Mặt cười - .::Thăng Long Kỳ Đạo::. Diễn đàn người yêu cờ
Close
Login to Your Account

Mặt cười

Giải thích

'Mặt cười là hình ảnh nhỏ mà có thể sử dụng để thể hiện biểu cảm hoặc cảm xúc. Nếu bạn đã dùng email hoặc chat thì ở đây cũng tương tự như vậy. Dòng ký tự chuẩn sẽ được tự động chuyển sang mặt cười.
Nếu bạn muốn tắt mặt cười trong bài viết của mình, bạn có thể bỏ đánh dấu 'Tắt mặt cười trong nội dung' khi viết bài. Điều này có thể hữu ích khi bạn đăng một đoạn mã nguồn và bạn không muốn ký tự ;) sẽ bị chuyển thành mặt cười!

Danh sách mặt cười

Ký tự gõ vào
Mặt cười sẽ hiển thị
Ý nghĩa
  • Generic Smilies
  • :ok
    Ok
    Ok
  • :choc
    Chọc
    Chọc
  • :dapchetmay
    Đập chết mày
    Đập chết mày
  • :tlxoadau
    Xoa dau
    Xoa dau
  • :tlnhaovo
    Nhào vô
    Nhào vô
  • :khihonnhau
    Khỉ hôn nhau
    Khỉ hôn nhau
  • :birthday
    Birthday
    Birthday
  • :leuleu
    Lêu lêu
    Lêu lêu
  • :tlkddaigia
    Đại gia
    Đại gia
  • :bump
    Bum
    Bum
  • :suyt
    Suỵt
    Suỵt
  • :star
    Ngôi sao
    Ngôi sao
  • :batden3
    Bắt đền
    Bắt đền
  • :tlhun1
    Hun 1
    Hun 1
  • :tlkhocloc
    Khóc lóc
    Khóc lóc
  • :khidemtien
    Khỉ đếm tiền
    Khỉ đếm tiền
  • :there
    There
    There
  • :lolz4
    lolz
    lolz
  • :tlkdcuoi
    Cuời
    Cuời
  • :hongio
    Hôn gió
    Hôn gió
  • :saythank2
    Thanks
    Thanks
  • :lenlut
    Lén lút
    Lén lút
  • :tltutu
    Tu tu
    Tu tu
  • :tlnghiengnga
    Cười nghiêng ngả
    Cười nghiêng ngả
  • :khicotrang
    Cờ trắng
    Cờ trắng
  • :email
    Email ty
    Email ty
  • :buon
    Buồn
    Buồn
  • :tlkybb
    Bye Bye
    Bye Bye
  • :loaloa1
    Loa Loa
    Loa Loa
  • :lanh
    Gió lạnh
    Gió lạnh
  • :zzz
    Khooò
    Khooò
  • :tlmn
    muc ngay
    muc ngay
  • :chaochao
    Chào
    Chào
  • :suphu
    Sư phụ
    Sư phụ
  • :nemgach
    Ném gạch
    Ném gạch
  • :hoa2
    Hoa
    Hoa
  • :saydm
    Say ĐM
    Say ĐM
  • :lose
    Lose
    Lose
  • :happyb
    Happy birthday
    Happy birthday
  • :venhvao
    Vênh váo
    Vênh váo
  • :tlbc
    shake him
    shake him
  • :angel
    Angel
    Angel
  • :botay
    Bótay.com
    Bótay.com
  • :leuleu1
    Lêu lêu 1
    Lêu lêu 1
  • :yup
    Yup
    Yup
  • :khicuoi
    Khỉ cười
    Khỉ cười
  • :win
    Win
    Win
  • :cau3
    Bực mình 3
    Bực mình 3
  • :tanghoa
    Tặng hoa
    Tặng hoa
  • :dancing
    dancing
    dancing
  • :iuiu
    Iu iu
    Iu iu
  • :nhaynao
    Nhảy nào
    Nhảy nào
  • :kinhlup
    Kinh lup
    Kinh lup
  • :duoiga
    Đuổi gà
    Đuổi gà
  • :tlsmoke2
    Smoke
    Smoke
  • :sayhavefun
    Havefun
    Havefun
  • :tldanh
    Đập
    Đập
  • :tlhoanho
    Hoan hô
    Hoan hô
  • :hurra:
    hurra
    hurra
  • :battay
    Bắt tay
    Bắt tay
  • :binglaklu
    Binglaklu
    Binglaklu
  • :huhu
    Hu hu
    Hu hu
  • :love
    Love
    Love
  • :tea
    Tea
    Tea
  • :sayclosed
    Closed
    Closed
  • :lolz
    lolz
    lolz
  • :banned
    Banned
    Banned
  • tlcdv
    cdv
    cdv
  • :cuoideu
    Cười đểu
    Cười đểu
  • :vnvodich
    Việt nam vô địch
    Việt nam vô địch
  • :thantai
    Thần tài
    Thần tài
  • :tltat
    Tát
    Tát
  • :tlbuon
    Buồn
    Buồn
  • :saynoproblem
    Noproblem
    Noproblem
  • :tlbuc
    Bực mình
    Bực mình
  • :cuoihihi
    Cười
    Cười
  • :cainhau
    Cãi nhau
    Cãi nhau
  • :mopha
    Thắp hương
    Thắp hương
  • -q
    q
    q
  • :leuleu7
    Lêu lêu
    Lêu lêu
  • :nono1
    No no
    No no
  • :tlhat
    Hát
    Hát
  • :hello:
    Hello
    Hello
  • :cut
