 25. P3+1 C6+4 26. P3+1 H8+9 27. H3+4


Lưu Minh Hiệp 0 - 1 Nguyễn Quốc Tiến


1.


Lê Thành Công 0 - 1 Trần Văn Ninh


1.


Nguyễn Ngọc Trí 0 - 1 Võ Văn Dũng


1.


Huỳnh Khoa Thuật 0.5 - 0.5 Nguyễn Long Hải


1.

NguyenToan
14-10-2011, 10:20 AM
Các ván đấu của các kỳ thủ Khánh Hòa tại Vòng 3 giải A2-2011

Nguyễn Khánh Minh (QBI) 1 - 0 Huỳnh Khoa Thuật

1. C2.4 P7+1 2. H2+1 H8+7 3. R1.2 R9.8 4. R2+4 C8.9 5. R2+5 H7-8 6. C8.5 H2+3 7. H8+7 R1.2 8. R9.8 C2+2 9. P7+1 H8+7 10. C4+4 H7+6 11. C4.7 E3+5 12. R8+4 P9+1 13. P5+1 A4+5 14. P5+1 P5+1 15. P7+1 C2-3 16. P7.6 C2.1 17. R8+5 H3-2 18. P6.5 H6-7 19. C7.3 C9+4 20. P5.4 H7+5 21. C5+1 P9+1 22. C5.1 P9+1 23. H1-3 H5+3 24. E3+5 H3+4 25. A4+5 H2+3 26. P4.3 E5+7 27. H3+4 E7-5 28. P3+1 A5+6 29. C3.4 H4+3 30. K5.4


Phạm Văn Huy (HPH) 0 - 1 Nguyễn Ngọc Trí


1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C2.1 3. H8+9 R1.2 4. R9.8 R2+4 5. R1.2 H8+9 6. C8.7 R2+5 7. H9-8 R9.8 8. C7+4 E3+5 9. H8+7 P7+1 10. P5+1 C8+4 11. P7+1 A6+5 12. C5+1 C8-1 13. E3+5 P9+1 14. A4+5 P1+1 15. C7.6 H3+4 16. C5+3 H4+6 17. C6-2 P7+1 18. C6.4 P7.6 19. P5+1 H9+7 20. P5.4 P6+1 21. P3+1 P6.7 22. H3+5 H7+6 23. P7+1 H6+4 24. P7+1 P7.6 25. H5+6 R8+4 26. H7+6 C1+4 27. H++4 R8-3 28. H6-8 P1+1 29. C5-2 C8+1 30. P4.3 P6+1 31. R2.1 C8.2 32. A5+6 P6.5


Nguyễn Công Chương 0 - 1 Bùi Dương Trân (BDU)

1. P3+1 C8.7 2. E3+5 H8+9 3. H2+3 R9.8 4. R1.2 C2.5 5. H8+9 H2+3 6. R9.8 R1.2 7. A4+5 P7+1 8. P3+1 R2+4 9. H3+4 R2.7 10. C8.6 R8+5 11. R2.4 R7.6 12. R8+4 H9+7 13. C2.3 C7+5 14. C6.3 R6+1 15. C3+7 A6+5 16. R8.4 H7+6 17. R4+3 P3+1 18. C3.1 H3+4 19. R4.3 C5+4 20. R3+6 A5-6 21. K5.4 E3+5 22. R3-6 R8-5 23. C1-1 A6+5 24. P9+1 H6-8 25. R3.2 R8.6 26. K4.5 R6.7 27. K5.4 H8+7 28. R2-1 R7.6 29. A5+4 H7-5 30. K4+1 R6.7 31. A4-5 C5.6

Diệp Khai Hằng (BDU) 1 - 0 Lê Thành Công

1. P7+1 P7+1 2. C2.3 E3+5 3. H2+1 H8+7 4. R1.2 R9.8 5. R2+4 C8.9 6. R2+5 H7-8 7. C8.5 H2+4 8. R9+1 H8+7 9. R9.6 R1+1 10. R6+3 A4+5 11. H8+7 C9-1 12. C5.4 C9.6 13. C4+4 H7+6 14. R6+1 C2-2 15. P3+1 E7+9 16. P3+1 E9+7 17. C3.2 E7-9 18. C2+6 C2.4 19. C4.7 H6-7 20. R6.2 R1+1 21. R2+2 E9+7


