PDA

View Full Version : Xin hỏi các Đạo lý về cờ tướng!Bách Tửu Hành
11-08-2009, 04:14 PM
Tiệu đệ là người mới ở chốn này nên không biết post ở đâu cho phải.
Chẳng qua là đệ đang viết tiểu thuyết kiếm hiệp mà đến đoạn cần vận dụng một số đạo lý trong cờ tướng.
Cụ thể đoạn đó nói về một tướng quân đi thỉnh mời 1 quân sư, ông quân sư dùng 3 ván cờ để đo lường Trí-Dũng-Nhân-Nghĩa-Lễ-Tín của vị tướng kia xem có đúng minh chúa để phò hay ko.

Ai biết những đạo lý sống, đạo đức rút ra từ cờ tướng thì post lên đây cho tiểu đệ tham khảo nhé (giải thích). Đệ chỉ mới biết 2 đạo lý là "Không đập đầu tốt" và "xe ko chiếu hậu" thôi. Ai biết những cái hay hơn xin rút đao tương trợ.

PhiHuong
12-08-2009, 12:18 AM
Chẳng nhẽ không trả lời...ra trận mà không đánh quân tiên phong đằng trước,không chặn quân tiếp ứng phía sau thì làm tướng làm gì?
về mà đuổi gà cho vợ !...ngày xưa có một ông vua khi nghe tin giặc xâm lấn bờ cõi liền họp các triều thần bàn bạc,
vị quân sư hiến kế chia quân mai phục nơi hiểm yếu ,đợi khi giặc đi qua thì dùng cung nỏ bắn rồi đổ quân ra đáng úp.
nhà vua nói ta đường đường là người quân tử sao lại phải đánh lén người ta cái mẹo tiểu nhân ấy không dùng được
rồi nhà vua đem quân đi ứng chiến .Tới bờ sông dàn trận chờ đợi , quân giặc đến lưỡng lự rồi cũng tràn qua sông
vị quân sư nói :đợi giặc tới giữa sông thì bắn cung ,nhà vua nói đánh như vậy có thắng cũng không phải là quân tử
rồi đợi giặc qua sông,khi quân giặc lên bờ vị quân sư nói:nhân lúc chúng lộn xộn chưa thành hàng ngũ đánh ngay!
nhà vua nói: người quân tử đánh nhau cũng phải đàng hoàng, rồi đợi giặc dàn trận xong hai bên mới giao chiến
kết cục trận chiến đó thế nào nhỉ ???...đấy cái lý của cờ tướng cũng thế đấy.

nhachoaloiviet
12-08-2009, 04:47 AM
Hehe chuyện buồn cười bạn nhỉ.Đọc xong mình thấy không biết quân tử nghĩa là gì nữa.Nó đến đốt nhà mình mà còn chơi đẹp với nó quả là ngu tử hoặc tắc tử chứ quân tử gì. Đạo lý cờ đơn giản hiểu là đạo đức người chơi cờ chơi làm sao để tôn vinh vẻ đẹp của cờ tướng.Cứ chơi đúng luật,không cay cú không nóng giận,không nhăn nhở không dùng tiểu xảo thủ đoạn hèn hạ là ok lắm rồi.Thêm nữa có thể là tôn trong người chơi với mình đẻ có những ván cờ hay ,rèn luyện tư duy và khả năng tiên liệu để áp dụng trong cuộc sống.Nói chung là chơi cờ như một người có văn hóa là kỳ đạo đó

Bách Tửu Hành
12-08-2009, 02:17 PM
Hehe chuyện buồn cười bạn nhỉ.Đọc xong mình thấy không biết quân tử nghĩa là gì nữa.Nó đến đốt nhà mình mà còn chơi đẹp với nó quả là ngu tử hoặc tắc tử chứ quân tử gì. Đạo lý cờ đơn giản hiểu là đạo đức người chơi cờ chơi làm sao để tôn vinh vẻ đẹp của cờ tướng.Cứ chơi đúng luật,không cay cú không nóng giận,không nhăn nhở không dùng tiểu xảo thủ đoạn hèn hạ là ok lắm rồi.Thêm nữa có thể là tôn trong người chơi với mình đẻ có những ván cờ hay ,rèn luyện tư duy và khả năng tiên liệu để áp dụng trong cuộc sống.Nói chung là chơi cờ như một người có văn hóa là kỳ đạo đó

trời! bác có đọc hiểu đc những gì em nói không,đã bảo là ko phải tìm cái thực, em đang tìm cái ảo, dùng cái ảo về đạo lý để diễn giải. chứ ko phải nói mấy vụ ngồi thẳng lưng, không nóng giận gì ở đây,,,,