PDA

View Full Version : Kinh Kỳ mở hội , loạn chiến đất Long Biên !!!trung_cadan
25-06-2016, 02:16 AM
Kinh Kỳ Mở Hội - Loạn Chiến Đất Long Biên !!!

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2016/05/07/14/53/3213626492_1573062740_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3213626492)


Lý do và mục đích :

Trước khi giải đấu được mong chờ nhất chuẩn bị khởi tranh . Clb Kinh Kỳ đang ráo riết chiêu binh mãi mã nhằm chinh phục chiếc cup Vàng danh giá của Thăng Long Kỳ Đạo cốc , nói gì thì nói đội hình có mạnh đến mấy cứ phải thực chiến mới tỏ mặt anh hùng , với mục đích tăng cường giao lưu , giới thiệu địa điểm , cùng với việc nhận được lời mời của lãnh đội Trần Văn Vũ Hưng , diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo quyết định tổ chức trận đại chiến tại đại bản doanh clb Kinh Kỳ ( cafe Phi Nhung quán địa chỉ 37 tổ 15 phường Long Biên ) . Dự kiến đội hình tham gia loạn chiến lần này gồm những clb sau :

- Kinh Kỳ 1 + 2
- Quang Trung
- Học viện Thăng Long Kỳ Đạo
- Mạnh Sơn Ninh Bình
- Hưng Yên

Thời gian :

- 9h00 chủ nhật ngày 26/06/2016

Địa điểm :

- Cafe Phi Nhung quán địa chỉ 37 tổ 15 phường Long Biên , Hà Nội

Thể thức :

- Loạn chiến quần hùng , tiện đâu đánh đấy .

Kính mời quý vị khán giả đón xem , dự kiến TTTT trên Diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo ...

Trân trọng ...

trung_cadan
26-06-2016, 11:13 AM
TTTT : Phạm Quốc Hương ( Kinh Kỳ ) vs Vũ Hữu Cường ( HNO ) :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2016/06/26/22/18/3219310706_1817407857_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3219310706)

xraysUfAf0E&feature

trung_cadan
26-06-2016, 11:36 AM
- Phạm Văn Long ( Kinh Kỳ ) 0-2 Nguyễn Anh Quỳnh ( HV TLKD ) :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2016/06/26/22/17/3219310655_1468285119_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3219310655)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
774770627967636489798070262510221927204209086254797330410858725273705258594812162715162647570030495926285756546617166654565558576987578767758757294764654857303959583938585965757074543559493547
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/98898-Kinh-Ky-mo-hoi-loan-chien-dat-Long-Bien%3Fp%3D541815%26posted%3D1
www.dpxq.com

trung_cadan
26-06-2016, 12:57 PM
- Đồng Thái Quang ( Kinh Kỳ ) 0-2 Nguyễn Ngọc Quân (HV TLKD ) :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2016/06/26/22/17/3219310643_1938482904_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3219310643)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
77477062796763648979807079731022262562541927204273535466273530414737725239486674536374826353646517167074294774641626001009196566677912174939838435238274230210121917120253556414171422145554142654740232394926183717323625243646743446161737183734375256060556467987464524346667877967776987777879587868493968583735454859485848
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/98898-Kinh-Ky-mo-hoi-loan-chien-dat-Long-Bien%3Fp%3D541819
www.dpxq.com

trung_cadan
26-06-2016, 01:15 PM
Nguyễn Minh Hưng ( Kinh Kỳ ) 2-0 Nguyễn Nhật Quang ( HV TLKD )

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2016/06/26/22/17/3219310634_681659298_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3219310634)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
6947723219077062172710020919001019151222060580701510021089883242881842465948100279584644181222420715445415344344584670744654745434154252775752574857624315233041233554531213
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D98898
www.dpxq.com


Nguyễn Quốc Tiến ( Kinh Kỳ ) 2-0 Nguyễn Nhật Quang ( HV TLKD )

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2016/06/26/22/18/3219310715_12909498_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3219310715)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
7747706279676364897980702625727617152324252420421927103115254224091900101915767479752442252174732735102021111202473731233523732375352010110110153515022229477071010022201535504135314344312123333730
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D98898
www.dpxq.com

trung_cadan
26-06-2016, 01:19 PM
Nguyễn Quốc Tiến ( Kinh Kỳ ) 2 - 0 Nguyễn Huy Tùng ( Quang Trung ) :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2016/06/26/22/17/3219310635_1405165052_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3219310635)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
774770627967807089792324190710226665030417136042132300030919032319127282797062701211304111187051187882727858725267752333756351726371526269876260587872517183333678585172585622348362364656463446474360804383808629474634837386063948345587695536483736574939574537487260737006166281161181730405394905060728112128360616364416264423
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/98898-Kinh-Ky-mo-hoi-loan-chien-dat-Long-Bien%3Fp%3D541822%26posted%3D1
www.dpxq.com


