PDA

View Full Version : Báo chí đưa tin về Trạng Cờ Đất Việt 2016 !!!dinhhoang_208
28-07-2016, 12:23 PM
Báo Tạp chí thể thao đưa tin

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2016/07/28/11/22/3222815737_1637189276_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3222815737)

http://m.tapchithethao.vn/trang-co-dat-viet-cup-xi-mang-long-son-2016--ton-vinh-co-tuong-va-tri-tue-viet-n2354.html

dinhhoang_208
28-07-2016, 12:32 PM
Báo Lao động đưa tin

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2016/07/28/11/22/3222815739_481307552_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3222815739)

http://laodong.com.vn/the-thao/trang-co-dat-viet-2016-ban-sac-va-tri-tue-cua-nguoi-viet-577202.bld

reporter
29-07-2016, 09:36 AM
MỘT SỐ BÁO KHÁC:

http://thethao247.vn/tin-the-thao-tong-hop/cac-mon-khac/trang-co-dat-viet-cup-xi-mang-long-son-2016-ton-vinh-co-tuong-va-tri-tue-viet-d129049.html

http://anninhthudo.vn/hau-truong1/anh-tai-hoi-tu-o-trang-co-dat-viet-2016/693951.antd

http://danviet.vn/the-thao/quan-hung-tu-hoi-so-tai-trang-co-dat-viet-2016-697087.html

http://ngoisao.net/tin-tuc/ben-le/hon-300-ky-thu-tranh-tai-o-vong-loai-trang-co-dat-viet-mien-bac-3443197.html

reporter
29-07-2016, 09:39 AM
Thêm nữa...

http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-thao/842432/hon-300-ky-thu-thi-trang-co-dat-viet-nam-2016

http://www.vietnamplus.vn/300-ky-thu-du-vong-loai-giai-trang-co-dat-viet-2016/398377.vnp

http://thoibao.today/paper/quan-hung-tu-hoi-so-tai-trang-co-dat-viet-2016-842009

http://www.vietgiaitri.com/the-thao/2016/07/hon-300-ky-thu-tranh-tai-o-vong-loai-trang-co-dat-viet-mien-bac/

http://vietbao.vn/The-thao/Hon-300-ky-thu-thi-Trang-co-Dat-Viet-nam-2016/410842432/134/

http://vov.vn/the-thao/the-gioi-the-thao/sap-khoi-tranh-trang-co-dat-viet-2016-534564.vov

dinhhoang_208
03-08-2016, 01:29 AM
Báo vietnamnet.vn

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2016/08/03/00/44/3223425461_452138094_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3223425461)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2016/08/03/00/44/3223425463_1507153015_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3223425463)

http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/318501/khai-ma-c-gia-i-trang-co-dat-viet-2016.html

dinhhoang_208
03-08-2016, 01:57 AM
Báo an ninh thủ đô

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2016/08/03/00/56/3223425615_1250078812_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3223425615)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2016/08/03/00/56/3223425616_1188528578_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3223425616)

http://anninhthudo.vn/hau-truong1/anh-tai-hoi-tu-o-trang-co-dat-viet-2016/693951.antd

dinhhoang_208
03-08-2016, 02:00 AM
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2016/08/03/00/59/3223425630_752492215_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3223425630)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2016/08/03/00/59/3223425631_963149731_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3223425631)

http://xembaomoi.com/vietnamplus/the-thao/300-ky-thu-du-vong-loai-giai-trang-co-dat-viet-2016-2933162.html

dinhhoang_208
03-08-2016, 02:02 AM
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2016/08/03/01/01/3223425645_597377968_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3223425645)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2016/08/03/01/01/3223425646_1770823973_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3223425646)

http://danviet.vn/the-thao/quan-hung-tu-hoi-so-tai-trang-co-dat-viet-2016-697087.html

dinhhoang_208
03-08-2016, 02:05 AM
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2016/08/03/01/01/3223425645_597377968_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3223425645)

http://langvietonline.vn/The-Thao/141635/Hon-300-ky-thu-tham-du-giai-Trang-co-dat-Viet-2016.html

dinhhoang_208
03-08-2016, 02:06 AM
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2016/08/03/01/06/3223425679_861027386_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3223425679)

http://www.baovanhoa.vn/Thethao/83846.vho

dinhhoang_208
03-08-2016, 02:08 AM
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2016/08/03/01/08/3223425697_399011487_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3223425697)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2016/08/03/01/08/3223425698_681955534_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3223425698)

http://www.info.vn/the-thao/the-thao-khac/561527-Sap-khoi-tranh-Trang-co-dat-Viet-2016.html

dinhhoang_208
03-08-2016, 02:11 AM
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2016/08/03/01/10/3223425721_1033426977_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3223425721)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2016/08/03/01/10/3223425722_1235695706_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3223425722)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2016/08/03/01/10/3223425723_767826247_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3223425723)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2016/08/03/01/10/3223425726_713928776_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3223425726)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2016/08/03/01/10/3223425727_1780675546_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3223425727)

http://saoviet24g.net/ben-le/nhieu-ky-thu-nhi-tranh-tai-o-vong-loai-trang-co-dat-viet-3445135.html

dinhhoang_208
03-08-2016, 02:14 AM
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2016/08/03/01/13/3223425747_1615513677_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3223425747)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2016/08/03/01/13/3223425748_1708614929_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3223425748)

http://apl.edu.vn/bai-viet/khai-mac-giai-trang-co-dat-viet-2016.9.186737.apl

dinhhoang_208
11-08-2016, 12:31 AM
Báo vietnamnet.vn đưa tin

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2016/08/10/23/29/3224187370_1505352337_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3224187370)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2016/08/10/23/29/3224187371_1926972914_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3224187371)

Link: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/320498/cuu-tuyen-thu-vu-huu-cuong-vo-dich-vong-loai-trang-co-dat-viet-phia-bac.html

dinhhoang_208
11-08-2016, 12:32 AM
Báo VOV đưa tin

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2016/08/10/23/29/3224187372_1475614026_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3224187372)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2016/08/10/23/29/3224187374_636820845_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3224187374)

Link: http://vov.vn/the-thao/the-gioi-the-thao/kien-tuong-vu-huu-cuong-len-ngoi-trang-co-dat-bac-539118.vov

dinhhoang_208
11-08-2016, 12:33 AM
Báo Hà Nội Mới đưa tin

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2016/08/10/23/30/3224187375_2111370060_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3224187375)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2016/08/10/23/30/3224187378_2142079762_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/cotuong.thanglongkydao/3224187378)

Link: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-thao/844123/kien-tuong-vu-huu-cuong-la-trang-co-dat-bac