GCT St Louis - Quang Liêm 3,5/6 điểm, trong nhóm thứ hai sau hai ngày thi đấu - Ai đã gửi bài?
Tổng số bài viết
83

Ai đã gửi bài?

Hiển thị Chủ đề & Đóng cửa sổ