    Biến
    Biến
  • :dua2
    Đua xe
    Đua xe
  • :lamdang
    Làm dáng
    Làm dáng
  • :goal
    Goal
    Goal
  • :tlkdphao
    Đốt pháo
    Đốt pháo
  • -bd
    bd
    bd
  • :baiphuc1
    Bái phục
    Bái phục
  • : xoatay
    Xoa tay
    Xoa tay
  • :suynghi1
    Suy nghĩ
    Suy nghĩ
  • :saysorry
    Say sorry
    Say sorry
  • :tlhohat
    Hò hát
    Hò hát
  • :khivotay
    Khỉ vỗ tay
    Khỉ vỗ tay
  • :pclove
    PC love
    PC love
  • :beer1
    Nâng cốc
    Nâng cốc
  • :tlkdhh
    Hi ha
    Hi ha
  • :tank
    mil_tank
    mil_tank
  • Yahoo Smilies
  • :>
    smug
    smug
  • >:P
    phbbbbt
    phbbbbt
  • (*)
    star
    star
  • :(
    sad
    sad
  • <:-P
    party
    party
  • [-X
    shame on you
    shame on you
  • o:-)
    angel
    angel
  • ~o)
    coffee
    coffee
  • x-(
    angry
    angry
  • :-<
    sigh
    sigh
  • :-|
    oh go on
    oh go on
  • ;)
    winking
    winking
  • 8-}
    silly
    silly
  • :)>-
    peace sigh
    peace sigh
  • =))
    rolling on the floor
    rolling on the floor
  • (~~)
    pumpkin
    pumpkin
  • :o3
    puppy dog eyes
    puppy dog eyes
  • :-o
    surprise
    surprise
  • :-w
    waiting
    waiting
  • ^:)^
    not worthy
    not worthy
  • ;;)
    batting eyelashes
    batting eyelashes
  • :o)
    clown
    clown
  • b-(
    feeling beat up
    feeling beat up
  • /:)
    raise eyebrow
    raise eyebrow
  • **==
    flag
    flag
  • %-(
    not listening
    not listening
  • =((
    broken heart
    broken heart
  • :^o
    liar
    liar
  • :-@
    chatterbox
    chatterbox
  • :D
    big green
    big green
  • [-(
    not talking
    not talking
  • :-"
    whistling
    whistling
  • :|
    straight face
    straight face
  • %%-
    good luck
    good luck
  • :-??
    i dont know
    i dont know
  • :-*
    kiss
    kiss
  • @-)
    hypnotized
    hypnotized
  • (%)
    yin yang
    yin yang
  • :-$
    don't tel anyone
    don't tel anyone
  • $-)
    money eyes
    money eyes
  • :))
    laughing
    laughing
  • @};-
    rose
    rose
  • 8->
    daydreaming
    daydreaming
  • :P
    tongue
    tongue
  • :-ss
    nailbiting
    nailbiting
  • o-+
    april
    april
  • :-&
    sick
    sick
  • [-O<
    praying
    praying
  • :((
    crying
    crying
  • ~:>
    chicken
    chicken
  • :-t
    time out
    time out
  • :">
    blushing
    blushing
  • =D>
    applause
    applause
  • o=>
    billy
    billy
  • L-)
    loser
    loser
  • :-L
    frustrated
    frustrated
  • >:)
    devil
    devil
  • :(|)
    monkey
    monkey
  • :-h
    wave
    wave
  • :x
    love struck
    love struck
  • #-o
    d'oh
    d'oh
  • o->
    hiro
    hiro
  • 8-|
    rolling eyes
    rolling eyes
  • >-)
    alien
    alien
  • #:-s
    whew!
    whew!
  • 3:-O
    cow
    cow
  • ~X(
    at wits' end
    at wits' end
  • :-/
    confused
    confused
  • :-?
    thinking
    thinking
  • ;))
    hee hee
    hee hee
  • |-)
    sleepy
    sleepy
  • =:)
    bug
    bug
  • :-s
    worried
    worried
  • :@)
    pig
    pig
  • :-c
    call me
    call me
  • >:D<
    big hug
    big hug
  • =P~
    drooling
    drooling
  • >:/
    bring it on
    bring it on
  • =;
    talk to hand
    talk to hand
  • 8-x
    skull
    skull
  • b-)
    cool
    cool
  • <):)
    cowboy
    cowboy
  • :)]
    on the phone
    on the phone
  • :)
    happy
    happy
  • (:|
    yawn
    yawn
  • \:D/
    dancing
    dancing
  • :-B
    nerd
    nerd
  • *-:)
    idea
    idea
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.