PDA

View Full Version : Hiệp khách hành -cảm hứng từ Lý Bạch tới Kim Dungnhachoaloiviet
08-08-2009, 01:55 AM
Bộ tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung :hiệp khách hành là một trong những tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung, được phát hành trên Minh báo vào năm 1965.
Câu truyện xoay quanh các cuộc phiêu lưu của Thạch Phá Thiên, xoay quanh bài thơ "Hiệp khách hành" của thi tiên Lý Bạch. Hiệp khách hành là câu chuyện hoàn toàn không có sự liên hệ với lịch sử, với những tình tiết mang tính chất mờ ảo, thần thoại. Chỉ có thể đoán rằng nó xảy ra sau thời kỳ Nguyên-Minh, khi mà đã xuất hiện phái Võ Đang với huyền thoại Trương Tam Phong từng được đem ra so sánh.

Có lẽ cảm hứng của Kim Dung ít nhiều ảnh hưởng từ bài thơ nổi tiếng cùng tên của Tiên Thơ Lý Bạch.Sinh thời Lý Bạch ngoài tài thơ phú siêu quần thì ông cũng mang một tâm hồn hiệp khách thích mua kiếm làm thơ dao du sơn thủy.Mình xin post bài thơ này để anh em cùng chém gió:

俠客行

趙客縵胡纓,
吳鉤霜雪明
銀鞍照白馬,
瘋沓如流星
十步殺一人,
千里不留行
事了拂衣去,
深藏身與名
閑過信陵飲,
脫劍膝前橫。
將炙啖朱亥,
持觴勸侯嬴。
三杯吐然諾,
五岳倒為輕。
眼花耳熱後,
意氣素霓生。
救趙揮金錘,
邯鄲先震驚。
千秋二壯士,
烜赫大樑城。
縱死俠骨香,
不慚世上英。
誰能書閣下,
白首太玄經。

Hiệp Khách Hành
Lý Bạch

Triệu khách mạn hồ anh .
Ngô câu sương tuyết minh
Ngân yêu chiếu bạch mã
Tạp nạp như lưu tinh
Thập bộ sát nhất nhân
Thiên lý bất lưu hành
Sự liễu phất y khứ ,
Thâm tàn thân dữ danh
Nhàn quá Tín Lăng ẩm ,
Thoát kiếm tất tiền hành
Tương chích đạm Châu Hợi
Trì trường khuyến Hầu Doanh
Tam bôi thổ nhiên nặc ,
Ngũ nhạc đảo vi khinh
Nhãn hoa nhĩ nhiệt hậu ,
Ý khí tố nghê sinh
Cứu Triệu huy kim chùy
Hàm Đan tiên chấn kinh
Thiên thu nhị tráng sĩ ,
Huyên hách Đại Lương thành
Túng tử hiệp cốt lương ,
Bất tàm thế thượng anh
Thùy năng thư các hạ ,
Bạch thủ thái huyền kinh .

--------------------------------------------------------------------------------

Bài ca người hiệp khách
Khách nước Triệu phất phơ giải mũ
Gươm Ngô câu rực rỡ tuyết sương
Long lanh yên bạc trên đường
Chập chờn như thể muôn ngàn sao bay
Trong mười bước giết người bén nhạy
Nghìn dặm xa vùng vẫy mà chi
Việc xong rũ áo ra đi
Xoá nhòa thân thế, kể gì tiếng tăm
Rảnh rang tới Tín Lăng uống rượu
Tuốt gươm ra, kề gối mà say
Chả kia với chén rượu này,
Đưa cho Châu Hợi, chuốc mời Hầu Doanh.
Ba chén cạn, thân mình xá kể!
Năm núi cao, xem nhẹ lông hồng
Bừng tai, hoa mắt chập chùng,
Mống tuôn hào khí mịt mùng trời mây
Chùy cứu Triệu vung tay khảng khái,
Thành Hàm Đan run rẩy, kinh hoàng
Nghìn thu tráng sĩ hai chàng
Tiếng tăm hiển hách, rỡ ràng Đại Lương.
Thân dù thác, thơm xương nghĩa hiệp;
Thẹn chi ai hào kiệt trên đời.
Hiệu thư dưới gác nào ai?
Thái huyền, trắng xoá đầu người chép kinh
Dịch: Trần Trọng San