PDA

View Full Version : Tổng hợp clip các ván đấu của Lại Lý Huynh - Thiên Thiên Tượng Kỳ - Giáp cấp liên tái 2016 !!!dinhhoang_208
06-07-2016, 12:50 PM
VÒng 1: Lại Lý Huynh (Hàng Châu) vs Trần Phú Kiệt (Thành Đô), Vòng 2: Lại Lý Huynh (Hàng Châu) vs Vũ Tuấn Cường (Thành Đô)


b7Bh8BmWNSo

dinhhoang_208
06-07-2016, 12:52 PM
Vòng 3: Kim Tùng (Hắc Long Giang) vs Lại Lý Huynh (Hàng Châu)


AxypKTPOZh0

dinhhoang_208
06-07-2016, 12:53 PM
Vòng 4: Triệu Hâm Hâm (Chiết Giang) vs Lại Lý Huynh (Hàng Châu)


DPTfOpXZu14

dinhhoang_208
06-07-2016, 12:54 PM
Vòng 5: Lại Lý Huynh (Hàng Châu) vs Cung Nham (Khai Loan)


bsKcFKIFApY

dinhhoang_208
06-07-2016, 12:55 PM
Vòng 7: Trịnh Duy Đồng (Quảng Đông) vs Lại Lý Huynh (Hàng Châu)


QLpgMf1Zc6g

caoky1
08-07-2016, 11:17 AM
Còn thiếu vòng 2 rất hay với Vũ Tuấn Cường, anh Hoàng đẹp zai ơi :D

trung_cadan
08-07-2016, 11:22 AM
Còn thiếu vòng 2 rất hay với Vũ Tuấn Cường, anh Hoàng đẹp zai ơi :D

Clip đầu tiên làm 2 ván liền bạn nhé !!!

daidangminh
10-07-2016, 10:12 AM
Hôm nay đánh vòng 8 có trực tiếp ko anh Trung?

trung_cadan
20-07-2016, 01:13 AM
Vòng 8 : Lại Lý Huynh ( Hàng Châu ) 2-0 Triệu Tử Vũ ( Hồ Bắc ) :

PLCwoXfVFYARZNtnTvHMb4BwwuCX8vo7wB

Vòng 9 : Lại Lý Huynh ( Hàng Châu ) 0-2 Hắc Kế Siêu ( Nội Mông ) :

VyAWXSiQazQ