PDA

View Full Version : "Thiên Thiên Tượng Kỳ" - Giáp Cấp Liên Tái 2017Trang : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9

Tây Phương Thất Bại
15-03-2017, 01:24 AM
Giáp Cấp Liên Tái Dự Tuyển Tái Năm 2017

1) Đơn vị tổ chức:

- Hiệp hội cờ tướng Trung Quốc

2) Thời gian, địa điểm: từ ngày 24/4 - 27/4 tại thành phố Cù Châu tỉnh Chiết Giang

3) Hạng mục thi đấu: đồng đội nam

4) Tư cách tham gia:

- Các đội chưa giành được quyền tham gia Giáp cấp liên tái năm 2017 (giai đoạn Thường Qui Tái) đều có thể đăng ký tham gia.

* Lưu ý: các đội phải nằm trong danh sách đã đăng ký với Hiệp hội cờ tướng Trung Quốc

- Mỗi đội có thể đăng ký 1 lãnh đội, 1 huấn luyện viên, 6 kỳ thủ

5) Luật thi đấu:

- Luật cờ tướng năm 2011
- Thời gian 60p + 20s

6) Giải thưởng:

- Các đội nằm trong TOP 3 sẽ giành được quyền tham gia Giáp Cấp Liên Tái Năm 2017 (giai đoạn Thường Qui Tái)

Tây Phương Thất Bại
25-04-2017, 11:47 PM
Tổng hợp một số ván đấu vòng 1 và vòng 2

Vòng 1

Trịnh Vũ Hàng (Chiết Giang Tỉnh Kỳ Loại Hiệp Hội) 0-2 Tôn Dật Dương (Giang Tô)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-4-25 7:57:17
2017-4-25 12:53:16
浙江省棋类协会 郑宇航 负 江苏海特股份象棋队 孙逸阳
262563647767122217472324474370624344242519071002674700107967807066650223656423444744101446452535091914246755354555637276072624266342624342614351897976467970222919294644
0
42
全局
慢棋
E46 对兵转兵底炮
全国象棋甲级联赛
2017年全国象棋男子甲级联赛预选赛
浙江-江苏
第01轮
第02台
2017-04-24
浙江省衢州市龙游县
60分+20秒
浙江省棋类协会 郑宇航
浙江省棋类协会
郑宇航
江苏海特股份象棋队 孙逸阳
江苏海特股份象棋队
孙逸阳
黑胜
轻舞飞扬2014制作
364
774640
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77464.html
www.dpxq.com


Trình Minh (Giang Tô) 2-0 Phương Diệp (Chiết Giang Tỉnh Kỳ Loại Hiệp Hội)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-4-25 8:41:58
2017-4-25 12:53:25
江苏海特股份象棋队 程鸣 胜 浙江省棋类协会 方晔
2625122277472042796780811737232419072425897981117975304175257082091911190719103119273112474300206748222725201220482783842735201243138274666572823554828606058656371712315433565333215351294774663948636417076465070341322133404147653110335466581343426403045153046410024303022105045877654777566465
0
73
全局
慢棋
E23 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红进左马对黑右横车
全国象棋甲级联赛
2017年全国象棋男子甲级联赛预选赛
江苏-浙江
第01轮
第03台
2017-04-24
浙江省衢州市龙游县
60分+20秒
江苏海特股份象棋队 程鸣
江苏海特股份象棋队
程鸣
浙江省棋类协会 方晔
浙江省棋类协会
方晔
红胜
轻舞飞扬2014制作
347
774650
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77465.html
www.dpxq.com


Chu Thừa Nghị (Chiết Giang Tỉnh Kỳ Loại Hiệp Hội) 0-2 Từ Thiên Hồng (Giang Tô)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-4-25 7:48:13
2017-4-25 12:53:06
浙江省棋类协会 朱丞毅 负 江苏海特股份象棋队 徐天红
7747102279677252897970621737001019271202262563647973625473636082635354662735504135231016230252024743224353438050394850583738585538345554344440500907161907370206370719294839061607171606170706160717160669476687171887681868545949482928
0
58
全局
慢棋
B44 五六炮左正马对反宫马 黑右直车边炮进7卒
全国象棋甲级联赛
2017年全国象棋男子甲级联赛预选赛
浙江-江苏
第01轮
第04台
2017-04-24
浙江省衢州市龙游县
60分+20秒
浙江省棋类协会 朱丞毅
浙江省棋类协会
朱丞毅
江苏海特股份象棋队 徐天红
江苏海特股份象棋队
徐天红
黑胜
轻舞飞扬2014制作
1091
774630
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77463.html
www.dpxq.com


Tào Nham Lỗi (Hà Nam) 2-0 Đỗ Thần Hạo (Hàng Châu Kỳ Loại Học Hiệu)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-4-25 7:44:07
2017-4-25 12:52:57
河南楚河汉界象棋队 曹岩磊 胜 杭州棋类学校 杜晨昊
262512227747724279677062897910021737808119278131594800107975313627351014354336337555624355533041474333340919345453541454464540304333304033434030294742451912545225242324121524251525454425354132353230403242
0
51
全局
慢棋
E17 仙人指路转左中炮对卒底炮转顺炮
全国象棋甲级联赛
2017年全国象棋男子甲级联赛预选赛
河南-杭州
第01轮
第01台
2017-04-24
浙江省衢州市龙游县
60分+20秒
河南楚河汉界象棋队 曹岩磊
河南楚河汉界象棋队
曹岩磊
杭州棋类学校 杜晨昊
杭州棋类学校
杜晨昊
红胜
轻舞飞扬2014制作
429
774620
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77462.html
www.dpxq.com


Vương Vũ Hàng (Hàng Châu Kỳ Loại Học Hiệu) 0-2 Vương Hưng Nghiệp (Hà Nam)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-4-25 10:55:25
2017-4-25 12:54:11
杭州棋类学校 王宇航 负 河南楚河汉界象棋队 王兴业
69477232898870628838304119078070172710020919001019137074666503047958122213100210272310022320604220002229394874143808291926251918586618162524422407261413656463646654415208385041383462543454022154242100242032302000164626384644000413187778182838462826
0
62
全局
慢棋
A30 飞相对左过宫炮
全国象棋甲级联赛
2017年全国象棋男子甲级联赛预选赛
杭州-河南
第01轮
第02台
2017-04-24
浙江省衢州市龙游县
60分+20秒
杭州棋类学校 王宇航
杭州棋类学校
王宇航
河南楚河汉界象棋队 王兴业
河南楚河汉界象棋队
王兴业
黑胜
轻舞飞扬 2014制作
365
774690
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77469.html
www.dpxq.com


Hà Văn Triết (Hà Nam) 2-0 Trương Hưu Thập (Hàng Châu Kỳ Loại Học Hiệu)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-4-25 7:39:01
2017-4-25 12:52:49
河南楚河汉界象棋队 何文哲 胜 杭州棋类学校 张旒十
69471232666510220908001008385041775710147967636465641464675570628969646947696042262580701727727938356274557470742723838419273234394834543565545229470304273541506555525755573041575474543554434454737974493941327361403023333241615322142524
0
59
全局
慢棋
A25 飞相进三兵对右士角炮
全国象棋甲级联赛
2017年全国象棋男子甲级联赛预选赛
河南-杭州
第01轮
第03台
2017-04-24
浙江省衢州市龙游县
60分+20秒
河南楚河汉界象棋队 何文哲
河南楚河汉界象棋队
何文哲
杭州棋类学校 张旒十
杭州棋类学校
张旒十
红胜
轻舞飞扬2014制作
296
774610
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77461.html
www.dpxq.com


Hứa Đình Ba (Hắc Long Giang Tỉnh Kỳ Bài Hiệp Hội) 0-2 Cảnh Học Nghĩa (Khai Loan Tập Đoàn)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-4-25 9:21:35
2017-4-25 12:53:51
黑龙江省棋牌协会 许廷波 负 开滦集团象棋队 景学义
2625122277472042796780811737232419072425897981117975304175257082091911190719103119273112474300206748222725201220482783842735201243138274666572823554828606058656371712315433565333215351294774663948636417076465070341322133404147653110335466581343426403045153046410024303022105045877654777566465
0
73
全局
慢棋
E23 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红进左马对黑右横车
全国象棋甲级联赛
2017年全国象棋男子甲级联赛预选赛
黑龙江-开滦
第01轮
第03台
2017-04-24
浙江省衢州市龙游县
60分+20秒
黑龙江省棋牌协会 许廷波
黑龙江省棋牌协会
许廷波
开滦集团象棋队 景学义
开滦集团象棋队
景学义
黑胜
轻舞飞扬2014制作
344
774670
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77467.html
www.dpxq.com


Tưởng Phụng Sơn (Khai Loan Tập Đoàn) 2-0 Tất Húc Bằng (Hắc Long Giang Tỉnh Kỳ Bài Hiệp Hội)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-4-25 8:57:10
2017-4-25 12:53:38
开滦集团象棋队 蒋凤山 胜 黑龙江省棋牌协会 毕旭鹏
17471022192700100919121626257242666570627987807089797074776774147973624173632324636124256151608219181474185874705948161151522526495941605250404158541121503070726760425259498260303210145452725232522042270814186564263649593646477718087770083887663835694722346654355559494131525060825020552529072523707343446463232273722223472542647277341577732322737122522021
0
89
全局
慢棋
D36 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红两头蛇
全国象棋甲级联赛
2017年全国象棋男子甲级联赛预选赛
开滦-黑龙江
第01轮
第04台
2017-04-24
浙江省衢州市龙游县
60分+20秒
开滦集团象棋队 蒋凤山
开滦集团象棋队
蒋凤山
黑龙江省棋牌协会 毕旭鹏
黑龙江省棋牌协会
毕旭鹏
红胜
轻舞飞扬2014制作
368
774660
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77466.html
www.dpxq.com


Chung Đào (An Huy) 0-2 Trình Cát Tuấn (Chiết Giang Ninh Ba Tượng Kỳ Đội)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-4-25 10:07:43
2017-4-25 12:54:02
安徽省象棋运动协会 钟涛 负 浙江宁波大汉印邦象棋队 程吉俊
26257242796770628979807019277074778774796779100279676364060512322715323515030010090635750636101336346082343575711707710105040221353442022524232434242133694702040311131124040107290711716748717604343341072976864769866687824153294750414827536182726676346476726463838427356142636572823556625446458485656041506064825245445446444352564342204264444654
0
86
全局
慢棋
E03 仙人指路对中炮
全国象棋甲级联赛
2017年全国象棋男子甲级联赛预选赛
安徽-浙江
第01轮
第02台
2017-04-24
浙江省衢州市龙游县
60分+20秒
安徽省象棋运动协会 钟涛
安徽省象棋运动协会
钟涛
浙江宁波大汉印邦象棋队 程吉俊
浙江宁波大汉印邦象棋队
程吉俊
黑胜
轻舞飞扬2014制作
385
774680
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77468.html
www.dpxq.com


Vòng 2

Trình Long (Khai Loan Tập Đoàn) 0-2 Tào Nham Lỗi (Hà Nam)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-4-25 18:50:14
2017-4-25 20:38:32
开滦集团象棋队 程龙 负 河南楚河汉界象棋队 曹岩磊
69471022666523247967000119076042090801510828515426252425282522345948705117278060895954594859636465646064777912227969645427227222060522025948517225350232357572646964546467553446554364444322466775355041071544744859678835658876656642641534326234556266557476684948664648588384220368874765877958487967485846565948565174666746
0
80
全局
慢棋
A15 飞相进三兵对进右马
全国象棋甲级联赛
2017年全国象棋男子甲级联赛预选赛
开滦-河南
第02轮
第03台
2017-04-25
浙江省衢州市龙游县
60分+20秒
开滦集团象棋队 程龙
开滦集团象棋队
程龙
河南楚河汉界象棋队 曹岩磊
河南楚河汉界象棋队
曹岩磊
黑胜
轻舞飞扬2014制作
281
774760
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77476.html
www.dpxq.com


Hàn Cường (Sơn Tây) 0-2 Từ Thiên Hồng (Giang Tô)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-4-25 18:53:17
2017-4-25 20:38:41
山西永宁建设集团有限公司 韩强 负 江苏海特股份象棋队 徐天红
6947724219277062775780707967232466651022675570765948765655632234897900010908423279741214262534467424462708380171383256574769274817472042634250413948141929075747694741322464604264627173656430416454737948597976624276464282464759484707828041508083
0
61
全局
慢棋
A27 飞相对左中炮
全国象棋甲级联赛
2017年全国象棋男子甲级联赛预选赛
山西-江苏
第02轮
第09台
2017-04-25
浙江省衢州市龙游县
60分+20秒
山西永宁建设集团有限公司 韩强
山西永宁建设集团有限公司
韩强
江苏海特股份象棋队 徐天红
江苏海特股份象棋队
徐天红
黑胜
轻舞飞扬2014制作
242
774770
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77477.html
www.dpxq.com


Chu Thừa Nghị (Chiết Giang Tỉnh Kỳ Loại Hiệp Hội) 0-2 Vu Ấu Hoa (Chiết Giang Ninh Ba Tượng Kỳ Đội)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-4-25 19:26:57
2017-4-25 20:38:50
浙江省棋类协会 朱丞毅 负 浙江宁波大汉印邦象棋队 于幼华
77477062796780708979102226256364797312021927001009191014170714192719625473535466472770712723204219277111273511176947304159480206070806363554665453546465252465666779363854343818080518190545171679586667345467682383685883804030242358484948161848491838
0
62
全局
慢棋
C30 中炮过河车互进七兵对屏风马
全国象棋甲级联赛
2017年全国象棋男子甲级联赛预选赛
浙江-浙江
第02轮
第19台
2017-04-25
浙江省衢州市龙游县
60分+20秒
浙江省棋类协会 朱丞毅
浙江省棋类协会
朱丞毅
浙江宁波大汉印邦象棋队 于幼华
浙江宁波大汉印邦象棋队
于幼华
黑胜
轻舞飞扬2014制作
330
774790
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77479.html
www.dpxq.com

Tây Phương Thất Bại
25-04-2017, 11:51 PM
Xếp hạng tạm thời sau vòng 3

1) Giang Tô: 6đ
2) Hàng Châu Thị Tượng Kỳ Hiệp Hội: 5đ
3) Hà Nam: 5đ
4) Hàng Châu Phân Viện Quốc Giao: 4đ
5) Khai Loan: 3đ
6) An Huy: 3đ
7) Sơn Tây: 3đ
8) Chiết Giang Ninh Ba: 2đ
9) Ôn Châu: 2đ
10) Hắc Long Giang Tỉnh Kỳ Bài Hiệp Hội: 2đ
11) Hàng Châu Kỳ Loại Học Hiệu: 1đ
12) Chiết Giang Tỉnh Kỳ Loại Hiệp Hội: 0đ

Tây Phương Thất Bại
26-04-2017, 09:56 PM
Một số biên bản vòng 3

Từ Siêu (Giang Tô) 2-0 Trình Long (Khai Loan)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-4-26 7:37:22
2017-4-26 20:39:54
江苏海特股份象棋队 徐超 胜 开滦集团象棋队 程龙
2947123266651022775770627967807089790010262560420908101679732324083850412524162619272624675563646564246417196466394866565543624373433237437337574857565738785752271541507323224115344160191242241215244278737071345371112313113173633135151442241343304163653538141020026560727360634030431352726364
0
73
全局
慢棋
A20 飞相对左士角炮
全国象棋甲级联赛
2017年全国象棋男子甲级联赛预选赛
江苏-开滦
第03轮
第01台
2017-04-25
浙江省衢州市龙游县
60分+20秒
江苏海特股份象棋队 徐超
江苏海特股份象棋队
徐超
开滦集团象棋队 程龙
开滦集团象棋队
程龙
红胜
轻舞飞扬2014制作
196
774960
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77496.html
www.dpxq.com


Tưởng Phụng Sơn (Khai Loan) 1-1 Tôn Dật Dương (Giang Tô)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-4-26 13:02:24
2017-4-26 19:18:19
开滦集团象棋队 蒋凤山 和 江苏海特股份象棋队 孙逸阳
774770627967232489798070666510221907030417136042132300030919032319127282797062701211304111187051187843447858517247442425262523255878725369472524447482727404240478720406727353347363344667460646
0
48
全局
慢棋
C97 五八炮互进三兵对屏风马 红左边马平炮压马对黑边卒
全国象棋甲级联赛
2017年全国象棋男子甲级联赛预选赛
开滦-江苏
第03轮
第02台
2017-04-25
浙江省衢州市龙游县
60分+20秒
开滦集团象棋队 蒋凤山
开滦集团象棋队
蒋凤山
江苏海特股份象棋队 孙逸阳
江苏海特股份象棋队
孙逸阳
和棋
轻舞飞扬 2014制作
156
775040
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77504.html
www.dpxq.com


Nghê Mẫn (An Huy) 1-1 Tào Nham Lỗi (Hà Nam)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-4-26 7:02:11
2017-4-26 19:16:41
安徽省象棋运动协会 倪敏 和 河南楚河汉界象棋队 曹岩磊
19272324666510227967000189886042090801510858504167757277177722342947342675635158885870625818807018127077121577736355737815167858162658556564434426364264
0
38
全局
慢棋
A45 起马互进七兵局
全国象棋甲级联赛
2017年全国象棋男子甲级联赛预选赛
安徽-河南
第03轮
第02台
2017-04-25
浙江省衢州市龙游县
60分+20秒
安徽省象棋运动协会 倪敏
安徽省象棋运动协会
倪敏
河南楚河汉界象棋队 曹岩磊
河南楚河汉界象棋队
曹岩磊
和棋
轻舞飞扬 2014制作
238
774940
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77494.html
www.dpxq.com


Lưu Minh (Hà Nam) 2-0 Doãn Kiện (An Huy)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-4-26 13:09:15
2017-4-26 19:18:29
河南楚河汉界象棋队 刘明 胜 安徽省象棋运动协会 尹健
666523247757102279677082897980701747001019273041675512025543224347437242797082702947706243441013394813434442604209196364656442641915644226254344578762438783436483804260151064761020413020247668493944432434304180856042252402328535323527354224355424423433434454734464
0
66
全局
慢棋
E40 对兵局
全国象棋甲级联赛
2017年全国象棋男子甲级联赛预选赛
河南-安徽
第03轮
第03台
2017-04-25
浙江省衢州市龙游县
60分+20秒
河南楚河汉界象棋队 刘明
河南楚河汉界象棋队
刘明
安徽省象棋运动协会 尹健
安徽省象棋运动协会
尹健
红胜
轻舞飞扬2014制作
225
775050
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77505.html
www.dpxq.com


Chung Đào (An Huy) 0-2 Hà Văn Triết (Hà Nam)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-4-26 13:24:59
2017-4-26 19:18:38
安徽省象棋运动协会 钟涛 负 河南楚河汉界象棋队 何文哲
26251222774720427967232489792425190710317975312347433041294725150605706243531516071516171523624339484324093980814645003045442436535881512342515842213031393631217572224247655856363956664443422239371718678866657262654562632229694729098869212948392927394827374837454759481819
0
68
全局
慢棋
E32 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右边马对黑连进7卒拐角马
全国象棋甲级联赛
2017年全国象棋男子甲级联赛预选赛
安徽-河南
第03轮
第04台
2017-04-25
浙江省衢州市龙游县
60分+20秒
安徽省象棋运动协会 钟涛
安徽省象棋运动协会
钟涛
河南楚河汉界象棋队 何文哲
河南楚河汉界象棋队
何文哲
黑胜
轻舞飞扬2014制作
198
775060
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77506.html
www.dpxq.com


Như Nhất Thuần (Hàng Châu Phân Viện Quốc Giao) 2-0 Vương Tú Tử (Hắc Long Giang Kỳ Bài Hiệp Hội)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-4-26 8:50:36
2017-4-26 19:17:25
中国棋院杭州分院国际交流中心 茹一淳 胜 黑龙江省棋牌协会 王秀子
6947204226257082192710227967304166650030170730340919120267553454777572522735547435230206897906262335807055675272757270727974727419162628394874343527283816183836675534308685363418123020273534740727747225244344242320302722727947693035121035301014797465647473646373236362303555743532222183847453323314104130536523222101848565443343442543232544234301002220101450412947857544258263626143234645757614164224167663426151235376714263514140507170244270735323737423537434
0
115
全局
慢棋
A12 列相局
全国象棋甲级联赛
2017年全国象棋男子甲级联赛预选赛
杭州-黑龙江
第03轮
第04台
2017-04-25
浙江省衢州市龙游县
60分+20秒
中国棋院杭州分院国际交流中心 茹一淳
中国棋院杭州分院国际交流中心
茹一淳
黑龙江省棋牌协会 王秀子
黑龙江省棋牌协会
王秀子
红胜
轻舞飞扬2014制作
232
774980
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77498.html
www.dpxq.com


Diệp Sùng (Ôn Châu) 0-2 Vương Vũ Hàng (Hàng Châu Kỳ Loại Học Hiệu)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-4-26 12:53:19
2017-4-26 19:18:11
温州市象棋协会 叶崇 负 杭州棋类学校 王宇航
69471232192723240919102217077062666572827967807089797074778774796779000179670171675571741913745455676364656454642748324287896434675542461315627455342234154574554546344648698286695746345765860607033426594883848969204203232634658406094765242584762526233309052947263648570506766836466959553633364636598934538959534539483646
0
80
全局
慢棋
A22 飞相进左马对右士角炮
全国象棋甲级联赛
2017年全国象棋男子甲级联赛预选赛
温州市象棋协会-杭州
第03轮
第03台
2017-04-25
浙江省衢州市龙游县
60分+20秒
温州市象棋协会 叶崇
温州市象棋协会
叶崇
杭州棋类学校 王宇航
杭州棋类学校
王宇航
黑胜
轻舞飞扬2014制作
140
775030
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77503.html
www.dpxq.com


Trần Hàn Phong (Hàng Châu Thị Tượng Kỳ Hiệp Hôi) 2-0 Trương Thành Sở (Chiết Giang Ninh Ba)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-4-26 9:03:38
2017-4-26 19:17:40
杭州市象棋协会 陈寒峰 胜 浙江宁波大汉印邦象棋队 张成楚
7737706266658070796772821927232417131022132300100919121423631416898860421918434437335041332370508858505818581015294715352353353758183727181622345356273716153422151344454645373545443565565265675282677763657772826272621323221023836264444310224342204283232201230301200343
0
67
全局
慢棋
www.gdchess.com
全国象棋甲级联赛
2017年全国象棋男子甲级联赛预选赛
杭州-浙江
第03轮
第02台
2017-04-25
浙江省衢州市龙游县
60分+20秒
杭州市象棋协会 陈寒峰
杭州市象棋协会
陈寒峰
浙江宁波大汉印邦象棋队 张成楚
浙江宁波大汉印邦象棋队
张成楚
红胜
213
774990
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77499.html
www.dpxq.com


Ngô Trung Vũ (Ôn Châu) 0-2 Trương Lưu Thập (Hàng Châu Kỳ Loại Học Hiệu)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-4-26 11:34:05
2017-4-26 19:17:55
温州市象棋协会 吴忠武 负 杭州棋类学校 张旒十
7747706279678070192723248988102246453041883863643833204227461216454472733331164667464344463422343134001017074445344473794445707847577858394810184939184845485859484959493938495909195957074757583837624319104130103040416987415130335853373850416665646587654152
0
64
全局
慢棋
C14 中炮右横车对屏风马 红进中兵
全国象棋甲级联赛
2017年全国象棋男子甲级联赛预选赛
温州市象棋协会-杭州
第03轮
第01台
2017-04-25
浙江省衢州市龙游县
60分+20秒
温州市象棋协会 吴忠武
温州市象棋协会
吴忠武
杭州棋类学校 张旒十
杭州棋类学校
张旒十
黑胜
轻舞飞扬2014制作
196
775010
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77501.html
www.dpxq.com


Đỗ Chấn Hạo (Hàng Châu Kỳ Loại Học Hiệu) 0-2 Tạ Thượng Hữu (Ôn Châu)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-4-26 12:41:26
2017-4-26 19:18:03
杭州棋类学校 杜晨昊 负 温州市象棋协会 谢尚有
7747724279677062897980811927813166651022262500016755313817130151554338184362181362432243474330412947232443831318394851587977121749392425838042227770204270742227092925267414585314345343808417104645103039494345
0
52
全局
慢棋
D29 顺炮直车对横车 红两头蛇对黑双横车
全国象棋甲级联赛
2017年全国象棋男子甲级联赛预选赛
杭州-温州市象棋协会
第03轮
第02台
2017-04-25
浙江省衢州市龙游县
60分+20秒
杭州棋类学校 杜晨昊
杭州棋类学校
杜晨昊
温州市象棋协会 谢尚有
温州市象棋协会
谢尚有
黑胜
轻舞飞扬 2014制作
178
775020
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77502.html
www.dpxq.com


Hồ Khánh Dương (Sơn Tây) 2-0 Trịnh Vũ Hàng (Chiết Giang Kỳ Loại Hiệp Hội)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-4-26 9:14:30
2017-4-26 19:17:47
山西永宁建设集团有限公司 胡庆阳 胜 浙江省棋类协会 郑宇航
774770627967807019272324898810224645304188386364383320422746121645447273333116466746434446342234313400101707444534447379444570784757785839481018493918484548585948495949393849590919595707476243191041301030404130335753
0
54
全局
慢棋
C14 中炮右横车对屏风马 红进中兵
全国象棋甲级联赛
2017年全国象棋男子甲级联赛预选赛
山西-浙江
第03轮
第01台
2017-04-25
浙江省衢州市龙游县
60分+20秒
山西永宁建设集团有限公司 胡庆阳
山西永宁建设集团有限公司
胡庆阳
浙江省棋类协会 郑宇航
浙江省棋类协会
郑宇航
红胜
轻舞飞扬2014制作
240
775000
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77500.html
www.dpxq.com


Chu Quân (Sơn Tây) 2-0 Diệp Khắc Vĩ (Chiết Giang Kỳ Loại Hiệp Hội)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-4-26 7:53:07
2017-4-26 19:17:14
山西永宁建设集团有限公司 周军 胜 浙江省棋类协会 叶克玮
2947123266651022775770627967807089790010262560420908101679732324083850412524162619272624675563646564246417196466394866565543624373433237437337574857565738785752271541507323224115344160191242241215244278737071345371112313113173633135151442241343304163653538141020026560727360634030431352726364
0
73
全局
慢棋
A20 飞相对左士角炮
全国象棋甲级联赛
2017年全国象棋男子甲级联赛预选赛
山西-浙江
第03轮
第03台
2017-04-25
浙江省衢州市龙游县
60分+20秒
山西永宁建设集团有限公司 周军
山西永宁建设集团有限公司
周军
浙江省棋类协会 叶克玮
浙江省棋类协会
叶克玮
红胜
轻舞飞扬2014制作
156
774970
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77497.html
www.dpxq.com


Chu Thừa Nghị (Chiết Giang Kỳ Loại Hiệp Hội) 0-2 Lương Huy Viễn (Sơn Tây)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-4-26 7:32:21
2017-4-26 19:16:56
浙江省棋类协会 朱丞毅 负 山西永宁建设集团有限公司 梁辉远
7747102279677252897970621737001019271202262510160919162679736364736380826665646563656042675562545534263634223637474350416560525060615462271537324345322215032232191432362947020661510646594862434565826214446265444665694769364651574364031564765777415215274626271942647747304147772666
0
70
全局
慢棋
B43 五六炮左正马对反宫马 黑右直车边炮
全国象棋甲级联赛
2017年全国象棋男子甲级联赛预选赛
浙江-山西
第03轮
第04台
2017-04-25
浙江省衢州市龙游县
60分+20秒
浙江省棋类协会 朱丞毅
浙江省棋类协会
朱丞毅
山西永宁建设集团有限公司 梁辉远
山西永宁建设集团有限公司
梁辉远
黑胜
轻舞飞扬 2014制作
180
774950
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77495.html
www.dpxq.com

Tây Phương Thất Bại
26-04-2017, 10:00 PM
Một số biên bản vòng 4

Tào Nham Lỗi (Hà Nam) 2-0 Hồ Cảnh Nghiêu (Hàng Châu Phân Viện Quốc Giao)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-4-26 17:50:19
2017-4-26 19:21:27
河南楚河汉界象棋队 曹岩磊 胜 中国棋院杭州分院国际交流中心 胡景尧
2625122277475041796710028979001017377232192770627973636466656465736310166365162667556042553426363453805037323632536150516562323927392262618251810908818208686264474382626878645469476263434402213927545027356333355433434645213344344363787363735473335273615051594823242524422434385233454433143808142286852442445440505453422406052442483742240828244228234132535232415251505137485150485750514765515023282243285841525852432457482405525830414857415258520524574824455259
0
115
全局
慢棋
E13 仙人指路转左中炮对卒底炮
全国象棋甲级联赛
2017年全国象棋男子甲级联赛预选赛
河南-杭州
第04轮
第04台
2017-04-26
浙江省衢州市龙游县
60分+20秒
河南楚河汉界象棋队 曹岩磊
河南楚河汉界象棋队
曹岩磊
中国棋院杭州分院国际交流中心 胡景尧
中国棋院杭州分院国际交流中心
胡景尧
红胜
轻舞飞扬2014制作
216
775100
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77510.html
www.dpxq.com


Chung Đào (An Huy) 2-0 Lương Huy Viễn (Sơn Tây)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-4-26 17:44:14
2017-4-26 19:21:41
安徽省象棋运动协会 钟涛 胜 山西永宁建设集团有限公司 梁辉远

0
127
全局
慢棋
E02 仙人指路进右马对飞象
全国象棋甲级联赛
2017年全国象棋男子甲级联赛预选赛
安徽-山西
第04轮
第03台
2017-04-26
浙江省衢州市龙游县
60分+20秒
安徽省象棋运动协会 钟涛
安徽省象棋运动协会
钟涛
山西永宁建设集团有限公司 梁辉远
山西永宁建设集团有限公司
梁辉远
红胜
轻舞飞扬2014制作
185
775090
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77509.html
www.dpxq.com

