Cờ chớp giang hồ : Tùng kều ( Phạm Thanh Tùng - phải ) vs Thịnh con ( Lưu Khánh Thịnh - Ck DTCV ) - Ai đã gửi bài?
Tổng số bài viết
1

Ai đã gửi bài?

Hiển thị Chủ đề & Đóng cửa sổ