Nếu có hai kỳ thủ thi đấu ở một giải danh tiếng mà bạn là Ban tổ chức thì sẽ chọn đáp án nào sau đây - Ai đã gửi bài?
Tổng số bài viết
3

Ai đã gửi bài?

Hiển thị Chủ đề & Đóng cửa sổ