Tây Phương Thất Bại
26-04-2017, 10:01 PM
Một số biên bản vòng 5

Trần Hàn Phong (Hàng Châu Thị Tượng Kỳ Hiệp Hội) 0-2 Lương Huy Viễn (Sơn Tây)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-4-26 19:43:12
2017-4-26 20:41:19
杭州市象棋协会 陈寒峰 负 山西永宁建设集团有限公司 梁辉远
77376364796770628979807079732324190710227363727163644344374722436463716163531213535661416665707309081316565244454645414559482042495916124743734352551215555130411747453508183531515515136564003067464346181346666463666959583138483769685859686747456243134330354313403013103031101131301110303110113130555335451118676959584549
0
80
全局
慢棋
A60 过宫炮局
全国象棋甲级联赛
2017年全国象棋男子甲级联赛预选赛
杭州-山西
第05轮
第02台
2017-04-26
浙江省衢州市龙游县
60分+20秒
杭州市象棋协会 陈寒峰
杭州市象棋协会
陈寒峰
山西永宁建设集团有限公司 梁辉远
山西永宁建设集团有限公司
梁辉远
黑胜
轻舞飞扬2014制作
147
775130
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77513.html
www.dpxq.com


Hàn Cường (Sơn Tây) 2-0 Tưởng Phụng Sơn (Hàng Châu Thị Tượng Kỳ Hiệp Hội)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-4-26 22:36:21
2017-4-27 1:07:51
山西永宁建设集团有限公司 韩强 胜 杭州市象棋协会 郭凤达

0
159
全局
慢棋
A26 飞相进七兵对右士角炮
全国象棋甲级联赛
2017年全国象棋男子甲级联赛预选赛
山西-杭州
第05轮
第03台
2017-04-26
浙江省衢州市龙游县
60分+20秒
山西永宁建设集团有限公司 韩强
山西永宁建设集团有限公司
韩强
杭州市象棋协会 郭凤达
杭州市象棋协会
郭凤达
红胜
轻舞飞扬 2014制作
170
775210
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77521.html
www.dpxq.com


Vu Ấu Hoa (Chiết Giang Ninh Ba) 2-0 Trình Long (Khai Loan)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-4-26 22:14:50
2017-4-27 1:07:43
浙江宁波大汉印邦象棋队 于幼华 胜 开滦集团象棋队 程龙
774710227967725289797062173700011927013139486364091931367973808273633626191723243733263633232002171550416665646563653633273524251525525167555161556333322515121147436042355482724383022429473234543342643321
0
51
全局
慢棋
B41 五六炮左正马对反宫马
全国象棋甲级联赛
2017年全国象棋男子甲级联赛预选赛
浙江-开滦
第05轮
第03台
2017-04-26
浙江省衢州市龙游县
60分+20秒
浙江宁波大汉印邦象棋队 于幼华
浙江宁波大汉印邦象棋队
于幼华
开滦集团象棋队 程龙
开滦集团象棋队
程龙
红胜
轻舞飞扬 2014制作
194
775200
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77520.html
www.dpxq.com

Tây Phương Thất Bại
26-04-2017, 10:09 PM
Xếp hạng tạm thời sau vòng 5

1) Giang Tô: 8đ
2) Hà Nam: 8đ
3) Sơn Tây: 7đ
4) Khai Loan: 6đ
5) Hàng Châu Thị Tượng Kỳ Hiệp Hội: 6đ
6) Hàng Châu Phân Viện Quốc Giao: 6đ
7) Chiết Giang Ninh Ba: 5đ
8) Ôn Châu: 4đ
9) Hắc Long Giang Tỉnh Kỳ Bài Hiệp Hội: 4đ
10) An Huy: 3đ
11) Hàng Châu Kỳ Loại Học Hiệu: 3đ
12) Chiết Giang Tỉnh Kỳ Loại Hiệp Hội: 0đ

Tây Phương Thất Bại
27-04-2017, 10:59 PM
Một số biên bản vòng 6

Đậu Siêu (Khai Loan) 0-2 Tưởng Phụng Sơn (Hàng Châu Thị Tượng Kỳ Hiệp Hội)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-4-27 18:03:23
2017-4-27 19:50:12
开滦集团象棋队 窦超 负 杭州市象棋协会 郭凤达
774770627967807026257282192770752907636417157576273520428979767967791022796712023523020609290666698703042524040515170506292506161737162659482636372700064645664645445041674636464767627424344344344482720729746667776658777646472726474839480609265664655651727525266566767842204959757626285846233509053554221428244654445414265453264524446667536367687877050944340929
0
90
全局
慢棋
B21 中炮边相对左三步虎骑河车
全国象棋甲级联赛
2017年全国象棋男子甲级联赛预选赛
开滦-杭州
第06轮
第04台
2017-04-27
浙江省衢州市龙游县
60分+20秒
开滦集团象棋队 窦超
开滦集团象棋队
窦超
杭州市象棋协会 郭凤达
杭州市象棋协会
郭凤达
黑胜
轻舞飞扬 2014制作
222
775330
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77533.html
www.dpxq.com

Tây Phương Thất Bại
27-04-2017, 11:08 PM
Trải qua 6 vòng đấu của vòng loại Giáp cấp liên tái năm 2017 đã xác định được 3 đội được vào chơi giải chính thức của Giáp cấp liên tái 2017 là: Giang Tô, Hà Nam, Hàng Châu Thị Tượng Kỳ Hiệp Hội.

Danh sách chính thức:

1) Giang Tô: Từ Thiên Hồng, Mạnh Thần, Từ Siêu, Trình Minh, Tôn Dật Dương, Vương Bân

2) Hà Nam: Đảng Phỉ, Tào Nham Lỗi, Hà Văn Triết, Lưu Minh, Vương Hưng Nghiệp, Lý Hiểu Huy

3) Hàng Châu Tượng Hiệp: Trần Hàn Phong, Quách Phụng Đạt, Cát Tinh Hải, Ngô Hân Dương, Ngô Ngụy

4) Quảng Đông: Lữ Khâm, Hứa Ngân Xuyên, Trịnh Duy Đồng, Trương Học Triều, Hứa Quốc Nghĩa

5) Nội Mông: Hồng Trí, Triệu Quốc Vinh, Hác Kế Siêu, Úy Cường, Túc Thiếu Phong, Trần Đống

6) Tứ Xuyên: Lý Thiếu Canh, Vũ Tuấn Cường, Miêu Lợi Minh, Tôn Hân Hạo, Dương Huy, Triệu Phàn Vĩ

7) Kinh Kí: Tưởng Xuyên, Lục Vĩ Thao, Triệu Điện Vũ, Kim Ba, Trương Cường, Diêm Văn Thanh

8) Thượng Hải: Tôn Dũng Chinh, Tạ Tịnh, Vạn Xuân Lâm, Triệu Vĩ, Hồ Vinh Hoa, Lâm Hoành Mẫn

9) Hàng Châu: Vương Thiên Nhất, Triệu Kim Thành, Lại Lý Huynh, Lý Bỉnh Hiền, Trương Bân

10) Chiết Giang: Triệu Hâm Hâm, Hoàng Trúc Phong, Từ Sùng Phong, Vương Gia Thụy, Tôn Hân Hạo, Triệu Dương Hạc

11) Sơn Đông: Tạ Khuy, Lý Hàn Lâm, Trần Phú Kiệt, Lý Thành Hề, Lưu Tử Kiện, Lý Học Hạo

12) Hắc Long Giang: Thôi Cách, Nhiếp Thiết Văn, Kim Tùng, Tôn Bác, Lưu Tuấn Đạt, Hà Vĩ Ninh

13) Hạ Môn: Trịnh Nhất Hoằng, Tài Dật, Trần Hoằng Thịnh, Lâm Văn Hán, Chung Thiếu Hồng, Trương Thân Hoành

14) Hồ Bắc: Uông Dương, Triệu Tử Vũ, Lý Trí Bình, Trình Tiến Siêu, Liễu Thiên, Liễu Đại Hoa

Giải đấu chính thức sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày 4/5/2017 và được diễn đàn cập nhật tin tức, biên bản và hình ảnh ngay tại TOPIC này.

Tây Phương Thất Bại
29-04-2017, 11:26 PM
Điều lệ "Thiên Thiên Tượng Kỳ" - Giáp Cấp Liên Tái năm 2017


1) Đơn vị tổ chức:

Hiệp hội cờ tướng Trung Quốc.
Đằng Tấn kỳ bài.

2) Thời gian: từ 5/2017 đến 11/2017.

3) Hạng mục thi đấu: đồng đội.

4) Các đơn vị được quyền tham gia: (tổng cộng có 14 đội).

- TOP 11 Giáp Cấp Liên Tái năm 2016.
- TOP 3 vòng loại Giáp Cấp Liên Tái năm 2017.

5) Luật thi đấu:

- Luật cờ tướng Trung Quốc năm 2011.
- Giải đấu chia làm 2 giai đoạn: "Thường Quy Tái" và "Qúy Hậu Tái".
- Thời gian cho mỗi ván đấu: mỗi bên có 20p + 5s, cờ chớp: 5p + 3s.

6) Giải thưởng:

- TOP 6 giai đoạn "Quý Hậu Tái" phần thưởng như sau:

Giải nhất: 30 vạn.
Giải nhì: 15 vạn.
Giải ba: 10 vạn.
Giải tư: 8 vạn.
Giải năm: 6 vạn.
Giải sáu: 5 vạn.

- TOP 11 giai đoạn "Thường Quy Tái" sẽ có quyền tham gia Giáp Cấp Liên Tái năm 2018, trong đó TOP 6 được vào chơi giai đoạn "Quý Hậu Tái", 3 đội xếp cuối bị xuống hạng (sẽ phải tham gia vòng loại Giáp Cấp Liên Tái năm 2018).

- Có 2 giải thưởng: (mỗi giải 1 vạn tệ)

+ kỳ thủ chơi hay nhất giai đoạn "Thường Quy Tái": là kỳ thủ có số điểm cao nhất.
+ kỳ thủ chơi hay nhất giai đoạn "Quý Hậu Tái": do BTC dựa vào số điểm của kỳ thủ đó và thành tích của toàn đội quyết định.

- Mỗi vòng sẽ có 1 ván đấu hay nhất do BTC bình chọn (bao gồm cả giai đoạn "Quý Hậu Tái"): thắng được 2000 tệ, thua được 1000 tệ, hòa mỗi kỳ thủ được 1500 tệ.

- Ván đấu hay nhất của giải: thắng được 7000 tệ, thua được 3000 tệ, hòa mỗi kỳ thủ được 5000 tệ.


Lịch thi đấu
STT (vòng)
Địa điểm
Ngày
Thời gian


1
Đại Khánh
04-05
12h00 và 17h00


2
Đại Khánh
05-05
12h00 và 17h00


3
Đại Khánh
06-05
12h00 và 17h00


4
Đại Khánh
07-05
12h00 và 17h00


5
Đại Khánh
08-05
9:00


6
Sân nhà
20-05
12h00 và 17h00


7
Sân nhà
27-05
12h00 và 17h00


8
Sân nhà
03-06
12h00 và 17h00


9
Sân nhà
11-06
12h00 và 17h00


10
Sân nhà
25-06
12h00 và 17h00


11
Sân nhà
02-07
12h00 và 17h00


12
Thâm Quyến
18-07
12h00 và 17h00


13
Thâm Quyến
19-07
12h00 và 17h00


14
Thâm Quyến
20-07
12h00 và 17h00


15
Thâm Quyến
21-07
12h00 và 17h00


16
Thâm Quyến
22-07
12h00 và 17h00


17
Thâm Quyến
23-07
9:00


18
Sân nhà
29-07
12h00 và 17h00


19
Sân nhà
05-08
12h00 và 17h00


20
Sân nhà
12-08
12h00 và 17h00


21
Sân nhà
20-08
12h00 và 17h00


22
Sân nhà
10-09
12h00 và 17h00


23
Sân nhà
15-10
12h00 và 17h00


24
Quảng Châu
05-11
12h00 và 17h00


25
Quảng Châu
06-11
12h00 và 17h00


26
Quảng Châu
07-11
9:00


Loại trực tiếp
Quảng Châu
08-11
12h00 và 17h00


Bán kết
Quảng Châu
09-11
12h00 và 17h00


Chung kết
Quảng Châu
10-11
12h00 và 17h00

Tây Phương Thất Bại
01-05-2017, 11:58 PM
Xếp cặp vòng 1 (diễn ra ngày 04/05 tại Đại Khánh)

12h00: Hắc Long Giang - Nội Mông, Hàng Châu Tượng Hiệp - Thượng Hải, Quảng Đông - Hạ Môn, Tứ Xuyên - Hàng Châu

17h00: Hà Nam - Giang Tô, Kinh Kí - Sơn Đông, Chiết Giang - Hồ Bắc

Boy_hp
02-05-2017, 12:01 AM
ko có thông tin lực lượng các đội nhỉ AD?

Tây Phương Thất Bại
02-05-2017, 12:07 AM
ko có thông tin lực lượng các đội nhỉ AD?

Khi nào có mình sẽ đưa lên chỗ #9 ở trang 1, chỗ đó đang có danh sách 14 đội nhưng chưa có tên các kỳ thủ, khi nào có sẽ sửa và cho thêm vào.

Tây Phương Thất Bại
02-05-2017, 12:24 AM
Nghe nói đội hình của Hàng Châu Hoàn Cảnh sẽ là: Vương Thiên Nhất, Thân Bằng, Triệu Kim Thành, Nhiếp Thiết Văn, Lại Lý Huynh, Trương Bân.

laoxaocongio
02-05-2017, 01:06 AM
Đội của Huynh toàn hàng khủng, ko biết Huynh có cơ hội ra sân thi đấu ko nữa,hixxxxxx

nightduke
02-05-2017, 06:58 AM
Đội hình của Huynh thì ông Trương Bân có vẻ ầu ơ nhất. Mấy trận cuối của giải năm ngoái ông này toàn thua.

imagination
02-05-2017, 10:45 AM
Ối! Con hàng Vương Thiên Nhất!

Tây Phương Thất Bại
03-05-2017, 03:25 PM
Danh sách các đội và các kỳ thủ đã được cập nhật tại #9 trang 1.

trung_cadan
03-05-2017, 03:54 PM
12h00 ngày mai : 04/05/2017 :

Tứ Xuyên vs Hàng Châu ( Tâm điểm )

Tôi không rõ Thân Bằng đi đâu ( Nhiếp Thiết Văn gia nhập Hắc Long Giang ) , nhưng lãnh đội Hàng Châu có lý do khi loại 2 anh này , như vậy 90% khả năng Huynh sẽ đá chính bên cạnh Triệu Kim Thành và Vương Thiên Nhất .

Ngày mai Huynh sẽ gặp 1 trong các đối thủ sau :

Lý Thiếu Canh, Vũ Tuấn Cường, Miêu Lợi Minh, Tôn Hân Hạo, Dương Huy, Triệu Phàn Vĩ

Diễn đàn sẽ bám sát giải đấu này và hy vọng gửi đến quý vị và khán giả những phần bình luận chuyên môn sôi động nhất !!!

Boy_hp
03-05-2017, 04:11 PM
có con hàng khủng Vương Thiên Nhất thì Lại Lý Huynh sẽ có tâm lý tốt hơn khi thi đấu, không bị áp lực phải cày điểm nên anh sẽ có những ván đấu thanh thoát hơn. Không những thế chắc chắn Lại Lý Huynh sẽ nâng cao trình độ cờ tàn khi hàng ngày có cơ hội tập luyện cọ xát cùng họ Vương.

Tây Phương Thất Bại
03-05-2017, 04:14 PM
Nhiếp Thiết Văn chuyển sang chơi cho Hắc Long Giang, còn Thân Bằng không thấy có tên trong danh sách các đội.

Boy_hp
03-05-2017, 04:22 PM
Không biết Lại Lý Huynh có phiên dịch hàng ngày không AD nhỉ? chứ nếu không thì giao tiếp khó nhỉ

BTNghiaktvn
03-05-2017, 04:55 PM
Không biết Lại Lý Huynh có phiên dịch hàng ngày không AD nhỉ? chứ nếu không thì giao tiếp khó nhỉ

Sao nghe ông nào bảo LLH nói tiếng Trung được mà :D

onlylovenh
04-05-2017, 12:48 AM
12h00 ngày mai : 04/05/2017 :

Tứ Xuyên vs Hàng Châu ( Tâm điểm )

Tôi không rõ Thân Bằng đi đâu ( Nhiếp Thiết Văn gia nhập Hắc Long Giang ) , nhưng lãnh đội Hàng Châu có lý do khi loại 2 anh này , như vậy 90% khả năng Huynh sẽ đá chính bên cạnh Triệu Kim Thành và Vương Thiên Nhất .

Ngày mai Huynh sẽ gặp 1 trong các đối thủ sau :

Lý Thiếu Canh, Vũ Tuấn Cường, Miêu Lợi Minh, Tôn Hân Hạo, Dương Huy, Triệu Phàn Vĩ

Diễn đàn sẽ bám sát giải đấu này và hy vọng gửi đến quý vị và khán giả những phần bình luận chuyên môn sôi động nhất !!!

Tôi thích nhất phần bình luận của bác Trung, chuyên môn ko bàn đến nhưng chém gió vui đáo để, xem cũng thú vị hơn nhiều :D

onlylovenh
04-05-2017, 12:56 AM
Xem đội hình của các đội tôi mạnh dạn dự đoán năm nay chức vô địch sẽ là sự cạnh tranh giữa 3 đội : Quảng Đông với Hứa, Lữ, Trịnh; Nội Mông với đội hình đồng đều : Hồng Trí, Hắc Kế Siêu, Úy Cường và Triệu Quốc Vinh; cuối cùng là Hàng Châu với con SW cày điểm cực mạnh Vương Thiên Nhất, theo sau là Triệu Kim Thành, Lại Lý Huynh với đẳng cấp đã được khẳng định, Lý Bỉnh Hiền tuy còn rất trẻ nhưng là 1 tiềm năng sáng giá khi từng hạ sát cỡ Tôn Dũng Chinh, Vũ Tuấn Cường, chỉ có Trương Bân hơi bị yếu tâm lý năm ngoái những lúc quyết định toàn ông này nằm xuống. Tuy nhiên với thể thức của Thiên Thiên Tượng kỳ thì đội nào sở hữu cổ máy Vương Thiên Nhất, các kỳ thủ khác chỉ việc đá hòa, phần còn lại cứ để Nhất lo :D

caoky1
04-05-2017, 03:41 AM
12h00 ngày mai : 04/05/2017 :

Tứ Xuyên vs Hàng Châu ( Tâm điểm )

Tôi không rõ Thân Bằng đi đâu ( Nhiếp Thiết Văn gia nhập Hắc Long Giang ) , nhưng lãnh đội Hàng Châu có lý do khi loại 2 anh này , như vậy 90% khả năng Huynh sẽ đá chính bên cạnh Triệu Kim Thành và Vương Thiên Nhất .

Ngày mai Huynh sẽ gặp 1 trong các đối thủ sau :

Lý Thiếu Canh, Vũ Tuấn Cường, Miêu Lợi Minh, Tôn Hân Hạo, Dương Huy, Triệu Phàn Vĩ

Diễn đàn sẽ bám sát giải đấu này và hy vọng gửi đến quý vị và khán giả những phần bình luận chuyên môn sôi động nhất !!!

Mùa trước, vào đúng giai đoạn khốc liệt thì ông Thân Bằng, thân là đội trưởng, lại dở chứng ko thi đấu mất mấy vòng. Năm nay cho out là đúng. VỚi đội hình hiện tại, Hàng CHâu mạnh phết chứ ko đùa. Triệu Kim Thành năm ngoái cày điểm top 5. Lại Lý Huynh cày thắng thì khó, chứ chủ động đá hòa cũng khó ông Tầu nào kích bại đc. Hi vọng năm nay Huynh tạo đc tiếng vang lớn :)

imagination
04-05-2017, 07:08 AM
Hê! Con hàng Vương gia nhập Hàng Châu các bạn có cảm giác kiẽu như Messi hay Ronaldo gia nhập đội mình thích ko? Quá đã

hp_boy
04-05-2017, 09:06 AM
Than Bang an luong cao nhung dong gop khong duoc nhieu, ra di la phai roi

connhalanh
04-05-2017, 11:26 AM
Hóng tin nóng

hocnganxuyen
04-05-2017, 11:36 AM
Nghe nói Thân Bằng năm ngoái làm mình làm mẩy với Hàng Châu,thành phần đấy đuổi đi là đúng rồi

trung_cadan
04-05-2017, 12:54 PM
Mạng Gdchess lag vãi , he he !!!

muathanglongkydao
04-05-2017, 01:03 PM
Thế là bống trưa nay hả admin? Để anh em đi măm măm khỏi ngồi chờ....

dococaubai1102
04-05-2017, 01:06 PM
anh ơi không có video trực tiếp à ?

Procotuong1994
04-05-2017, 01:14 PM
Mỉnh thấy đội mạnh nhất năm nay không phải là Hàng Châu hay Quảng Đông, mà là đội Nội Mông, đội hình rất đồng đều. Tứ xuyên cũng mạnh không kém. Năm nay quá hấp dẫn, đội hình không quá chênh lệch,

chienxahanoi
04-05-2017, 01:16 PM
Anh Trung đang tìm link mọi người đợi chút , Hàng Châu chưa đánh đâu ...

nano28
04-05-2017, 01:17 PM
Hóng link trực tiếp quá:vnvodich

Tây Phương Thất Bại
04-05-2017, 01:17 PM
Trực Tiếp Vòng 1

Tứ Xuyên vs Hàng Châu

http://egame.qq.com/live?anchorid=286336930

Tây Phương Thất Bại
04-05-2017, 01:20 PM
Trực Tiếp Vòng 1

Hàng Châu Tượng Hiệp vs Thượng Hải

http://egame.qq.com/live?anchorid=294575973

Tây Phương Thất Bại
04-05-2017, 01:22 PM
Trực Tiếp Vòng 1

Quảng Đông vs Hạ Môn

http://egame.qq.com/live?anchorid=11927599

deo2g
04-05-2017, 01:24 PM
ANH TRUNG chưa có trực tiếp sao

Tây Phương Thất Bại
04-05-2017, 01:27 PM
Đang chơi ván 1, Lại Lý Huynh chưa chơi đâu anh em ạ.

onlylovenh
04-05-2017, 01:32 PM
Ko biết ván 1 Tứ Xuyên với Hàng Châu ai đi tiên vậy mọi người?

Tây Phương Thất Bại
04-05-2017, 01:34 PM
Ko biết ván 1 Tứ Xuyên với Hàng Châu ai đi tiên vậy mọi người?Miêu Lợi Minh (Tứ Xuyên đi tiên)

onlylovenh
04-05-2017, 01:36 PM
Vậy ván 2 châc Vương Thiên Nhất đi tiên rồi, ván 3 có thể Huynh sẽ đi hậu.

Tây Phương Thất Bại
04-05-2017, 01:36 PM
Miêu Lợi Minh (Tứ Xuyên) 1-1 Triệu Kim Thành (Hàng Châu)

Tây Phương Thất Bại
04-05-2017, 01:39 PM
Lại Lý Huynh (Hàng Châu) vs Vũ Tuấn Cường (Tứ Xuyên)

chienxahanoi
04-05-2017, 01:43 PM
Trực tiếp Tứ Xuyên vs Hàng Châu :


https://www.youtube.com/watch?v=Sln6SnLlW7A

muathanglongkydao
04-05-2017, 01:45 PM
LLH đang đánh đó anh em...

caoky1
04-05-2017, 01:52 PM
Vũ Tuấn Cường thí tốt 3 thấp rồi. Cơ hội cho Huynh

connhalanh
04-05-2017, 02:07 PM
Huynh đã chiếm ưu chưa?

nightduke
04-05-2017, 02:32 PM
Chắc là hòa mất rồi. Huynh đi tiên mà hòa hơi tiếc nhỉ. Hơn 1 chốt mà anh VTC thủ chặt chẽ quá.

onlylovenh
04-05-2017, 02:40 PM
Chắc là hòa mất rồi. Huynh đi tiên mà hòa hơi tiếc nhỉ. Hơn 1 chốt mà anh VTC thủ chặt chẽ quá.

Võ Tuấn Cường đâu phải hạng vừa đâu bạn, hòa cũng là kết quả chấp nhận được.

hp_boy
04-05-2017, 03:02 PM
Ly Binh Hien yeu qua nhi

HuaNganXuyen
04-05-2017, 03:43 PM
đúng là thời vận tốt Lại Lý Huynh cùng đội với đệ nhất nhân Vương Thiên Nhất ( năm ngoái Nhất chưa về được ) biết đâu có ngày Huynh sẽ ngang tầm với Nhất .....

HuaNganXuyen
04-05-2017, 03:46 PM
http://v.youku.com/v_show/id_XMjczODk5NjQwMA==.html?from=s1.8-1-1.2&spm=a2h0k.8191407.0.0

Hứa Ngân Xuyên cũng đang gặp anh nào đây ? link này ko phải giải Thiên ThIÊN Tượng Kỳ ae xem thêm .....

thukoem
04-05-2017, 04:23 PM
Vương Thiên Nhất đã tận dụng tối đa lợi thế đi tiên mang về chiến thắng cho Hàng Châu. Huynh cứ hoà là ok rồi

trung_cadan
04-05-2017, 04:29 PM
Hàng Châu tập đoàn 1-1 Tứ Xuyên :

- Miêu Lợi Minh ( Tứ Xuyên ) 1-1 Triệu Kim Thành ( Hàng Châu )
- Lại Lý Huynh ( Hàng Châu ) 1-1 Vũ Tuấn Cường ( Tứ Xuyên )
- Tôn Hạp Vũ ( Tứ Xuyên ) 2-0 Lý Bỉnh Hiền ( Hàng Châu )
- Vương Thiên Nhất ( Hàng Châu ) 2-0 Lý Thiếu Canh ( Tứ Xuyên )

phuquoi
04-05-2017, 04:33 PM
Không biết LLH đánh giải này ra sao nhưng lực cờ chắc chắn tiến bộ xa hơn nữa khi được ngày ngày tập luyện cùng họ Vương. Vương thật oai phong tung 3 quyền đã đoạt mạng Lý Thiếu Canh. Trong đội này ngoài Trương Bân ra không ai yếu hơn Huynh kể cả tài năng trẻ Lý Bỉnh Hiền bằng tưởi Tiến óe nhà ta.

trung_cadan
04-05-2017, 04:46 PM
Vòng 1 : Hồng Trí ( Nội Mông ) 2-0 Kim Tùng ( Hắc Long Giang ) :


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
第1轮:内蒙古洪智 先胜 黑龙江金松
红胜
7747706279678070897910222625636479737282736382814645304145448161635364656746656646347078192720425948665634226169444378790908696748596769594869394859395908585929494829255856252248581213433322205363797858597879595879722735727858597879595879785859783856553837171423246362000133320102323102325550205031414030414030316261
红胜||||棋谱由象棋桥生成。
实战全局/开局
0
http%3A//gdchess.com/%0D%0Ahttp%3A//gdchess.com/bbs/dispbbs.asp%3Fboardid%3D42%26id%3D127395%26authorid%3D0%26page%3D1%26star%3D21
www.dpxq.com


Lưu Tuấn Đạt ( Hắc Long Giang ) 1-1 Úy Cường ( Nội Mông ) :


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
第1轮:黑龙江刘俊达 先和 内蒙古蔚强
和局
262563641927706217071022091900107773204279676254732312168979726279758081694781312524422475551614238331385948625255252442837330411916383073032203070354666779143416103010253534320605320235251013030443442575131775251713257513177525171325751317752517132575131775251713257513177525171325751317
和局||||棋谱由象棋桥生成。
实战全局/开局
0
http%3A//gdchess.com/%0D%0Ahttp%3A//gdchess.com/bbs/dispbbs.asp%3Fboardid%3D42%26id%3D127395%26authorid%3D0%26page%3D1%26star%3D21
www.dpxq.com


Hác Kế Siêu ( Nội Mông ) 2-0 Hà Vĩ Trữ ( Hắc Long Giang ) :


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
第1轮:内蒙古郝继超 先胜 黑龙江何伟宁
红胜
2625636419277062774780707967102289791216666564657973656627356667176716866763001035542241090810140858728247434153737062705473147458537473636573746545744453544445464570624363604245442324547450417472625025244224636050426080405072705051707383848020
红胜||||棋谱由象棋桥生成。
实战全局/开局
0
http%3A//gdchess.com/%0D%0Ahttp%3A//gdchess.com/bbs/dispbbs.asp%3Fboardid%3D42%26id%3D127395%26authorid%3D0%26page%3D1%26star%3D21
www.dpxq.com


Vòng 1 : Vạn Xuân Lâm ( Thượng Hải ) 2-0 Cát Tinh Hải ( Hàng Châu tượng kỳ hiệp hội ) :


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
第1轮:上海万春林 先胜 杭州市象棋协会吉星海
红胜
1927232477477062796780708979727666651242171100010919707167550111797611197671192927484246717629265534260634462042486710227673063673636241465436565473412063603041606340307361566667886686886786666788201261421204473704253738664659482214635314265350303142233132
红胜||||棋谱由象棋桥生成。
实战全局/开局
0
http%3A//gdchess.com/%0D%0Ahttp%3A//gdchess.com/bbs/dispbbs.asp%3Fboardid%3D42%26id%3D127395%26authorid%3D0%26page%3D1%26star%3D21
www.dpxq.com


Ngô Hân Dương ( Hàng CHâu tượng kỳ ) 1-1 Triệu Vĩ ( Thượng Hải ) :


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
第1轮:杭州市象棋协会吴欣洋 先和 上海赵玮
和局
694772426665706279678070777570741927636465647464756562741707102209190010191342525948204289593041070323240302121106057466020464635955110113102210041401211416212627196687190726270715102216172728050463640403526217276265556587684959645465555474557574547555546455656474657574547555546455656474657574647565
和局||||棋谱由象棋桥生成。
实战全局/开局
0
http%3A//gdchess.com/%0D%0Ahttp%3A//gdchess.com/bbs/dispbbs.asp%3Fboardid%3D42%26id%3D127395%26authorid%3D0%26page%3D1%26star%3D21
www.dpxq.com

onlylovenh
04-05-2017, 04:53 PM
Đúng là Vương Thiên Nhất là số 1 trong việc cày điểm. Đánh rất bá đạo.

tuongquasong
04-05-2017, 05:25 PM
Hóng cái lịch thi đấu của giải để tiện theo dõi.
Cảm ơn Ad!

trung_cadan
04-05-2017, 06:25 PM
Clip trực tiếp vòng 1 : Bắc Kinh vs Sơn Đông :

http://egame.qq.com/live?anchorid=286727395

trung_cadan
04-05-2017, 06:42 PM
Vòng 1 : Hàng Châu 1-1 Tứ Xuyên

Miêu Lợi Minh ( Tứ Xuyên ) 1-1 Triệu Kim Thành ( Hàng Châu ) :

99

Lại Lý Huynh ( Hàng Châu ) 1-1 Vũ Tuấn Cường ( Tứ Xuyên ) :


