PDA

View Full Version : Cần tìm cuốn: Cờ tướng Những vấn đề cơ bản tập 2.sonanh76
13-09-2016, 04:12 PM
Đã có 2 quyển: 1 và 3 nay cần tìm quyển 2. Bác nào có xin nhượng lại cho mình nhé, xin cảm ơn. Nhà xuất bản TDTT.

ga_tre
13-09-2016, 06:31 PM
Đã có 2 quyển: 1 và 3 nay cần tìm quyển 2. Bác nào có xin nhượng lại cho mình nhé, xin cảm ơn. Nhà xuất bản TDTT.

Bạn đăng hình ảnh hai quyển đã có lên cho anh em xem nhé, mình cũng thích quyển đó !

sonanh76
14-09-2016, 08:17 AM
4224 hình ảnh đây anh em

phungdanh
21-02-2017, 10:27 PM
có sách hay sao không đăng lên cho anh em học hỏi, cớ sao chi cho xem bài sách vậy bạn

hoccachhoc
23-02-2017, 12:15 PM
Mình giúp bạn nha cưng. Link tải Nè cưng:
http://upfile.vn/filemanager/#path=0

hoccachhoc
25-02-2017, 04:22 AM
Bộ Sách "Cờ tướng - Những vấn đề cơ bản" của 3 ông ở Hà Nội viết đây mà. Sách cổ kim thời Việt Nam. Đó là các cụ Lê Uy Vệ, Nguyễn Tấn Thọ và Lê Hồng Long.

Tập 1: nói về lịch sữ cờ tướng, cách đọc ký hiệu ván cờ, đi quân, luật cờ tướng căn bản. Nhưng có 1 luật cờ tướng đuổi bắt mãi là không hợp lệ mà viết hợp lệ. Cờ tàn 60 cục, cờ thế 42 thế.

Tập 2: Nói về khai cuộc, cách đi tốt, giới thiệu các trận pháp cơ bản, ưu và nhược điểm mỗi trận pháp. Chi tiết trận thuận pháo, nghịch pháo, pháo đầu phá bpm, BPM phá pháo đầu. Một số ván tiêu biểu có bình chú.

Tập 3: Trung cục, tàn cục và cờ thế cơ bản.

Nói chung học đi học lại 3 lần mỗi quyển là các bạn nắm vững nguyên tắc chơi cờ căn bản. Học thêm luật cờ, đọc thêm quất trung bí, mai hoa phổ, phản mai hoa, sát pháp trong cờ tướng. Là các bạn đủ ra ngoài đánh độ với mấy ông già, xe ôm, thanh niên trong làng....Còn muốn nâng cao thêm công lực thì học thêm cờ tàn nâng cao, các khai cuộc chi tiết, các cạm bẫy, xem ván cờ của các kiện tướng...