PDA

View Full Version : Giải cờ tướng trẻ Quận 2 mở rộng - kỷ niệm 20 năm thành lập quậnclbcoq2
26-03-2017, 10:43 AM
https://c1.staticflickr.com/3/2874/33267896790_ba7a6dde1b.jpg (https://flic.kr/p/SFLEFq)20170326_090928 (https://flic.kr/p/SFLEFq) by dophuphi (https://www.flickr.com/photos/16767727@N00/), on Flickr
https://c1.staticflickr.com/4/3835/33267891200_2fe6d95479.jpg (https://flic.kr/p/SFLD23)20170326_091038 (https://flic.kr/p/SFLD23) by dophuphi (https://www.flickr.com/photos/16767727@N00/), on Flickr

https://c1.staticflickr.com/4/3670/33267887610_2d646a7c90.jpg (https://flic.kr/p/SFLBX9)20170326_091147 (https://flic.kr/p/SFLBX9) by dophuphi (https://www.flickr.com/photos/16767727@N00/), on Flickr

clbcoq2
26-03-2017, 10:45 AM
https://c1.staticflickr.com/3/2888/33651575655_3a03d5e709.jpg (https://flic.kr/p/TgF83g)20170326_092141 (https://flic.kr/p/TgF83g) by dophuphi (https://www.flickr.com/photos/16767727@N00/), on Flickr
https://c1.staticflickr.com/4/3929/33611028436_f88c5d639c.jpg (https://flic.kr/p/Td6iLh)20170326_092116 (https://flic.kr/p/Td6iLh) by dophuphi (https://www.flickr.com/photos/16767727@N00/), on Flickr
https://c1.staticflickr.com/4/3844/33611034246_f3440e7138.jpg (https://flic.kr/p/Td6kus)20170326_092057 (https://flic.kr/p/Td6kus) by dophuphi (https://www.flickr.com/photos/16767727@N00/), on Flickr
https://c1.staticflickr.com/3/2920/33522378751_783a755ffd.jpg (https://flic.kr/p/T5fXir)20170326_091956 (https://flic.kr/p/T5fXir) by dophuphi (https://www.flickr.com/photos/16767727@N00/), on Flickr
https://c1.staticflickr.com/4/3734/33495109182_78297b7dcf.jpg (https://flic.kr/p/T2Rc1s)20170326_091921 (https://flic.kr/p/T2Rc1s) by dophuphi (https://www.flickr.com/photos/16767727@N00/), on Flickr
https://c1.staticflickr.com/3/2920/33522378751_783a755ffd.jpg (https://flic.kr/p/T5fXir)20170326_091956 (https://flic.kr/p/T5fXir) by dophuphi (https://www.flickr.com/photos/16767727@N00/), on Flickr

clbcoq2
26-03-2017, 10:46 AM
https://c1.staticflickr.com/3/2911/33522375411_207596d8f5.jpg (https://flic.kr/p/T5fWiR)20170326_092043 (https://flic.kr/p/T5fWiR) by dophuphi (https://www.flickr.com/photos/16767727@N00/), on Flickr