PDA

View Full Version : Tiếng Cười Vùng Ngập Lụt..hung vi
14-10-2011, 01:37 PM
http://ne5.upanh.com/b6.s3.d1/597b70e925e56894b3dac29178e7380b_36523155.1317802239muabaolu1.jpgDịch vụ vẫn rất phát triển
http://ne2.upanh.com/b3.s1.d2/27413bde19a7ca3eab190cad0c0f0987_36523172.1317802239muabaolu2.jpgĐến tượng cũng phải kêu cứu
http://ne0.upanh.com/b2.s13.d1/877525b39a8b4994e52747064db071b1_36523200.1317802239muabaolu3.jpgMôn thể thao sinh ra từ... vùng trũng
http://ne9.upanh.com/b5.s16.d2/01100784499419679c1e5382c65d0ee0_36523239.1317802239muabaolu4.jpgĐến "chân dài" còn phải "tót" lên cao
http://ne1.upanh.com/b4.s8.d1/c86d6537fa4fae9f6c1accffd8718eaf_36523281.1317802239muabaolu5.jpgGian nan vấn đề đi lại
http://ne7.upanh.com/b6.s5.d3/5a9a588e516fd8b7cab6ae807e01c59d_36523297.1317802239muabaolu6.jpgRửa xe từ bên... trong
http://ne5.upanh.com/b1.s20.d1/a8987c2c0cbb14630a6f86dd31e63c41_36523315.1317802239muabaolu8.jpgCái thời đất chật người đông

http://ne4.upanh.com/b3.s9.d3/09ee21d500772b639ce117154af1b0c0_36523364.1317802239muabaolu9.jpgThể dục... dụng cụ
http://ne1.upanh.com/b3.s2.d3/691e80ebe9876f6514843175cfe20c20_36523401.1317802239muabaolu10.jpgTận dụng cơ hội nghỉ ngơi hiếm ho
http://ne0.upanh.com/b4.s18.d1/3edce85065e4eb12a174b944ff9c8777_36523420.1317802239muabaolu11.jpgKhi cảm nhận hết được cái hay của... ngập
(Theo Pòi Hà 24h.com)