PDA

View Full Version : cho hỏi, ai biết thế "thủy đệ"kanjizu
28-10-2011, 01:21 PM
Trong thế có xe, tướng và 1 bên là xe, pháo, tướng, mà mình ko nhớ vị trí các quân cờ, cao thủ nào biết thế xin chỉ giùm, đa tạ.#-o

mimi14970
28-10-2011, 03:44 PM
Đó là lấy xe chiếu cho tướng lên tầng 2 và lùa pháo vào dưới tướng để kích xe rồi thoái xe chiếu hết bạn à. Nhưng chỉ thắng khi bên xe + pháo + tướng chiếm trung lộ (bất kể vị trí pháo ở bên nào cũng vẫn đánh như vậy). Trong Tạp chí người chơi cờ đã có hẳn một bài viết về cờ tàn theo cục này rồi. Bạn thử xếp quân và nghiên cứu nhé.

Yeuco1008
28-10-2011, 03:45 PM
Cờ thế ở diễn đàn này rất nhìu cao thủ. Nhưng mình thấy bác xuân2009 có trình độ sâu và rộng nhất. Mình rất hâm mộ bác xuan

kanjizu
03-11-2011, 10:11 AM
hix! trường hợp ngta chiếm trung trước thì không thể thắng bạn nhỉ