Nguyễn Huy Tùng ( Quang Trung ) 1 - 1 Nguyễn Minh Hưng ( Kinh Kỳ ) :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2016/06/26/22/18/3219310717_317761992_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3219310717)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
2625102219276364796770628988808188580001777301510908204273635158085881311707121458787282787262417252313663734120737040417071828052821411828011718081715127153635150322030703203203014220015132518161352569472524616041406665646560655132656324446383322447254464675564545567204229473041868554568363434467755655756755856323
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/98898-Kinh-Ky-mo-hoi-loan-chien-dat-Long-Bien%3Fp%3D541822
www.dpxq.com

trung_cadan
26-06-2016, 01:30 PM
Vòng 1 : Hoàng Quốc Huy ( Kinh Kỳ ) 2-0 Trần Đức Lương ( HV TLKD ) :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2016/06/26/22/17/3219310651_423837282_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3219310651)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
262572321927706279878070898870748685204288381022383300023323121077751020233330412715743433342234252434462947636442243948060562540906434415363235171020220616223210142442145446547574646574446566365502228766546216103230553422231013232613636243634326664445358543838505830305063453
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/98898-Kinh-Ky-mo-hoi-loan-chien-dat-Long-Bien%3Fp%3D541826%26posted%3D1
www.dpxq.com


Vòng 2 : Nguyễn Xuân Quang ( Kinh Kỳ ) 2-0 Trần Đức Lương ( HV TLKD )


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
6665125279671022192723240908000169470161085850415854604259486364171161636775636277678384656462645464426475566442897970626763808311132234797524252625341363134344131483535644531314841353868553544452725284805456273556663543405075705051707303048020
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/98898-Kinh-Ky-mo-hoi-loan-chien-dat-Long-Bien%3Fp%3D541826
www.dpxq.com

trung_cadan
26-06-2016, 01:57 PM
Vòng 1 : Dương Văn Long ( QTR ) 1-1 Nguyễn Văn Tuấn ( Kinh Kỳ ) :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2016/06/26/22/17/3219310639_1884751812_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3219310639)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
7747102279676364897972522625706217135041192760422735030435436254464500031314546645442324252466472947224379734324730324160929163749483729472980706746707569477515141315144625525513431424484955750333122244342414251375714344141659482226338340508353715113252606445416562506560654510686517150407175868553734150343330417371858371618333757042606160337370807383
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/98898-Kinh-Ky-mo-hoi-loan-chien-dat-Long-Bien%3Fp%3D541827%26posted%3D1
www.dpxq.com


Vòng 2 : Dương Văn Long ( QTR ) 0-2 Vũ Tuấn Chiến ( Kinh Kỳ ) :


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
77472042796780818979813119277082666583842625304167557252476731332947434465646364797510311718526218686267556700103948120267551016686616176667030409290206757106057151415267605041557633737657826360623143516173726242634261634322636441506444524105072735040557652203444317142524142429190315464524343516422145443436
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/98898-Kinh-Ky-mo-hoi-loan-chien-dat-Long-Bien%3Fp%3D541827%26posted%3D1
www.dpxq.com

trung_cadan
26-06-2016, 04:28 PM
TTTT Vũ Văn Tuyến ( Ninh Bình ) vs Đặng Quốc Hưng ( Hưng Yên )

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2016/06/26/22/18/3219310679_1836863258_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3219310679)

K7B9QZPw_Us&feature

trung_cadan
26-06-2016, 11:49 PM
Tổng hợp kết quả lượt đi : Kinh Kỳ 11-7 Học viện TLKD :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2016/06/26/22/17/3219310666_693372933_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3219310666)

- Phạm Quốc Hương ( Kinh Kỳ ) 2-0 Vũ Hữu Cường ( HV TLKD )
- Nguyễn Quốc Tiến ( Kinh Kỳ ) 2-0 Nguyễn Huy Tùng ( HV TLKD )
- Nguyễn Minh Hưng ( Kinh Kỳ ) 2-0 Nguyễn Nhật Quang ( HV TLKD )
- Dương Văn Long ( HV TLKD ) 1-1 Nguyễn Văn Tuấn ( Kinh Kỳ )
- Phạm Văn Long ( Kinh Kỳ ) 0-2 Nguyễn Anh Quỳnh ( HV TLKD )
- Đồng Thái Quang ( Kinh Kỳ ) 0-2 Nguyễn Ngọc Quân ( HV TLKD )
- Nguyễn Văn Đăng ( HV TLKD ) 2-0 Nguyễn Thái ( Kinh Kỳ )
- Hoàng Quốc Huy ( Kinh Kỳ ) 2-0 Trần Đức Lương ( HV TLKD )
- Nguyễn Đức Thuận ( HV TLKD ) 0-2 Vũ Tuấn Chiến ( Kinh Kỳ )

trung_cadan
26-06-2016, 11:54 PM
Tổng hợp kết quả lượt về : Hv TLKD 3-15 Kinh Kỳ :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2016/06/26/22/18/3219310712_1104018845_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3219310712)

