PDA

View Full Version : Thông tin tổng hợp các đội giải TLKĐ tham gia cúp Thế Giới 2016 - 2017pduythanh
29-12-2016, 12:31 PM
* Vòng sơ loại có các đội sau bị loại:

1- Sir Trung cadan - 35 điểm
2- Sir Đăng GreenPigs - 34 điểm
3- Sir Hưng Nguyễn - 46 điểm
4- Sir Khanh 18+ - 43 điểm
5- Sir Dân Dongkaa - 44 điểm
6- Sir Hảo HongAnh - 41 điểm
7- Sir Hải Chienxa - 45 điểm
8- Sir Chiến Manocanh - 34 điểm

* Tình hình các đội sau vòng 01:

1- Sir Pandora THUA 51-69 => BỊ LOẠI
2- Sir 6789 THẮNG 89-37 => VÀO VÒNG 2
3- Sir Duc Hanh Nguyen THẮNG 48-46 => VÀO VÒNG 2
4- Sir Le Anh THẮNG 90-61 => VÀO VÒNG 2
5- Sir hp007hp THUA 66-74 => BỊ LOẠI
6- Sir Ninh Nguyen THẮNG 71-48 => VÀO VÒNG 2
7- Sir Phùng Duy Thành THẮNG 51-48 => VÀO VÒNG 2
8- Sir Anhtuankt THUA 48-60 => BỊ LOẠI
9- Sir Tuan Alex THẮNG 58-56 => VÀO VÒNG 2
10- Sir VM9999 THẮNG 59-56 => VÀO VÒNG 2
11- Sir do viet hai THẮNG 74-52 => VÀO VÒNG 2
12- Sir Trang to THUA 70-73 => BỊ LOẠI
13- Sir Hieu Nguyen THUA 44-70 => BỊ LOẠI
14- Sir Binh dibui THẮNG 65-64 => VÀO VÒNG 2
15- Sir Nguay THUA 73-78 => BỊ LOẠI
16- Sir Lâm Nguyên Thao THUA 52-74 => BỊ LOẠI
17- Sir Toan Vu THẮNG 61-56 => VÀO VÒNG 2
18- Sir Dinh Quang Dung THUA 62-76 => BỊ LOẠI

6789
29-12-2016, 12:46 PM
Tài thật cái cô 123456, phẽo thế mà cũng zô ha :lolz

pduythanh
02-01-2017, 01:02 PM
* Tình hình các đội sau vòng 02:

1- Sir 6789 THẮNG 51-44 => VÀO VÒNG 3
2- Sir Duc Hanh Nguyen THẮNG 65-50 => VÀO VÒNG 3
3- Sir Le Anh THẮNG 64-43 => VÀO VÒNG 3
4- Sir Ninh Nguyen THẮNG 46-34 => VÀO VÒNG 3
5- Sir Phùng Duy Thành THẮNG 52-38 => VÀO VÒNG 3
6- Sir Tuan Alex THUA 45-52 => BỊ LOẠI
7- Sir VM9999 THUA 34-61 => BỊ LOẠI
8- Sir do viet hai THUA 43-62 => BỊ LOẠI
9- Sir Binh dibui THẮNG 41-40 => VÀO VÒNG 3
10- Sir Toan Vu THUA 46-51 => BỊ LOẠI

Chúc mừng 06 team còn lại đã vào vòng 03 sẽ tiếp tục chiến thắng để lọt vào vòng 04!!!

pduythanh
15-01-2017, 08:47 PM
* Tình hình các đội sau vòng 03:

1- Sir 6789 THẮNG 76-52 => VÀO VÒNG 4
2- Sir Duc Hanh Nguyen THUA 57-64 => BỊ LOẠI
3- Sir Le Anh THẮNG 55-52 => VÀO VÒNG 4
4- Sir Ninh Nguyen THUA 36-50 => BỊ LOẠI
5- Sir Phùng Duy Thành THẮNG 70-44 => VÀO VÒNG 4
6- Sir Binh dibui THUA 46-49 => BỊ LOẠI

Chúc mừng 03 team còn lại đã vào vòng 04 sẽ tiếp tục chiến thắng để lọt vào vòng 05!!!

pduythanh
16-01-2017, 09:25 AM
* Tình hình các đội sau vòng 04:

1- Sir 6789 THUA 54-69 => BỊ LOẠI
2- Sir Le Anh THUA 56-86 => BỊ LOẠI
3- Sir Phùng Duy Thành THẮNG 80-65 => VÀO VÒNG 5

Chúc mừng 01 team còn lại đã vào vòng 05 sẽ tiếp tục chiến thắng để lọt vào vòng 06!!!