PDA

View Full Version : Lỗi khung đăng nhập ở diễn đànkhungdan
17-05-2017, 04:54 PM
Không biết phải post vào đâu, post tạm đây, mod đừng xóa nhé.
Gửi admin trung cà to thân mến. :))

Lúc đăng nhập mình thấy lỗi nên chộp lại bác xem và sửa lại nhé. Xem hình đính kèm !Thân

nguyenvananh
17-05-2017, 08:06 PM
mình cũng thấy vậy