- Vũ Hữu Cường ( HV TLKD ) 2-0 Phạm Quốc Hương ( Kinh Kỳ )
- Nguyễn Minh Hưng ( Kinh Kỳ ) 1-1 Nguyễn Huy Tùng ( HV TLKD )
- Vũ Tuấn Chiến ( Kinh Kỳ ) 2-0 Dương Văn Long ( HV TLKD )
- Nguyễn Quốc Tiến ( Kinh Kỳ ) 2-0 Nguyễn Nhật Quang ( HV TLKD )
- Nguyễn Văn Tuấn ( Kinh Kỳ ) 2-0 Nguyễn Văn Quỳnh ( HV TLKD )
- Đỗ Thanh Hải ( Kinh Kỳ ) 1-1 Nguyễn Đức Thuận ( HV TLKD )
- Nguyễn Xuân Quang ( Kinh Kỳ ) 2-0 Trần Đức Lương ( HV TLKD )
- Lưu Đức Hải ( Kinh Kỳ ) 2-0 Nguyễn Ngọc Quân ( HV TLKD )
- Nguyễn Thái ( Kinh Kỳ ) 2-0 Nguyễn Đăng ( HV TLKD )

trung_cadan
26-06-2016, 11:57 PM
Kết quả giao lưu : Hưng Yên 10-6 Ninh Bình :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2016/06/26/22/17/3219310628_284222400_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3219310628)

- Đặng Quốc Hưng ( Hưng Yên ) 4-0 Vũ Văn Tuyến ( Ninh Bình )
- Vũ Thái Hòa ( Ninh Bình ) 2-2 Đỗ Đức Hiếu ( Hưng Yên )
- Trương Thành Trung ( Ninh Bình ) 2-2 Vương Văn Hải ( Hưng Yên )
- Nguyễn Văn Dũng ( Hưng Yên ) 2-2 Bùi Văn Thắng ( Ninh Bình )

trung_cadan
27-06-2016, 12:03 AM
Bổ sung 1 số hình ảnh ngày thi đấu hôm nay :

Phạm Quốc Hương vs Vũ Hữu Cường :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2016/06/26/22/17/3219310631_41615777_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3219310631)

Nguyễn Đức Thuận ( HV TLKD ) vs Vũ Tuấn Chiến ( Kinh Kỳ ) :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2016/06/26/22/17/3219310647_1916439435_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3219310647)

Phông chào mừng các đội tham dự :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2016/06/26/22/18/3219310674_1637798673_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3219310674)

Cờ độ Lê Hải Ninh vs Vũ Thái Hòa :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2016/06/26/22/18/3219310684_917215253_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3219310684)

Trần Quang Chiến vs Mã Văn Tài :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2016/06/26/22/18/3219310692_1906673874_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3219310692)

Đại chiến Ninh Bình vs Hưng Yên :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2016/06/26/22/18/3219310697_613275075_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3219310697)

Khá đông khán giả theo dõi :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2016/06/26/22/18/3219310703_1105226194_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3219310703)

Nguyễn Ngọc Quân và lão tướng Lưu Đức Hải :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2016/06/26/22/18/3219310711_1167448807_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3219310711)

trung_cadan
27-06-2016, 12:06 AM
Lãnh đội Hưng Yên Vũ Thanh Chúc và danh thủ Đặng Quốc Hưng :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2016/06/26/22/18/3219310722_523650716_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3219310722)

Niềm vui nở trên môi :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2016/06/26/22/18/3219310726_413437531_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3219310726)

Liên hoan tại AEON MALL :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2016/06/26/22/19/3219310732_138898990_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3219310732)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2016/06/26/22/19/3219310736_52941067_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3219310736)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2016/06/26/22/19/3219310741_791742172_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3219310741)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2016/06/26/22/19/3219310749_1533712172_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3219310749)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2016/06/26/22/19/3219310753_171447063_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3219310753)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2016/06/26/22/19/3219310755_1032800016_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3219310755)

trung_cadan
27-06-2016, 12:11 AM
Thay mặt BQT diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo xin được gửi lời cảm ơn đến Mr Trần Văn Vũ Hưng ( Kinh Kỳ ) đã có chuẩn bị tổ chức rất chu đáo cùng sự đón tiếp nhiệt tình với anh em kỳ hữu

Trân trọng cảm ơn quán cafe Phi Nhung , các lãnh đội của Kinh Kỳ , Mạnh Sơn Ninh Bình , Hưng Yên , Học viện Thăng Long Kỳ Đạo , các kỳ thủ đã nhiệt tình cống hiến và lòng mến khách của khán giả hâm mộ ...

Xin được hẹn gặp lại các anh vào thứ 7 tuần tới , với loạt trận khai mạc của giải đồng đội các clb khu vực phía Bắc lần thứ 7 - Cup Thăng Long Kỳ Đạo 2016 ...

Trân trọng ...