Thanks / Like Statistics - .::Thăng Long Kỳ Đạo::. Diễn đàn người yêu cờ
Close
Login to Your Account

Thanks / Like Statistics

Top 5 Thích (Given)
 1. trung_cadan (82347)
 2. TuyenNinhBinh (32849)
 3. hongdoan (29908)
 4. 6789 (27142)
 5. chienxahanoi (20130)
Top 5 Thích (Received)
 1. trung_cadan (253175)
 2. dinhhoang_208 (56939)
 3. 6789 (33021)
 4. Tây Phương Thất Bại (21666)
 5. Hankyba8x (20363)
Top 5 Không thích (Given)
 1. trung_cadan (426)
 2. onlylovenh (334)
 3. hongdoan (305)
 4. Trùm Buôn Lậu (294)
 5. phamtuanhn (260)
Top 5 Không thích (Received)
 1. trung_cadan (372)
 2. Ugly Fish (224)
 3. Alent_Tab (220)
 4. Trần Văn (198)
 5. 12346789 (180)

DBTech - Post Thanks

.::Thăng Long Kỳ Đạo::.