Thanks / Like Statistics - .::Thăng Long Kỳ Đạo::. Diễn đàn người yêu cờ
Close
Login to Your Account

Thanks / Like Statistics

Top 5 Thích (Given)
 1. trung_cadan (73850)
 2. 6789 (26822)
 3. hongdoan (22136)
 4. TuyenNinhBinh (20860)
 5. chienxahanoi (19226)
Top 5 Thích (Received)
 1. trung_cadan (233169)
 2. dinhhoang_208 (49218)
 3. 6789 (32853)
 4. Tây Phương Thất Bại (19937)
 5. Pandora (17603)
Top 5 Không thích (Given)
 1. trung_cadan (405)
 2. hongdoan (237)
 3. phamtuanhn (228)
 4. onlylovenh (189)
 5. DuongChi (137)
Top 5 Không thích (Received)
 1. trung_cadan (338)
 2. Ugly Fish (224)
 3. 12346789 (180)
 4. onlylovenh (119)
 5. Bì ca (117)

DBTech - Post Thanks

.::Thăng Long Kỳ Đạo::.