PDA

View Full Version : Bình Luận: Thế cờ nhập cung phá tuyến phòng thủdattruong_85
27-07-2017, 01:42 PM
Thế cờ này nhiều người hay dùng, nhưng ở phút 7:42 tại sao bên "Tiên" không dùng Tượng đỏ ăn xuống Pháo xanh mà lại lên Sĩ :tlbuchttps://www.youtube.com/watch?v=3VxgTE6UNzg

dethichoo
27-07-2017, 02:06 PM
Vì tượng ăn xuống pháo thì xe 5 xanh ăn tướng đỏ

dattruong_85
01-08-2017, 05:00 PM
Vì tượng ăn xuống pháo thì xe 5 xanh ăn tướng đỏ

Xem từ nãy giờ mà quên con xe 5 ở đó :huhu


https://www.youtube.com/watch?v=A3-5WTPauRc

langel
01-08-2017, 05:04 PM
Vì tượng ăn xuống pháo thì xe 5 xanh ăn tướng đỏ

Ông hỏi rất ngây ngô, mà ông trả lời cũng rất bình tĩnh và bản lĩnh... quỳ :baiphuc1

thuythuan003
18-08-2017, 04:11 PM
phế xe tróc mã chiêu thức hay của Lữ Khâm

https://www.youtube.com/watch?v=6K7bbZihPIM

trung_cadan
18-08-2017, 04:18 PM
Yêu cầu bạn thuythuan nếu đăng clip lập chung 1 topic clip do bạn đóng góp , không đăng khắp nơi làm loãng diễn đàn , cảm ơn bạn và hy vọng bạn phản hồi ...

thuythuan003
20-08-2017, 03:16 PM
Dạ Vâng, em cũng chưa nắm nhiều về diễn đàn này. để em chú ý. cảm ơn anh

dattruong_85
21-08-2017, 11:36 PM
Mọi người có bình luận gì với những thế cờ này không -bd


https://www.youtube.com/watch?v=h35WpTCLahk

quechi2903
12-10-2017, 03:02 PM
Có chủ ý riêng của bên tiên mà, không đi sai nước đâu.