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
第1轮:杭州环境集团赖理兄 先和 四川武俊强
和局
E01 仙人指路对飞象
2625204266657262798770828979808129472324252481212434213134243121243421313424422419278384170710220919001007033134777224421913304103023424022262227222242227352232354310001316000343551202594802064729323555433533435506096947333816190908797603535567383687795354191508066755363346455455760633430646555479678274467674536788542476462474886941306957504148596082394882604616745447694323294723436987608215134313161354561343636465648264434253654262655748575686
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 和局 ||||棋谱由象棋桥生成。
实战全局/开局
0
http%3A//gdchess.com/%0D%0Ahttp%3A//gdchess.com/bbs/dispbbs.asp%3Fboardid%3D42%26id%3D127395%26authorid%3D0%26page%3D1%26star%3D21
www.dpxq.com


Tôn Hạo Vũ ( Tứ Xuyên ) 2-0 Lý Bỉnh Hiền ( Hàng Châu ) :


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
第1轮:四川孙浩宇 先胜 杭州环境集团李炳贤
红胜
C06 中炮左边马对屏风马
174710221927001009197062262563647987838489888485868580854767232425248525243422342947252666653446274626466564466688686664777662417666645419132042687810207873202473435444436341208775447466462444676050416080727563604150
红胜||||棋谱由象棋桥生成。
实战全局/开局
0
http%3A//gdchess.com/%0D%0Ahttp%3A//gdchess.com/bbs/dispbbs.asp%3Fboardid%3D42%26id%3D127395%26authorid%3D0%26page%3D1%26star%3D22
www.dpxq.com


Vương Thiên Nhất ( Hàng Châu ) 2-0 Lý Thiêú Canh ( Tứ Xuyên ) :


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
第1轮:杭州环境集团王天一 先胜 四川李少庚
红胜
A26 飞相进七兵对右士角炮
69471232262510021927001009191014170714547967636477877062897980708783727619125041832332521213604223035253131802230305536367887674666563737969736369796373796973638876545676557479394863655534656848576866185866650717650506052344171844655748565818586586493970785857787334134150132140413938797838397879393879783839787939387978383978793938797838397879393879786968434425244224383924422735627447696465351442241422415168587879575065555055
红胜||||棋谱由象棋桥生成。
实战全局/开局
0
http%3A//gdchess.com/%0D%0Ahttp%3A//gdchess.com/bbs/dispbbs.asp%3Fboardid%3D42%26id%3D127395%26authorid%3D0%26page%3D1%26star%3D22
www.dpxq.com

trung_cadan
04-05-2017, 06:48 PM
Tài Dật ( Hạ Môn ) 1-1 Hứa Quốc Nghĩa ( Quảng Đông ) :


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
第1轮:厦门才溢 先和 广东许国义
和局
E21 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象
262512227747204239487062796780708979727666657666173730414757222529477079677925241927242679876676373310223363232465640030876630346645263609194344456624256674624364544445464534544544547444432243630374041910363003002526274643221012040012222636466500030605764622250313
和局||||棋谱由象棋桥生成。
实战全局/开局
0
http%3A//gdchess.com/%0D%0Ahttp%3A//gdchess.com/bbs/dispbbs.asp%3Fboardid%3D42%26id%3D127395%26authorid%3D0%26page%3D1%26star%3D22
www.dpxq.com


Hứa Ngân Xuyên ( Quảng Đông ) 1-1 Trương Thân Hoành ( Hạ Môn ) :


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
第1轮:广东许银川 先和 厦门张申宏
和局
69476364262570621927604209081002795800018969015166656465696550412735727165757181775780707570627058778186088886843523122223022002776502201727222757275154887870627879547479694152658462542707838407037476698976468984460684804041031306368050361613035435505235565948566852586856588843440308163608055664485744453948363488814140818040410500453500306476808141408180404180707668495934847071414071704041707141407170404170798489
和局||||棋谱由象棋桥生成。
实战全局/开局
0
http%3A//gdchess.com/%0D%0Ahttp%3A//gdchess.com/bbs/dispbbs.asp%3Fboardid%3D42%26id%3D127395%26authorid%3D0%26page%3D1%26star%3D22
www.dpxq.com


Tôn Dũng Chinh ( Thượng Hải ) 2-0 Ngô Ngụy ( Hàng Châu tượng kỳ hiệp hội ) :


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
第1轮:上海孙勇征 先胜 杭州市象棋协会吴魏
红胜
A28 飞相转屏风马对左中炮

红胜||||棋谱由象棋桥生成。
实战全局/开局
0
http%3A//gdchess.com/%0D%0Ahttp%3A//gdchess.com/bbs/dispbbs.asp%3Fboardid%3D42%26id%3D127395%26authorid%3D0%26page%3D1%26star%3D22
www.dpxq.com


Trần Hồng Thịnh ( Hạ Môn ) 2-0 Trương Học Triều ( Quảng Đông ) :


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
第1轮:厦门陈泓盛 先胜 广东张学潮
红胜
E21 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象
2625122277472042394870627967807017376364192772820919304189887075290710028858001019100210585303044645754537394575274622325363828147378161635332394939627453637482634361666987826143337573333466563747102246547343674623244743223446346173544640304333
红胜||||棋谱由象棋桥生成。
实战全局/开局
0
http%3A//gdchess.com/%0D%0Ahttp%3A//gdchess.com/bbs/dispbbs.asp%3Fboardid%3D42%26id%3D127395%26authorid%3D0%26page%3D1%26star%3D23
www.dpxq.com

onlylovenh
04-05-2017, 07:12 PM
Chắc hết giờ nên Lý Thiếu Canh đi nước pháo 8 tấn 1 khá vội vàng dẫn đến thua cuộc, đen chỉ cần đi sỹ 6 tấn 5 né nước pháo đánh xuống thì cờ còn chiến dài dài và khá cân bằng.

nguyenvananh
04-05-2017, 07:31 PM
công nhận trung quốc quýnh cờ hay đổi quân ghê , ry hầu như rất khó ăn đối phương dễ hòa ... tôi đánh thì ít đổi quân lắm , khi thoảng

kyhiepCXQ
04-05-2017, 07:55 PM
Vương Thiên Nhất không những cờ cao mà còn bản lĩnh hơn người! Suốt ván đấu hở ra một tí là bị đối phương đá hòa nhưng Vương luôn cầu biến, tránh né chờ cơ hội phản công và giành phần thắng sau cùng! Quả là rất xuất sắc, người thường khó có thể sánh kịp! Vạn sự khởi đầu nan, Hàng Châu chắc chắn sẽ khởi sắc lên ở các vòng đấu tiếp theo!

Procotuong1994
04-05-2017, 07:59 PM
Vương Thiên Nhất không những cờ cao mà còn bản lĩnh hơn người! Suốt ván đấu hở ra một tí là bị đối phương đá hòa nhưng Vương luôn cầu biến, tránh né chờ cơ hội phản công và giành phần thắng sau cùng! Quả là rất xuất sắc, người thường khó có thể sánh kịp! Vạn sự khởi đầu nan, Hàng Châu chắc chắn sẽ khởi sắc lên ở các vòng đấu tiếp theo!

Mình thấy ván này đối công kịch liệt mà, Lý Thiếu Canh đâu có ý đá hòa đâu

onlylovenh
04-05-2017, 08:06 PM
Mình thấy ván này đối công kịch liệt mà, Lý Thiếu Canh đâu có ý đá hòa đâu

Ông ấy bình pháo bắt xe liên tục buộc ku Nhất phải đổi biến nếu ko hòa cờ đó bạn, lần thứ 2 là tấn pháo 8 liên tục khi bên đỏ lên xuống tướng, ku Nhất phải tấn xe giữ nếu ko hòa. Vậy ko chủ động đá hòa thì phải làm gì nữa mới gọi là cố ý đá hòa đây :D

onlylovenh
04-05-2017, 08:08 PM
Vương Thiên Nhất không những cờ cao mà còn bản lĩnh hơn người! Suốt ván đấu hở ra một tí là bị đối phương đá hòa nhưng Vương luôn cầu biến, tránh né chờ cơ hội phản công và giành phần thắng sau cùng! Quả là rất xuất sắc, người thường khó có thể sánh kịp! Vạn sự khởi đầu nan, Hàng Châu chắc chắn sẽ khởi sắc lên ở các vòng đấu tiếp theo!

Ku Nhất sau khi phải đổi biến tránh đá hòa thì dẫn đến hình cờ tương đối lép nhưng vẫn phải chấp nhận gồng mình chống đỡ và dần dần phản đòn rất hay. Trước nay mình thích Hứa nhưng sau ván đấu này về sau mình sẽ ủng hộ thêm Vương Thiên Nhất nữa.

imagination
04-05-2017, 08:18 PM
Mình thấy ván này đối công kịch liệt mà, Lý Thiếu Canh đâu có ý đá hòa đâu

Cờ cháu còn non quá (vì cháu sinh năm 94). Đá hòa liên tục cháu à. Pháo bắt xe qua lại lộ 2 lộ 3 là một trường hợp. Trường hợp còn lại là pháo tấn thoái chiếu liên tục. Vương Thiên Nhất đã bắt buộc cầu biến. Khi xem trực tiếp rất rõ ràng, ko tin cháu lên youtube TLKĐ xem lại clip bình luận của anh Trung nhé.

HuaNganXuyen
04-05-2017, 08:18 PM
Ku Nhất sau khi phải đổi biến tránh đá hòa thì dẫn đến hình cờ tương đối lép nhưng vẫn phải chấp nhận gồng mình chống đỡ và dần dần phản đòn rất hay. Trước nay mình thích Hứa nhưng sau ván đấu này về sau mình sẽ ủng hộ thêm Vương Thiên Nhất nữa.

Hứa Ngân Xuyên vừa bị Trương Thân Hoành cầm hòa rồi trận này đội trưởng Hạ Môn , ĐKV Đ Phương Trang Trịnh Nhất Hoằng ko đánh ván nào cả ....

onlylovenh
04-05-2017, 08:44 PM
Hứa Ngân Xuyên vừa bị Trương Thân Hoành cầm hòa rồi trận này đội trưởng Hạ Môn , ĐKV Đ Phương Trang Trịnh Nhất Hoằng ko đánh ván nào cả ....

Lão Hứa dạo này đánh chán hẳn, thua thì ko thua nhưng toàn hòa đối thủ dưới cơ, vậy nên khó mà lên đỉnh vinh quang lần nữa. Phải máu lửa như ku Nhất hay tiểu Triệu thì mới mong vô địch được.

Procotuong1994
04-05-2017, 08:48 PM
Lão Hứa dạo này đánh chán hẳn, thua thì ko thua nhưng toàn hòa đối thủ dưới cơ, vậy nên khó mà lên đỉnh vinh quang lần nữa. Phải máu lửa như ku Nhất hay tiểu Triệu thì mới mong vô địch được.

Năm ngoái anh ấy vừa mới đạt xạ thủ vương đấy thôi, vượt qua hàng loạt người được cho là chuyên cày điểm mà :D

onlylovenh
04-05-2017, 09:48 PM
Năm ngoái anh ấy vừa mới đạt xạ thủ vương đấy thôi, vượt qua hàng loạt người được cho là chuyên cày điểm mà :D

Vậy là cậu có theo dõi nhưng ko đầy đủ rồi, chẳng qua năm ngoái ku Nhất ko được đánh thôi nhé, nếu ko thì chả ai qua được hắn đâu.

Tây Phương Thất Bại
04-05-2017, 10:13 PM
Biên bản vòng 1

Hà Nam 0-2 Giang Tô (HSP: 2-6)

Đảng Phỉ (Hà Nam) 1-1 Từ Siêu (Giang Tô)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-4 20:48:18
2017-5-4 20:51:11
河南楚河汉界天伦象棋队 党斐 和 江苏海特股份象棋队 徐超
774770627967807089796364797323241907102217272214090820420838304106050010272812132818137318101402100002210010736338186366698772771811774729477077112177672120413020243041242041302023304187696669476967072303070603234132101364651343624323430626
0
60
全局
慢棋
C60 五七炮对屏风马
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
河南-江苏
第01轮
第01台
2017-05-04
大庆
20分+5秒
河南楚河汉界天伦象棋队 党斐
河南楚河汉界天伦象棋队
党斐
江苏海特股份象棋队 徐超
江苏海特股份象棋队
徐超
和棋
轻舞飞扬2014制作
83
778930
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
和局||||棋谱由象棋桥生成。
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77893.html
www.dpxq.com


Tôn Dật Dương (Giang Tô) 1-1 Lưu Minh (Hà Nam)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-4 20:41:15
2017-5-4 20:50:49
江苏海特股份象棋队 孙逸阳 和 河南楚河汉界天伦象棋队 刘明
77477062796780708979102266652324190720420908304108282234171372761363121728271716262500202524202427244224473776666564244263661666646370796779627046453455798766566373706207266254375756462634557634467657465854738766736586856553394857456645534558464564463403043415648515238577294777562304
0
71
全局
慢棋
C06 中炮左边马对屏风马
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
江苏-河南
第01轮
第02台
2017-05-04
大庆
20分+5秒
江苏海特股份象棋队 孙逸阳
江苏海特股份象棋队
孙逸阳
河南楚河汉界天伦象棋队 刘明
河南楚河汉界天伦象棋队
刘明
和棋
轻舞飞扬 2014制作
50
778900
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
和局||||棋谱由象棋桥生成。
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77890.html
www.dpxq.com


Tào Nham Lỗi (Hà Nam) 0-2 Mạnh Thần (Giang Tô)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-4 20:51:57
2017-5-4 21:04:44
河南楚河汉界天伦象棋队 曹岩磊 负 江苏海特股份象棋队 孟辰
262563641927706209082042796780810858103158550020271520101503120225242324031510201727201027171020694762747772027259488161172720105535315227171020868530418584838489847466357572821727201075555273271710301737665484836465476582525545736529473037
0
60
全局
慢棋
E44 对兵互进右马局
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
河南-江苏
第01轮
第03台
2017-05-04
大庆
20分+5秒
河南楚河汉界天伦象棋队 曹岩磊
河南楚河汉界天伦象棋队
曹岩磊
江苏海特股份象棋队 孟辰
江苏海特股份象棋队
孟辰
黑胜
轻舞飞扬 2014制作
280
778940
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
黑胜||||棋谱由象棋桥生成。
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77894.html
www.dpxq.com


Trình Minh (Giang Tô) 2-0 Hà Văn Triết (Hà Nam)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-4 21:21:45
2017-5-4 21:22:59
江苏海特股份象棋队 程鸣 胜 河南楚河汉界天伦象棋队 何文哲

0
147
全局
慢棋
C93 五八炮互进三兵对屏风马
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
江苏-河南
第01轮
第04台
2017-05-04
大庆
20分+5秒
江苏海特股份象棋队 程鸣
江苏海特股份象棋队
程鸣
河南楚河汉界天伦象棋队 何文哲
河南楚河汉界天伦象棋队
何文哲
红胜
轻舞飞扬2014制作
90
778970
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
红胜||||棋谱由象棋桥生成。
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77897.html
www.dpxq.com

Tây Phương Thất Bại
04-05-2017, 10:16 PM
Biên bản vòng 1

Kinh Kí 2-0 Sơn Đông (HSP: 5-3)

Kim Ba (Kinh Kí) 2-0 Lưu Tử Kiện (Sơn Đông)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-4 20:43:40
2017-5-4 20:50:57
北京威凯金环建设京冀联队 金波 胜 山东中国重汽队 刘子健
774770627967102289798070190763641727001009191216797520420605161475736254191523247376304127285466766672626656626726256707290770754645754515174544252444242868244456516082684844344878344478484434487834447848443448783444784844344878344478484434487834441727141151561119072910122723826078721909722244345948343222213238565140304767608267683836232836666878666948591232783830402818323021018260515769665948662638283038181041304959504128273848010048381018
0
111
全局
慢棋
C66 五七炮对屏风马进7卒
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
北京-山东
第01轮
第01台
2017-05-04
大庆
20分+5秒
北京威凯金环建设京冀联队 金波
北京威凯金环建设京冀联队
金波
山东中国重汽队 刘子健
山东中国重汽队
刘子健
红胜
轻舞飞扬2014制作
101
778910
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
红胜||||棋谱由象棋桥生成。
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77891.html
www.dpxq.com


Tạ Khuy (Sơn Đông) 2-0 Triệu Điện Vũ (Kinh Kí)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-4 20:38:49
2017-5-4 20:50:41
山东中国重汽队 谢岿 胜 北京威凯金环建设京冀联队 赵殿宇
262512227747204219078081796781318979313439481031173700103739101179753041473734142947141766657082675572526564636455361716072816147573525173535161371714173617111709071718283618164837221246451626071712163657168653518646594846365156364617116171698782631121718121204130203040415650
0
69
全局
慢棋
E37 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
山东-北京
第01轮
第02台
2017-05-04
大庆
20分+5秒
山东中国重汽队 谢岿
山东中国重汽队
谢岿
北京威凯金环建设京冀联队 赵殿宇
北京威凯金环建设京冀联队
赵殿宇
红胜
轻舞飞扬2014制作
78
778890
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
红胜||||棋谱由象棋桥生成。
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77889.html
www.dpxq.com


Lục Vĩ Thao (Kinh Kí) 1-1 Lý Hàn Lâm (Sơn Đông)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-4 21:09:29
2017-5-4 21:15:19
北京威凯金环建设京冀联队 陆伟韬 和 山东中国重汽队 李翰林
774770627967807026257282192730416665100289872042877770774777828606051222271586852947636415030010032210176564426467551714050414545567022104035414252414240919850577714130394824340313343171732324736360821915313213230507151707091707091907171909677521426373323575674344171342547371504171764445464535451303091903131909131464421404091904141909140409190414190922010902141245057636053536160209
0
96
全局
慢棋
B25 中炮两头蛇对左三步虎
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
北京-山东
第01轮
第03台
2017-05-04
大庆
20分+5秒
北京威凯金环建设京冀联队 陆伟韬
北京威凯金环建设京冀联队
陆伟韬
山东中国重汽队 李翰林
山东中国重汽队
李翰林
和棋
轻舞飞扬2014制作
90
778950
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
和局||||棋谱由象棋桥生成。
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77895.html
www.dpxq.com


Trần Phú Kiệt (Sơn Đông) 0-2 Tưởng Xuyên (Kinh Kí)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-4 22:14:29
2017-5-4 22:14:29
山东中国重汽队 陈富杰 负 北京威凯金环建设京冀联队 蒋川

0
212
全局
慢棋
A22 飞相进左马对右士角炮
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
山东-北京
第01轮
第04台
2017-05-04
大庆
20分+5秒
山东中国重汽队 陈富杰
山东中国重汽队
陈富杰
北京威凯金环建设京冀联队 蒋川
北京威凯金环建设京冀联队
蒋川
黑胜
东萍公司
www.dpxq.com
东萍个人棋谱仓库永久免费
44
778990
东萍公司
东萍公司
对局结束
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77899.html
www.dpxq.com

Tây Phương Thất Bại
04-05-2017, 10:19 PM
Biên bản vòng 1

Chiết Giang 2-0 Hồ Bắc

Triệu Dương Hạc (Chiết Giang) 2-0 Triệu Tử Vũ (Hồ Bắc)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-4 20:46:05
2017-5-4 20:51:03
浙江民泰银行象棋队 赵旸鹤 胜 武汉光谷湖北象棋队 赵子雨

0
203
全局
慢棋
E40 对兵局
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
浙江-湖北
第01轮
第01台
2017-05-04
大庆
20分+5秒
浙江民泰银行象棋队 赵旸鹤
浙江民泰银行象棋队
赵旸鹤
武汉光谷湖北象棋队 赵子雨
武汉光谷湖北象棋队
赵子雨
红胜
轻舞飞扬 2014制作
105
778920
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
红胜||||棋谱由象棋桥生成。
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77892.html
www.dpxq.com


Trình Tiến Siêu (Hồ Bắc) 0-2 Hoàng Trúc Phong (Chiết Giang)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-4 20:34:56
2017-5-4 20:50:32
武汉光谷湖北象棋队 程进超 负 浙江民泰银行象棋队 黄竹风
77477062796780708979636417377276192710220919001019132324464512021310221079780242785810223948504158536274535442625464604264657050657550544757762629076272756554566563726266655653635374536987534567752616374724255756838456464524756325264616241627191628193822340725263649396272477772760605341363847674656442648472644277787434
0
80
全局
慢棋
B07 中炮对左炮封车
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
湖北-浙江
第01轮
第02台
2017-05-04
大庆
20分+5秒
武汉光谷湖北象棋队 程进超
武汉光谷湖北象棋队
程进超
浙江民泰银行象棋队 黄竹风
浙江民泰银行象棋队
黄竹风
黑胜
轻舞飞扬 2014制作
86
778880
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
黑胜||||棋谱由象棋桥生成。
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77888.html
www.dpxq.com


Từ Sùng Phong (Chiết Giang) 1-1 Lý Trí Bình (Hồ Bắc)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-4 21:18:49
2017-5-4 21:18:49
浙江民泰银行象棋队 徐崇峰 和 武汉光谷湖北象棋队 李智屏
77477062262580707967728219277074897974796779636417182042273530411868100266656465091912224767628135430010191002106865828669472202433510316787816279678606656303048777624335542324777024254725311246454364594806764544767467557454445464565534123363430232341332317073334543835675838875547377452688855433773733453735263813213817294717368584
0
83
全局
慢棋
B20 中炮对左三步虎
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
浙江-湖北
第01轮
第03台
2017-05-04
大庆
20分+5秒
浙江民泰银行象棋队 徐崇峰
浙江民泰银行象棋队
徐崇峰
武汉光谷湖北象棋队 李智屏
武汉光谷湖北象棋队
李智屏
和棋
东萍公司
www.dpxq.com
东萍个人棋谱仓库永久免费
27
778960
东萍公司
东萍公司
对局结束
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77896.html
www.dpxq.com


Uông Dương (Hồ Bắc) 1-1 Triệu Hâm Hâm (Chiết Giang)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-4 21:34:19
2017-5-4 21:34:19
武汉光谷湖北象棋队 汪洋 和 浙江民泰银行象棋队 赵鑫鑫
192723246665102279677082898880812947816188386364656461646755725238353041262520423948003025246424093983841718303539351216182816262708268608272444354586854544434428225222777303047313
0
45
全局
慢棋
A45 起马互进七兵局
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
湖北-浙江
第01轮
第04台
2017-05-04
大庆
20分+5秒
武汉光谷湖北象棋队 汪洋
武汉光谷湖北象棋队
汪洋
浙江民泰银行象棋队 赵鑫鑫
浙江民泰银行象棋队
赵鑫鑫
和棋
东萍公司
www.dpxq.com
东萍个人棋谱仓库永久免费
37
778980
东萍公司
东萍公司
对局结束
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77898.html
www.dpxq.com

Tây Phương Thất Bại
04-05-2017, 10:31 PM
Xếp hạng sau vòng 1
Stt
Đồng đội
Điểm
Cá nhân
Điểm


1
Chiết Giang
2
Tưởng Xuyên
2


2
Giang Tô
2
Hoàng Trúc Phong
2


3
Thượng Hải
2
Mạnh Thần
2


4
Nội Mông
2
Tạ Khuy
2


5
Kinh Kí
2
Vương Thiên Nhất
2


6
Quảng Đông
1
Tôn Dũng Chinh
2


7
Tứ Xuyên
1
Hồng Trí
2


8
Hàng Châu Hoàn Cảnh
1
Trịnh Duy Đồng
2


9
Hạ Môn
1
Trần Hoằng Thịnh
2


10
Sơn Đông
0
Vạn Xuân Lâm
2


11
Hắc Long Giang
0
12
Hàng Châu Tượng Hiệp
0
13
Hà Nam
0
14
Hồ Bắc
0
33
Lại Lý Huynh
1

Tây Phương Thất Bại
04-05-2017, 10:35 PM
Xếp cặp vòng 2

12h00:

Nội Mông vs Hồ Bắc

Sơn Đông vs Chiết Giang

Giang Tô vs Kinh Kí

17h00:

Hàng Châu Hoàn Cảnh vs Hà Nam

Hạ Môn vs Tứ Xuyên

Thượng Hải vs Quảng Đông

Hắc Long Giang vs Hàng Châu Tượng Hiệp

onlylovenh
04-05-2017, 10:50 PM
MOD cho hỏi các đội đánh lần lượt xong bàn này đến bàn khác hay đánh đồng loạt nhỉ?

koyeu
04-05-2017, 11:11 PM
tưởng Tào Nham Lỗi được mời về QUảng Đông chứ. Bữa có giải tuyển chọn gì ông được nhất mà. Giờ lưu lạc qua Hà Nam, trận đầu dính ngay độc chiêu của Mạnh Thần.

Tây Phương Thất Bại
04-05-2017, 11:21 PM
MOD cho hỏi các đội đánh lần lượt xong bàn này đến bàn khác hay đánh đồng loạt nhỉ?Đánh lần lượt bạn ạ.

onlylovenh
04-05-2017, 11:21 PM
tưởng Tào Nham Lỗi được mời về QUảng Đông chứ. Bữa có giải tuyển chọn gì ông được nhất mà. Giờ lưu lạc qua Hà Nam, trận đầu dính ngay độc chiêu của Mạnh Thần.

Quảng Đông trước giờ mới chỉ mời Trịnh Duy Đồng, còn lại toàn cây nhà lá vườn như Trương Học Triều, Hứa Quốc Nghĩa nên họ mới khó vô địch vì 2 ông thần này đánh mãi vẫn thế, chả thấy tiến bộ gì cho dù luyện tập mãi với Lữ, Hứa.

onlylovenh
04-05-2017, 11:22 PM
Đánh lần lượt bạn ạ.

Vậy mai có thể xem trực tiếp trận của Huynh rồi, hy vọng có bình luận trực tiếp :D

phuquoi
05-05-2017, 12:39 AM
Hi vọng có trận lỗi với Huynh, Hàng Châu Win chắc rồi chỉ coi Huynh thể hiện thế nào thôi

kyhiepCXQ
05-05-2017, 12:21 PM
Cờ cháu còn non quá (vì cháu sinh năm 94). Đá hòa liên tục cháu à. Pháo bắt xe qua lại lộ 2 lộ 3 là một trường hợp. Trường hợp còn lại là pháo tấn thoái chiếu liên tục. Vương Thiên Nhất đã bắt buộc cầu biến. Khi xem trực tiếp rất rõ ràng, ko tin cháu lên youtube TLKĐ xem lại clip bình luận của anh Trung nhé.

Em cũng sn 94 bác nhé, k nên dựa vào tuổi mà phán cờ non hay cờ già :))

trung_cadan
05-05-2017, 12:29 PM
Xếp cặp vòng 2

12h00:

Nội Mông vs Hồ Bắc

Sơn Đông vs Chiết Giang

Giang Tô vs Kinh Kí

17h00:

Hàng Châu Hoàn Cảnh vs Hà Nam

Hạ Môn vs Tứ Xuyên

Thượng Hải vs Quảng Đông

Hắc Long Giang vs Hàng Châu Tượng Hiệp

Như vậy là chiều nay 5h TLKD sẽ bình luận trực tiếp ván đấu này ...

Tuy nhiên 12h sẽ đưa link các ván khác nhé !!!

ongtuong99
05-05-2017, 12:38 PM
Như vậy là chiều nay 5h TLKD sẽ bình luận trực tiếp ván đấu này ...

Tuy nhiên 12h sẽ đưa link các ván khác nhé !!!

a trung ơi giải này đánh bao nhiêu vòng thế ,sao giống giải thiên thiên tượng kì 2016 vậy a

Procotuong1994
05-05-2017, 01:11 PM
Vậy là cậu có theo dõi nhưng ko đầy đủ rồi, chẳng qua năm ngoái ku Nhất ko được đánh thôi nhé, nếu ko thì chả ai qua được hắn đâu.

Bác nói cứ như kiểu là: nếu mà có Thành Bảo ở đây thì mấy ông kia làm sao làm mưa làm gió được, nghe tếu khủng khiếp :D

Procotuong1994
05-05-2017, 01:12 PM
Em cũng sn 94 bác nhé, k nên dựa vào tuổi mà phán cờ non hay cờ già :))

e tuổi non, và đúng là cờ cũng rất non hihi

bavuongtkls
05-05-2017, 01:15 PM
bác nào có link post lên đi

Tây Phương Thất Bại
05-05-2017, 01:17 PM
Tường Thuật Trực Tiếp Vòng 2

Nội Mông vs Hồ Bắc

http://egame.qq.com/live?anchorid=294575973

Tây Phương Thất Bại
05-05-2017, 01:19 PM
Tường Thuật Trực Tiếp Vòng 2

Sơn Đông vs Chiết Giang

http://egame.qq.com/live?anchorid=314001594

dinhhoang_208
05-05-2017, 01:23 PM
Bình luận trực tiếp vòng 2: Nội Mông vs Hà Bắc - Thiên Thiên Tượng Kỳ 2017


gRK4TEpBaf0

onlylovenh
05-05-2017, 01:44 PM
Bác nói cứ như kiểu là: nếu mà có Thành Bảo ở đây thì mấy ông kia làm sao làm mưa làm gió được, nghe tếu khủng khiếp :D

Tôi thì thấy chả tếu chút nào cả, chẳng qua cậu phải xem lại, cậu bảo anh Hứa đoạt xạ thủ vương nên cày điểm tốt hơn Vương Thiên Nhất, vì vậy tôi mới nói thế. Tôi cũng ko nói 2 người đó ai hơn ai, nhưng tôi khẳng định ku Nhất chắc chắn cày điểm tốt hơn anh Hứa.

