Trực tiếp cờ chớp : Lưu Tông Trạch ( 3p ) vs Hà Văn Tiến ( 4p ) - Ai đã gửi bài?
Tổng số bài viết
5

Ai đã gửi bài?

Hiển thị Chủ đề & Đóng cửa sổ