Thanks / Like Statistics - .::Thăng Long Kỳ Đạo::. Diễn đàn người yêu cờ
Close
Login to Your Account

Thanks / Like Statistics

Top 5 Thích (Given)
 1. trung_cadan (69577)
 2. 6789 (26110)
 3. hongdoan (18867)
 4. chienxahanoi (18538)
 5. TuyenNinhBinh (18488)
Top 5 Thích (Received)
 1. trung_cadan (225849)
 2. dinhhoang_208 (45171)
 3. 6789 (32752)
 4. Tây Phương Thất Bại (19375)
 5. Pandora (17589)
Top 5 Không thích (Given)
 1. trung_cadan (387)
 2. hongdoan (227)
 3. phamtuanhn (218)
 4. onlylovenh (174)
 5. DuongChi (136)
Top 5 Không thích (Received)
 1. trung_cadan (320)
 2. Ugly Fish (224)
 3. 12346789 (180)
 4. Alent_Tab (114)
 5. onlylovenh (109)

DBTech - Post Thanks

.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
 • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68