BTNghiaktvn
05-05-2017, 03:58 PM
Tôi thì thấy chả tếu chút nào cả, chẳng qua cậu phải xem lại, cậu bảo anh Hứa đoạt xạ thủ vương nên cày điểm tốt hơn Vương Thiên Nhất, vì vậy tôi mới nói thế. Tôi cũng ko nói 2 người đó ai hơn ai, nhưng tôi khẳng định ku Nhất chắc chắn cày điểm tốt hơn anh Hứa.
Đồng quan điểm, nhưng quan điểm đó vẫn mang tính chủ quan thôi :D Thời điểm đó, tôi thấy Hứa phong độ cao, mọi chuyện vẫn có thể xảy ra :D

trung_cadan
05-05-2017, 04:42 PM
a trung ơi giải này đánh bao nhiêu vòng thế ,sao giống giải thiên thiên tượng kì 2016 vậy a

Chính là Thiên Thiên tượng kỳ - giáp cấp liên tái 2017 đấy em !!!

trung_cadan
05-05-2017, 04:52 PM
Một số hình ảnh vòng 2 :

Hác Kế Siêu ( Hắc Long Giang ) :

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/18199208_1329976620390827_6760397140026357013_n.jpg?_nc_eui2=v1%3AAeFJMSsRBTwjXeg7_Wx9svnUjK3P2PNvqM2sQ8i_g-AZ7YiOjw-XgNJ6q6VubZGjMg4GAFsqNZMTwItWoo0Gw6kE8wK5FQR5mYsr8Ro9TEBpiQ&oh=0b6a0fd5c66f0dd01f216242bf7563bb&oe=597B311B

Hồng Trí ( Nội Mông ) :

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/18222454_1329976623724160_5727431065334093143_n.jpg?_nc_eui2=v1%3AAeH65syiZTOQy4Qdi2VqrIptn2xXg2aot-uEcMlHTm-yl-fQBEJPaccDRKXHap1GQ6K-7jAa1aJ0XKAZFyiKSnVN_uI_v0SPINgDxH-8oirO_g&oh=a1ebd94ebc8d40bda992e634a9b7ed84&oe=59BACD99

Hứa Ngan Xuyên ( Quảng Đông ) :

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/18275071_1329976610390828_8314276473525345085_n.jpg?_nc_eui2=v1%3AAeHoaB-XgFTNgwMQtM8BMBXuPtsIWeV7x1cUHRh96s-pEFXr8XpXqbtYPEeAd5ZDoldDTR-ESYj6wZf1wf0pkoerrsA9iMaQOfQfdfj7i7VDeA&oh=9beec93558d7fbc5aa5e2558ae741636&oe=59810725

Hứa Quốc Nghĩa ( Quảng Đông )

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/18199234_1329976670390822_1481226790839603375_n.jpg?_nc_eui2=v1%3AAeGuTZ9xWqKdbUtIW-LPPZYMYCIzOf-xoY7dIjr2mKNros_SWyJbZ5CXju0jpApVuUB2mf5qgs4RTZbRQLJJLY9bszfKMuwVp2dJ6ugM4slDHA&oh=ef5b4c95f582a9ace28d0750db49418f&oe=59B61D1C

Liêu Thiên vs Úy Cường:

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/18300907_1329976697057486_777834628686825696_n.jpg?_nc_eui2=v1%3AAeEsLCaHrFVTPGP9x_mY5yXP7UI-Wd5KmnotmNOvhWFmDFNd4BYERe_11eIp8EmRVdYgA4yVwHOtkAt8Y_lfZ2AdqU7pm6RZHS1lsGPiaiExsg&oh=f1256178b7920075ac8e8eb85b7cf376&oe=59BF722F

Phông trang trí thi đấu :

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/18222359_1329976730390816_2103434501015088923_n.jpg?_nc_eui2=v1%3AAeGBqNCFyaAL2pcid3WWzUNPy7EL01IQeoMQdSwEhqUZoHbKvv6HMJdhUfheTwyLDVigG5XHlR_zFvA_vtKsGTp2wvBFn3RSVkbRhuhNflamoA&oh=55f1e74e7a0bcb0cc3061edd5dfaaa9d&oe=5982B6A8

trung_cadan
05-05-2017, 04:55 PM
Tạ Khuy vs Triệu Điện Vũ :

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/18221648_1329976770390812_5390861277489298473_n.jpg?_nc_eui2=v1%3AAeHbunVoSGdeNSRqZnoMjrNEBLcS1Mt9QlQ-fw_5E3nKpSNzKTdTMH9nqtSay0q5zTPaxMqhf1AFl8aRimmgYnATq5yUZpyAleF5iOy27XI2_Q&oh=e1ec22a1336814570a4ecaf22d07b132&oe=59BF2328

Triệu Điện Vũ :

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/18222351_1329976773724145_4515051063452145471_n.jpg?_nc_eui2=v1%3AAeHpvaptxmRIrmrJdkn5NCHk3VZK95qedu7k1kTVIhWY0QYKEWdRmGpNO6pKYLUnfvlxr8FCM0ezC0W3oeb8Fo4skQ4PwcZSWNfhG9roIUDRqg&oh=68c614f9a0f4acfd1420d7c9cfd3fb9b&oe=59C0223E

Triệu Quốc Vinh ( Hắc Long Giang ) :

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/18274723_1329976823724140_8708064579969277238_n.jpg?_nc_eui2=v1%3AAeHvbjJh3NFNj-8w63UgeoqaJm6lUUVzLVkIvfyGe9xvizf_lw0S7TdTmpJ4eitvOL8oQrthZQBDbva9CeU_c6QKu8Zdungg6OJH7oGk4a1J1A&oh=a911cdd8b20a5e9ca8f1d340b0a348d7&oe=598025C2

Trịnh Duy Đồng ( Quảng Đông ) :

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/18199038_1329976870390802_8115696521299314858_n.jpg?_nc_eui2=v1%3AAeF7wZ4xlkLarOXdM3hQBdElGXGY5DMqkuyrorcfgo4w6WoemIi3cTd_Q-MbjZrT63V2qno5I56YqoTzu8BYBDESFigz2-nNZdYleTsJggzk7w&oh=236deafc3ca7ed37a6fc40302eed82f9&oe=597CD813

Trương Học Triều ( Quảng Đông ) :

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/18199143_1329976873724135_6929208596145345957_n.jpg?_nc_eui2=v1%3AAeF0wXKm-2K7JHFeKOJmpJPx8DaDEuCIAh60FkjTTdphGEAW7OrHRgUikqwilNuksV7SdXcX5H3y75I-rj1yF1w8SygmdJ8W3IyDdQKIwuxPQQ&oh=2a76486f2eeac87d46c77dabd68cdd43&oe=598078F9

Tưởng Xuyên ( phải ) :

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/18199416_1329976893724133_5380471400711326935_n.jpg?_nc_eui2=v1%3AAeEMzhwDMYKrUK-bOtUS1LJhTPY5SiIpnFO75HC1HuvRjXuft37gPfU5F6XbUDLw3ZBAqV_uKweWUJIGHxcjbjO46NVxfkZOz4bZr6lUKuaNDw&oh=cb5de32c1b5b2d27c944aa150319966f&oe=59C18BEA

Uông Dương vs Triệu Hâm Hâm :

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/18198505_1329976917057464_8869766965058710345_n.jpg?_nc_eui2=v1%3AAeGXbT2ICJY2alq_2joJcD15gluqeHLMUk8tvfvf6DlGH7k3Ab7rzQBr2xU6Pf-0fUE16Fcv7gXMLKP59tULPrray3AyqI-uqKyB9JpAnzkEpw&oh=f8c3430c847fe7b574ca03280c9053ce&oe=598068A7

Úy Cường ( Nội Mông ) :

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/18301287_1329976940390795_3255575879967033322_n.jpg?_nc_eui2=v1%3AAeG8DSpaJxS4EKj2vxHxSu3Zp1DI6JEsxZG_Mu63lDZsN34Q8EWZ0qckjgydVw7FrlzXXRSQTKw5a8ZvkluwQDwX-j6269WgaMqcFbF9Mv6FBQ&oh=92b318f31adb63d6c4864b0e441ec2ab&oe=59BB3216

the_thien
05-05-2017, 04:59 PM
Giải này thi đấu nên thể thức cờ nhanh 20 phút nên hứa hẹn sẽ có nhiều bất ngờ. Được cọ xát với các tướng hàng đầu Trung Quốc dù chỉ là cờ nhanh thì chắc chắn tâm lý và bản lĩnh của Huynh sẽ tăng lên một bậc. Còn muốn lên lực cờ,theo mình nhất định phải rèn giũa bằng cờ tiêu chuẩn.

trung_cadan
05-05-2017, 05:03 PM
Một số ván đấu vòng 2 :

Hồng Trí ( Nội Mông ) 2-0 Lý Trí Bình ( Hồ Bắc ) :


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
第2轮:内蒙古洪智 先胜 湖北李智屏
红胜
E43 对兵互进右马局
26256364192770626947204227358081173781510919103179676254355451547787001089797262191312321310311079735444878310228343304159486266060532354333350533314443737605067675030431352203370723243537433307043336370724257525362646452625472564656746655545440324443424122547554546651204070445556553415253324030040366618685060434443031321361811325042444342414253314158584504133123130030060828474815174731545736355560006565706465758636282646261515061515080
红胜||||棋谱由象棋桥生成。
实战全局/开局
0
http%3A//gdchess.com/%0D%0Ahttp%3A//gdchess.com/bbs/dispbbs.asp%3Fboardid%3D42%26id%3D127395%26authorid%3D0%26page%3D1%26star%3D31
www.dpxq.comTriệu Dương Hạc ( Chiết Giang ) 0-2 Trần Phú Kiệt ( Sơn Đông ) :


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
第2轮:浙江赵旸鹤 先负 山东陈富杰
黑胜
E40 对兵局

黑胜||||棋谱由象棋桥生成。
实战全局/开局
0
http%3A//gdchess.com/%0D%0Ahttp%3A//gdchess.com/bbs/dispbbs.asp%3Fboardid%3D42%26id%3D127395%26authorid%3D0%26page%3D1%26star%3D31
www.dpxq.com


Lưu Tử Kiện ( Sơn Đông ) 1-1 Hoàng Trúc Phong ( Chiết Giang ) :


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
第2轮:山东刘子健 先和 黄竹风
和局
A28 飞相转屏风马对左中炮
694772427967636426257062192780708979122277751002271562545948000106050161050403040904546675732221171842820434604234336654334364657374547567757074756774796779617179588286438386761523022383236566
和局||||棋谱由象棋桥生成。
实战全局/开局
0
http%3A//gdchess.com/%0D%0Ahttp%3A//gdchess.com/bbs/dispbbs.asp%3Fboardid%3D42%26id%3D127395%26authorid%3D0%26page%3D1%26star%3D31
www.dpxq.com


Tôn Dật Dương ( Giang Tô ) 1-1 Triệu Điện Vũ ( Bắc Kinh ) :


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
第2轮:江苏孙逸阳 先和 京冀联队赵殿宇
和局
A26 飞相进七兵对右士角炮
6947123226251002192700100919101417071434775763647967706289798070060560425948504119157282797062700703706225243424666582806564246467558086554362430343868915856469575969638589634305042324898524252706434606254643857541507574304104143222141302231323222547254323254783847484235359695363695963535969536369596353598953734859737989887978
和局||||棋谱由象棋桥生成。
实战全局/开局
0
http%3A//gdchess.com/%0D%0Ahttp%3A//gdchess.com/bbs/dispbbs.asp%3Fboardid%3D42%26id%3D127395%26authorid%3D0%26page%3D1%26star%3D31
www.dpxq.com


Lục Vĩ Thao ( Bắc Kinh ) 1-1 Từ Siêu ( Giang Tô ) :


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
第2轮:京冀联队陆伟韬 先和 江苏徐超
和局
C54 五六炮过河车对屏风马
774770627967807089796364797323241907102217372234091912323732723273706270191570626665646515652042656330414743624363430010433310173334176729476766464566464544321234334644338303048313122213144446868522260726
和局||||棋谱由象棋桥生成。
实战全局/开局
0
http%3A//gdchess.com/%0D%0Ahttp%3A//gdchess.com/bbs/dispbbs.asp%3Fboardid%3D42%26id%3D127395%26authorid%3D0%26page%3D1%26star%3D31
www.dpxq.com

trung_cadan
05-05-2017, 05:06 PM
Triệu Điện Vũ ( Hồ Bắc ) 1-1 Triệu Quốc Vinh ( Nội Mông ) :


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
第2轮 1-4 1局武汉光谷湖北赵子雨先和内蒙古伊泰赵国荣
7747706279678070897910226665232419070304172722140908204208380003797314062728304167557282737062703837828637171232554332303948040517122425432203332214333212324132282506252625504107268626142605152907152507256364656442642645644245537082464582634544635547463031
全局
“腾讯棋牌”2017年全国象棋男子甲级联赛
2017-05-05
各地主场 大庆、深圳、广州
20+5
赵子雨
赵国荣
和棋
和棋
http%3A//gdchess.com/%0D%0Ahttp%3A//gdchess.com/bbs/dispbbs.asp%3Fboardid%3D42%26id%3D127395%26authorid%3D0%26page%3D1%26star%3D32
www.dpxq.com


Tạ Khuy ( Sơn Đông ) 1-1 Từ Sùng Phong ( Chiết Giang ) :


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
第2轮:山东谢岿 先和 浙江徐崇峰
和局
E42 对兵互进右马局
26256364192770627987204277578081897972822947812117071002091900107975232425242124868582811913122213100210271522021503242606058101031502075707010715072606071906467525103119274636
和局||||棋谱由象棋桥生成。
实战全局/开局
0
http%3A//gdchess.com/%0D%0Ahttp%3A//gdchess.com/bbs/dispbbs.asp%3Fboardid%3D42%26id%3D127395%26authorid%3D0%26page%3D1%26star%3D32
www.dpxq.com


Triệu Hâm Hâm ( Chiết Giang ) 1-1 Lý Hàn Lâm ( Sơn Đông ) :


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
第2轮:浙江赵鑫鑫 先和 山东李翰林
和局
C21 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇

和局||||棋谱由象棋桥生成。
实战全局/开局
0
http%3A//gdchess.com/%0D%0Ahttp%3A//gdchess.com/bbs/dispbbs.asp%3Fboardid%3D42%26id%3D127395%26authorid%3D0%26page%3D1%26star%3D32
www.dpxq.com

trung_cadan
05-05-2017, 06:04 PM
Link :

http://egame.qq.com/live?anchorid=294575973

trung_cadan
05-05-2017, 06:12 PM
Lại Lý Huynh vs Tào Nham Lỗi :

http://egame.qq.com/live?anchorid=11927599

trung_cadan
05-05-2017, 06:13 PM
Bình luận trực tiếp : Lại Lý Huynh vs Tào Nham Lỗi :


https://www.youtube.com/watch?v=rezV_VEZyFM

Phanbaominh
05-05-2017, 06:35 PM
Anh hứa có tuổi rồi nên đã qua thời đỉnh cao.mấy năm trước ai lại anh ấy.giờ thời lớp trẻ theo quy luật tự nhiên tre già măng mọc.các bạn không nên so sánh làm gì

hocchoico222
05-05-2017, 06:37 PM
http://www.zhangyu.tv/1021910

caoky1
05-05-2017, 06:42 PM
Huynh đã rụng :(

Tây Phương Thất Bại
05-05-2017, 06:52 PM
Vậy là Huynh vẫn chưa trả được món nợ với Tào Nham Lỗi tại trận chung kết Hàn Tín Bôi năm ngoái.

Letuananh.1980
05-05-2017, 07:28 PM
Huynh đã Hự.
Đúng là đá ở giải " Ngoại Hạng" nó khác hẳn với đá ở V League

HuaNganXuyen
05-05-2017, 07:58 PM
Vậy là Huynh vẫn chưa trả được món nợ với Tào Nham Lỗi tại trận chung kết Hàn Tín Bôi năm ngoái.

Tào Nham Lỗi cờ hiểm hơn Huynh đấy , mình ko nói ai cao hơn , khai cục Huynh có thể hơn nhưng trung cục Tào nét hơn Huynh đấy . Tào có điều ko được bài bản như người khác nhưng đây là kỳ thủ có tố chất rất tốt .....

Procotuong1994
05-05-2017, 08:05 PM
Tôi thì thấy chả tếu chút nào cả, chẳng qua cậu phải xem lại, cậu bảo anh Hứa đoạt xạ thủ vương nên cày điểm tốt hơn Vương Thiên Nhất, vì vậy tôi mới nói thế. Tôi cũng ko nói 2 người đó ai hơn ai, nhưng tôi khẳng định ku Nhất chắc chắn cày điểm tốt hơn anh Hứa.

Hình như bác hiểu nhầm ý của tôi rồi. Tôi thấy bác nói Hứa Ngân Xuyên bây giờ đánh rất chán, thua thì không thua nhưng hòa nhiều đối thủ dưới cơ. Nên tôi mới bảo là năm ngoái Hứa Ngân Xuyên đánh rất tốt, đạt xạ thủ vương. Chứ tôi không có ý so sánh khả năng cày điểm của Hứa Ngân XUyên và Vương Thiên Nhất. Mà giải năm ngoái không có VƯơng nên không thể đem ra so sánh được. Thực tế là Hứa Ngân Xuyên đã chơi rất tốt tại giáp cấp liên tái năm ngoái

bavuongtkls
05-05-2017, 08:06 PM
Theo SW thì Nhất ưu gần 200 điểm

huongsonkythu
05-05-2017, 08:21 PM
theo sw thì nhất ưu gần 200 điểm

ưu gần 200 chắc chết với nhất quá

bavuongtkls
05-05-2017, 08:28 PM
Vương Thiên Nhất cờ chớp là số 1, đánh kiểu cờ nhanh này rồi đẩy sang cờ chớp rất có lợi cho Nhất

TuongLong
05-05-2017, 08:32 PM
Huynh đã Hự.
Đúng là đá ở giải " Ngoại Hạng" nó khác hẳn với đá ở V League

Bạn Tuấn Anh nói đúng ,Huynh nhà ta vẫn chỉ đá được ở Vleague thôi .chứ đá SeriA thì chưa đá nổi .

Procotuong1994
05-05-2017, 08:46 PM
Có ai có link của đội Quảng Đông không, cho em xin với

bavuongtkls
05-05-2017, 09:01 PM
triệu kim thành mất cây thua rồi

trung_cadan
05-05-2017, 09:11 PM
Hàng Châu 1-1 Hà Nam ( HSP 4-4 )

- Lại Lý Huynh ( Hàng Châu ) 0-2 Tào Nham Lỗi ( Hà Nam )
- Hà Văn Triết ( Hà Nam ) 0-2 Lý Bỉnh Hiền ( Hàng Châu )
- Vương Thiên Nhất ( Hàng Châu ) 2-0 Lưu Minh ( Hà Nam )
- Đảng Phì ( Hà Nam ) 2-0 Triệu Kim Thành ( Hàng Châu )

Các biên bản và hình ảnh , lịch thi đấu sẽ được cập nhật liên tục , trân trọng !!!

huongsonkythu
05-05-2017, 09:33 PM
Hồng trí oánh ổn định ghê

Tây Phương Thất Bại
05-05-2017, 09:51 PM
Biên bản vòng 2

Hàng Châu Hoàn Cảnh 1-1 Hà Nam (HSP: 4-4)

Lại Lý Huynh (Hàng Châu Hoàn Cảnh) 0-2 Tào Nham Lỗi (Hà Nam)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-5 19:04:37
2017-5-5 19:35:48
杭州环境集团队 赖理兄 负 河南楚河汉界天伦象棋队 曹岩磊
26256364192770627987808177676274170720420919813186853134694710315948232419140010252442248959122214103110070374866757343303058667596922276967272666657262677764657774333674242646242562122515103105653626877512224959312315555041656146366181363881806042290726765767767967694152807079897554383155653151656051506063505463432335434230414222354722204130
0
86
全局
慢棋
E42 对兵互进右马局
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
杭州-河南
第02轮
第01台
2017-05-05
大庆
20分+5秒
杭州环境集团队 赖理兄
杭州环境集团队
赖理兄
河南楚河汉界天伦象棋队 曹岩磊
河南楚河汉界天伦象棋队
曹岩磊
黑胜
轻舞飞扬2014制作
348
779140
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
黑胜||||棋谱由象棋桥生成。
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77914.html
www.dpxq.com


Hà Văn Triết (Hà Nam) 0-2 Lý Bỉnh Hiền (Hàng Châu Hoàn Cảnh)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-5 19:43:37
2017-5-5 19:43:37
河南楚河汉界天伦象棋队 何文哲 负 杭州环境集团队 李炳贤
69471232666510220908001008385041775772427967706289794246594843443833324219274445274645466755464729471015553423243453808179731555736381714959624353615551171171795958797858594355575678795958797858597879595879785859556311517879595879785859787959586351335342525652415253522243525340416564797858597879595879785859787959587975485743556454554758487545530347264858456561534140544465685859263859493857495968695958573858483846443440505345696848496865452465694948462748472739474839274838274638486968484946340343
0
125
全局
慢棋
A25 飞相进三兵对右士角炮
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
河南-杭州
第02轮
第02台
2017-05-05
大庆
20分+5秒
河南楚河汉界天伦象棋队 何文哲
河南楚河汉界天伦象棋队
何文哲
杭州环境集团队 李炳贤
杭州环境集团队
李炳贤
黑胜
东萍公司
www.dpxq.com
东萍个人棋谱仓库永久免费
111
779170
东萍公司
东萍公司
对局结束
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77917.html
www.dpxq.com


Vương Thiên Nhất (Hàng Châu Hoàn Cảnh) 2-0 Lưu Minh (Hà Nam)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-5 20:32:08
2017-5-5 20:32:08
杭州环境集团队 王天一 胜 河南楚河汉界天伦象棋队 刘明
6947636419276042170710220919001026257062777362547323121779678070897972776665646547654344252442242320102019172442171622432735432416134445797770770777543559482416495945466746202465472474466542644769
0
49
全局
慢棋
A37 飞相进左马对进7卒
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
杭州-河南
第02轮
第03台
2017-05-05
大庆
20分+5秒
杭州环境集团队 王天一
杭州环境集团队
王天一
河南楚河汉界天伦象棋队 刘明
河南楚河汉界天伦象棋队
刘明
红胜
东萍公司
www.dpxq.com
东萍个人棋谱仓库永久免费
283
779210
东萍公司
东萍公司
对局结束
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77921.html
www.dpxq.com


Đảng Phỉ (Hà Nam) 2-0 Triệu Kim Thành (Hàng Châu Hoàn Cảnh)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-5 21:09:11
2017-5-5 21:09:11
河南楚河汉界天伦象棋队 党斐 胜 杭州环境集团队 赵金成
2625723279677062897963641927807077732042294710023948304117071222091900101910021027353234736370796779223235546270464534040717103179673236173731126323041437171231238314152524422483037082173731105433102203138261332136311311614211314221372715353133
0
61
全局
慢棋
E04 仙人指路对士角炮或过宫炮
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
河南-杭州
第02轮
第04台
2017-05-05
大庆
20分+5秒
河南楚河汉界天伦象棋队 党斐
河南楚河汉界天伦象棋队
党斐
杭州环境集团队 赵金成
杭州环境集团队
赵金成
红胜
东萍公司
www.dpxq.com
东萍个人棋谱仓库永久免费
69
779230
东萍公司
东萍公司
对局结束
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77923.html
www.dpxq.com

Tây Phương Thất Bại
05-05-2017, 09:54 PM
Biên bản vòng 2

Hạ Môn 0-2 Tứ Xuyên (HSP: 3-5)

Trần Hoằng Thịnh (Hạ Môn) 1-1 Miêu Lợi Minh (Tứ Xuyên)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-5 19:10:37
2017-5-5 19:35:58
厦门 陈泓盛 和 四川成都龙翔通讯队 苗利明
26256364173772427747706279678070192712320919102269870304594804058959050619146082273532374837000559527060354322434743504114100504102004442023444323434152434252413948627442727466464566457276646576466566464566674546
0
53
全局
慢棋
E40 对兵局
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
厦门-四川
第02轮
第01台
2017-05-05
大庆
20分+5秒
厦门 陈泓盛
厦门
陈泓盛
四川成都龙翔通讯队 苗利明
四川成都龙翔通讯队
苗利明
和棋
轻舞飞扬2014制作
91
779150
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
和局||||棋谱由象棋桥生成。
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77915.html
www.dpxq.com


Lý Thiếu Canh (Tứ Xuyên) 2-0 Tài Dật (Hạ Môn)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-5 19:50:01
2017-5-5 19:50:01
四川成都龙翔通讯队 李少庚 胜 厦门 才溢
69471232090810221907706217270010262510146665504108386042383372733323220125241424232442247967805059483222272650547787222607267376264524428979545645330113868556667977636465646664334564746755747555766274777843444526745576577585476585867876868446451325060525334544844476565543565333126547122457654474657374794859413239483041736140305383435526142443838030318020
0
89
全局
慢棋
A24 飞相横车对右士角炮
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
四川-厦门
第02轮
第02台
2017-05-05
大庆
20分+5秒
四川成都龙翔通讯队 李少庚
四川成都龙翔通讯队
李少庚
厦门 才溢
厦门
才溢
红胜
东萍公司
www.dpxq.com
东萍个人棋谱仓库永久免费
113
779190
东萍公司
东萍公司
对局结束
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77919.html
www.dpxq.com


Trịnh Nhất Hoằng (Hạ Môn) 1-1 Tôn Hạo Vũ (Tứ Xuyên)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-5 20:34:22
2017-5-5 20:34:22
厦门 郑一泓 和 四川成都龙翔通讯队 孙浩宇
7747706279676364262580708979121666656465797310227363727663657666698762741927204217070010091930413948707219177262656274622735103035236274473716262302422002102210171020421030413007032627678866060383068687697466887630412947272683844344
0
58
全局
慢棋
B05 中炮对进左马
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
厦门-四川
第02轮
第03台
2017-05-05
大庆
20分+5秒
厦门 郑一泓
厦门
郑一泓
四川成都龙翔通讯队 孙浩宇
四川成都龙翔通讯队
孙浩宇
和棋
东萍公司
www.dpxq.com
东萍个人棋谱仓库永久免费
34
779220
东萍公司
东萍公司
对局结束
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77922.html
www.dpxq.com


Vũ Tuấn Cường (Tứ Xuyên) 1-1 Trương Thân Hoành (Hạ Môn)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-5 21:12:17
2017-5-5 21:12:17
四川成都龙翔通讯队 武俊强 和 厦门 张申宏
7747706279678070897963641737727619271232091910222625304159482042464500101910221027353237483710314748767548386465666575457970627067557082495945253556311255431224694725154324232438888384888482748485
0
49
全局
慢棋
B07 中炮对左炮封车
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
四川-厦门
第02轮
第04台
2017-05-05
大庆
20分+5秒
四川成都龙翔通讯队 武俊强
四川成都龙翔通讯队
武俊强
厦门 张申宏
厦门
张申宏
和棋
东萍公司
www.dpxq.com
东萍个人棋谱仓库永久免费
17
779260
东萍公司
东萍公司
对局结束
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77926.html
www.dpxq.com

Tây Phương Thất Bại
05-05-2017, 09:57 PM
Biên bản vòng 2

Thượng Hải 0-2 Quảng Đông (HSP: 2-6)

Triệu Vĩ (Thượng Hải) 1-1 Trương Học Triều (Quảng Đông)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-5 18:56:31
2017-5-5 19:35:41
上海金外滩队 赵玮 和 广东碧桂园队 张学潮
69471022262563641927706209080001086862747772127266650111170764656865604227358081796781616561116159486164895923242524642459542454355472825475838407088286678684858667857567757455
0
44
全局
慢棋
A16 飞相进七兵对进右马
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
上海-广东
第02轮
第01台
2017-05-05
大庆
20分+5秒
上海金外滩队 赵玮
上海金外滩队
赵玮
广东碧桂园队 张学潮
广东碧桂园队
张学潮
和棋
轻舞飞扬 2014制作
96
779130
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
和局||||棋谱由象棋桥生成。
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77913.html
www.dpxq.com


Hứa Quốc Nghĩa (Quảng Đông) 1-1 Tôn Dũng Chinh (Thượng Hải)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-5 18:54:43
2017-5-5 19:35:34
广东碧桂园队 许国义 和 上海金外滩队 孙勇征
77477062796780708979102266652324190703047973040506050005172722140728050928096042091714266755727147437141737041435543627043357051276763646564426467871282878382868323644223268626294751633948504148576355594826064645
0
53
全局
慢棋
C19 中炮过河车左边马对屏风马
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
广东-上海
第02轮
第02台
2017-05-05
大庆
20分+5秒
广东碧桂园队 许国义
广东碧桂园队
许国义
上海金外滩队 孙勇征
上海金外滩队
孙勇征
和棋
轻舞飞扬2014制作
88
779120
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
和局||||棋谱由象棋桥生成。
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77912.html
www.dpxq.com


Vạn Xuân Lâm (Thượng Hải) 0-2 Hứa Ngân Xuyên (Quảng Đông)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-5 19:48:24
2017-5-5 19:48:24
上海金外滩队 万春林 负 广东碧桂园队 许银川
7747706279678070897910226665232419276042464500012746015117371216373272827970627032821646674670824544434447445041445451710907717607477656543482616987615334365655466755566746565546675556674656555948533446342234475755455756342636332618495945433334242534741826747543235636030463646564235329475949260775770728363828164725535677075626254726270709274787654767647467653818163718383716381816371838371638181637183837163818
0
103
全局
慢棋
C03 中炮七路马对屏风马 红进中兵
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
上海-广东
第02轮
第03台
2017-05-05
大庆
20分+5秒
上海金外滩队 万春林
上海金外滩队
万春林
广东碧桂园队 许银川
广东碧桂园队
许银川
黑胜
东萍公司
www.dpxq.com
东萍个人棋谱仓库永久免费
468
779180
东萍公司
东萍公司
对局结束
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77918.html
www.dpxq.com


Trịnh Duy Đồng (Quảng Đông) 2-0 Tạ Tịnh (Thượng Hải)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-5 21:10:15
2017-5-5 21:10:15
广东碧桂园队 郑惟桐 胜 上海金外滩队 谢靖
69471232090810020838604238330010190750413343636443737252798770627363030459485251895951616373838417371014877914445951323151560214795814355653313777378050535041500728444373436243262535273734618134848186464586068404435504055576587750414544232425244224054540504454244228072715072815344535060435367684775634553633847633535534544434265637766853580408495950403725685658882605888656682533051328076887868313328363877563530838072638362614365644435655476542605354756759496746544440506547463414223415445415364342
0
125
全局
慢棋
A24 飞相横车对右士角炮
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
广东-上海
第02轮
第04台
2017-05-05
大庆
20分+5秒
广东碧桂园队 郑惟桐
广东碧桂园队
郑惟桐
上海金外滩队 谢靖
上海金外滩队
谢靖
红胜
东萍公司
www.dpxq.com
东萍个人棋谱仓库永久免费
247
779240
东萍公司
东萍公司
对局结束
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77924.html
www.dpxq.com

koyeu
05-05-2017, 09:59 PM
Lúc trước 01xq ghi tên LLH là LyHuynhLai giờ đổi thành lailixiong gì. Tụi nó muốn thôn tính LLH lun rồi

Tây Phương Thất Bại
05-05-2017, 10:00 PM
Biên bản vòng 2

Hắc Long Giang 2-0 Hàng Châu Tượng Hiệp (HSP: 6-2)

