PDA

View Full Version : Giải cờ tướng cá nhân Điện Dương 2017huynh dung
26-03-2017, 09:19 AM
https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/17499535_1270021129731514_7691013713048117762_n.jpg?oh=25950690772880e02dfbefdcc08ba259&oe=59505590

https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/17499385_1270021216398172_4860770904397176606_n.jpg?oh=b6d0f9e6bf189a3fae928297e234462f&oe=595C8348

https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/17498903_1270021246398169_7102183783479064195_n.jpg?oh=b5fea9370a1867b1a9aecf0b1e1c4a73&oe=59716F9B

huynh dung
26-03-2017, 09:55 AM
Ván 1 bắt đầu

https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/17424808_1270045483062412_534937760104708319_n.jpg?oh=9b329b0232f6bc63bdebd0854891552c&oe=596DCBA4

https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/17522967_1270045493062411_5462040617531844818_n.jpg?oh=fb51fa2f5a3ed5d54d20a94595e0871c&oe=59666001