Thanks / Like Statistics - .::Thăng Long Kỳ Đạo::. Diễn đàn người yêu cờ
Close
Login to Your Account

Thanks / Like Statistics

Top 5 Thích (Given)
 1. trung_cadan (68068)
 2. 6789 (25456)
 3. chienxahanoi (18175)
 4. hongdoan (17867)
 5. TuyenNinhBinh (17174)
Top 5 Thích (Received)
 1. trung_cadan (221896)
 2. dinhhoang_208 (42988)
 3. 6789 (32554)
 4. Tây Phương Thất Bại (18471)
 5. Pandora (17589)
Top 5 Không thích (Given)
 1. trung_cadan (370)
 2. hongdoan (215)
 3. phamtuanhn (195)
 4. onlylovenh (149)
 5. DuongChi (136)
Top 5 Không thích (Received)
 1. trung_cadan (307)
 2. Ugly Fish (224)
 3. 12346789 (180)
 4. Alent_Tab (114)
 5. quocvantb (98)

DBTech - Post Thanks

.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
 • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68