Kim Tùng (Hắc Long Giang) 1-1 Quách Phụng Đạt (Hàng Châu Tượng Hiệp)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-5 19:40:55
2017-5-5 19:40:55
黑龙江省农村信用社队 金松 和 杭州市象棋协会 郭凤达

0
162
全局
慢棋
E01 仙人指路对飞象
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
黑龙江-杭州
第02轮
第01台
2017-05-05
大庆
20分+5秒
黑龙江省农村信用社队 金松
黑龙江省农村信用社队
金松
杭州市象棋协会 郭凤达
杭州市象棋协会
郭凤达
和棋
东萍公司
www.dpxq.com
东萍个人棋谱仓库永久免费
32
779160
东萍公司
东萍公司
对局结束
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77916.html
www.dpxq.com


Ngô Ngụy (Hàng Châu Tượng Hiệp) 1-1 Hà Vĩ Ninh (Hắc Long Giang)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-5 20:08:44
2017-5-5 20:08:44
杭州市象棋协会 吴魏 和 黑龙江省农村信用社队 何伟宁
77477062796780708979636426257276192720421710001009191216797870717858713158526274594830415255746647433133434410142524142419162427495976702947272446456674161033301012646555513033124233535153745342624030444353456265245459494524434660424725707606055453653530404647761648595343394816176755434535452445474241324244403055431711254745244362243644343040628311018364504164450105455305158685151353614050858436553438131161530304847411135365040548575536594836284959131674731656594923247363051565445655493955354837
0
125
全局
慢棋
B07 中炮对左炮封车
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
杭州-黑龙江
第02轮
第02台
2017-05-05
大庆
20分+5秒
杭州市象棋协会 吴魏
杭州市象棋协会
吴魏
黑龙江省农村信用社队 何伟宁
黑龙江省农村信用社队
何伟宁
和棋
东萍公司
www.dpxq.com
东萍个人棋谱仓库永久免费
37
779200
东萍公司
东萍公司
对局结束
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77920.html
www.dpxq.com


Lưu Tuấn Đạt (Hắc Long Giang) 2-0 Ngô Hân Dương (Hàng Châu Tượng Hiệp)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-5 21:14:20
2017-5-5 21:14:20
黑龙江省农村信用社队 刘俊达 胜 杭州市象棋协会 吴欣洋
26256364192770621707102209190010777320427987838473236274191512021510221089888485881810228685808529478555181202010703555406053041394801050302543402223432121041302221322221712223717423331015050225243336242336261525
0
53
全局
慢棋
E45 对兵互进右马局 红边炮
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
黑龙江-杭州
第02轮
第03台
2017-05-05
大庆
20分+5秒
黑龙江省农村信用社队 刘俊达
黑龙江省农村信用社队
刘俊达
杭州市象棋协会 吴欣洋
杭州市象棋协会
吴欣洋
红胜
东萍公司
www.dpxq.com
东萍个人棋谱仓库永久免费
42
779270
东萍公司
东萍公司
对局结束
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77927.html
www.dpxq.com


Cát Tinh Hải (Hàng Châu Tượng Hiệp) 0-2 Nhiếp Thiết Văn (Hắc Long Giang)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-5 21:11:16
2017-5-5 21:31:56
杭州市象棋协会 吉星海 负 黑龙江省农村信用社队 聂铁文
7747706279678070897963647973232419071022172722144645121373752042666564657565131209083041083872716575003038304130675514062728714175706270474341435543706245440304288862744434304107287486342442246947867859482442283683848887786687776645777612163655167655768485262545667668062768562746483704053948051556446687445685754322757622147666564487684959466759586887143587795857678847658876574776684757
0
97
全局
慢棋
C60 五七炮对屏风马
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
杭州-黑龙江
第02轮
第04台
2017-05-05
大庆
20分+5秒
杭州市象棋协会 吉星海
杭州市象棋协会
吉星海
黑龙江省农村信用社队 聂铁文
黑龙江省农村信用社队
聂铁文
黑胜
东萍公司
www.dpxq.com
东萍个人棋谱仓库永久免费
106
779250
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
对局结束
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77925.html
www.dpxq.com

Tây Phương Thất Bại
05-05-2017, 10:08 PM
Xếp hạng sau vòng 2
Stt
Đồng đội
Điểm
Cá nhân
Điểm


1
Nội Mông
4
Vương Thiên Nhất
4


2
Quảng Đông
3
Hồng Trí
4


3
Giang Tô
3
Trịnh Duy Đồng
4


4
Tứ Xuyên
3
Tưởng Xuyên
3


5
Kinh Kí
3
Nhiếp Thiết Văn
3


6
Chiết Giang
2
Hứa Ngân Xuyên
3


7
Hắc Long Giang
2
Hoàng Trúc Phong
3


8
Sơn Đông
2
Mạnh Thần
3


9
Thượng Hải
2
Đảng Phỉ
3


10
Hàng Châu Hoàn Cảnh
2
Tạ Khuy
3


11
Hạ Môn
1
12
Hà Nam
1
13
Hồ Bắc
0
14
Hàng Châu Tượng Hiệp
0
48
Lại Lý Huynh
1

Tây Phương Thất Bại
05-05-2017, 10:11 PM
Xếp cặp vòng 3

12h00:

Hà Nam vs Hạ Môn

Kinh Kí vs Hàng Châu Hoàn Cảnh

Chiết Giang vs Giang Tô

Hồ Bắc vs Sơn Đông

17h00:

Hàng Châu Tượng Hiệp vs Nội Mông

Quảng Đông vs Hắc Long Giang

Tứ Xuyên vs Thượng Hải

Tây Phương Thất Bại
05-05-2017, 10:14 PM
Ván đấu hay nhất vòng 1

Trịnh Duy Đồng (Quảng Đông) 2-0 Chung Thiếu Hồng (Hạ Môn)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-4 14:40:37
2017-5-4 19:00:12
广东碧桂园队 郑惟桐 胜 厦门 钟少鸿

0
183
全局
慢棋
E46 对兵转兵底炮
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
广东-厦门
第01轮
第01台
2017-05-04
大庆
20分+5秒
广东碧桂园队 郑惟桐
广东碧桂园队
郑惟桐
厦门 钟少鸿
厦门
钟少鸿
红胜
轻舞飞扬 2014制作
1377
778750
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
http%3A//thechessdaily.com/%0D%0Ahttp%3A//thechessdaily.com/goodgameshow/2017%25E5%25B9%25B4%25E5%2585%25A8%25E5%259C%258B%25E8%25B1%25A1%25E6%25A3%258B%25E7%2594%25B2%25E7%25B4%259A%25E8%2581%25AF%25E8%25B3%25BD%25E7%25AC%25AC1%25E8%25BC%25AA%25E6%259C%2580%25E4%25BD%25B3%25E5%25B0%258D%25E5%25B1%2580%25EF%25BC%259A%25E5%25BB%25A3%25E6%259D%25B1-%25E9%2584%25AD%25E6%2583%259F%25E6%25A1%2590/
www.dpxq.com

laoxaocongio
05-05-2017, 10:15 PM
Làm cái lịch thi đấu toàn bộ giải đi admin. Thanks

Blue Bell
05-05-2017, 11:46 PM
Khoẻ không Trung ? Vào xem ván Huynh đánh với Tào đại sư thấy hơi chán chán 4 quân tập trung một cánh trống lốc lại có tướng trợ công vậy mà không làm gì được

trung_cadan
06-05-2017, 12:34 AM
Khoẻ không Trung ? Vào xem ván Huynh đánh với Tào đại sư thấy hơi chán chán 4 quân tập trung một cánh trống lốc lại có tướng trợ công vậy mà không làm gì được

Dạ em khỏe , vẫn chém ầm ầm trên clip ý ạ .

Huynh hôm nay thua ván cờ dở quá ...

Phanbaominh
06-05-2017, 08:30 AM
that su lang co tuong viet nam minh rat ky vong vao em huynh nhung o san choi quoc te.em cung nhu hat cat truoc sa mac nhung cung rat no luc rat nhieu vuon len ngang ngua voi cac danh thu ky dan trung quoc.do la no luc dang khen.tuy chua duoc ngang tam voi nhung ky thu lay lung trung quoc nhung em da lam rang ro nen co tuong nuoc nha.chuc em luon manh khoe va luon dat phong do cao va luon thanh cong

ducanhducanh
06-05-2017, 09:15 AM
Cờ đang ngon , đánh nhau toé loe mà nước 36 huynh đi m2.4 theo e thấy thật sự rất dở , thua luôn cả bàn cờ...

caoky1
06-05-2017, 09:16 AM
Dạ em khỏe , vẫn chém ầm ầm trên clip ý ạ .

Huynh hôm nay thua ván cờ dở quá ...

Trunc cuộc đã ưu thế lớn, mà tàn cuộc đi nước mã che mặt xe dở quá. Áp lực hôm nay cho Huynh là rất lớn. Nếu ko thể có kết quả có lợi cho đội, khả năng cao trận sau sẽ phải ngồi dự bị :(

BachHo
06-05-2017, 09:41 AM
Hôm nay đội Huynh sẽ gặp đội Bắc Kinh Kinh Ký của Tưởng Xuyên , Trương Cường Kim Ba .....

BTNghiaktvn
06-05-2017, 09:54 AM
Hôm nay đội Huynh sẽ gặp đội Bắc Kinh Kinh Ký của Tưởng Xuyên , Trương Cường Kim Ba .....

Hy vọng Huynh sẽ được ra trận :D

dethichoo
06-05-2017, 10:58 AM
Theo ý kiến chủ quan của mình thì khai cuộc Lai Lý Huynh tốt hơn Tào nhưng Trung, Tàn chưa bằng., nước 58/86 Tào đi Pháo 5 bình 4 như muốn rút quân về thủ nhưng một chút chủ quan ham công nên nước 59 Tào đi Pháo 4 tấn 2 mở ra hàng loạt đợt tấn công

dracubin
06-05-2017, 12:13 PM
Sắp đến giờ rồi, không có chương trình cờ úp cờ ngửa gì khởi động xem cho vui a Trung ơi.

hocnganxuyen
06-05-2017, 12:15 PM
Đúng rồi Nhất cày điểm hơn Hứa ko có nghĩa là Hứa đánh chán,mấy năm nay có mấy ai và mấy khi ai cầy điểm hơn dc Nhất đâu như những Triệu Hâm Hâm,TRịnh Duy Đồng, Hồng Trí và cả Hứa Ngân Xuyên nói chung cày điểm ko bằng Vương được nhưng có ai gọi chán đâu, toàn những cái tên hấp dẫn, những nam thần, những long tượng của cờ tướng Trung Hoa, mấy người đấy có chán ko hả ông Onlylovenh?

onlylovenh
06-05-2017, 12:36 PM
Đúng rồi Nhất cày điểm hơn Hứa ko có nghĩa là Hứa đánh chán,mấy năm nay có mấy ai và mấy khi ai cầy điểm hơn dc Nhất đâu như những Triệu Hâm Hâm,TRịnh Duy Đồng, Hồng Trí và cả Hứa Ngân Xuyên nói chung cày điểm ko bằng Vương được nhưng có ai gọi chán đâu, toàn những cái tên hấp dẫn, những nam thần, những long tượng của cờ tướng Trung Hoa, mấy người đấy có chán ko hả ông Onlylovenh?

Ông chả hiểu mốc khỉ gì tranh luận với nhau chi mệt, những người khác đánh sao kệ họ tôi ko quan tâm, nhưng tôi kỳ vọng Hứa thắng hay vô địch mà anh ta chỉ toàn hòa thì tôi thấy chán, dc chứ?

trung_cadan
06-05-2017, 12:53 PM
Bình luận trực tiếp vòng 3 : Thiên Thiên tượng kỳ - giáp cấp liên tái 2017 :


https://www.youtube.com/watch?v=37P_OskusF0&feature=youtu.be

daidangminh
06-05-2017, 01:03 PM
Ván LLH và TNL, nước 33 thay vì đi pháo 4 bình 3 đi xe 4 bình 3 được không mọi người?

BachHo
06-05-2017, 01:11 PM
Trường giang sóng sau xô sóng trước , thực ra Vương ko cầy mà hiện tại cảm giác cờ của Vương quá tốt , nhìn đâu cũng thấy chỗ yếu hại của địch thủ . Khi xưa Hứa chiến thắng liên tiếp khi trả lời phỏng vấn cũng nói tôi chỉ thuận theo tự nhiên thôi ....

BachHo
06-05-2017, 01:20 PM
Ông chả hiểu mốc khỉ gì tranh luận với nhau chi mệt, những người khác đánh sao kệ họ tôi ko quan tâm, nhưng tôi kỳ vọng Hứa thắng hay vô địch mà anh ta chỉ toàn hòa thì tôi thấy chán, dc chứ?

Hứa vừa hạ Vạn Xuân Lâm đấy thôi , đừng tưởng ảnh gà cách đây khoảng 6 hay 7 năm anh Lâm a chém gục 1 loạt Bảo Thái Bình , Lâm chân dài đang độ xuân sắc chứ ko phải cùn như bây giờ , các tướng tầu ko hơn nhau nhiều , duy có Vương lúc này trạng thái quá tốt thì ko nói thôi . A Sáng vừa vô địch quốc gia hồi 2007 cách đây 10 năm mạnh nhất VN sang giao hữu thua Trương Thân Hoành còn ở Chiết Giang đấy , đâu phải muốn thắng là thắng đâu trừ cờ quá vênh ....

hocnganxuyen
06-05-2017, 01:23 PM
Hi Hứa mới hòa vòng đầu mà ông bảo là toàn hòa,nếu giải năm ngoái toàn hòa thì Hứa sao được xạ thủ vương, phong độ của Hứa Ngân Xuyên năm ngoái là rất tốt chứ đâu phải như năm kia năm kìa mà toàn hòa?,nên xem lại đi bạn!

Tây Phương Thất Bại
06-05-2017, 01:24 PM
Trực tiếp vòng 3

Hà Nam vs Hạ Môn

http://egame.qq.com/live?anchorid=325301337

Tây Phương Thất Bại
06-05-2017, 01:26 PM
Trực tiếp vòng 3

Hồ Bắc vs Sơn Đông

http://egame.qq.com/live?anchorid=324225399

deo2g
06-05-2017, 01:33 PM
Anh Trung giải này có úp qua trang Facebook không vậy xin cho biết CÁM ƠN

trung_cadan
06-05-2017, 02:06 PM
Anh Trung giải này có úp qua trang Facebook không vậy xin cho biết CÁM ƠN

Có link trên face đấy bạn

DINHDAUNIEN
06-05-2017, 02:41 PM
Ván đấu hay nhất vòng 2 chắc dễ ván Đồng với Tịnh quá

cbvn
06-05-2017, 03:19 PM
Lại Lý Huỳnh đang đấu với ai vậy bro oi?

DINHDAUNIEN
06-05-2017, 03:29 PM
Lục Vĩ Thao

HuaNganXuyen
06-05-2017, 04:25 PM
Đúng rồi Nhất cày điểm hơn Hứa ko có nghĩa là Hứa đánh chán,mấy năm nay có mấy ai và mấy khi ai cầy điểm hơn dc Nhất đâu như những Triệu Hâm Hâm,TRịnh Duy Đồng, Hồng Trí và cả Hứa Ngân Xuyên nói chung cày điểm ko bằng Vương được nhưng có ai gọi chán đâu, toàn những cái tên hấp dẫn, những nam thần, những long tượng của cờ tướng Trung Hoa, mấy người đấy có chán ko hả ông Onlylovenh?

Mua luôn mấy ông này về Hàng Châu Hoàn Cảnh thì vô địch chắc , Vương toàn thắng thì Hàng Châu toàn hòa .....

trung_cadan
06-05-2017, 04:25 PM
Hàng Châu 1-1 Bắc Kinh ( HSP 4-4 )

Trận 1 : Kim Ba ( Bắc Kinh ) 1-1 Triệu Kim Thành ( Hàng Châu )
Trận 2 : Vương Thiên Nhất ( Hàng Châu ) 2-0 Triệu Điện Vũ ( Bắc Kinh )
Trận 3 : Lục Vĩ Thao ( Bắc Kinh ) 1-1 Lại Lý Huynh ( Hàng Châu (
Trận 4 : Lý Bỉnh Hiền ( Hàng Châu ) 0-2 Tưởng Xuyên ( Bắc Kinh )

Biên bản và lịch - link các trận 5h sẽ được Tây Phương Thất Bại cập nhật !!!

Lambpm
06-05-2017, 05:10 PM
Vương thiên nhất đánh kinh quá, toàn win ko

minhtam29
06-05-2017, 05:38 PM
xem cái tên Vương Thiên Nhất đủ biết cơ trời của họ Vương, ai không tin không biết, nhưng tôi tin điều này. Ôi thiên tài cũng từ thiên tư do ông trời sắp đặt vậy

ducky_qn
06-05-2017, 05:41 PM
Tính ra Vương có đồng đội cũng buồn cho Vương

Lambpm
06-05-2017, 06:15 PM
Giải còn dài mà, còn nhiều thử thách phía trước. Hi vọng Lại Lý Huynh đạt được phong độ điểm rơi, cùng Vương đưa Hàng châu tiến lên.

Tây Phương Thất Bại
06-05-2017, 06:21 PM
Trực tiếp vòng 3

Quảng Đông vs Hắc Long Giang

http://egame.qq.com/live?anchorid=11927599

Tây Phương Thất Bại
06-05-2017, 06:23 PM
Trực tiếp vòng 3

Hàng Châu Tượng Hiệp vs Nội Mông

http://egame.qq.com/live?anchorid=319120463

Tây Phương Thất Bại
06-05-2017, 06:23 PM
Trực tiếp vòng 3

Tứ Xuyên vs Thượng Hải

http://egame.qq.com/live?anchorid=331677946

Tây Phương Thất Bại
06-05-2017, 06:33 PM
Biên bản vòng 3 (chơi lúc 12h00)

Hà Nam 1-1 Hạ Môn (HSP: 4-4)

Tào Nham Lỗi (Hà Nam) 1-1 Trần Hoằng Thịnh (Hạ Môn)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-6 14:41:41
2017-5-6 14:44:19
河南楚河汉界天伦象棋队 曹岩磊 和 厦门 陈泓盛
774770627967807089791022262563647973728273638281192700011707015127355041636451526414120266650206072706860908523267868186272320423527323325247074088886844767625469477477676954661418777465648464696474641812642427156654122254358838241415273323273523223514222414060304383304050625051525374344334383845948848547691525375625355644857569472434446334646344757644236424435376662331242131232123
0
96
全局
快棋
C42 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
河南-厦门
第03轮
第01台
2017-05-06
大庆
20分+5秒
河南楚河汉界天伦象棋队 曹岩磊
河南楚河汉界天伦象棋队
曹岩磊
厦门 陈泓盛
厦门
陈泓盛
和棋
轻舞飞扬2014制作
44
779310
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
和局||||棋谱由象棋桥生成。
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77931.html
www.dpxq.com


Trương Thân Hoành (Hạ Môn) 1-1 Hà Văn Triết (Hà Nam)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-6 14:51:08
2017-5-6 14:51:08
厦门 张申宏 和 河南楚河汉界天伦象棋队 何文哲

0
187
全局
慢棋
A22 飞相进左马对右士角炮
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
厦门-河南
第03轮
第02台
2017-05-06
大庆
20分+5秒
厦门 张申宏
厦门
张申宏
河南楚河汉界天伦象棋队 何文哲
河南楚河汉界天伦象棋队
何文哲
和棋
东萍公司
www.dpxq.com
东萍个人棋谱仓库永久免费
35
779340
东萍公司
东萍公司
对局结束
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77934.html
www.dpxq.com


Vương Hưng Nghiệp (Hà Nam) 1-1 Trịnh Nhất Hoằng (Hạ Môn)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-6 15:28:47
2017-5-6 15:28:47
河南楚河汉界天伦象棋队 王兴业 和 厦门 郑一泓
2625636477677242192770622947100289881232883850410919001079876082394880503835101617071619271942461927464466652042656482648685505606050221877556660703838485844484
0
40
全局
慢棋
E47 对兵转兵底炮对右中炮
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
河南-厦门
第03轮
第03台
2017-05-06
大庆
20分+5秒
河南楚河汉界天伦象棋队 王兴业
河南楚河汉界天伦象棋队
王兴业
厦门 郑一泓
厦门
郑一泓
和棋
东萍公司
www.dpxq.com
东萍个人棋谱仓库永久免费
27
779360
东萍公司
东萍公司
对局结束
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77936.html
www.dpxq.com


Chung Thiếu Hồng (Hạ Môn) 1-1 Đảng Phỉ (Hà Nam)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-6 15:35:03
2017-5-6 15:35:03
厦门 钟少鸿 和 河南楚河汉界天伦象棋队 党斐
69471022262563641927706209080001086862747772127266650111170764656865604279678060656042605948111489593041273523242524142459542454355420420605728254758384070882724837727567752234756734260803260503047466
0
50
全局
慢棋
A16 飞相进七兵对进右马
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
厦门-河南
第03轮
第04台
2017-05-06
大庆
20分+5秒
厦门 钟少鸿
厦门
钟少鸿
河南楚河汉界天伦象棋队 党斐
河南楚河汉界天伦象棋队
党斐
和棋
东萍公司
www.dpxq.com
东萍个人棋谱仓库永久免费
33
779390
东萍公司
东萍公司
对局结束
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77939.html
www.dpxq.com

Tây Phương Thất Bại
06-05-2017, 06:36 PM
Biên bản vòng 3 (chơi lúc 12h00)

Kinh Kí 1-1 Hàng Châu Hoàn Cảnh (HSP: 4-4)

Kim Ba (Kinh Kí) 1-1 Triệu Kim Thành (Hàng Châu Hoàn Cảnh)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-6 14:37:02
2017-5-6 14:43:58
北京威凯金环建设京冀联队 金波 和 杭州环境集团队 赵金成
7747706279676364897980707973102246452324172730411907221445442042444300303948728273632425434282426746303226251435273735472947707525247545072632362634424609193637191237273446454663622724
0
46
全局
快棋
C17 中炮过河车对屏风马
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
北京-杭州
第03轮
第01台
2017-05-06
大庆
20分+5秒
北京威凯金环建设京冀联队 金波
北京威凯金环建设京冀联队
金波
杭州环境集团队 赵金成
杭州环境集团队
赵金成
和棋
轻舞飞扬2014制作
33
779290
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
和局||||棋谱由象棋桥生成。
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77929.html
www.dpxq.com


Vương Thiên Nhất (Hàng Châu Hoàn Cảnh) 2-0 Triệu Điện Vũ (Kinh Kí)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-6 14:47:11
2017-5-6 14:48:58
杭州环境集团队 王天一 胜 北京威凯金环建设京冀联队 赵殿宇
694772527967706289798070666510221927232409082042171570766755765655632234153556767978304177677666676952567868666808685626656424253575003064543415751525156865151665151222152530383948223254533828696732336762282763553353626727286768282768672728676828276863535455345452630327280300403025203031202131302120303134155272290772794769797300037303152331322010
0
87
全局
慢棋
A20 飞相对左士角炮
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
北京-杭州
第03轮
第02台
2017-05-06
大庆
20分+5秒
杭州环境集团队 王天一
杭州环境集团队
王天一
北京威凯金环建设京冀联队 赵殿宇
北京威凯金环建设京冀联队
赵殿宇
红胜
东萍公司
www.dpxq.com
东萍个人棋谱仓库永久免费
530
779320
东萍公司
东萍公司
对局结束
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77932.html
www.dpxq.com


Lục Vĩ Thao (Kinh Kí) 1-1 Lại Lý Huynh (Hàng Châu Hoàn Cảnh)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-6 15:33:24
2017-5-6 15:33:24
北京威凯金环建设京冀联队 陆伟韬 和 杭州环境集团队 赖理兄
262563641927706277471022796780702735204289793041170712153523151609191626472772762524003023024224272430314645604224236254797841307858543566652625594876796779707958592545294764652325352719292715256522346515341507171536292645461710404126274224101346452726454626274645272645461311311126362402364641404643304143037972595672820605111205040220562620420343838426251216040316860313863613233632232232342515422022218222151122321110323010133032
0
108
全局
慢棋
E42 对兵互进右马局
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
北京-杭州
第03轮
第03台
2017-05-06
大庆
20分+5秒
北京威凯金环建设京冀联队 陆伟韬
北京威凯金环建设京冀联队
陆伟韬
杭州环境集团队 赖理兄
杭州环境集团队
赖理兄
和棋
东萍公司
www.dpxq.com
东萍个人棋谱仓库永久免费
41
779380
东萍公司
东萍公司
对局结束
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77938.html
www.dpxq.com


Lý Bỉnh Hiền (Hàng Châu Hoàn Cảnh) 0-2 Tưởng Xuyên (Kinh Kí)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-6 16:19:53
2017-5-6 16:19:53
杭州环境集团队 李炳贤 负 北京威凯金环建设京冀联队 蒋川

0
142
全局
慢棋
A20 飞相对左士角炮
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
北京-杭州
第03轮
第04台
2017-05-06
大庆
20分+5秒
杭州环境集团队 李炳贤
杭州环境集团队
李炳贤
北京威凯金环建设京冀联队 蒋川
北京威凯金环建设京冀联队
蒋川
黑胜
东萍公司
www.dpxq.com
东萍个人棋谱仓库永久免费
312
779420
东萍公司
东萍公司
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77942.html
www.dpxq.com

Tây Phương Thất Bại
06-05-2017, 06:38 PM
Biên bản vòng 3 (chơi lúc 12h00)

Chiết Giang 2-0 Giang Tô (HSP: 5-3)

Hoàng Trúc Phong (Chiết Giang) 1-1 Tôn Dật Dương (Giang Tô)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-6 14:38:54
2017-5-6 14:44:06
浙江民泰银行象棋队 黄竹风 和 江苏海特股份象棋队 孙逸阳
6947636419276042262510020908000179580151896950416665646569657062273572716575716177575150172712150818153575358070252423241812242535255056394862545877707757547774541461681418681812185646060546861813747613437626
0
52
全局
快棋
A37 飞相进左马对进7卒
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
浙江-江苏
第03轮
第01台
2017-05-06
大庆
20分+5秒
浙江民泰银行象棋队 黄竹风
浙江民泰银行象棋队
黄竹风
江苏海特股份象棋队 孙逸阳
江苏海特股份象棋队
孙逸阳
和棋
轻舞飞扬2014制作
27
779300
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
和局||||棋谱由象棋桥生成。
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77930.html
www.dpxq.com


Từ Thiên Hồng (Giang Tô) 0-2 Từ Sùng Phong (Chiết Giang)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-6 14:52:55
2017-5-6 14:52:55
江苏海特股份象棋队 徐天红 负 浙江民泰银行象棋队 徐崇峰

0
150
全局
慢棋
C80 中炮巡河炮对屏风马
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
江苏-浙江
第03轮
第02台
2017-05-06
大庆
20分+5秒
江苏海特股份象棋队 徐天红
江苏海特股份象棋队
徐天红
浙江民泰银行象棋队 徐崇峰
浙江民泰银行象棋队
徐崇峰
黑胜
东萍公司
www.dpxq.com
东萍个人棋谱仓库永久免费
324
779350
东萍公司
东萍公司
对局结束
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77935.html
www.dpxq.com


Vương Gia Thụy (Chiết Giang) 1-1 Mạnh Thần (Giang Tô)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-6 15:43:38
2017-5-6 15:43:38
浙江民泰银行象棋队 王家瑞 和 江苏海特股份象棋队 孟辰
774710227967725289797062171563641927232415858070797062700919001046451216262524258525706266656465256562744544524244547466474220426746162619102210463426293948664569472928656345242715030415232823632383842313100234263041483702211318213318882436883833453836452659482614363414063484040584740618747818264765263465473446545343444857
0
81
全局
慢棋
B35 中炮巡河炮对反宫马
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
浙江-江苏
第03轮
第03台
2017-05-06
大庆
20分+5秒
浙江民泰银行象棋队 王家瑞
浙江民泰银行象棋队
王家瑞
江苏海特股份象棋队 孟辰
江苏海特股份象棋队
孟辰
和棋
东萍公司
www.dpxq.com
东萍个人棋谱仓库永久免费
47
779400
东萍公司
东萍公司
对局结束
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77940.html
www.dpxq.com


Trình Minh (Giang Tô) 1-1 Triệu Hâm Hâm (Chiết Giang)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-6 16:22:09
2017-5-6 16:22:09
江苏海特股份象棋队 程鸣 和 浙江民泰银行象棋队 赵鑫鑫
77477062796780702625636419271022171512028979001047481014294772764828143466656465156560422868765679706270394823242524342427355606092924294729223448390604
0
38
全局
慢棋
C80 中炮巡河炮对屏风马
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
江苏-浙江
第03轮
第04台
2017-05-06
大庆
20分+5秒
江苏海特股份象棋队 程鸣
江苏海特股份象棋队
程鸣
浙江民泰银行象棋队 赵鑫鑫
浙江民泰银行象棋队
赵鑫鑫
和棋
东萍公司
www.dpxq.com
东萍个人棋谱仓库永久免费
78
779430
东萍公司
东萍公司
对局结束
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77943.html
www.dpxq.com

Tây Phương Thất Bại
06-05-2017, 06:41 PM
Biên bản vòng 3 (chơi lúc 12h00)

Hồ Bắc 0-2 Sơn Đông

Uông Dương (Hồ Bắc) 1-1 Lưu Tử Kiện (Sơn Đông)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-5 21:42:23
2017-5-6 14:45:09
武汉光谷湖北象棋队 汪洋 和 山东中国重汽队 刘子健
77571242192710227967708209190010262510146947807059487262575583842715145455358274152374558959425219187074666555675954745417676042353150411816545616145646147446363111525367635323632362522524360623330616112116113323030421312203313303247424113124043133232133232131232404032444032352822326443431113474
0
74
全局
慢棋
A53 仕角炮转反宫马对右中炮
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
湖北-山东
第03轮
第01台
2017-05-06
大庆
20分+5秒
武汉光谷湖北象棋队 汪洋
武汉光谷湖北象棋队
汪洋
山东中国重汽队 刘子健
山东中国重汽队
刘子健
和棋
169
779280
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
和局||||棋谱由象棋桥生成。
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77928.html
www.dpxq.com


Trần Phú Kiệt (Sơn Đông) 1-1 Triệu Tử Vũ (Hồ Bắc)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-6 14:47:46
2017-5-6 14:48:34
山东中国重汽队 陈富杰 和 武汉光谷湖北象棋队 赵子雨
694772427967706289796364262580701927122227156254394870760908304108381002060522327787767967793235152742323818350517070010181002108783204279583238483938368384546658663666271510310703665684814152818343440304646525242324044452415948656615035686
0
60
全局
快棋
A28 飞相转屏风马对左中炮
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
湖北-山东
第03轮
第02台
2017-05-06
大庆
20分+5秒
山东中国重汽队 陈富杰
山东中国重汽队
陈富杰
武汉光谷湖北象棋队 赵子雨
武汉光谷湖北象棋队
赵子雨
和棋
轻舞飞扬2014制作
45
779330
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
和局||||棋谱由象棋桥生成。
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77933.html
www.dpxq.com


Liễu Thiên (Hồ Bắc) 0-2 Tạ Khuy (Sơn Đông)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-6 15:30:30
2017-5-6 15:30:30
武汉光谷湖北象棋队 柳天 负 山东中国重汽队 谢岿
262563641927706279671002694760420908000108580131594831348959504158557270553534352735705035238070233112227779030417124152315062502524422459522042525130417959707759504150512122294729776721220214222314061213434413835041233367694859696633360625834366863635868335258343394843532585531385251319483919095948090525276465
0
78
全局
慢棋
E42 对兵互进右马局
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
湖北-山东
第03轮
第03台
2017-05-06
大庆
20分+5秒
武汉光谷湖北象棋队 柳天
武汉光谷湖北象棋队
柳天
山东中国重汽队 谢岿
山东中国重汽队
谢岿
黑胜
东萍公司
www.dpxq.com
东萍个人棋谱仓库永久免费
104
779370
东萍公司
东萍公司
对局结束
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77937.html
www.dpxq.com


Lý Hàn Lâm (Sơn Đông) 1-1 Lý Trí Bình (Hồ Bắc)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-6 16:12:38
2017-5-6 16:12:38
山东中国重汽队 李翰林 和 武汉光谷湖北象棋队 李智屏
69472324172720421907102209190010191512021545708279878384594880818959813106053041595463646665646545657252548431366545223445433646844446444344103077678263444534558766303667635563665436865433023233523252271752564546
0
53
全局
慢棋
A39 飞相对进3卒
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
山东-湖北
第03轮
第04台
2017-05-06
大庆
20分+5秒
山东中国重汽队 李翰林
山东中国重汽队
李翰林
武汉光谷湖北象棋队 李智屏
武汉光谷湖北象棋队
李智屏
和棋
东萍公司
www.dpxq.com
东萍个人棋谱仓库永久免费
42
779410
东萍公司
东萍公司
对局结束
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77941.html
www.dpxq.com

HuaNganXuyen
06-05-2017, 08:48 PM
a Xuyên anh thắng tay anh múa trên bàn cờ kinh quá :battay , anh Hắc Long Giang kia để mã Hứa phi như gì chẳng toi ....