Trần Tuấn Ngọc (HNO) 1 - 0 Lưu Minh Hiệp


1. C2.5 H2+3 2. H2+3 P7+1 3. P7+1 H8+7 4. R1.2 R9.8 5. R2+6 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. H8+7 A4+5 8. C8.9 C9.7 9. R3.4 H7+8 10. R9.8 R1.2 11. R8+6 P7+1 12. R4-1 P7+1 13. H3-5 H8-7 14. R4-1 P7+1 15. H7+6 P7+1 16. E3+1 C7.8 17. C5.2 H7+8 18. R4-2 P7.6 19. H5+4 C8+6 20. R4.2 P6+1 21. K5.4 R8+2 22. R2+2 H8-6 23. R8.7 R8.7 24. C9.7 H3-4 25. R7.5 H6-8 26. R5.2 H4+5 27. R-.3 R7+3 28. E1+3 H8-6 29. P7+1 C2+7 30. P7.8 R2+2 31. H4+5 H5+4 32. P8.7 R2+3 33. C7.3 E7+9 34. H6-7 H4+3 35. C3+1 R2+2 36. R2-4 R2-1 37. R2.6 C2-1 38. R6+1 C2.3 39. H7-5 C3-4 40. R6.7 R2.3 41. C3.7 C3.4 42. H-+3 H6+8 43. P9+1 C4-3 44. H5-7 H8+6 45. C7+6 H6+7 46. E7+5 H7-6 47. H3+4 H6-4 48. H4+5 C4+8 49. C7-3 P9+1 50. C7.6 C4-5 51. H5-4 C4.6 52. K4.5 H4-6 53. P5+1 H6+7 54. P5+1 H7+6 55. P5.4 H6-8 56. H7+8 H8+9

Nguyễn Hữu Hùng (BPH) 1 - 0 Hà Duy Tấn

1. E3+5 H8+7 2. P3+1 E3+5 3. H8+7 H2+4 4. R9+1 R9+1 5. R9.4 P3+1 6. C8+4 H4+3 7. H2+3 C2.3 8. C2+4 R1.2 9. C8.5 H7+5 10. C2.5 A4+5 11. P5+1 R2+7 12. H7+5 R2-2 13. R4+3 C8+4 14. R1+1 R2.4 15. R1.8 C3-2 16. C5.9 C8.3 17. R8+5 R4+1 18. A4+5 H3-4 19. R4-1 R9.8 20. P5+1 R8+7 21. C9+3 A5-4 22. R4+5 A6+5 23. P5+1 R8-6 24. H5+4 R4.6 25. R8+2 H4-2 26. P5+1 R8.5 27. H4+5 R6-5 28. H5+7

NguyenToan
14-10-2011, 11:19 AM
Các ván đấu của các kỳ thủ Khánh Hòa tại Vòng 4 giải A2-2011


Nguyễn Ngọc Trí 1 - 0 Bùi Kim Long (HPH)


1. C8.5 H2+3 2. H8+7 H8+7 3. R9.8 R1.2 4. P3+1 P3+1 5. H2+3 C8+4 6. P7+1 P3+1 7. R8+6 P3+1 8. R8.7 P3+1 9. H3+4 C2+7 10. C2.7 C8.1 11. C7+5 C1+3 12. H4+5 C2.4 13. H5+6 A6+5 14. H6+8 C4.6 15. E7+9 C6.9 16. E3+1 R9.8 17. C5.7 R8+9 18. K5+1 R8-1 19. K5-1 R8+1 20. K5+1 R8.2 21. R7.8

Võ Văn Chương (DAN) 0.5 - 0.5 Lưu Minh Hiệp


1. H2+3 P7+1 2. C8.6 H8+7 3. H8+7 H2+1 4. R9.8 R1.2 5. E3+5 P1+1 6. P7+1 C8+2 7. R8+6 C2.4 8. R8+3 H1-2 9. A4+5 P3+1 10. R1.4 P3+1 11. E5+7 R9+1 12. H7+6 C4.3 13. E7-5 E3+5 14. R4+6 H2+4 15. R4.3 R9.6 16. P3+1 P7+1 17. C6+6 R6.4 18. H6+4 C8.7 19. H3-4

Hà Duy Tấn 1 - 0 Trương Đình Vũ (DAN)


