PDA

View Full Version : ( Khánh Hòa ) - Kỳ đài Tấn Ga giữa Lê Thành Công VS Huỳnh Khoa Thuậtsidoanhnt
13-08-2017, 10:40 AM
Lê Thành Công(Thủ đài) VS Huỳnh Khoa Thuật(Công đài)

https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20728324_1805868086392647_5190821215190337289_n.jpg?oh=dd6e0c6f50442725e335d1668fe3dc46&oe=5A2AFE4E


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
174710221927232409190010191370626665120213230201796750416755012123331015777560424757636426251514656442642524142469476254333672522735543557523514527224545567808272708272708022344645142689792111454443447535727967794445362645357967545726767640
http%3A//cotuongvietnam.vn/%0D%0Ahttp%3A//cotuongvietnam.vn/newthread.php%3Fdo%3Dpostthread%26f%3D16
cotuongvietnam.vn