Tây Phương Thất Bại
06-05-2017, 08:56 PM
Biên bản vòng 3 (chơi lúc 17h00)

Hàng Châu Tượng Hiệp 0-2 Nội Mông (HSP:1-7)

Quách Phụng Đạt (Hàng Châu Tượng Hiệp) 1-1 Úy Cường (Nội Mông)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-6 19:15:34
2017-5-6 20:13:50
杭州市象棋协会 郭凤达 和 内蒙古伊泰队 蔚强
6947724279676364262570621927807089791222271562543948707609081002083830418685546638346082171642621503223216137673346466877978204264443233441433131413627247657376788876778887777465470030675574548777725255748260746254566283564677575272577772527757527257777252775752725777725277575272577772527757527257777252
0
76
全局
快棋
A28 飞相转屏风马对左中炮
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
杭州-内蒙古
第03轮
第01台
2017-05-06
大庆
20分+5秒
杭州市象棋协会 郭凤达
杭州市象棋协会
郭凤达
内蒙古伊泰队 蔚强
内蒙古伊泰队
蔚强
和棋
轻舞飞扬2014制作
51
779440
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
和局||||棋谱由象棋桥生成。
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77944.html
www.dpxq.com


Hồng Trí (Nội Mông) 2-0 Cát Tinh Hải (Hàng Châu Tượng Hiệp)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-6 19:43:49
2017-5-6 20:14:35
内蒙古伊泰队 洪智 胜 杭州市象棋协会 吉星海
26256364173772427747706279678070192712320919100219147074898800101434323734371014885850415851423246451454515462544544546647433242674602103948747346347353376764656987535687654050344220422735565535541022435355455473
0
53
全局
快棋
E40 对兵局
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
内蒙古-杭州
第03轮
第02台
2017-05-06
大庆
20分+5秒
内蒙古伊泰队 洪智
内蒙古伊泰队
洪智
杭州市象棋协会 吉星海
杭州市象棋协会
吉星海
红胜
轻舞飞扬2014制作
140
779470
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
红胜||||棋谱由象棋桥生成。
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77947.html
www.dpxq.com


Ngô Ngụy (Hàng Châu Tượng Hiệp) 0-2 Triệu Quốc Vinh (Hắc Long Giang)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-6 20:18:56
2017-5-6 20:18:56
杭州市象棋协会 吴魏 负 内蒙古伊泰队 赵国荣
77477062666523247967102289798070190703041727221409082042083800037973140627283041464572827370627038360405675512163634828628487062556386460728464859481612283606183431122247671826694705064544263829073846675743443644034331364654576754756375434467622262758362820729447436330616485916263948262783627444476941522947504133532728535444466274828974554656548489795563560684347976656476166454060834362838
0
98
全局
慢棋
C77 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车对黑飞右象
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
杭州-内蒙古
第03轮
第03台
2017-05-06
大庆
20分+5秒
杭州市象棋协会 吴魏
杭州市象棋协会
吴魏
内蒙古伊泰队 赵国荣
内蒙古伊泰队
赵国荣
黑胜
东萍公司
www.dpxq.com
东萍个人棋谱仓库永久免费
121
779500
东萍公司
东萍公司
对局结束
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77950.html
www.dpxq.com


Hác Kế Siêu (Nội Mông) 2-0 Ngô Hân Dương (Hàng Châu Tượng Hiệp)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-6 21:32:55
2017-5-6 21:32:55
内蒙古伊泰队 郝继超 胜 杭州市象棋协会 吴欣洋

0
225
全局
慢棋
E21 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红先上仕
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
内蒙古-杭州
第03轮
第04台
2017-05-06
大庆
20分+5秒
内蒙古伊泰队 郝继超
内蒙古伊泰队
郝继超
杭州市象棋协会 吴欣洋
杭州市象棋协会
吴欣洋
红胜
东萍公司
www.dpxq.com
东萍个人棋谱仓库永久免费
76
779530
东萍公司
东萍公司
对局结束
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77953.html
www.dpxq.com


Tạ Tịnh (Thượng Hải) 1-1 Lý Thiếu Canh (Tứ Xuyên)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-6 21:35:08
2017-5-6 21:35:08
上海金外滩队 谢靖 和 四川成都龙翔通讯队 李少庚
69477232262570627757807079676364192710020605000105040304090460420434322227151217571770718988013188383134383422211503216117126274121374621312627412137462131262741213746213116160111262741213746213126274121374621312627412135041134374624344717667487666482764653433655525242324032466633363606327350221244363534322535122435153432221024404537322430223352362432344737186854324442524432544432444252443254442640408718108884362886862436888436288686250685850715948
0
113
全局
慢棋
A30 飞相对左过宫炮
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
上海-四川
第03轮
第04台
2017-05-06
大庆
20分+5秒
上海金外滩队 谢靖
上海金外滩队
谢靖
四川成都龙翔通讯队 李少庚
四川成都龙翔通讯队
李少庚
和棋
东萍公司
www.dpxq.com
东萍个人棋谱仓库永久免费
36
779540
东萍公司
东萍公司
对局结束
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77954.html
www.dpxq.com

Tây Phương Thất Bại
06-05-2017, 08:59 PM
Biên bản vòng 3 (chơi lúc 17h00)

Quảng Đông 2-0 Hắc Long Giang (HSP: 8-0)

Trịnh Duy Đồng (Quảng Đông) 2-0 Kim Tùng (Hắc Long Giang)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-6 19:20:33
2017-5-6 20:13:57
广东碧桂园队 郑惟桐 胜 黑龙江省农村信用社队 金松
26256364192770627987808177676274170723242524812127151002153443440747212467641214344220426424422409190304191530418988003066657212152560426564122225154264887874627873625473032229394814101519292619393039493902230313103039496442131626861613233113535475474475876987860653830405838531438505061605151606876543641514645244455264450524020503303348370220594833300373645273530601464541321411010445445041111604011676415076723241445442605343
0
107
全局
快棋
E42 对兵互进右马局
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
广东-黑龙江
第03轮
第01台
2017-05-06
大庆
20分+5秒
广东碧桂园队 郑惟桐
广东碧桂园队
郑惟桐
黑龙江省农村信用社队 金松
黑龙江省农村信用社队
金松
红胜
轻舞飞扬2014制作
237
779450
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
红胜||||棋谱由象棋桥生成。
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77945.html
www.dpxq.com


Hà Vĩ Ninh (Hắc Long Giang) 0-2 Trương Học Triều (Quảng Đông)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-6 20:05:05
2017-5-6 20:15:05
黑龙江省农村信用社队 何伟宁 负 广东碧桂园队 张学潮
7747706279678070897923241907102279756364173772827570627009190010191570626665646515658281262581616535242535252234253534223525223425243453241410113717534117124133143433126755204234141231072611142614625447076164142203042947304107086462223454350804351604036266060543443413444555746668394845467453415213216861213316240304314347255041041443550504553648372443594843553345557614183617694746362507765547656181537442644557604257765543041436261819415076572627495981517466273719495241
0
118
全局
快棋
C16 中炮巡河车对屏风马
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
黑龙江-广东
第03轮
第02台
2017-05-06
大庆
20分+5秒
黑龙江省农村信用社队 何伟宁
黑龙江省农村信用社队
何伟宁
广东碧桂园队 张学潮
广东碧桂园队
张学潮
黑胜
轻舞飞扬2014制作
69
779490
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
黑胜||||棋谱由象棋桥生成。
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77949.html
www.dpxq.com


Hứa Ngân Xuyên (Quảng Đông) 2-0 Lưu Tuấn Đạt (Hắc Long Giang)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-6 20:43:28
2017-5-6 20:43:28
广东碧桂园队 许银川 胜 黑龙江省农村信用社队 刘俊达
69477062666523247967102219071202090800101737728289798070777310173733221433237071082871212363204279781406281817187818217118787131675582727868315155345154345350416564545668665658594840506667728267575857485782867378865663730201646362817370608270805676808203047858504082720405464506270728050645447646394843447271415253320131324431345888468644524041524406164465
0
89
全局
慢棋
A13 飞相对进左马
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
广东-黑龙江
第03轮
第03台
2017-05-06
大庆
20分+5秒
广东碧桂园队 许银川
广东碧桂园队
许银川
黑龙江省农村信用社队 刘俊达
黑龙江省农村信用社队
刘俊达
红胜
东萍公司
www.dpxq.com
东萍个人棋谱仓库永久免费
35
779510
东萍公司
东萍公司
对局结束
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77951.html
www.dpxq.com


Nhiếp Thiết Văn (Hắc Long Giang) 0-2 Hứa Quốc Nghĩa (Quảng Đông)


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
第3轮:黑龙江聂铁文 先负 广东许国义
黑胜
A53 仕角炮转反宫马对右中炮

黑胜||||棋谱由象棋桥生成。
实战全局/开局
0
http%3A//gdchess.com/%0D%0Ahttp%3A//gdchess.com/bbs/dispbbs.asp%3Fboardid%3D42%26id%3D127395%26authorid%3D0%26page%3D0%26star%3D56
www.dpxq.com

Tây Phương Thất Bại
06-05-2017, 09:01 PM
Biên bản vòng 3 (chơi lúc 17h00)

Tứ Xuyên 0-2 Thượng Hải (HSP: 3-5)

Miêu Lợi Minh (Tứ Xuyên) 0-2 Vạn Xuân Lâm (Thượng Hải)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-6 19:35:32
2017-5-6 20:14:27
四川成都龙翔通讯队 苗利明 负 上海金外滩队 万春林
2625636419277062090820426947103127350020796723242524202417378081085824265948312335232623895972745855813166653134551512225951646515653454515462548685747165617172675523336163333555673585634354354353351637172227777927671767858646453041675703044959838479741624454424364443867674738485476976662947857573837282537375764342604273724260834340306987665657587666726282816261818261628281626181826162828162618183616383816361818361638381636181836163838163618183616383816361818361638381636181836163838163618183
0
124
全局
快棋
E44 对兵互进右马局
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
四川-上海
第03轮
第01台
2017-05-06
大庆
20分+5秒
四川成都龙翔通讯队 苗利明
四川成都龙翔通讯队
苗利明
上海金外滩队 万春林
上海金外滩队
万春林
黑胜
轻舞飞扬2014制作
75
779460
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
黑胜||||棋谱由象棋桥生成。
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77946.html
www.dpxq.com


Tôn Dũng Chinh (Thượng Hải) 1-1 Vũ Tuấn Cường (Tứ Xuyên)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-6 19:51:47
2017-5-6 20:14:58
上海金外滩队 孙勇征 和 四川成都龙翔通讯队 武俊强
69471232262510021927001009191014170714547967636477877062897980708783504183856042060503040504540479757282757062704645706219160454594862838582328266656465476583641676541427461417070317130307131707038262675517130307131707031713030713170703171303071317070317130307
0
65
全局
快棋
A26 飞相进七兵对右士角炮
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
上海-四川
第03轮
第02台
2017-05-06
大庆
20分+5秒
上海金外滩队 孙勇征
上海金外滩队
孙勇征
四川成都龙翔通讯队 武俊强
四川成都龙翔通讯队
武俊强
和棋
轻舞飞扬2014制作
51
779480
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
和局||||棋谱由象棋桥生成。
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77948.html
www.dpxq.com


Tôn Hạo Vũ (Tứ Xuyên) 1-1 Triệu Vĩ (Thượng Hải)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-6 20:44:33
2017-5-6 20:44:33
四川成都龙翔通讯队 孙浩宇 和 上海金外滩队 赵玮

0
131
全局
慢棋
C49 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红进中兵对黑退边炮
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
四川-上海
第03轮
第03台
2017-05-06
大庆
20分+5秒
四川成都龙翔通讯队 孙浩宇
四川成都龙翔通讯队
孙浩宇
上海金外滩队 赵玮
上海金外滩队
赵玮
和棋
东萍公司
www.dpxq.com
东萍个人棋谱仓库永久免费
14
779520
东萍公司
东萍公司
对局结束
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77952.html
www.dpxq.com


Tạ Tịnh (Thượng Hải) 1-1 Lý Thiếu Canh (Tứ Xuyên)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-6 21:35:08
2017-5-6 21:35:08
上海金外滩队 谢靖 和 四川成都龙翔通讯队 李少庚
69477232262570627757807079676364192710020605000105040304090460420434322227151217571770718988013188383134383422211503216117126274121374621312627412137462131262741213746213116160111262741213746213126274121374621312627412135041134374624344717667487666482764653433655525242324032466633363606327350221244363534322535122435153432221024404537322430223352362432344737186854324442524432544432444252443254442640408718108884362886862436888436288686250685850715948
0
113
全局
慢棋
A30 飞相对左过宫炮
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
上海-四川
第03轮
第04台
2017-05-06
大庆
20分+5秒
上海金外滩队 谢靖
上海金外滩队
谢靖
四川成都龙翔通讯队 李少庚
四川成都龙翔通讯队
李少庚
和棋
东萍公司
www.dpxq.com
东萍个人棋谱仓库永久免费
36
779540
东萍公司
东萍公司
对局结束
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77954.html
www.dpxq.com

viet_tu_kbc
06-05-2017, 09:03 PM
Khổ thân Vương Thiên Nhất, anh quá khỏe nhưng đồng đội anh lại quá yếu. Một cánh én lại bơ vơ giữa mùa đông.

onlylovenh
06-05-2017, 09:42 PM
Khó hiểu nhất là lúc Lý Bỉnh Hiền lên mã bỏ tượng, cờ gà như mình cũng nhìn thấy vỡ 2 con tượng thì khả năng thua là cực cao. Chẳng thà Tưởng Xuyên cầm đỏ buộc thắng nên lao lên thì ko nói, đằng này chỉ cần hòa nhưng chọn biến quá mạo hiểm. Chỉ tội Vương Thiên Nhất thắng cả 3 ván nhưng đội nhà chưa thắng được trận nào.

hocchoico222
06-05-2017, 09:46 PM
kết luận sơ bộ 2 điều:
1. cờ nhanh điều gì cũng có thể xẩy ra.
2. cờ tq cao hơn mình nhiều

doi_co_e_roi
06-05-2017, 10:29 PM
Vương Thiên Nhất thắng như chẻ tre, một mặt do anh ấy rất mạnh nhưng mặt khác, anh ấy cũng được sắp xếp để oánh với đối thủ yếu nhất của đội kia. Nhiệm vụ của anh là phải thắng, trong khi đồng đội của anh thì có khi chỉ cần đá hòa. Các bác đừng chê đồng đội của VTN nhiều quá nhé

Tây Phương Thất Bại
06-05-2017, 11:12 PM
Đã cập nhật đầy đủ biên bản vòng 3.

caoky1
06-05-2017, 11:13 PM
Trình độ cao thủ Trung Quốc nói chung là ngang nhau, ăn đc ko phải dễ. Nói tội cho Vương Thiên Nhất khi win cả 3 trận mà toàn đội hòa cả 3, cũng ko đúng lắm. Chỉ Quảng Đông là 2 ông kệ Đồng và Xuyên ở cùng 1 đội. Còn ông Triệu Hâm Hâm năm nay qua năm khác phải gánh team Chiết Giang, xếp hạng cá nhân Hâm luôn đứng top, nhưng Chiết Giang toàn lận đận thứ 7, 8. Mấy đồng đội của Nhất so ra vẫn ngon hơn đồng đội của Hâm chán

huongsonkythu
06-05-2017, 11:25 PM
Thấy hồng trí đánh giải đồng đội hay quá, win 3 ván roài

Tây Phương Thất Bại
06-05-2017, 11:37 PM
Ván đấu hay nhất vòng 2

Hồng Trí (Nội Mông) 2-0 Lý Trí Bình (Hồ Bắc)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-5 14:40:21
2017-5-5 15:28:20
内蒙古伊泰队 洪智 胜 武汉光谷湖北象棋队 李智屏
26256364192770626947204227358081173781510919103179676254355451547787001089797262191312321310311079735444878310228343304159486266060532354333350533314443737605067675030431352203370723243537433307043336370724257525362646452625472564656746655545440324443424122547554546651204070445556553415253324030040366618685060434443031321361811325042444342414253314158584504133123130030060828474815174731545736355560006565706465758636282646261515061515080
0
110
全局
慢棋
E43 对兵互进右马局 红飞相
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
内蒙古-湖北
第02轮
第03台
2017-05-05
大庆
20分+5秒
内蒙古伊泰队 洪智
内蒙古伊泰队
洪智
武汉光谷湖北象棋队 李智屏
武汉光谷湖北象棋队
李智屏
红胜
轻舞飞扬 2014制作
1010
779040
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
http%3A//thechessdaily.com/%0D%0Ahttp%3A//thechessdaily.com/goodgameshow/2017%25e5%25b9%25b4%25e5%2585%25a8%25e5%259c%258b%25e8%25b1%25a1%25e6%25a3%258b%25e7%2594%25b2%25e7%25b4%259a%25e8%2581%25af%25e8%25b3%25bd%25e7%25ac%25ac2%25e8%25bc%25aa%25e6%259c%2580%25e4%25bd%25b3%25e5%25b0%258d%25e5%25b1%2580%25ef%25bc%259a%25e5%2585%25a7%25e8%2592%2599%25e5%258f%25a4-%25e6%25b4%25aa%25e6%2599%25ba/
www.dpxq.com

thisicom
07-05-2017, 12:25 AM
Mới mấy trận thấy các cụ kêu quá trời, nào là ta kém xa tàu, nào là đồng đội của Nhất yếu... Cá nhân tôi có vài ý kiến thế này:
Thứ nhất, đội hình này còn ngon hơn đội hình năm ngoái vì tính ra ngoài được bổ sung ông kẹ Vương Thiên Nhất ra thì chân sút chủ lực năm ngoái Triệu Kim Thành vẫn còn đó, ông Huynh vẫn còn đó (trình ông vẫn vậy) 1 ông yếu Trương Bân ra đi thay bằng 1 ông không mạnh Lý Bỉnh Hiền.
Thứ hai, họ không rảnh thuê một ông "chỉ đủ trình đá V-League" sang Laliga, theo tôi Huynh hơn nhiều ông đang đá giải này. Hòa Vũ Tuấn Cường, Lục Vĩ Thao mà Vũ Tuấn Cường không phải vớ vẩn đâu Top 20 thường xuyên góp mặt đấy. Còn tai nạn trước Tào, tôi gọi là TAI NẠN nhé, vì Huynh không ham thắng thì khó cho Tào lắm - kẻ mà mới đây chém cả Tạ Tịnh lẫn Trịnh Duy Đồng, Trung Nguyên có mấy người làm được. Trận đánh với Lục Vĩ Thao Huynh đi hậu nhưng cũng ưu thế nhiều, còn Lục thủ quá dẻo, hòa còn mong gì hả các cụ. Nhất mà gặp phải Tào hay Tưởng thì cũng chưa biết thế nào đâu.
Tôi vẫn cho rằng trình Huynh đủ chơi giải này, cuối mùa nếu xếp hạng cá nhân mà đứng đội sổ lúc ấy mới phải xét lại.

Lambpm
07-05-2017, 01:01 AM
Từ từ mà các thánh, mới 3 vong thôi, có người luôn xuất phát chậm, như Usal bon đó. Còn cả chục vòng nữa mà.

bavuongtkls
07-05-2017, 03:01 AM
tất cả có 26 vòng các bác cứ yên tâm

imagination
07-05-2017, 05:34 AM
Vương Thiên Nhất thắng như chẻ tre, một mặt do anh ấy rất mạnh nhưng mặt khác, anh ấy cũng được sắp xếp để oánh với đối thủ yếu nhất của đội kia. Nhiệm vụ của anh là phải thắng, trong khi đồng đội của anh thì có khi chỉ cần đá hòa. Các bác đừng chê đồng đội của VTN nhiều quá nhé

Cái gì cũng đúng chỉ sai ở chỗ "anh ấy cũng được sắp xếp để oánh với đối thủ yếu nhất của đội kia". Khi chọn thứ tự thì cả 2 bên đều ko biết đối thủ cho tới khi ngồi vào bàn nhé. Nói như cháu thì mấy đội kia biết là sẽ đánh với VTN mà vẫn đem người yếu nhất ra đánh à? Nói gì nên suy nghĩ chút.

caoky1
07-05-2017, 08:05 AM
Mới mấy trận thấy các cụ kêu quá trời, nào là ta kém xa tàu, nào là đồng đội của Nhất yếu... Cá nhân tôi có vài ý kiến thế này:
Thứ nhất, đội hình này còn ngon hơn đội hình năm ngoái vì tính ra ngoài được bổ sung ông kẹ Vương Thiên Nhất ra thì chân sút chủ lực năm ngoái Triệu Kim Thành vẫn còn đó, ông Huynh vẫn còn đó (trình ông vẫn vậy) 1 ông yếu Trương Bân ra đi thay bằng 1 ông không mạnh Lý Bỉnh Hiền.
Thứ hai, họ không rảnh thuê một ông "chỉ đủ trình đá V-League" sang Laliga, theo tôi Huynh hơn nhiều ông đang đá giải này. Hòa Vũ Tuấn Cường, Lục Vĩ Thao mà Vũ Tuấn Cường không phải vớ vẩn đâu Top 20 thường xuyên góp mặt đấy. Còn tai nạn trước Tào, tôi gọi là TAI NẠN nhé, vì Huynh không ham thắng thì khó cho Tào lắm - kẻ mà mới đây chém cả Tạ Tịnh lẫn Trịnh Duy Đồng, Trung Nguyên có mấy người làm được. Trận đánh với Lục Vĩ Thao Huynh đi hậu nhưng cũng ưu thế nhiều, còn Lục thủ quá dẻo, hòa còn mong gì hả các cụ. Nhất mà gặp phải Tào hay Tưởng thì cũng chưa biết thế nào đâu.
Tôi vẫn cho rằng trình Huynh đủ chơi giải này, cuối mùa nếu xếp hạng cá nhân mà đứng đội sổ lúc ấy mới phải xét lại.

Đồng ý 2 tay. Có chỉnh lại tý: ông thần Trương Bân vẫn ở lại. 2 người ra đi là Thân Bằng và Nhiếp Thiết Văn :)

the_thien
07-05-2017, 08:43 AM
Nếu được sắp xếp mà cho Nhất đánh với đối thủ yếu nhất của đội kia thì uổng phí vô cùng. Biết suy nghĩ một tí đi bạn. Còn bạn gì đó nói Huynh thua Lỗi do tai nạn là không đúng. Thứ nhất,đây không phải lần đầu tiên Huynh thua Lỗi. Thứ hai, thường chúng ta đỗ lỗi cho tai nạn vì những lí do gì đó nằm ngoài chuyên môn. Đằng này Huynh thua là do đi nước yếu. Thứ 3, trình của Huynh không hơn Lỗi nên thua là bình thường. Thất bại mà biện hộ kiểu như bạn thì chẳng thể nào tiến bộ được.

caoky1
07-05-2017, 09:13 AM
Hôm nay Hàng Châu gặp Chiết Giang. Liệu Huynh có đc gặp Hâm, hay sẽ là đại chiến Nhất - Hâm đây? Cùng chờ xem

dracubin
07-05-2017, 09:40 AM
Có lịch thi đấu hôm nay chưa mọi người?
Hàng Châu đánh buổi trưa hay buổi tối?

sieucuque
07-05-2017, 10:00 AM
Tóm lại Huynh thua do Lỗi.

BachHo
07-05-2017, 10:13 AM
Mới mấy trận thấy các cụ kêu quá trời, nào là ta kém xa tàu, nào là đồng đội của Nhất yếu... Cá nhân tôi có vài ý kiến thế này:
Thứ nhất, đội hình này còn ngon hơn đội hình năm ngoái vì tính ra ngoài được bổ sung ông kẹ Vương Thiên Nhất ra thì chân sút chủ lực năm ngoái Triệu Kim Thành vẫn còn đó, ông Huynh vẫn còn đó (trình ông vẫn vậy) 1 ông yếu Trương Bân ra đi thay bằng 1 ông không mạnh Lý Bỉnh Hiền.
Thứ hai, họ không rảnh thuê một ông "chỉ đủ trình đá V-League" sang Laliga, theo tôi Huynh hơn nhiều ông đang đá giải này. Hòa Vũ Tuấn Cường, Lục Vĩ Thao mà Vũ Tuấn Cường không phải vớ vẩn đâu Top 20 thường xuyên góp mặt đấy. Còn tai nạn trước Tào, tôi gọi là TAI NẠN nhé, vì Huynh không ham thắng thì khó cho Tào lắm - kẻ mà mới đây chém cả Tạ Tịnh lẫn Trịnh Duy Đồng, Trung Nguyên có mấy người làm được. Trận đánh với Lục Vĩ Thao Huynh đi hậu nhưng cũng ưu thế nhiều, còn Lục thủ quá dẻo, hòa còn mong gì hả các cụ. Nhất mà gặp phải Tào hay Tưởng thì cũng chưa biết thế nào đâu.
Tôi vẫn cho rằng trình Huynh đủ chơi giải này, cuối mùa nếu xếp hạng cá nhân mà đứng đội sổ lúc ấy mới phải xét lại.

Lý Bỉnh Hiền vô địch Ất tổ chém chết Trịnh Duy Đồng đó bro , có cảm giác cờ 20p tích lũy 3s các tướng Tầu đánh ko sâu cờ , VN mới chỉ có Huynh lúc này đủ trình đánh Liên Tái thôi .....

BachHo
07-05-2017, 10:51 AM
Nếu được sắp xếp mà cho Nhất đánh với đối thủ yếu nhất của đội kia thì uổng phí vô cùng. Biết suy nghĩ một tí đi bạn. Còn bạn gì đó nói Huynh thua Lỗi do tai nạn là không đúng. Thứ nhất,đây không phải lần đầu tiên Huynh thua Lỗi. Thứ hai, thường chúng ta đỗ lỗi cho tai nạn vì những lí do gì đó nằm ngoài chuyên môn. Đằng này Huynh thua là do đi nước yếu. Thứ 3, trình của Huynh không hơn Lỗi nên thua là bình thường. Thất bại mà biện hộ kiểu như bạn thì chẳng thể nào tiến bộ được.

Đồng ý mình cũng từng nói trung tàn Huynh chưa qua Tào Nham Lỗi được cái Huynh hơn là khai cục cực hay , qua trận ck Phương Trang với Trịnh Nhất Hoằng thì ta mới hiểu khai cục Huynh có thể nói ngang tốp đầu Trung Quốc nhưng trung tàn có cảm giác tướng tầu tầm trung cũng chẳng ngán Huynh . Nếu thi đấu tiêu chuẩn Huynh chưa qua các tướng tốp 50 như Tào Nham Lỗi có điều đây là cờ nhanh 20p , khai cục tốt gần như là 60% rồi , ngoài ra với các tướng Tầu , Huynh còn mới mẻ nhiều người còn chưa rõ Huynh mạnh ở đâu , yếu chỗ nào .Ngoai 1 số tướng đã hiểu chút ít về Huynh như Tôn Dũng Chinh hay Trịnh Nhất Hoằng họ hiểu à cậu này khai mạnh nhưng trung , tàn thế này , thế kia so với Tầu họ điều chỉnh cờ thì Huynh chưa qua nổi đc . Tất nhiên tôi nói đây là so với mặt bằng cờ Tầu còn cờ VN thì Huynh quá hay nhanh , chậm giờ đố ông nào phân tiên mà cầm đồng với Huynh được từ giải đến độ nhưng đá ở c1 nó lại khác , các bác cứ chê a Xuyên huề Trương Thân Hoành nhưng a hoành a ấy mà sang Vn thì vẫn đủ sức chém các a hào tốt . Đến như a Bảo cờ cao là thế mấy năm trước thua Hồng Trí , Đẳng Phi nó bình cờ nó kêu là tàn non nữa là hi hi ...
Ngẫm lại Huynh vẫn là kỳ thủ cờ tướng may mắn nhất VN nếu so với Bảo Quân hay A Sáng vv.... Cậu ấy hoàn toàn có thể tập trung chơi cờ sang Hàng Châu lại đc tập cờ với Vương Thiên Nhất đúng là mọi thứ như vẽ ra vậy

Lambpm
07-05-2017, 10:51 AM
Ai có cái lịch cụ thể spot lên cho coi với, giờ cụ thể luôn nhé ! Thanks !

