Thanks / Like Statistics - .::Thăng Long Kỳ Đạo::. Diễn đàn người yêu cờ
Close
Login to Your Account

Thanks / Like Statistics

Top 5 Thích (Given)
 1. trung_cadan (70392)
 2. 6789 (26243)
 3. hongdoan (19228)
 4. TuyenNinhBinh (19047)
 5. chienxahanoi (18696)
Top 5 Thích (Received)
 1. trung_cadan (227359)
 2. dinhhoang_208 (45397)
 3. 6789 (32791)
 4. Tây Phương Thất Bại (19471)
 5. Pandora (17589)
Top 5 Không thích (Given)
 1. trung_cadan (389)
 2. hongdoan (232)
 3. phamtuanhn (220)
 4. onlylovenh (177)
 5. DuongChi (136)
Top 5 Không thích (Received)
 1. trung_cadan (324)
 2. Ugly Fish (224)
 3. 12346789 (180)
 4. Alent_Tab (114)
 5. onlylovenh (109)

DBTech - Post Thanks

.::Thăng Long Kỳ Đạo::.