1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. P7+1 P7+1 5. R2+6 C8.9 6. R2.3 R8+2 7. C8.6 E3+5 8. H8+7 C2-1 9. C6+6 C2+5 10. P5+1 R1+1 11. R9.8 C2.3 12. C6.8 C9-1 13. P5+1 P5+1 14. H3+5 C3.7 15. R3.7 H3-2 16. C5+3 C9.5 17. C5+3 A6+5 18. H5+6 R8+5 19. E7+5 R8.6 20. A6+5 R6-3 21. H7+5 R6.5 22. C8-3 H2+4 23. R7.6 H4+2 24. R6.8 R5-1 25. C8+2
Huỳnh Khoa Thuật 1 - 0 Lê văn Thanh ( QBI)
1. C2.5 H8+7 2. P3+1 P3+1 3. H2+3 H2+3 4. R1.2 R9.8 5. H8+9 E3+5 6. C8.6 C8+2 7. C6+4 A4+5 8. C6.3 C2+2 9. R9.8 R1.4 10. P9+1 R4+5 11. R8+4 R4.2 12. H9+8 R8+3 13. H3+4 H7-9 14. P3+1 E5+7 15. R2+5 R8+1 16. H4+2 E7+5
Hà Trung Tín (BDU) 1 - 0 Nguyễn Công Chương
1. P7+1 C2.3 2. C2.5 C8.5 3. H2+3 H8+7 4. R1.2 R9+1 5. C8.6 R9.4 6. A4+5 H2+1 7. H8+7 C3+3 8. R2+6 C5.3 9. R2.3 E7+5 10. C5+4 H7+5 11. R3.5 R4+5 12. H7+8 R1.2 13. H8+7 R2+3 14. H7-6 R2+1 15. R5.6 A4+5 16. E3+5 R2+3 17. H6+4 R4-3 18. H4+6 C+-2 19. P9+1 R2.3 20. K5.4 R3-3 21. H6-5 R3.5 22. R9.8 C++5 23. R8+7 C-+2 24. R8-3
Lê Thành Công 1 - 0 Vi Văn Thái (BRV)

1. E3+5 C8.4 2. P7+1 H8+7 3. H8+7 H2+1 4. R9+1 R9.8 5. H2+4 A6+5 6. R1.2 C2.3 7. H7+8 C4+3 8. H8+9 C3.4 9. C2+4 E7+5 10. R9.8 C+-2 11. H9+7 H1-3 12. C8.9 R1+6 13. R8+7 R8.6 14. R2+1 C++5 15. H4+6 R1.5 16. R8.7 R5.4 17. R2.6

NguyenToan
14-10-2011, 11:32 AM
Các ván đấu của các kỳ thủ Khánh Hòa tại Vòng 5 giải A2-2011

Nguyễn Hữu Hùng (BPH) 0.5 - 0.5 Nguyễn Ngọc Trí

1. E3+5 C8.6 2. P7+1 H8+7 3. C2.4 R9.8 4. H2+3 H2+3 5. H8+7 R8+4 6. R1.2 R8.2 7. C8+5 C6.2 8. R2+6 P7+1 9. R2.3 R1.2 10. R9+1 P3+1 11. P7+1 R+.3 12. R9.6 C2.1 13. R6+7 A4+5 14. A4+5 E7+9 15. H7+6 R3.4 16. R6.7 R4-2 17. H6+4 H3+4 18. P3+1 P7+1 19. E5+3 E9-7 20. C4.6 H4-5 21. H4+5 E7+5 22. C6.5 R4+1 23. R7-1 H7-8 24. H3+4 C1+4 25. R3.5 R4+5 26. R5.9 R2+6 27. R9+3 R4-8 28. P5+1 R2.6 29. P5+1 C1.5 30. H4+6 R6.9 31. H6-5 R9.5 32. R9-4 R4+5 33. P5.6 H8+7 34. R7-1 H7+8 35. P6+1 H8+7 36. C5.3 H7-5 37. E3-5 R5.7