BachHo
07-05-2017, 10:55 AM
Đương nhiên Trung Tàn Huynh ở mặt bằng cờ VN thì cực hay rồi .....

thisicom
07-05-2017, 11:18 AM
Lý Bỉnh Hiền vô địch Ất tổ chém chết Trịnh Duy Đồng đó bro , có cảm giác cờ 20p tích lũy 3s các tướng Tầu đánh ko sâu cờ , VN mới chỉ có Huynh lúc này đủ trình đánh Liên Tái thôi .....
Tôi nói "không mạnh" bạn nhé, chứ không dám nói YẾU. Và tôi cũng đang đề cập ở nội dung cờ nhanh này. Thua 2/3 trận mở đầu đã là 1 câu trả lời. Tố chất tốt nhưng kinh nghiệm chưa có. Trận gặp Tưởng sau nước Pháo 6 của Tưởng nổ sĩ 4 hắn có mấy nước thủ sau đó rất đỉnh. Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy nước Mã 7 tấn 6 xông lên bỏ tượng là không ổn. Đôi tượng bị vỡ trong khi Xe Mã đánh sĩ tượng toàn của bên kia là chưa đủ lực. Thà cứ Mã 7 thoái 5 giữ Tượng đánh rỉ rách còn chán.

onlylovenh
07-05-2017, 11:44 AM
Đồng ý mình cũng từng nói trung tàn Huynh chưa qua Tào Nham Lỗi được cái Huynh hơn là khai cục cực hay , qua trận ck Phương Trang với Trịnh Nhất Hoằng thì ta mới hiểu khai cục Huynh có thể nói ngang tốp đầu Trung Quốc nhưng trung tàn có cảm giác tướng tầu tầm trung cũng chẳng ngán Huynh . Nếu thi đấu tiêu chuẩn Huynh chưa qua các tướng tốp 50 như Tào Nham Lỗi có điều đây là cờ nhanh 20p , khai cục tốt gần như là 60% rồi , ngoài ra với các tướng Tầu , Huynh còn mới mẻ nhiều người còn chưa rõ Huynh mạnh ở đâu , yếu chỗ nào .Ngoai 1 số tướng đã hiểu chút ít về Huynh như Tôn Dũng Chinh hay Trịnh Nhất Hoằng họ hiểu à cậu này khai mạnh nhưng trung , tàn thế này , thế kia so với Tầu họ điều chỉnh cờ thì Huynh chưa qua nổi đc . Tất nhiên tôi nói đây là so với mặt bằng cờ Tầu còn cờ VN thì Huynh quá hay nhanh , chậm giờ đố ông nào phân tiên mà cầm đồng với Huynh được từ giải đến độ nhưng đá ở c1 nó lại khác , các bác cứ chê a Xuyên huề Trương Thân Hoành nhưng a hoành a ấy mà sang Vn thì vẫn đủ sức chém các a hào tốt . Đến như a Bảo cờ cao là thế mấy năm trước thua Hồng Trí , Đẳng Phi nó bình cờ nó kêu là tàn non nữa là hi hi ...
Ngẫm lại Huynh vẫn là kỳ thủ cờ tướng may mắn nhất VN nếu so với Bảo Quân hay A Sáng vv.... Cậu ấy hoàn toàn có thể tập trung chơi cờ sang Hàng Châu lại đc tập cờ với Vương Thiên Nhất đúng là mọi thứ như vẽ ra vậy

May mắn cũng phải dựa vào mình chứ chả phải tự nhiên mà đến, Sỡ dĩ Huynh duy trì được nghiệp cờ theo hướng chuyên nghiệp vì lối sống của em ấy rất lành mạnh, hầu như ko rượu chè bê tha hay cờ bạc, vì vậy phong độ cũng như sự chuyên nghiệp của em ấy được Trung Quốc họ đánh giá cao nên họ mới mời (2 mùa liên tiếp chức tỏ họ đánh giá cao thực lực của Huynh chứ chả liên quan đến yếu tố khác). Tôi nghĩ Huynh chỉ may mắn hơn các kì thủ bạn nói ở chỗ đầu quân ở Bình Dương và gặp được mạnh thường quân ủng hộ mình. Các kì thủ khác biết đâu họ cũng có cơ hội nhưng đã chọn con đường khác thì sao? Vậy nên ta phải công nhận những nỗ lực, lối sống và sự chuyên nghiệp của Huynh là rất hiếm có và đó là điều tốt với cờ tướng VN.

dracubin
07-05-2017, 12:04 PM
Hôm qua vòng 3 xem Tưởng Xuyên đánh ván cờ chất thật, đi như nước chảy mây trôi, bỏ trước lấy sau, lúc nào cũng tưởng hạ phong nhưng luôn chiếm thượng phong. Đánh như vậy mới xứng là kỳ Vương Đại Lục. Đồng ý là đối phương cũng không phải cao thủ nhưng xem ván hôm qua Tưởng Xuyên đánh cảm tưởng như cờ của người từ cõi khác đến...

dinhhoang_208
07-05-2017, 12:41 PM
Lịch thi đấu vòng 4 ngày 7/5/2017

12h00:

- Thượng Hải vs Hà Nam
- Hắc Long Giang vs Tứ Xuyên
- Hàng Châu Thị Tượng Kỳ Hiệp Hội vs Quảng Đông

17h00:

- Nội Mông vs Sơn Đông
- Giang Tô vs Hồ Bắc
- Hàng Châu Hoàn Cảnh Tập Đoàn vs Chiết Giang
- Hạ Môn vs Bắc Kinh

Tây Phương Thất Bại
07-05-2017, 01:13 PM
Trực tiếp vòng 4

Thượng Hải vs Hà Nam

http://egame.qq.com/live?anchorid=11927599

Tây Phương Thất Bại
07-05-2017, 01:14 PM
Trực tiếp vòng 4

Hàng Châu Tượng Hiệp vs Quảng Đông

http://egame.qq.com/live?anchorid=305450500

Tây Phương Thất Bại
07-05-2017, 01:17 PM
Trực tiếp vòng 4

Hắc Long Giang vs Tứ Xuyên

http://egame.qq.com/live?anchorid=286336930

HuaNganXuyen
07-05-2017, 01:21 PM
Lê Đức Chí và Triệu Vỹ đang bình cờ thì phải

thisicom
07-05-2017, 03:30 PM
Chờ mãi trận Tào Nham Lỗi và Tạ Tịnh. Những tưởng đánh nhau toé khói sau khi tỷ số là 3-3 mà chán quá. Chú Tạ liên tiếp đá bóng ra biên để hoà quá nhanh, không còn thấy hùng tâm trong đường cờ của chú nữa. Một kỳ vương Trung Hoa nhưng trước TNL cũng không đủ tự tin cầu biến.

koyeu
07-05-2017, 04:37 PM
Trịnh Duy Đồng trâu tria gê gớm. Gặp ai cũng giết

HuaNganXuyen
07-05-2017, 05:05 PM
thanh niên trẻ của Hàng Châu Tượng Kỳ đánh ván cờ với a Xuyên bão quá tưởng a Xuyên Quảng Đông nguy hiểm chớ nào ngờ a đỡ được hết ......

Tây Phương Thất Bại
07-05-2017, 05:06 PM
Biên bản vòng 4

Thượng Hải 1-1 Hà Nam (HSP: 4-4)

Triệu Vĩ (Thượng Hải) 1-1 Hà Văn Triết (Hà Nam)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-7 13:57:46
2017-5-7 14:17:12
上海金外滩队 赵玮 和 河南楚河汉界天伦象棋队 何文哲
773763647967706289798070797572827535102219272324262524253525121129471121251520422735707839487858151100200939627437302030112174661716826216666266677922347987660635140686212350412343585343533453390930101433533209031019483919130300422033251343000460420454838454568685876664656685848556546566545585864645
0
75
全局
快棋
A60 过宫炮局
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
上海-河南
第04轮
第01台
2017-05-07
大庆
20分+5秒
上海金外滩队 赵玮
上海金外滩队
赵玮
河南楚河汉界天伦象棋队 何文哲
河南楚河汉界天伦象棋队
何文哲
和棋
轻舞飞扬 2014制作
76
779560
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77956.html
www.dpxq.com


Lưu Minh (Hà Nam) 1-1 Vạn Xuân Lâm (Thượng Hải)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-7 14:30:33
2017-5-7 14:30:33
河南楚河汉界天伦象棋队 刘明 和 上海金外滩队 万春林
6665232477577062796780708979102219276042294700013948013179731213170763647375646575656254091913140703220319140322141572775777707726253136252436261525262547254224254724420605223405047776
0
46
全局
慢棋
E40 对兵局
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
河南-上海
第04轮
第02台
2017-05-07
大庆
20分+5秒
河南楚河汉界天伦象棋队 刘明
河南楚河汉界天伦象棋队
刘明
上海金外滩队 万春林
上海金外滩队
万春林
和棋
东萍公司
www.dpxq.com
东萍个人棋谱仓库永久免费
34
779590
东萍公司
东萍公司
对局结束
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77959.html
www.dpxq.com


Tôn Dũng Chinh (Thượng Hải) 1-1 Đảng Phỉ (Hà Nam)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-7 15:04:54
2017-5-7 15:04:54
上海金外滩队 孙勇征 和 河南楚河汉界天伦象棋队 党斐
69471022262563641927706279580001170760420919121127351181191201518988515535236254594881517757512125245435887880821211212324233523072723352725555478752214587772525752825211315251
0
44
全局
慢棋
A16 飞相进七兵对进右马
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
上海-河南
第04轮
第03台
2017-05-07
大庆
20分+5秒
上海金外滩队 孙勇征
上海金外滩队
孙勇征
河南楚河汉界天伦象棋队 党斐
河南楚河汉界天伦象棋队
党斐
和棋
东萍公司
www.dpxq.com
东萍个人棋谱仓库永久免费
53
779620
东萍公司
东萍公司
对局结束
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77962.html
www.dpxq.com


Tào Nham Lỗi (Hà Nam) 1-1 Tạ Tịnh (Thượng Hải)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-7 15:44:10
2017-5-7 16:01:38
河南楚河汉界天伦象棋队 曹岩磊 和 上海金外滩队 谢靖
2625122277477062796723241907242589798081171363647975727109192212133300027525711133321119320210020719121719271747694781212521022166656465476521136547133427356042
0
40
全局
慢棋
E13 仙人指路转左中炮对卒底炮
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
河南-上海
第04轮
第04台
2017-05-07
大庆
20分+5秒
河南楚河汉界天伦象棋队 曹岩磊
河南楚河汉界天伦象棋队
曹岩磊
上海金外滩队 谢靖
上海金外滩队
谢靖
和棋
轻舞飞扬2014制作
51
779640
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
和局||||棋谱由象棋桥生成。
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77964.html
www.dpxq.com

HuaNganXuyen
07-05-2017, 05:08 PM
Chờ mãi trận Tào Nham Lỗi và Tạ Tịnh. Những tưởng đánh nhau toé khói sau khi tỷ số là 3-3 mà chán quá. Chú Tạ liên tiếp đá bóng ra biên để hoà quá nhanh, không còn thấy hùng tâm trong đường cờ của chú nữa. Một kỳ vương Trung Hoa nhưng trước TNL cũng không đủ tự tin cầu biến.

Tạ Tịnh là kỳ vương Trung Quốc yếu nhất trong lịch sử cho đến lúc này mà ...

Tây Phương Thất Bại
07-05-2017, 05:09 PM
Biên bản vòng 4

Hắc Long Giang 1-1 Tứ Xuyên (HSP: 4-4)

Lưu Tuấn Đạt (Hắc Long Giang) 1-1 Triệu Phàn Vĩ (Tứ Xuyên)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-7 14:14:49
2017-5-7 14:17:24
黑龙江省农村信用社队 刘俊达 和 四川成都龙翔通讯队 赵攀伟
774770627967636489798070797310222625304119272042666564657363121663656254475700302947728239487076655554625565625465555462556562546555546217077666091916261916666716266764261662745575827275852324252464240709746685656678656878860929241416142214686330336373728273838674838533348575746275156254290982830939838615555462556562546555546255656254655554625565625465555462551562541555
0
93
全局
快棋
C31 中炮过河车互进七兵对屏风马上士
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
黑龙江-四川
第04轮
第01台
2017-05-07
大庆
20分+5秒
黑龙江省农村信用社队 刘俊达
黑龙江省农村信用社队
刘俊达
四川成都龙翔通讯队 赵攀伟
四川成都龙翔通讯队
赵攀伟
和棋
轻舞飞扬2014制作
92
779570
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
和局||||棋谱由象棋桥生成。
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77957.html
www.dpxq.com


Lý Thiếu Canh (Tứ Xuyên) 0-2 Nhiếp Thiết Văn (Hắc Long Giang)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-7 14:42:39
2017-5-7 14:42:39
四川成都龙翔通讯队 李少庚 负 黑龙江省农村信用社队 聂铁文
7747706226256364192710227967807017152042897912147973141373781314273562747858746647377262294730415853141335230030394830360929707753636252252436161525777825266687262887684939422463645232283832383938604264342210231113123433122211231002675516135534222134531323333141522919434437272353313040413031414031304041272178734837531319137313210103043748131838391819393819163031414031304041383902143037161939381426
0
100
全局
慢棋
C84 中炮巡河炮对屏风马 黑飞右象
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
四川-黑龙江
第04轮
第02台
2017-05-07
大庆
20分+5秒
四川成都龙翔通讯队 李少庚
四川成都龙翔通讯队
李少庚
黑龙江省农村信用社队 聂铁文
黑龙江省农村信用社队
聂铁文
黑胜
东萍公司
www.dpxq.com
东萍个人棋谱仓库永久免费
192
779600
东萍公司
东萍公司
对局结束
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77960.html
www.dpxq.com


Kim Tùng (Hắc Long Giang) 1-1 Tôn Hạo Vũ (Tứ Xuyên)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-7 15:05:53
2017-5-7 15:05:53
黑龙江省农村信用社队 金松 和 四川成都龙翔通讯队 孙浩宇
2625122277472042394870627967807066657276173730416755222547571022294725241927242609192324897976667970627019137062373300101310221033636663556310228685
0
37
全局
慢棋
E21 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红先上仕
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
黑龙江-四川
第04轮
第03台
2017-05-07
大庆
20分+5秒
黑龙江省农村信用社队 金松
黑龙江省农村信用社队
金松
四川成都龙翔通讯队 孙浩宇
四川成都龙翔通讯队
孙浩宇
和棋
东萍公司
www.dpxq.com
东萍个人棋谱仓库永久免费
63
779630
东萍公司
东萍公司
对局结束
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77963.html
www.dpxq.com


Vũ Tuấn Cường (Tứ Xuyên) 2-0 Hà Vĩ Ninh (Hắc Long Giang)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-7 15:59:14
2017-5-7 15:59:14
四川成都龙翔通讯队 武俊强 胜 黑龙江省农村信用社队 何伟宁

0
127
全局
慢棋
D30 中炮不进三兵对左炮封车转列炮
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
四川-黑龙江
第04轮
第04台
2017-05-07
大庆
20分+5秒
四川成都龙翔通讯队 武俊强
四川成都龙翔通讯队
武俊强
黑龙江省农村信用社队 何伟宁
黑龙江省农村信用社队
何伟宁
红胜
东萍公司
www.dpxq.com
东萍个人棋谱仓库永久免费
141
779660
东萍公司
东萍公司
对局结束
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77966.html
www.dpxq.com

Tây Phương Thất Bại
07-05-2017, 05:12 PM
Biên bản vòng 4

Hàng Châu Tượng Hiệp 0-2 Quảng Đông (HSP: 1-7)

Cát Tinh Hải (Hàng Châu Tượng Hiệp) 0-2 Hứa Quốc Nghĩa (Quảng Đông)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-7 14:26:37
2017-5-7 14:26:37
杭州市象棋协会 吉星海 负 广东碧桂园队 许国义

0
182
全局
慢棋
C36 中炮过河车互进七兵对屏风马左马盘河 红七路马
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
杭州-广东
第04轮
第01台
2017-05-07
大庆
20分+5秒
杭州市象棋协会 吉星海
杭州市象棋协会
吉星海
广东碧桂园队 许国义
广东碧桂园队
许国义
黑胜
东萍公司
www.dpxq.com
东萍个人棋谱仓库永久免费
219
779580
东萍公司
东萍公司
对局结束
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77958.html
www.dpxq.com


Trương Học Triều (Quảng Đông) 1-1 Quách Phụng Đạt (Hàng Châu Tượng Hiệp)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-7 14:52:06
2017-5-7 14:52:06
广东碧桂园队 张学潮 和 杭州市象棋协会 郭凤达
26256364192770621707102209190010798783847773627473232042294712178988848586858085883872823835853527358286352774628779625479678685191810130709546627354344355685555648220123033041030555564827565709071316252444452423454627461606594806050701050148571757185857525856526246340105345305353948415256165041674662824627828969873575166675794859797366697353
0
86
全局
慢棋
E45 对兵互进右马局 红边炮
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
广东-杭州
第04轮
第02台
2017-05-07
大庆
20分+5秒
广东碧桂园队 张学潮
广东碧桂园队
张学潮
杭州市象棋协会 郭凤达
杭州市象棋协会
郭凤达
和棋
东萍公司
www.dpxq.com
东萍个人棋谱仓库永久免费
40
779610
东萍公司
东萍公司
对局结束
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77961.html
www.dpxq.com


Ngô Hân Dương (Hàng Châu Tượng Hiệp) 0-2 Trịnh Duy Đồng (Quảng Đông)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-7 15:54:05
2017-5-7 15:54:05
杭州市象棋协会 吴欣洋 负 广东碧桂园队 郑惟桐

0
210
全局
慢棋
E14 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
杭州-广东
第04轮
第03台
2017-05-07
大庆
20分+5秒
杭州市象棋协会 吴欣洋
杭州市象棋协会
吴欣洋
广东碧桂园队 郑惟桐
广东碧桂园队
郑惟桐
黑胜
东萍公司
www.dpxq.com
东萍个人棋谱仓库永久免费
212
779650
东萍公司
东萍公司
对局结束
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77965.html
www.dpxq.com


Hứa Ngân Xuyên (Quảng Đông) 2-0 Ngô Ngụy (Hàng Châu Tượng Hiệp)


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
第4轮:广东许银川 先胜 杭州象棋协会吴魏
红胜
E01 仙人指路对飞象
262520427747706279676364192780708979727667887677886777761707102209190010191330414757625457551202131022107978023207031022030070750005757278184220294732300504723218783237787637277675272859482838666530366564361648375435394835565565204265663828755523246454221425241406551528181510422004004130002040411011414254531819472916155343425211125251434250411213
红胜||||棋谱由象棋桥生成。
实战全局/开局
0
http%3A//gdchess.com/%0D%0Ahttp%3A//gdchess.com/bbs/dispbbs.asp%3Fboardid%3D42%26ID%3D127395%26star%3D65
www.dpxq.com

TuyenNinhBinh
07-05-2017, 05:21 PM
HNX vừa có màn trình diễn khủng khiếp, tung ra một seri đòn ko cho đối phương kháng cự kết thúc trận đấu. Quá cao

Tây Phương Thất Bại
07-05-2017, 05:26 PM
Sau 4 vòng đấu thì Trịnh Duy Đồng đã có 4 chiến thắng liên tiếp, chiều nay xem Vương và Hồng Trí có chiến thắng thứ 4 hay ko, cả 3 kỳ thủ trên đều đang có tỉ lệ thắng lên đến 100%.

Triệu Hâm Hâm hòa nhiều quá, cả 3 ván đều hòa.

Tây Phương Thất Bại
07-05-2017, 05:58 PM
Trực tiếp vòng 4

Hàng Châu Hoàn Cảnh vs Chiết Giang

http://egame.qq.com/live?anchorid=324826044

trung_cadan
07-05-2017, 06:00 PM
Link Bình luận trực tiếp vòng 4 : Thiên Thiên Tượng Kỳ 2017 :


https://www.youtube.com/watch?v=ogZohKcyoso

Tây Phương Thất Bại
07-05-2017, 06:41 PM
Trực tiếp vòng 4

Giang Tô vs Hồ Bắc

http://egame.qq.com/live?anchorid=286336930

Tây Phương Thất Bại
07-05-2017, 06:42 PM
Trực tiếp vòng 4

Hạ Môn vs Kinh Kí

http://egame.qq.com/live?anchorid=286727395

Tây Phương Thất Bại
07-05-2017, 06:43 PM
Trực tiếp vòng 4

Nội Mông vs Sơn Đông

http://egame.qq.com/live?anchorid=325301337

HuaNganXuyen
07-05-2017, 06:43 PM
Vương Thiên Nhất huề rồi tiểu tướng Chiết Giang thật lợi hại ....

Lambpm
07-05-2017, 06:46 PM
Có cặp đấu ko bạn, Vương gặp ai LLH gặp ai, chia sẻ thông tin với bạn ơi

Tây Phương Thất Bại
07-05-2017, 06:53 PM
Có cặp đấu ko bạn, Vương gặp ai LLH gặp ai, chia sẻ thông tin với bạn ơiTrước trận đấu 5' lãnh đội mới đưa tên kỳ thủ tiếp theo, bạn theo dõi clip bình luận trực tiếp trên kênh youtube sẽ biết. Chỉ khi lên hình mới biết được ai đấu với ai.

HuaNganXuyen
07-05-2017, 06:54 PM
Người bình cờ trận Hàng Châu vs Chiết Giang là danh thủ Kim Tùng mọi người nhé .....

HuaNganXuyen
07-05-2017, 06:55 PM
thấy ae hỏi trả lời hộ anh dẫn chương trình :D ....

HuaNganXuyen
07-05-2017, 08:04 PM
Triệu Hâm Hâm đánh ván tàn hay quá chỉ 3 cây mà đốn tỏa phục kích mở đường và tuyệt sát quá ghê gớm . Trương Bân đại sư trung bình chưa đủ đẳng cấp để đỡ bàn hòa này , ván này tuyệt sát đẹp y như cách Hoằng đâm chết Huynh năm ngoái , công phu tu dưỡng cờ tàn đúng là quỷ dị . Đẳng Phi nó nói Việt Nam khai cục như Tầu rồi nhưng trung , tàn vẫn còn khoảng cách lớn với việc chê cả a Bảo tàn non ...

Tây Phương Thất Bại
07-05-2017, 08:49 PM
Biên bản vòng 4

Nội Mông 2-0 Sơn Đông (HSP: 6-2)

Úy Cường (Nội Mông) 2-0 Trần Phú Kiệt (Sơn Đông)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-7 19:13:56
2017-5-7 19:26:22
内蒙古伊泰队 蔚强 胜 山东中国重汽队 陈富杰
262570621927728277478070796720426665232425247074273512323516636465647464897942240908102208286042282530417975828147372234373241322565816165646164694732411635001017374344757262437273432273231015355664665644240223636606446542646364151364740616594816197444134344432243464534264544432447252445373619116553456467462605445464524634051736765271344217364221403076773628495928167776162876752816757616287678283648373617787511127535125259493031213352325332
0
111
全局
快棋
E07 仙人指路互进右马局
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
内蒙古-山东
第04轮
第01台
2017-05-07
大庆
20分+5秒
内蒙古伊泰队 蔚强
内蒙古伊泰队
蔚强
山东中国重汽队 陈富杰
山东中国重汽队
陈富杰
红胜
轻舞飞扬2014制作
76
779680
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
红胜||||棋谱由象棋桥生成。
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77968.html
www.dpxq.com


Tạ Khuy (Sơn Đông) 1-1 Hác Kế Siêu (Hắc Long Giang)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-7 19:39:40
2017-5-7 20:20:11
山东中国重汽队 谢岿 和 内蒙古伊泰队 郝继超
6947102226256364192770620908000108686274777212726665011117076465686560422735808179678161656111615948232425244224895924425952616252547466545562645565726265644264060583846788667488766442768474863554867454627462
0
52
全局
快棋
A16 飞相进七兵对进右马
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
山东-内蒙古
第04轮
第02台
2017-05-07
大庆
20分+5秒
山东中国重汽队 谢岿
山东中国重汽队
谢岿
内蒙古伊泰队 郝继超
内蒙古伊泰队
郝继超
和棋
轻舞飞扬2014制作
31
779730
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
和局||||棋谱由象棋桥生成。
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77973.html
www.dpxq.com


Hồng Trí (Nội Mông) 2-0 Lưu Tử Kiện (Sơn Đông)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-7 20:30:57
2017-5-7 20:30:57
内蒙古伊泰队 洪智 胜 山东中国重汽队 刘子健
262563641927706269472042273580811737100279677275091900107787121789796465352302236665757125244224656424426463624167554120797410123727233527215041217117871912201263624150553435563948434474738777627212244857776771705664735330413442243253034130033330413303413072626762036381716362717042613251626470716444504161534050446471704645504045446082646140506162
0
87
全局
慢棋
E43 对兵互进右马局 红飞相
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
内蒙古-山东
第04轮
第03台
2017-05-07
大庆
20分+5秒
内蒙古伊泰队 洪智
内蒙古伊泰队
洪智
山东中国重汽队 刘子健
山东中国重汽队
刘子健
红胜
东萍公司
www.dpxq.com
东萍个人棋谱仓库永久免费
83
779770
东萍公司
东萍公司
对局结束
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77977.html
www.dpxq.com


Lý Hàn Lâm (Sơn Đông) 1-1 Triệu Quốc Vinh (Nội Mông)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-7 21:22:28
2017-5-7 21:22:28
山东中国重汽队 李翰林 和 内蒙古伊泰队 赵国荣
26251222694772421927706279871002091900101713807089797076776776867971423267636042476986847175030439480214130322120313120213030212031312021303504129470212031312021303843475550212031312021303101303233233252434242735243463333433191433351413355523224132130355540605542422122414122214242212241412220405030562548775544675834634222932418375342605062645755643445637453748370212060514136665134329284313594812320525
0
101
全局
慢棋
E11 仙人指路飞相对卒底炮
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
山东-内蒙古
第04轮
第04台
2017-05-07
大庆
20分+5秒
山东中国重汽队 李翰林
山东中国重汽队
李翰林
内蒙古伊泰队 赵国荣
内蒙古伊泰队
赵国荣
和棋
东萍公司
www.dpxq.com
东萍个人棋谱仓库永久免费
33
779810
东萍公司
东萍公司
对局结束
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77981.html
www.dpxq.com

Tây Phương Thất Bại
07-05-2017, 08:52 PM
Biên bản vòng 4

Giang Tô 2-0 Hồ Bắc (HSP: 5-3)

Trình Minh (Giang Tô) 1-1 Uông Dương (Hồ Bắc)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-7 19:21:02
2017-5-7 19:26:38
江苏海特股份象棋队 程鸣 和 武汉光谷湖北象棋队 汪洋
774770627967807089791022666523241907030479730405060500051727221407280509280960420917142667557271474371417370414355436270433570512767636465644264678712828783828683236442232686262947
0
45
全局
快棋
C19 中炮过河车左边马对屏风马
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
江苏-湖北
第04轮
第01台
2017-05-07
大庆
20分+5秒
江苏海特股份象棋队 程鸣
江苏海特股份象棋队
程鸣
武汉光谷湖北象棋队 汪洋
武汉光谷湖北象棋队
汪洋
和棋
轻舞飞扬2014制作
42
779700
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
和局||||棋谱由象棋桥生成。
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77970.html
www.dpxq.com


Trình Tiến Siêu (Hồ Bắc) 0-2 Mạnh Thần (Giang Tô)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-7 19:23:29
2017-5-7 19:27:16
武汉光谷湖北象棋队 程进超 负 江苏海特股份象棋队 孟辰
7747706279678070897910226665232419070304797372711713604213237111737062700908000323634344474403434645121463605041441422140878426078702042694714065948040565644345646306270728112170760515677515167554454454731617763617183637182837272829273744433731212273614050635343473136476761732223365650407354676948596964543364343354293949486082485882645343344443332322546622025653838459484446667446765383426074627656485756463343468683808688
0
106
全局
快棋
C96 五八炮互进三兵对屏风马
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
湖北-江苏
第04轮
第02台
2017-05-07
大庆
20分+5秒
武汉光谷湖北象棋队 程进超
武汉光谷湖北象棋队
程进超
江苏海特股份象棋队 孟辰
江苏海特股份象棋队
孟辰
黑胜
轻舞飞扬2014制作
110
779710
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
黑胜||||棋谱由象棋桥生成。
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77971.html
www.dpxq.com


Từ Siêu (Giang Tô) 1-1 Triệu Tử Vũ (Hồ Bắc)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-7 20:00:02
2017-5-7 20:20:18
江苏海特股份象棋队 徐超 和 武汉光谷湖北象棋队 赵子雨
773772427967706289798081192781311707102209190010797343447363624319134445594845552625555637474355632312021310221023535536535602222708424769473628495930414645225256265222265631344769225207573436565352575357360629070666572766564857566657482042252442242728666728246769595810314544413008273152444369652454504158596569595869655859656959586965
0
84
全局
快棋
A65 过宫炮直车对左中炮横车
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
江苏-湖北
第04轮
第03台
2017-05-07
大庆
20分+5秒
江苏海特股份象棋队 徐超
江苏海特股份象棋队
徐超
武汉光谷湖北象棋队 赵子雨
武汉光谷湖北象棋队
赵子雨
和棋
轻舞飞扬2014制作
41
779740
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
和局||||棋谱由象棋桥生成。
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77974.html
www.dpxq.com


Lý Trí Bình (Hồ Bắc) 1-1 Tôn Dật Dương (Giang Tô)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-7 21:00:50
2017-5-7 21:00:50
武汉光谷湖北象棋队 李智屏 和 江苏海特股份象棋队 孙逸阳
19272324666510227967708229472042898880818838815139483041464512101707515609191030060500202746636426252425462564656746655507065658454443442544726246548263546263446254586854734452735241521913686606075241868566263833
0
53
全局
慢棋
A45 起马互进七兵局
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
湖北-江苏
第04轮
第04台
2017-05-07
大庆
20分+5秒
武汉光谷湖北象棋队 李智屏
武汉光谷湖北象棋队
李智屏
江苏海特股份象棋队 孙逸阳
江苏海特股份象棋队
孙逸阳
和棋
东萍公司
www.dpxq.com
东萍个人棋谱仓库永久免费
27
779790
东萍公司
东萍公司
对局结束
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77979.html
www.dpxq.com

