PDA

View Full Version : Cờ giang hồ : Đơn đao phó hội Vũ Văn Tuyến vs Chúm chím đại sư Lê Mạnh Hiệp !!!trung_cadan
01-07-2017, 11:54 AM
Cờ giang hồ : Đơn đao phó hội Vũ Văn Tuyến vs Chúm chím đại sư Lê Mạnh Hiệp !!!


https://www.youtube.com/watch?v=YBMXdv8VMLQ&feature=youtu.be

viet_tu_kbc
01-07-2017, 12:16 PM
Cái ông Lê Mạnh Hiệp này hình như ngoài trận phi tượng ra thì hình như không biết trận nào.