Trần Chánh Tâm (HCM) 1 - 0 Hà Duy Tấn


1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. R2+4 E3+5 5. H8+7 H2+3 6. P7+1 C8.9 7. R2.4 R8+4 8. C5.6 A4+5 9. E7+5 C2+4 10. C8.9 R1.2 11. R9.8 C2.3 12. R8+9 H3-2 13. C9+4 H2+3 14. C9+1 P7+1 15. P3+1 R8.1 16. C9.8 R1.2 17. C8.9 R2.1 18. C9.8 R1.4 19. A6+5 H7+6 20. P3+1 E5+7 21. H3+2 C9.2 22. R4+1 R4.6 23. H2+4 P5+1 24. P9+1 H3+5 25. P9+1 C2.8 26. C6+2 C8+2 27. C6.3 E7-5 28. P1+1 C8.7 29. P9.8 A5+6 30. P8+1 P3+1 31. P8.7 C7-1 32. P+.6 C7.4 33. P7+1 C4+2 34. P7.6 H5+7 35. P6.5 C4.9 36. H4+3 A6+5 37. P+.4 H7-8 38. C3.2 C9+1 39. C2+2 P9+1 40. H7+9 C9.7 41. H9+8 C3-2 42. H8+9 C3-2 43. H9+7 K5.4 44. H3-2 C7-5 45. H7-9 C3+2 46. H2-3 A5-6 47. P5+1 E5+7 48. H3-2 E7+5 49. P5+1 A6+5 50. H2+4 C3+2 51. P5+1 C3.5 52. P4+1 P9+1 53. P4.3 C5.7 54. P5.4 P9.8 55. H4+5 C++2 56. H9-8 C-.6 57. H8+7 K4.5 58. H7-6 E5-3 59. A5+6 P8+1 60. E5+3 H8-7 61. C2+3 C6-1 62. C2-4 H7+9 63. H5+7 E3+5 64. H6+5 A5+4 65. A4+5 A6-5 66. H5+3 C6+1 67. E3-5 P8+1 68. C2-1 K5.6 69. H7+5 C7.8 70. C2.9 C8.6 71. A5+4 C-+6
Trần Thanh Tân (HCM) 1 - 0 Lê Thành Công (KHO)

1. P7+1 P7+1 2. C2.3 C8.5 3. C8.5 H8+7 4. H8+7 H2+1 5. R9.8 R1.2 6. H2+1 R9.8 7. P1+1 P1+1 8. R1+1 A6+5 9. R1.4 C5.4 10. H7+6 E7+5 11. H6+5 R8+3 12. H5+3 C4.7 13. R8+3 C2.4 14. R8+6 H1-2 15. P5+1 H2+1 16. R4+4 C7.9 17. C5-1 C9+3 18. C3.5 H1-3 19. R4-1 P9+1 20. P5+1 P7+1 21. R4.3 R8.6 22. R3.2 K5.6 23. C-.3 R6+6 24. K5+1 K6.5 25. C3.4 E5-7 26. P5+1 R6.4 27. C4+7 H3+1 28. R2.3 E7+9 29. R3.2 E9-7 30. C4.2 R4-5 31. C2+1 E7+5 32. P5+1 E3+5 33. C2.1 K5.6 34. R2+5 K6+1 35. H1+2 E5-3 36. C5.4 C4.5 37. C1-5 R4.5 38. K5.6 R5.4 39. K6.5 R4+3 40. H2+3 C5.7 41. R2.3
Nguyễn Văn Tới (BDI) 0.5 - 0.5 Huỳnh Khoa Thuật
1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 P7+1 4. P7+1 C2+4 5. H8+9 R9+1 6. C8.7 H2+1 7. P9+1 R9.4 8. R2+4 C2.7 9. E3+1 R1.2 10. A4+5 R4+3 11. R2.4 A4+5 12. R9.8 R2+9 13. H9-8 P1+1 14. P9+1 R4.1 15. H8+9 R1.6 16. R4.2 C5.3 17. C7+1 C7.3 18. H9+7 E7+5 19. H7-8 H1+2 20. H8+6 R6.4 21. C5.4 C3.1 22. C4+4 P3+1 23. C4.2 P3+1 24. H6+7 R4.3 25. E1-3 E5-7 26. E3+5 E3+5 27. C2.3 P5+1 28. C3.9 H2+3 29. R2.6 H7+6 30. R6.4 H6-7 31. R4.6 H7+6 32. R6.4 H6-7 33. H3+2 C1.2 34. C9.8 C2.3 35. C8+1 P5+1 36. P5+1 C3+3 37. E5+7 R3-2 38. C8-5 R3+3 39. C8.3 H7+5


Nguyễn Công Chương 1 - 0 Lê Thanh Nghị (QBI)


1. E3+5 P7+1 2. P7+1 H2+3 3. H8+7 C8.6 4. R9+1 H8+7 5. H7+8 H7+6 6. H2+3 E7+5 7. C2+3 H6+7 8. R9.4 A6+5 9. C2+1 P3+1 10. P7+1 E5+3 11. R4+5 P5+1 12. H8-6 R9.8 13. C8+4 E3-5 14. H6+5 H3+4 15. A4+5 H7-8 16. R4.6 C6-2 17. H3+4 H4-2 18. C2.8 H8+7

Lưu Minh Hiệp 1 - 0 Phan Minh Tùng

1.