Tây Phương Thất Bại
07-05-2017, 08:54 PM
Biên bản vòng 4

Hàng Châu Hoàn Cảnh 1-1 Chiết Giang (HSP: 4-4)

Vương Thiên Nhất (Hàng Châu Hoàn Cảnh) 1-1 Từ Sùng Phong (Chiết Giang)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-7 19:16:17
2017-5-7 19:26:32
杭州环境集团队 王天一 和 浙江民泰银行象棋队 徐崇峰
6665232479671022694760421907000109080161778722141737636465646164897980817973813159487051060512137377313487896474777434744859838408585163896972625852626737675041525674753948132356547555547455757454755554745575745475555434637567771426343323223343260777077556436355056366564407372212698912193739193949390555667655567670415046455686
0
82
全局
快棋
E43 对兵互进右马局
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
杭州-浙江
第04轮
第01台
2017-05-07
大庆
20分+5秒
杭州环境集团队 王天一
杭州环境集团队
王天一
浙江民泰银行象棋队 徐崇峰
浙江民泰银行象棋队
徐崇峰
和棋
轻舞飞扬2014制作
95
779690
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
和局||||棋谱由象棋桥生成。
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77969.html
www.dpxq.com


Triệu Hâm Hâm (Chiết Giang) 2-0 Trương Bân (Hàng Châu Hoàn Cảnh)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-7 20:29:42
2017-5-7 20:29:42
浙江民泰银行象棋队 赵鑫鑫 胜 杭州环境集团队 张彬

0
283
全局
慢棋
E42 对兵互进右马局
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
浙江-杭州
第04轮
第02台
2017-05-07
大庆
20分+5秒
浙江民泰银行象棋队 赵鑫鑫
浙江民泰银行象棋队
赵鑫鑫
杭州环境集团队 张彬
杭州环境集团队
张彬
红胜
东萍公司
www.dpxq.com
东萍个人棋谱仓库永久免费
84
779760
东萍公司
东萍公司
对局结束
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77976.html
www.dpxq.com


Triệu Kim Thành (Hàng Châu Hoàn Cảnh) 1-1 Hoàng Trúc Phong (Chiết Giang)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-7 21:15:14
2017-5-7 22:14:57
杭州环境集团队 赵金成 和 浙江民泰银行象棋队 黄竹风

0
356
全局
慢棋
A28 飞相转屏风马对左中炮
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
杭州-浙江
第04轮
第03台
2017-05-07
大庆
20分+5秒
杭州环境集团队 赵金成
杭州环境集团队
赵金成
浙江民泰银行象棋队 黄竹风
浙江民泰银行象棋队
黄竹风
和棋
东萍公司
www.dpxq.com
东萍个人棋谱仓库永久免费
98
779800
东萍公司
东萍公司
对局结束
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77980.html
www.dpxq.com


Vương Gia Thụy (Chiết Giang) 0-2 Lại Lý Huynh (Hàng Châu Hoàn Cảnh)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-7 22:39:02
2017-5-7 22:39:02
浙江民泰银行象棋队 王家瑞 负 杭州环境集团队 赖理兄

0
242
全局
慢棋
C70 五七炮对屏风马进3卒
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
浙江-杭州
第04轮
第04台
2017-05-07
大庆
20分+5秒
浙江民泰银行象棋队 王家瑞
浙江民泰银行象棋队
王家瑞
杭州环境集团队 赖理兄
杭州环境集团队
赖理兄
黑胜
东萍公司
www.dpxq.com
东萍个人棋谱仓库永久免费
101
779830
东萍公司
东萍公司
对局结束
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77983.html
www.dpxq.com

Tây Phương Thất Bại
07-05-2017, 08:56 PM
Biên bản vòng 4

Hạ Môn 2-0 Kinh Kí (HSP: 6-2)

Trịnh Nhất Hoằng (Hạ Môn) 2-0 Lục Vĩ Thao (Kinh Kí)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-7 19:32:33
2017-5-7 20:20:04
厦门 郑一泓 胜 北京威凯金环建设京冀联队 陆伟韬

0
129
全局
快棋
A60 过宫炮局
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
厦门-北京
第04轮
第01台
2017-05-07
大庆
20分+5秒
厦门 郑一泓
厦门
郑一泓
北京威凯金环建设京冀联队 陆伟韬
北京威凯金环建设京冀联队
陆伟韬
红胜
轻舞飞扬2014制作
50
779720
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
红胜||||棋谱由象棋桥生成。
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77972.html
www.dpxq.com


Triệu Điện Vũ (Kinh Kí) 1-1 Trương Thân Hoành (Hạ Môn)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-7 20:23:48
2017-5-7 20:24:37
北京威凯金环建设京冀联队 赵殿宇 和 厦门 张申宏
77377062796780706665728219272324171310221323001009192042675570745563828137671202634260426762101927194344235381826222822269477473535702061927061686851611898811818838504138348185344422262748858948692606444206094245733345053339494809190515190915050919051519091505091905033959038359494838494783891969575347468969413269672425656425266454464367373041290741523734324134374132072532412547432337342627533323133848413254531318484918585343272834375241373540503536
0
113
全局
快棋
A61 过宫炮对进左马
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
北京-厦门
第04轮
第02台
2017-05-07
大庆
20分+5秒
北京威凯金环建设京冀联队 赵殿宇
北京威凯金环建设京冀联队
赵殿宇
厦门 张申宏
厦门
张申宏
和棋
轻舞飞扬2014制作
14
779750
轻舞飞扬2014
轻舞飞扬2014
和局||||棋谱由象棋桥生成。
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77975.html
www.dpxq.com


Trần Hoằng Thịnh (Hạ Môn) 2-0 Kim Ba (Kinh Kí)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-7 20:58:58
2017-5-7 20:58:58
厦门 陈泓盛 胜 北京威凯金环建设京冀联队 金波

0
167
全局
慢棋
E40 对兵局
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
厦门-北京
第04轮
第03台
2017-05-07
大庆
20分+5秒
厦门 陈泓盛
厦门
陈泓盛
北京威凯金环建设京冀联队 金波
北京威凯金环建设京冀联队
金波
红胜
东萍公司
www.dpxq.com
东萍个人棋谱仓库永久免费
4
779780
东萍公司
东萍公司
对局结束
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77978.html
www.dpxq.com


Tưởng Xuyên (Kinh Kí) 1-1 Chung Thiếu Hồng (Hạ Môn)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-7 21:43:36
2017-5-7 21:43:36
北京威凯金环建设京冀联队 蒋川 和 厦门 钟少鸿
262563641747204219271031091900207967232425242024898870628838808138372420777812222715311215031224032220221915815178185041666551546775627447777275656454641575221277741218747041503731645439481812757230417271413071723041727141307080123231322432717240416947322447255456868556547273838485845484805084860605865650532405737141405383568671730524
0
84
全局
慢棋
E40 对兵局
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
北京-厦门
第04轮
第04台
2017-05-07
大庆
20分+5秒
北京威凯金环建设京冀联队 蒋川
北京威凯金环建设京冀联队
蒋川
厦门 钟少鸿
厦门
钟少鸿
和棋
东萍公司
www.dpxq.com
东萍个人棋谱仓库永久免费
31
779820
东萍公司
东萍公司
对局结束
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_77982.html
www.dpxq.com

thisicom
07-05-2017, 10:32 PM
Thót tim với bàn gỡ hoà của ông Huynh, tôi vào để bảo lưu quan điểm hồi sáng: HUYNH ĐỦ TRÌNH đánh giải này. Giờ thì thèm nghe màn chém gió tạo bão quăng lựu đạn của ông Trung Cadan

onlylovenh
07-05-2017, 10:37 PM
Hôm nay Huynh đánh ván tàn quá hay. Trùng hợp thế nào 3 ván cuối đều đưa về tàn pháo mã tốt ko xe, kết quả 2 bên vẫn hòa. Có ông Triệu Kim Thành cờ đang ưu đánh thế nào xém thua ngược, thật may là Huynh đã rất bản lĩnh trong ván quyết định này. Theo dõi Huynh mấy năm nay lần đầu tiên thấy em đánh ván cờ bão như thế, chấp nhận pháo trống để cầu thắng, phải nói là quá tuyệt với, mang lại cảm xúc lâng lâng cho NHM. Một lần nữa chúc mừng Lại Lý Huynh và đội Hàng Châu.

trung_cadan
07-05-2017, 10:38 PM
Hàng Châu 1-1 Chiết Giang ( HSP 4-4 )

- Vương Thiên Nhất ( Hàng Châu ) 1-1 Từ Sùng Phong ( Chiết Giang )
- Triệu Hâm Hâm ( Chiết Giang ) 2-0 Trương Bân ( Hàng Châu )
- Triệu Kim Thành ( Hàng Châu ) 1-1 Hoàng Trúc Phong ( Chiết Giang )
- Vương Gia Thụy ( Chiết Giang ) 0-2 Lại Lý Huynh ( Hàng Châu - Việt Nam )

Chúc mừng Lại Lý Huynh , chúc mừng anh em yêu cờ Việt Nam ...

trung_cadan
07-05-2017, 10:39 PM
Thót tim với bàn gỡ hoà của ông Huynh, tôi vào để bảo lưu quan điểm hồi sáng: HUYNH ĐỦ TRÌNH đánh giải này. Giờ thì thèm nghe màn chém gió tạo bão quăng lựu đạn của ông Trung Cadan

Em chém 5 tiếng rồi mà bác chưa thỏa à :D , anh em cứ bình luận đi cho xôm nói 1 mình cũng chán :D !!!

sapa2015
07-05-2017, 10:41 PM
Hàng Châu 1-1 Chiết Giang ( HSP 4-4 )

- Vương Thiên Nhất ( Hàng Châu ) 1-1 Từ Sùng Phong ( Chiết Giang )
- Triệu Hâm Hâm ( Chiết Giang ) 2-0 Trương Bân ( Hàng Châu )
- Triệu Kim Thành ( Hàng Châu ) 1-1 Hoàng Trúc Phong ( Chiết Giang )
- Vương Gia Thụy ( Chiết Giang ) 0-2 Lại Lý Huynh ( Hàng Châu - Việt Nam )

Chúc mừng Lại Lý Huynh , chúc mừng anh em yêu cờ Việt Nam ...

Hàng Châu vẫn chưa thắng được trận nào nhỉ? Chẳng bù năm ngoái lúc đầu thắng như chẻ tre

koyeu
07-05-2017, 10:44 PM
Phải thưởng nóng cho Huynh 100 củ thôi. Tội nghiệp Trương Bán vừa ra sân gặp ngay Triệu Hâm Hâm kiểu này dự bị dài dài

onlylovenh
07-05-2017, 10:45 PM
Hàng Châu vẫn chưa thắng được trận nào nhỉ? Chẳng bù năm ngoái lúc đầu thắng như chẻ tre

Khởi đầu chậm tí thôi, nhưng mình tin năm nay Hàng Châu sẽ lọt vào top 6 để vào Quý hậu tái, có máy cày Vương Thiên Nhất thì ko lý nào thua năm ngoái được.

PhuongVinh
07-05-2017, 10:53 PM
Huynh đánh trận hay quá. Ở vào thế phải thắng để giữ điểm cho Hàng Chầu, áp lực cực lớn vẫn chấp nhận mạo hiển quyết thắng, và đã thắng.

Chúc mừng Lại Lý Huynh đã có ván đấu thực sự tốt.

thisicom
07-05-2017, 10:54 PM
Em chém 5 tiếng rồi mà bác chưa thỏa à :D , anh em cứ bình luận đi cho xôm nói 1 mình cũng chán :D !!!
Chết chửa. Tôi lại cứ xem trên phần mềm Thiên Thiên Tượng Kỳ toàn thấy mấy thằng mắc dịch nó bảo VN cẩu, rồi VN chết...(biết tí chữ khổ thế đấy). Nhưng thôi, ông Huynh này cứ thắng là tôi khoái. Nhưng hôm nay ông ấy dọa bọn tôi ghê quá, mới đầu ông ấy dọa thua, rồi lại dọa hòa, mà có lúc tôi đã nghĩ hòa, rồi ông ấy dìu được con tốt biên sang tôi bắt đầu hy vọng, rồi ông ấy chém vỡ 1 sĩ tôi đoán thể nào cũng ông ấy cũng chém thêm được con nữa (thực tế là tôi đã đoán đúng) Đến khi 1 con tượng nằm xuống tôi đoán đầu dây đằng kia có đứa đang kí thua (tôi lại đoán đúng).
Chúc các cụ tuần làm việc mới vui vẻ.
PS: Trong khi tôi đang đánh máy thì thằng ku ở nhà đang cầm que chọc tôi ghê lắm, nhưng hôm nay tôi không cáu như mọi hôm.

dinhhoang_208
07-05-2017, 10:55 PM
Kết quả chi tiết vòng 4:

Giang Tô 2 - 0 Hồ Bắc (HSP: 5 - 3)

Trình Minh (Giang Tô) 1-1 Uông Dương (Hồ Bắc)
Trình Tiến Siêu (Hồ Bắc) 0-2 Mạnh Thần (Giang Tô)
Từ Siêu (Giang Tô) 1-1 Triệu Tử Vũ (Hồ Bắc)
Lí Trí Bình (Hồ Bắc) 1-1 Tôn Dật Dương (Giang Tô)

Hàng Châu Hoàn Cảnh 1 - 1 Chiết Giang (HSP: 4 - 4)

Vương Thiên Nhất (Hàng Châu Hoàn Cảnh) 1-1 Từ Sùng Phong (Chiết Giang)
Triệu Hâm Hâm (Chiết Giang) 2-0 Trương Bân (Hàng Châu Hoàn Cảnh)
Triệu Kim Thành (Hàng Châu Hoàn Cảnh) 1-1 Hoàng Trúc Phong (Chiết Giang)
Vương Gia Thụy (Chiết Giang) 0-2 Lại Lý Huynh (Hàng Châu Hoàn Cảnh)

Hạ Môn 2 - 0 Kinh Kí (HSP: 6 - 2)

Trịnh Nhất Hoằng (Hạ Môn) 2-0 Lục Vĩ Thao (Kinh Kí)
Triệu Điện Vũ (Kinh Kí) 1-1 Trương Thân Hoành (Hạ Môn)
Trần Hoằng Thịnh (Hạ Môn) 2-0 Kim Ba (Kinh Kí)
Tưởng Xuyên (Kinh Kí) 1-1 Chung Thiểu Hồng (Hạ Môn)

Nội Mông 2 - 0 Sơn Đông (HSP: 6 - 2)

Úy Cường (Nội Mông) 2-0 Trần Phú Kiệt (Sơn Đông)
Tạ Khuy (Sơn Đông) 1-1 Hác Kế Siêu (Nội Mông)
Hồng Trí (Nội Mông) 2-0 Lưu Tử Kiện (Sơn Đông)
Lí Hàn Lâm (Sơn Đông) 1-1 Triệu Quốc Vinh (Nội Mông)

Thượng Hải 1 - 1 Hà Nam (HSP: 4 - 4)

Triệu Vĩ (Thượng Hải) 1 - 1 Hà Văn Triết (Hà Nam)
Lưu Minh (Hà Nam) 1 - 1 Vạn Xuân Lâm (Thượng Hải)
Tôn Dũng Chinh (Thượng Hải) 1 - 1 Đảng Phì (Hà Nam)
Tào Nham Lỗi (Hà Nam) 1 - 1 Tạ Tịnh (Thượng Hải)

Hắc Long Giang 1 - 1 Thành Đô (HSP: 4 - 4)

Lưu Tuấn Đạt (Hắc Long Giang) 1 - 1 Triệu Vĩ (Thành Đô)
Lí Thiếu Canh (Thành Đô) 0 - 2 Nhiếp Thiết Văn (Hắc Long Giang)
Kim Tùng (Hắc Long Giang) 1 - 1 Tôn Hạo Vũ (Thành Đô)
Vũ Tuấn Cường (Thành Đô) 2 - 0 Hà Vĩ Ninh (Hắc Long Giang)

Hàng Châu 0 - 2 Quảng Đông (HSP: 1 - 7)

Cát Tinh Hải (Hàng Châu) 0 - 2 Hứa Quốc Nghĩa (Quảng Đông)
Trương Học Triều (Quảng Đông) 1 - 1 Quách Phụng Đạt (Hàng Châu)
Ngô Hân Dương (Hàng Châu) 0 - 2 Trịnh Duy Đồng (Quảng Đông)
Hứa Ngân Xuyên (Quảng Đông) 2 - 0 Ngô Ngụy (Hàng Châu)

huygiau54321
07-05-2017, 11:00 PM
Đội quảng đông mạnh vkl vậy ai chơi

dinhhoang_208
07-05-2017, 11:00 PM
Lịch thi đấu vòng 5: 9h00 sáng 8/5/2017 thi đấu cả 7 cặp

- Quảng Đông vs Nội Mông
- Thành Đô vs Hàng Châu Thị Tượng Kỳ Hiệp Hội
- Hà Nam vs Hắc Long Giang
- Kinh Kí vs Thượng Hải
- Chiết Giang vs Hạ Môn
- Hồ Bắc vs Hàng Châu Hoàn Cảnh Tập Đoàn
- Sơn Đông vs Giang Tô

dinhhoang_208
07-05-2017, 11:10 PM
1 số hình ảnh thi đấu vòng 4

Vương Gia Thụy (Chiết Giang) vs Lại Lý Huynh (Hàng Châu - Việt Nam)

http://image.gdchess.com/bbs/UploadFile/2017-5/2017050722124281291.jpg

Vương Gia Thụy (Chiết Giang)

http://image.gdchess.com/bbs/UploadFile/2017-5/2017050722140814307.jpg

http://image.gdchess.com/bbs/UploadFile/2017-5/2017050722152236571.jpg

Hồng Trí (Nội Mông) vs Lưu Tử Kiện (Sơn Đông)

http://image.gdchess.com/bbs/UploadFile/2017-5/2017050721030357530.jpg

Lưu Tử Kiện (Sơn Đông)

http://image.gdchess.com/bbs/UploadFile/2017-5/2017050721105851875.jpg

Mạnh Thần (Giang Tô)

http://image.gdchess.com/bbs/UploadFile/2017-5/2017050719055664534.jpg

Úy Cường (Nội Mông) vs Trần Phú Kiệt (Sơn Đông)

http://image.gdchess.com/bbs/UploadFile/2017-5/2017050719000976541.jpg

Vương Thiên Nhất (Hàng Châu Hoàn Cảnh) vs Từ Sùng Phong (Chiết Giang)

http://image.gdchess.com/bbs/UploadFile/2017-5/2017050719013384399.jpg

Trịnh Nhất Hoằng (Hạ Môn) vs Lục Vĩ Thao (Kinh Kí)

http://image.gdchess.com/bbs/UploadFile/2017-5/2017050719024191968.jpg

Trịnh Nhất Hoằng (Hạ Môn)

http://image.gdchess.com/bbs/UploadFile/2017-5/2017050719033468220.jpg

Trình Tiến Siêu (Hồ Bắc)

http://image.gdchess.com/bbs/UploadFile/2017-5/2017050719042296056.jpg

Tây Phương Thất Bại
07-05-2017, 11:20 PM
Đã cập nhật đầy đủ biên bản vòng 4, anh em quay lại những trang sau để xem nhé.

Lambpm
07-05-2017, 11:26 PM
Có ai biết Vương Gia Thụy bao nhiêu tuổi, nhìn trẻ quá.

Tây Phương Thất Bại
07-05-2017, 11:27 PM
Bảng xếp hạng sau vòng 4
Stt
Đồng đội
Điểm
Cá nhân
Điểm


1
Nội Mông
8
Trịnh Duy Đồng
8


2
Quảng Đông
7
Hồng Trí
8


3
Chiết Giang
5
Hứa Ngân Xuyên
7


4
Giang Tô
5
Vương Thiên Nhất
7


5
Thượng Hải
5
Tưởng Xuyên
6


6
Hạ Môn
4
Mạnh Thần
6


7
Tứ Xuyên
4
Hứa Quốc Nghĩa
6


8
Hàng Châu Hoàn Cảnh
4
Tạ Khuy
6


9
Sơn Đông
4
Trần Hoằng Thịnh
6


10
Kinh Kí
4
Hác Kế Siêu
6


11
Hà Nam
3
12
Hắc Long Giang
3
13
Hồ Bắc
0
14
Hàng Châu Tượng Hiệp
0
25
Lại Lý Huynh
4

Tây Phương Thất Bại
07-05-2017, 11:28 PM
Có ai biết Vương Gia Thụy bao nhiêu tuổi, nhìn trẻ quá.
Bài viết về Vương Gia Thụy: http://thanglongkydao.com/threads/92533-Vuong-Gia-Thuy-The-luc-moi-cua-Chiet-Giang-tren-ky-dan

Tây Phương Thất Bại
07-05-2017, 11:38 PM
Ván đấu hay nhất vòng 3

https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18301683_1332362093485613_2598872295194232088_n.jpg?_nc_eui2=v1%3AAeFCjvooh8vCgmHwaYWKR1UeM87waGrqKkeTbwm_UEhbCs_oXT0otFYcwZlhaYz3PkJCND2czbSpcM7mPNpjcWnfd-3aGXxW19ggo3tBgSWAZw&oh=84cd573366f43f2ff09b0443587d9136&oe=59BD5007

Lý Bỉnh Hiền (Hàng Châu Hoàn Cảnh) 0-2 Tưởng Xuyên (Kinh Kí)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2017-5-6 16:19:53
2017-5-6 16:19:53
杭州环境集团队 李炳贤 负 北京威凯金环建设京冀联队 蒋川

0
142
全局
慢棋
A20 飞相对左士角炮
全国象棋甲级联赛
2017年腾讯棋牌天天象棋全国象棋甲级联赛
北京-杭州
第03轮
第04台
2017-05-06
大庆
20分+5秒
杭州环境集团队 李炳贤
杭州环境集团队
李炳贤
北京威凯金环建设京冀联队 蒋川
北京威凯金环建设京冀联队
蒋川
黑胜
东萍公司
www.dpxq.com
东萍个人棋谱仓库永久免费
1241
779420
东萍公司
东萍公司
http%3A//thechessdaily.com/%0D%0Ahttp%3A//thechessdaily.com/goodgameshow/2017%25e5%25b9%25b4%25e5%2585%25a8%25e5%259c%258b%25e8%25b1%25a1%25e6%25a3%258b%25e7%2594%25b2%25e7%25b4%259a%25e8%2581%25af%25e8%25b3%25bd%25e7%25ac%25ac3%25e8%25bc%25aa%25e6%259c%2580%25e4%25bd%25b3%25e5%25b0%258d%25e5%25b1%2580%25ef%25bc%259a%25e6%259d%25ad%25e5%25b7%259e%25e7%2592%25b0%25e5%25a2%2583%25e9%259b%2586/
www.dpxq.com

phuquoi
08-05-2017, 01:13 AM
Có ai biết Vương Gia Thụy bao nhiêu tuổi, nhìn trẻ quá.

sinh năm 1998 đó bác

caoky1
08-05-2017, 01:17 AM
Hi vọng Ván Huynh thắng Thụy đc bình chọn là ván hay nhất vòng 4. Xô xát cực lớn ngay từ khai cuộc, dám chơi pháo trống ngay khi còn đủ bộ xe pháo mã sĩ tượng bền. Những ván cờ đỉnh cao về pháo trống, khá thú vị là bên chấp nhận để trống lại thường ca khúc khải hoàn :D

onlylovenh
08-05-2017, 01:28 AM
Hi vọng Ván Huynh thắng Thụy đc bình chọn là ván hay nhất vòng 4. Xô xát cực lớn ngay từ khai cuộc, dám chơi pháo trống ngay khi còn đủ bộ xe pháo mã sĩ tượng bền. Những ván cờ đỉnh cao về pháo trống, khá thú vị là bên chấp nhận để trống lại thường ca khúc khải hoàn :D

Mình cũng nghĩ ván đấu đó xứng đáng hay nhất vòng, ko hẳn vì Huynh thắng mà vì thực sự trong ván đấu đối công mạo hiểm của bên hậu như thế này rất hiếm xuất hiện trong cờ tướng đỉnh cao, nếu ko có sự chuẩn bị tốt có thể bị tiễn ra đồng rất nhanh.

trung_cadan
08-05-2017, 02:00 AM
Ai đây các anh em ???

https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18300990_1332360573485765_4284749760962394952_n.jpg?_nc_eui2=v1%3AAeGfWr-y0KOOM2oYSAKsxBXUaivvOKCP-85U_BPO2AtaWwWrXoV_BAelWqWfkjjjydIBlc5SIEj9GweFnjYZCIRoslNdcILN9WdsyEGm5_tC2w&oh=044588ce2facd68cff138bb54919dabc&oe=59BC3DF3

https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18275128_1332360576819098_8395342772945883388_n.jpg?_nc_eui2=v1%3AAeEbgr77QwURVlA5n3e1s0JhsbywyB8EgB_qdRkHaM-nldEkKaHrFtF3Q1fftTpyETeMfF38tYoeJTEJccntwlf4cRkXzDFf5m7c6sYIeZj1-w&oh=712c36f2c702a543d6173c4852eb9650&oe=597B8C07

https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18301939_1332360583485764_6521528612085000595_n.jpg?_nc_eui2=v1%3AAeHZPRMzhAsbeuoZSAdwgaIP7gtfs0bWCQnKXb1wTy6pMJQUYy-6Mdz-LlcZS46Cqm__y13byEg2SKJJCjNoora9GlCp35RCzIY2lC00JDBP6w&oh=a18bc26bc1284c88c3e05258eecf812c&oe=59C26E98

Tưởng Xuyên kích bại Lý Bỉnh Hiền :

https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18301683_1332362093485613_2598872295194232088_n.jpg?_nc_eui2=v1%3AAeFCjvooh8vCgmHwaYWKR1UeM87waGrqKkeTbwm_UEhbCs_oXT0otFYcwZlhaYz3PkJCND2czbSpcM7mPNpjcWnfd-3aGXxW19ggo3tBgSWAZw&oh=84cd573366f43f2ff09b0443587d9136&oe=59BD5007

Nam phương công tử Lại Lý Huynh :

https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18403069_1332362070152282_6427990103009668260_n.jpg?_nc_eui2=v1%3AAeH24vRvkPeLcdmHksfjEn2Oz61iuIgvH9ArrTAw8QT4M4iP8_WuPKLYMb8qBfnciUcRg1p-zhjXpQwqK1TF1ySqNrab1T9_ogi7Q_KrghEGXA&oh=22d021fb86d6257352a372aaac547d57&oe=598750B0

Hậu hòa Lục Vĩ Thao ( Vòng 3 ) :

https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18403175_1332362090152280_7890354505566093198_n.jpg?_nc_eui2=v1%3AAeFK99DZY5XnxjVVhY6SHPr1OifiH41ZZpUGv0IARuOsHLb0oU3iGJNQcXUMhrZwGJNWd7BO6w8RiRIj8ppr8JdUPTy9U1EvKUf1IFt4p5kM5Q&oh=f01f62953c8f2b95670ef8c037bc36ae&oe=598309F2

Vương Thiên Nhất sát hại Triệu Điện Vũ :

https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18274934_1332362150152274_8715395197181631497_n.jpg?_nc_eui2=v1%3AAeEiDnDyCqcpZgAxbaVg3VhF33boGtKRxiVdlzzhb2mMMPGPs3DTIBbZ233Jiyz5knLdPkm2SkTuR285e9iH8NKhAVEkybBhpTJndL31MD6cqA&oh=0d0532be9241fb587cfbbe331436044c&oe=597BB59F

Không gian thi đấu :

https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18300946_1332362166818939_5716833774037532638_n.jpg?_nc_eui2=v1%3AAeF-xBQxaItazqdJr3pqFJHJPRi0rWI_DJM-09llN_bLFftwHZ7Vv5j0i4MxNHqt2kmpgmmIQvvgGrJatVLdSOCOAAGZwnRyWDkPhlsj_gVa9g&oh=634ff07462a2f55e970922e4f830244e&oe=59B137D7

Vòng 1 Lại Lý Huynh tiên hòa Vũ Tuấn Cường :

https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18300878_1332362373485585_5104543854512854189_n.jpg?_nc_eui2=v1%3AAeE2-hk1Yt0-n67k3gSlJRviu2VHm4FqJxZBZEDLZ40Xvo9Uk7GYRNNaglXqYumK476dEVaZfa0c6o4eHUVPdLUmt-uHRxpho6VMOFAL2-td1A&oh=22e413711be27e60f1eab932c23dff42&oe=5988F8F6

Đội hình Hàng Châu tham dự Giáp cấp liên tái :

https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18342612_1332362490152240_9174241359253369483_n.jpg?_nc_eui2=v1%3AAeEApt5IOGgjqKN3NRsEGf3ECftoi3O2GXQuj1HP3xOGi1breTVgVRGY_edEmua8r_ZnXZ6Z4bb10HgeBVL2UWZeuRgxPifFZHMdw7W6EfjMjw&oh=c14ad413adcbe0f3b58b9e0ee8fa0990&oe=59C28AEF

Tây Phương Thất Bại
08-05-2017, 02:16 AM
Ai đây các anh em ???

https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18300990_1332360573485765_4284749760962394952_n.jpg?_nc_eui2=v1%3AAeGfWr-y0KOOM2oYSAKsxBXUaivvOKCP-85U_BPO2AtaWwWrXoV_BAelWqWfkjjjydIBlc5SIEj9GweFnjYZCIRoslNdcILN9WdsyEGm5_tC2w&oh=044588ce2facd68cff138bb54919dabc&oe=59BC3DF3Em này nhìn xinh hơn Thời Phụng Lan. Xem em chơi cờ online trên mạng nhí nhảnh đáng yêu dã man. :buon

luongdangxuan
08-05-2017, 06:59 AM
Nhìn Vương Gia Thụy dễ thương quá.Hi vọng dưới sự dìu dắt của Tiểu Triệu em sẽ là một kỳ vương trong tương lai.

Lambpm
08-05-2017, 07:44 AM
Cảm ơn bạn phuquoi đã chia sẻ thông tin. !

trung_cadan
08-05-2017, 10:09 AM
Bình luận trực tiếp vòng 5 Thiên Thiên Tượng Kỳ 2017


https://www.youtube.com/watch?v=67ssPiMI93Y&feature=youtu.be

Tây Phương Thất Bại
08-05-2017, 10:10 AM
Tìm mãi không thấy link đâu cả.