Thanks / Like Statistics - .::Thăng Long Kỳ Đạo::. Diễn đàn người yêu cờ
Close
Login to Your Account

Thanks / Like Statistics

Top 5 Thích (Given)
 1. trung_cadan (71551)
 2. 6789 (26514)
 3. hongdoan (20293)
 4. TuyenNinhBinh (19694)
 5. chienxahanoi (18813)
Top 5 Thích (Received)
 1. trung_cadan (229945)
 2. dinhhoang_208 (45571)
 3. 6789 (32831)
 4. Tây Phương Thất Bại (19613)
 5. Pandora (17589)
Top 5 Không thích (Given)
 1. trung_cadan (397)
 2. hongdoan (234)
 3. phamtuanhn (226)
 4. onlylovenh (182)
 5. DuongChi (136)
Top 5 Không thích (Received)
 1. trung_cadan (331)
 2. Ugly Fish (224)
 3. 12346789 (180)
 4. onlylovenh (115)
 5. Alent_Tab (114)

DBTech - Post Thanks

.::Thăng Long Kỳ Đạo::.