PDA

View Full Version : Đánh cỡ này rồi mà vẫn không cho "Hòa", còn gì để đánh...dattruong_85
26-07-2017, 11:26 PM
https://www.youtube.com/watch?v=Q68QlexQa1w

huygiau54321
27-07-2017, 11:29 AM
xe mã tốt thắng đơn xe sĩ tượng bền chứ